De Enige weg om de Nieuwe Wereld te creëren, Is om Mij van Jullie te laten Houden. 11-11-08


The Only Way to Create the New World
Is to Let Me Love You
11-11-08

De Enige weg om de Nieuwe Wereld te creëren,
Is om Mij van Jullie te laten Houden.
11-11-08

Het is tijd Mijn geliefden, om werkelijk te beginnen om de Nieuwe Wereld,
van Liefde te gaan bouwen, precies hier, als de Wereld waar in jullie leven.
De toegangspoort is open. Het grote scheiden is doorkruist.
Het is tijd om op te houden met terug te kijken naar het verleden,
of het nu om je individuele verleden of de historie van jullie beschavingen.
Het is tijd om te beginnen met nu naar voren te kijken,
naar dat gene wat de nieuwe geboorte van jullie hart is.
Dit is de enige weg om werkelijk voor deze wereld van Liefde en vrijheid, vrede en begrip,
de aanwezigheid van de levende Spirit van vreugde is de Liefde van Mij voor jullie te voelen
tot dat je het gelooft, tot je het kan voelen met heel je hart,, met je hele ziel – tot dat het werkelijk meer realiteit wordt dan alle verhalen van de wereld, al de verhalen van pijn en lijden, door de afscheiding van jullie goed.
Als je werkelijk Mijn Liefde kan voelen begrijp je de realiteit,
en dan vraag Ik jullie om bewust de Nieuwe Wereld te creëren, de Wereld Brug van Vrede, door heel vaak elk kostbaar hart op te Tillen en te baden in deze realiteit,
de realiteit van Mijn Liefde en Mijn relatie met ieder van jullie.

Dit is alleen als je Mij werkelijk toestaat om van jullie te houden,
zodat jullie uiteindelijk werkelijk van Mij kunnen Houden.
Dan kan jullie harten open gaan en jullie leven zal met recht georiënteerd zijn,
Zodat alles wat uit jullie voortvloeit vanuit het Universele goed,
en de eindeloze vreugde die Ik Ben, en wat wij altijd met elkaar delen.
Tot dat je deze primaire relatie hersteld hebt,
zal eigenlijk geen andere relatie in je leven werkelijk werken dierbaren,
inclusief de relatie tot de menselijke familie, en de realiteit die je creëert.
Je kan geen vredige wereld creëren zonder vredig hart,
en je kan geen vredig hart hebben als Liefde niet jou omgeving is.
Jullie enige ware omgeving is Spirit. Al het andere vloeit daar uit voort.
Dit alles hebben jullie al begrepen, maar om de wereld brug van de hemel te bouwen,
is nu het belangrijkste om het in praktijk te brengen, zodat elk menselijk wezen het Pad naar thuis terug kan vinden, thuis in het Licht van eindloze vrijheid en vreugde.
Het is gemakkelijk voor het kleine brein om voor jou eindeloze plannen,
te maken om de wereld in balans te brengen, inclusief de nieuwe technologie,
bibliotheken vol overeenkomsten nieuwe mogelijkheden voor jullie regeringen,
voor landen, voor relaties – maar in waarheid- het enige ding wat echt nodig is,
is de goede “stroming” van het leven die altijd voortkomt uit Mij en direct en van Mij naar jullie toevoert.

Het vult je hart zo vol dat je meer Liefde ontvangt dan je nodig hebt en het daarom,
zo verder kan schenken.
Want deze Liefde van Mij, deze glorieuze eindeloze Liefde die Ik Ben,
en voor jullie is, deze zelfde Liefde kan jou hart doen overvloeien van jou hart,
en elk kostbaar wezen wat jou leven aanraakt te zegenen,.
Dan kan je liefhebben zoals Christus destijds.
Jullie kunnen liefhebben met dezelfde liefde, de Liefde die uit Mij voortkomt,
en bedoeld is om door te stromen via jullie. Alleen dan is het, het enige werkelijke ding.
Het is niet omgekeerd, en het is niet kunstmatig,
en het komt niet voort uit een of andere tekortkoming.
Als je lief hebt vanuit het ego, de afkomst van jullie liefde is het omgekeerde,
Het terugkerende van de ware realiteit en de stroming van leven,
Wat bedoeld is om altijd bij Mij vandaan en altijd via jullie stroomt.

De enige technologie die je nodig hebt om een wereld van perfectie te creëren is,
een kanaal te zijn voor de perfecte Liefde die Ik Ben, want dan werkt de wet van resonantie die alle goede dingen door jullie heen duwt, en de Liefde die overvloeit van je hart en anderen opvult en in hen een overvloed plaatst om dit dan weer door te kunnen schenken aan anderen, dit brengt heel veel vrede en overvloed.
Als elk hart uiteindelijk vol is, meer dan dat je voor jezelf wil, dan zul je weten dat het geven van Liefde iets natuurlijks wordt, met de manier van leven als je geliefd wordt door Mij, – zal al de Liefde die je een leven lang gezocht hebt – en naar verlangde, geprobeerd hebt te creëren, door verschillende relaties deden jullie ongelooflijk ingewikkelde bewegingen of interactie en spelen met bewustzijn, dit alles gebaseerd op jezelf voor de liefde die je nodig had. Omdat je meer naar liefde zocht dan naar het schenken van liefde, en je zocht het bij hen die er tekort hadden aan originele liefde waar aan beknibbeld werd of niet bestaat,
je kunt nooit voldoende hebben als je niet leeft via Mij.

Jullie “dankjewel”dierbaren, om deze analoog te gebruiken, draaien op leegte.
Jullie weten dat dit waarheid is. Jullie leven in een cultuur die gevuld is met wanhopige mensen die alles mee slepen, om te proberen hun leven op te vullen,
om die lege plaatsen op te vullen omdat je niet de liefde hebt die je nodig hebt.
Je kunt het niet buiten jezelf vinden, en dat weten jullie ook al. Alleen het ego overtuigd jullie ervan om het steeds te blijven proberen.
Jullie werken zo hard om Mij te dienen en de visie van de wereld te creëren,
waar voor je hier naar toegekomen bent voor de mensheid.
Geliefd kostbaar hart, centrum van Al wat Ik Ben, het is tijd dat je eindelijk een adempauze neem, een tijd om te rusten en om in pure eenvoud het antwoordt te vinden op alle vragen,
en de kracht om die wereld te gaan bouwen waar van jullie dromen.

En dit antwoord is, ontvang Mijn Liefde, om eindelijk een weg te vinden naar jullie innerlijk, om je hart zo waarheidsgetrouw open te breken, zodat er geen weerstand meer is.
Wanneer jullie eindelijk jezelf overgeven aan Mij en Mij van jullie laat houden,
dan zal je de Liefde die jullie zoeken vinden en nog zoveel meer dat het zal overlopen,
en jullie elk moment zal van ware extatische vreugde zijn.
Dan zal de toon van jullie leven vol van vrede en overvloed zijn.
Vanuit deze echte relatie met Mij komt de technologie van Licht,
de waarheid van de energie van de God die Ik Ben,
bewegend door de kracht van jullie bewustzijn, en eeuwig gevuld Liefde.

Er is geen grotere energie in alle creatie dan de explosie van Liefde,
dan die van je eigen Tweelingvlam Hart.
Deze kracht is van jullie als uitrusting als je in de juiste relatie bent,
Als alles overeenkomt op het moment van creatie en als je op de juiste plaats bent,
Overgevend aan Mijn complete Hart.
Niet alleen de nieuwe technologie van bewustzijn en energie van de juiste relatie,
maar in ware overeenstemming met alle mensen en landen zal gemakkelijk komen van hen die werkelijk lief hebben. Deze overeenstemming zal snel bereikt worden als ieder persoon vanuit een vol hart werkt in plaats van een leeg hart.
Een vol hart dierbaren, een hart dat overloopt van schenken, creëert de ware overvloed,
en bereikt de rijkdom om uit te storten alle mensen, de symbolen van deze gratie en eindeloze vrede en overvloed, dat is de God die Ik Ben. Dus vanuit deze relatie en toestemming om van jullie te houden, komt ware overvloed voor elke man, vrouw en kind.
Culturen die gebaseerd zijn op schenken, hebben de emotionele toon van geworteld zijn in, vrede en overvloed, zij hebben een overvloed aan Liefde die kan helpen bij het gebruiken van de Aarde en elke levens stroom met respect en dankbaarheid.
De ware levens stroom vloeit moeiteloos, bewegend van Mijn Liefde in jullie Mijn harten,
overlopend en uitgaande van de geschenken van God naar alle kostbare mensen –
elk glorieus leven in een prachtige viering van vreugdevolle Liefde en vertrouwen,
overvloed dankbaarheid en verwonderend.

Jullie kleine brein en ego probeert je bewustzijn te gebruiken om,
wereldse dingen te creëren, maar zonder Ware Liefde en de vervulling die daar vandaan komt,
zeg Ik jullie dat de symbolen dan leeg zullen blijven.
Misschien visualiseren jullie wereld congressen om grote besluiten te nemen en nieuwe houdingen ten opzichte van verantwoordelijkheden, en misschien visualiseren jullie,
je eigen leven met al jullie rekeningen die dan betaald zijn, en dingen waar van je altijd al gedroomd hebt. Wel, zonder Mijn Liefde, kunnen deze symbolen geen bestaan hebben,
omdat alles vanuit je hart vloeit, en dan pas rondom jullie tot leven kan komen.
Als je hart een tekort heeft, als je tank van Liefde leeg is, dan maakt het niet uit wat je doet,
als het de relatie niet vertegenwoordigd, zal het niet blijven.

Relaties zullen worstelen en overvloed zal stoppen, en vrede tussen mensen in relaties zullen eindigen ook die van de naties, mits er het fundament gebouwd en verankert is in de realiteit van God, dit is de enige ware brandstof van leven, en dat is Mijn Liefde.
Deze Liefde is de enige substantie waaruit uit alles is gemaakt.
Het is magnetisch in de grootste betekenis en zal alles naar je toe voeren wat je nodig hebt,
en de cirkels zullen zich verspreiden van jou uit als de rimpelingen van een vijver,
dit is de levende overvloed van wat Ik Ben in Jou,
en Jij in Mij, wat voor altijd verder vloeit.
Dit is wat Ik vraag aan jullie, aan ieder van jullie,
kom naar Mij elke dag maak hiervan je hoogste prioriteit.
Zelfs al is het maar heel even, vijf of tien minuten,
om even te zitten en je hart te openen om werkelijk Mijn Liefde te voelen.
Niet als een concept of voor een beweging van energie,
maar in een intieme communie zodat je de waarheid van Mijn Liefde,
als de grootste realiteit zal KENNEN.


Als je het voelt, warm je er aan op en open je hart en je bewustzijn voor de grote,
Golven van vreugde die de brug vormen voor alle afstanden die je misschien tussen,
ons gevoeld hebt, dan kun je voelen dat je geliefd bent meer dan je jezelf kunt voorstellen.
Voel deze Liefde tot dat het jou ware realiteit zal veranderen jou leven,
en verander de wereld door de mensheid naar thuis terug te brengen – thuis –
eindelijk naar liefde te brengen in plaats van het omgekeerde, en thuis naar een leven van zoveel overvloed dat er in elk facet van het leven voldoende is.
Vloeiend van Hart naar Hart, deze liefde gaat verder als de basis van elke inter-actie,
in de wereld. Elke creatieve impuls wordt geboren in dit moment van Liefde dierbaren,
en de hoogte van artistieke creativiteit zal als nooit te voren, op Aarde geëxperimenteerd.
Alles wat ooit verwezenlijkt is door de mensheid is een druppel in de echte oceaan van creativiteit, omdat er een tekort van creativiteit is waar de mensheid op heeft gedraaid.
Dus als je denkt dat de dingen die de mensheid verwezenlijkt heeft,
prachtig zijn of bijzonder, dan staat jullie nu wonderen te verwachten.

Jullie weten dat jullie Co – Scheppers zijn, en dat jullie Mijn creatieve Hart zijn,
En jullie hebben je best gedaan om te veronderstellen wat het betekend.
Maar alleen deze beweging van Mijn Liefde heeft het echte creatieve potentieel,
En staat de vonk van leven toe om te vermeerderen in jullie.
De mensheid is amper begonnen met creëren, Liefde is de enige creatieve kracht,
en je kan de waarheid voelen hoe weinig van jullie potentiëlen gebruikt is,
als mensen en als wereld.
Als jullie zitten en je hart openen, en Mij toestaat om je te vullen met Liefde,
Moeten jullie alert zijn op alle mogelijke manieren die jullie kennen,
speciaal met je gevoelens. Laat deze Liefde jullie opvullen.
laat het jullie hart en bewustzijn open blazen, zodat je een geheel nieuw gemaakt wordt in dit moment met deze Liefde die de creatieve kracht is van al het leven.

Het centrum van dat leven zijn jullie. Jullie ontvangen het al.
Die grote golf van overvloedig leven dat explodeert op het moment van creatie,
is van jullie om het nu te gebruiken, van jullie als je het ontvangt met je hart,
en als je klaar bent om het te nemen dierbaren, als Mijn Hart.
Het automatisch natuurlijk ingeboren reactie om te reageren van Mijn Liefde voor Jou,
Om te ervaren in intieme gebeden, in meditatie, in rustige momenten is de opening van je hart en je krachtvolle Liefde voor Mij, drijft Mij in reactie en creëert de ontwaking,
van je bewuste Tweelingvlam hart in dienen.
Dan wordt elk moment van je leven bewust en je bent de levende Christus,
Liefde eten en ademen met elke slag van je hart – wetende dat Liefde je ware naam is,
en de essentie van je leven als zijn beweging.
Dan weet je de juiste plaats in Mij en de wereld als de levende Arc van overeenkomst,
de werkelijke brug van het leven “en bewustzijn” in de wereld gebracht met jou verplichting om het te voelen en Mijn Liefde toestemming gegeven hebt om te leven als jij.


Elk moment van de ommekeer is een leugen.
Het is de grootste pretentie (claim) van alle tijden. De wereld is vol van mensen die,
elke dag spreken en zich verbeelden dat zij oke zijn!, Maar in waarheid hebben zij geen idee waar het leven voor bestemd is. Omdat men van de originele keuze,
al deze intimiteit verloren hebben, deze zachte communie met Mij dat is het antwoord,
dit is jullie verzorging en je voedsel en dit brengt je in het centrum en juiste relatie met leven. Alles van dit is automatisch als je de Liefde van Mij ontvangt,
en het dan laat groeien in jou, de reactie op Liefde in het glorieuze over vloeien.

Jullie worden de Liefde Generator als een bewust Tweelingvlam Hart,
En de vibratie van jou Hart en het bewustzijn bouwen heel eenvoudig de Wereld van Vrede, overvloed, Liefde en Vreugde.
Ik kan jullie niet vaak genoeg vertellen hoe belangrijk het is voor jullie om Mijn Liefde werkelijk te voelen tot dat het jullie werkelijkheid is geworden.
Het is dat diepe gevoel van deze Eeuwige continuïteit, het openen van Mijn Armen,
Mijn Liefde, Mijn zorgzaamheid voor jullie, van dit leven Mijn hart verder gaat om de vrede te zijn en overvloed moeiteloos een wereld van Liefde creëert.
Dan de symbolen van het leven rond om jullie, of het nu je gezondheid is of je lichaam,
je financiën, jullie relaties en de landen waar jullie leven, je huis, je werk, je sociale leven, of het overtreffen van jullie diensten, de diplomatiek en activiteiten als wereld burgers,
al deze dingen komen voort uit je Hart, en zal eenvoudig Hemel op Aarde creëren.

De vrede als je geliefd bent door een overvloeiend hart, is de enige vrede die werkelijk gereflecteerd kan worden naar de wereld om jullie heen.
Jullie zijn klaar om eindelijk de deur naar je hart te openen,
om jullie Geliefde Jezus kan beginnen om jullie te leiden en te laten zien wat het werkelijk betekend om Mijn levende hart te zijn, om de levende Christus te zijn en de aanwezigheid van ware Liefde in deze wereld van Licht en Vreugde – de ommekeer van Liefde en de afscheiding van Mij, is wat je nu kent als dualiteit, dit is alleen een schemerige herinnering,
en de waarheid is de ervaring, voor elk menselijk wezen en elke levensstroom op Aarde.

Met elke ademhaling, laat Mij je beademen tot dat je deze zachte intimiteit voelt,
En laat Mij jou al Mijn Liefde schenken tot je het waarlijk voelt,
je Tweelingvlam kan je niet ervaren omdat het eerst van Mij naar jullie gaat.
Dan wordt het gereflecteerd voor jou, in jullie Tweelingvlam Liefde,
En zo worden jullie de Adem, het Leven en de Hartslag van God.
Ik zal altijd door jullie heen liefhebben, in vreugdevolle expressie van al de Liefde die Ik Ben,
Als een Geschenk aan de Wereld, gegeven met Jullie Hart jullie Handen en jullie bewustzijn,
En zo zal je Nu de Liefdes Co – Schepper worden.