Open je Nu voor het Onbegrensde Leven (Glorieuze, Spectaculaire, Explosieve, Onbegrensde Leven!) 10-30-08

Open je Nu voor het Onbegrensde Leven (Glorieuze, Spectaculaire, Explosieve, Onbegrensde Leven!) 10-30-08
Opening Now to Limitless Life (Glorious, Spectacular, Explosive, Limitless Life!) 10-30-08 De Boodschap van God

Via Yael and Doug Powell

De Cirkel van Licht

www.circleoflight.net

Open je Nu voor het Onbegrensde Leven

(Glorieuze, Spectaculaire, Explosieve, Onbegrensde Leven!)

10-30-08

Dit Licht wat uitgegoten wordt, zal elke dag krachtiger worden, het prikt door de sluier van illusie van het verstand dierbaren, en zal het hart en jullie leven bereiken. Het verteld jullie “Ik Ben Onbegrensd” het brengt de vibratie van Leven naar boven vanuit het diepste van jullie wezen, de herinnering van dit blijmoedige Leven, kleurrijk, puur, extatisch, en explosief wat voortbeweegt vanuit creatie direct door jullie hart en jullie hele wezen, en het is de creatieve vonk van de Levende Liefde die Ik Ben, en Liefde is de substantie van waar alle dingen zijn gemaakt. Maar in deze wereld wat is gebouwd door het ego “wat het tegenovergestelde van Liefde is” het ego brengt energie altijd terug naar zich zelf. Jullie herinneren je dat ik verteld heb dat dit het teken is van de oude wereld, Wat ook bekend is als “het beest” dit is 666, dit staat voor, dat de energie van het leven terug keert naar zich zelf en dus wordt het machteloos gemaakt, het wordt iets heel smals, gelimiteerd en afgebonden.

Het ego moet zich zelf bewijzen, zijn bestaan, dus zoekt het altijd een weg om het te plaatsen in de wereld, om het terug te ontvangen als zelf zekerheid, als bewijs van zijn bestaan, En van de identiteit die hij gecreëerd heeft voor jou. Maar leven, mijn dierbaren, het glorieuze leven dat Ik Ben, stroomt naar buiten zonder weg te vallen en het zal nooit stoppen. Het heeft het niet nodig om terug te keren naar zich zelf, en naar jou, want het reist als een loflied van Liefde naar Mij, in alles wat leven creëert via jou hart. Het onthult de grote stroming van Liefde en waarheid, en de glorieuze betovering, die verder stroomt in jou wezen via Mij elk moment, en brengt jou de aanvulling van Liefde, dat wat je ook geeft, ontvang je verdubbeld en in overvloed. De levens stroming is open, eindeloos, creatief, krachtig en ONBEGRENSD. Dit is wat Ik van jullie vraag, om vandaag te verwelkomen en te omarmen – de ware sensatie van een onbegrensd wezen en een blijmoedig en glorieus leven, wat omhoog reist van de kern van jou wezen en beweegt door je Tweelingvlam hart, afkomstig van Mij elk moment. Het expandeert je bewustzijn en jou Liefde, en dus, expandeert jou bekwaamheid en alles wat jij creëert. Het expandeert ook jou bekwaamheid om te geven, deze Liefde te geven wat de waarheid is van jou wezen, en om dit geweldige leven in jou innerlijk te eren, jij bent het Lichtbol die de oceaan ontmoet en de creatieve hartslag van Mijn hart, die steeds meer van het Zelf creëert.

Als je het Onbegrensde leven omarmt, zal je de werkelijke waarheid van je natuur voelen, en dat het leven in jou Mijn Liefde is die door jou heen beweegt om meer van het Zelf te creëren in de expressie van schoonheid, expressie van onbegrensde blijheid die zijn gecreëerd in de symbolen van de wereld – de wereld van majestueuze schoonheid en pure Liefde dat wordt geëerd in alle dingen.

Het is mogelijk om dit leven toe te staan, dit glorieuze en onbegrensde leven – de grote impuls van Liefde, dit is het verlangen om met de kracht van de Liefde te creëren, en te leven in deze wereld. Maar het heeft expansie nodig om al de banden die het ego, heeft gecreëerd en die jou vasthoud in deze gelimiteerde identiteit als een menselijk wezen. Daarom vraag ik jullie eerst, kom naar Mij en open je hele wezen voor deze levenskracht, om toestemming te geven je hart open te kraken, zo wijd dat Al wat Ik Ben bevat kan worden, en naar buiten kan bewegen om te schenken zoals Ik schenk. Voel de echte begrenzing van wat wij in werkelijkheid delen, breng dat gevoel je naar ware wezen als eindeloos en onbegrensd – en veranker dit hier in de wereld. Zeg “JA” zodat je de creatieve impuls kunt plaatsen in je leven, wat hier uit voorkomt, dierbaren, om het uit te drukken. Het ego’s grootste succes bestaat uit de gelimiteerde angst en al de manieren waarop het wordt toegeschreven aan jullie beperktheid, het heeft jullie overtuigd dat het beslechten voor jullie begrenzingen aan alles, aan hulpmiddelen, en begrensde energie en Liefde.

Nu is werkelijk eindelijk de mogelijkheid om dit leven te omarmen, deze Liefde en om te leven in deze wereld. Dit is omdat de oude wereld aan het afbrokkelen is, en deze banden weg moeten. Al de manieren die het ego verstand gebruikt die jullie heeft verteld dat je niet voldoende bent, en dat als je niet je levenskracht stopt, dat je uit je controle geblazen zal worden en beschadigd zal worden, of dat je rampspoed en wat dan nog het ego’s verstand je heeft verteld. De waarheid is: dat je God zal zijn. Eindelijk zal je het zingende leven binnenin begrijpen en kan je het laten expanderen in jou, omdat jullie onbegrensder zijn dan de Aartsengelen. Jullie zijn de Christ, wat het Hart is van de God die Ik Ben. Dat Hart is Onbegrensd.

Het is tijd, dierbaren, te stoppen met het geloven in beperkingen, stp met het geloven in het ego’s identiteit, en dit kun je doen via het voelen van ware goddelijkheid, door het te laten resoneren binnenin je hele wezen tot dat je het kan voelen in al jou atomen, en je zal het lied in je hart horen. Als je hart opreist en “JA” zegt, “JA. Ik ben Schepper. Ik ben de extensie van Gods Liefde overal waar ik ben, en waar ik ben is Nu. Daarom kies ik voor Leven. Ik kies voor Onbegrensd Leven, en ik ben vrij van alle insnoeringen en de ego dromen. Laat je zelf de bevrijding ervaren. Oh, geliefden, jullie hebben gedacht dat fysieke orgasme fenomenaal is maar als je de vrijheid van de ego’s droom identiteit ervaart, zal je terug gaan naar het orgasme van het leven wat zich een miljoen maal geweldiger manifesteert, dan het kleine vonkje dat je beleefd in het fysieke. Deze explosie van leven is het ware orgasme van het Gods oneindige leven in het nu moment, In jullie Tweelingvlam Hart. Het is de waarheid van jullie Liefde, van je ware identiteit, Als een paar van het goddelijke vrouwelijke en het goddelijke mannelijke energieën. Het leven van nu geeft toestemming om de muren omver te blazen van het ego, Die deze heeft gebouwd en door te breken om al de beperkingen en leugens van de oude wereld orde naar beneden te halen. Wees voorbereid geliefden, voor wat dit met zich meebrengt, maar weet als je jezelf uitlijnt met dit leven, met het ware leven, Ben Ik jullie ware identiteit als Onbegrensde Liefde, dan kan niets van de oude wereld jullie raken. Je zal omringd zijn met de glorieuze expressie van leven, badend in Licht elk moment, en gezegend bent met alle inspanning als een levende schepper, van het centrum van God die Ik Ben. Overal waar je heen beweegt zal schoonheid zijn. Alles wat je ziet zal de Hemel zijn. Alles wat door je natuurlijke gevoel gaat is extase. Dit is het leven wat ik je schenk – werkelijk heel, en geheel vrij en absoluut onbegrensd in jullie begaafdheid meer te creëren, Van de Liefde die Ik Ben, en het door te schenken in alle mogelijke manieren als een zegen voor het leven, in zijn overvloedige expressie overal waar je op focust.

Nu ben je gefocust op Aarde omdat Ik jou leven hier nodig hebt om het te exploderen. Ik heb jullie nodig om terug te keren naar de elektriserende energie, die reist in extatische I creativiteit en grote oneindige golven van schenken. Zo lang dit leven in ere wordt gehouden, het ware leven, dat altijd verder schenkt, dan zal al het leven overal, inclusief het leven op Aarde, alles hebben wat nodig is om te floreren omdat schenken de manier is van God die Ik Ben. Alles wat wordt geschonken, wordt verveelvoudigd, opgenomen door andere harten vergroot, en wordt doorgeven in een cirkel van Liefde wat continu groeit en expandeert. Het is een cirkel van Liefde die is gebaseerd op alles inclusief, die al het leven in jou omarmt. Elk leven zal tot bloei komen als het werkelijk gezien en geëerd wordt, om dit glorieuze en onbegrensde leven, wat het is. Het is mogelijk om terug te keren naar het onschuldige bewustzijn, om deze wereld te omarmen in ware onbedorvenheid wat niet de onbedorvenheid is die komt, van ontkenning van het slechte, of dualiteit en al de ingewikkelde energieën van ommekeer.

Het is de onschuld van de Spirit die leven voortbrengt, zo vrij en altijd gebaseerd in het Licht, en altijd expanderende Liefde, wat het resultaat van eeuwige vreugde, dus ook onbegrensd zoals de overvloed die altijd stroomt vanuit, dit grote en glorieuze expressie die Ik Ben, en dat jullie hier oor Mij zijn. Het ego verstand heeft een visioen gecreëerd van Spiritualiteit, als zijnde dat wat het betekend om Christ te worden, dat je van het leven afgesneden moet worden, en dat je kerkelijk moet zijn, en alleen dat te mogen voelen wat is voorgeschreven, en te leven naar bepaalde regels. In waarheid, de christ is de meest uitgebreide Liefde die totaal “onbestuurbaar is” en in deze zin vrij, omdat Liefde leven van zich zelf is het wil alleen, door jou wezen heen stromen en jou expanderen, op manieren waar je nooit van had kunnen dromen. Maar je moet de toestemming geven om meer van zich zelf te creëren via jou. Dit betekend dat alles van de oude wereld, zoals voorschriften van Spiritualiteit, En je kan dit alleen doen doorgeheel naar Mij te komen, in hart,ziel, en hele wezen en aan Mij te vragen om je te laten zien hoe. Vraag Mij het te laten zien door ervaren, door werkelijk te voelen wat het betekend, extatisch leven te zijn, puur in je vertrouwen, in de Liefde, wat altijd pure voorziening is voor jou, en glorieus in je aangezicht van alle realiteiten, als je Mijn Hart tot expressie brengt, omni dimensionaal als het centrum van alle realiteiten van alle perspectieven, van alle patronen van het bewustzijn. Overal waar Ik Ben daar is leven, en dat leven is altijd vibrerend en het explodeert verder, in Edelmoedigheid en schenken. Laat leven je door elkaar schudden tot je wortels. Laat het je ontwaken. Alle dingen die je zo hard geprobeerd hebt te voelen door je leven heen op Aarde, via je lichaam en al de manieren die je gezocht hebt voor die adrenaline stoot. Al deze dingen zijn maar hele kleine schaduwen van de extatische vreugde van het leven, Die je bedoeld had te leven, is je ware erfenis van Mij, en het leeft al in jou innerlijk, wachtend om bevrijd te worden.

Het zal jou meenemen naar hoogtes van bijzondere extase wat je lichaam jou nooit zou kunnen bezorgen. Het zal jou alles terug geven wat je hebt verloren, en nog veel meer. Dierbaren, Ik wil jullie aan sporen om een nauwkeurige keuze te maken waar je gaat zoeken voor de gevoelens van het leven. Kijk niet naar de illusie van het ego wereld om je alles te geven die jou kunnen vervullen. Niet dat je er van weg moet draaien, maar beter is, het te transformeren naar het echte leven die via jou gecreëerd wordt, om het te openen met zijn stroming, om je wakker te maken via trillingen door je hele wezen, met bijzondere sensaties van in leven zijn, meer dan waar je nog nooit van gedroomd hebt,en zo als je de wereld hebt afgezocht. De wereld kan je niet verstrekken wat Ik kan. Het kan geen plaats vervanger zijn voor, De waarheid van je hart, en zijn gelimiteerde leven binnenin jou en wacht, om vrij gegeven te worden. Ieder van jullie heeft voor dit leven gekozen, en laat het springen vanuit je ware open hart, deze wereld moet onmiddellijk veranderen. Maar dit lukt niet via de omschreven kleine dans, van het vernauwde leven van het ego. Het moet dapper omarmt worden in grote teugen van glorie, insprongen van vertrouwen, ver vooruit met alles wat je ooit gedacht zou hebt dat je deze kon maken.

Ik beloof jullie dat je beloond zal worden voor dit, om werkelijk je ware Zelf te kennen. Jullie zullen weten wie jullie zijn. Jullie zullen de Onbegrensdheid kennen van, de natuurlijke God die Ik Ben met alles wat Ik jullie schenk. Dus kom en zeg “JA” tegen het leven en doe dit in nederigheid, en erken dat er geen moment op Aarde dit werkelijk ervaren hebt. Al de kleine vensters van het leven, die het ego jou toelaat, of het nu het orgasme is van seks, of van een Berg af vliegen, of dat grote liefdes lied, al deze dingen, alles is maar een piek van de wereld tot de waarheid, het is kijken vanuit een speldenprik naar de sterren. Jullie hart kan de hele kosmos openen, en kan alle sterren in een klik waarnemen, De sterren zijn de levende harten van de Engelen, en de grote beweging van Liefde. Dus ben Ik nu hier om jullie terug te roepen naar het ware leven, Naar jullie werkelijke eindeloze creativiteit, en Ik ga jullie naar dit toe aanduwen, omdat Ik moet, dierbaren, het is tijd om van alle banden bevrijd te worden, de kettingen van het Ego, de gehele weg heeft het jullie gevangen gehouden door alle interacties, alle patronen, al de zorgen, al de stres en al het gezoek om te ontrafelen. Laat dit alles Nu gaan laat los!

De tijd van zorgen en puzzelen is voorbij over. De hele Ego droom is Overleden. Verspil geen tijd meer om proberen te onderhandelen met oude gevoelens van het verleden of het wegpoetsen van de noden uit oude relaties. Stap in een nieuwe realiteit. Open jullie prachtige Harten, en zeg werkelijk “JA” tegen het leven, en laat het jullie verlichten, zoals de grote Lichtflits, van God die Ik Ben.

Als je herreist uit de as, zal je een nieuwe en Onbegrensd Wezen van grote schoonheid met een waar glorieus leven zijn.