De verschuiving naar een nieuwe connectie met geven

De verschuiving naar een nieuwe connectie met geven
De verschuiving naar een nieuwe connectie met geven

The Shift into a New Connection with Giving

De versie van het hart van de verschuiving die jullie allemaal maken, is datgene wat nu begonnen is. Het is het leven van een leven van dienstbaarheid, gevend – gevend – gevend, elk Nu Liefde gevend en assistentie biedend.

Jullie zijn wezens van Liefde. Het hart is jullie instrument, niet de ego-geest. Dus vraag Ik jullie nog eens om je te realiseren wat het betekent om Mijn Liefde actief in de wereld te zijn – wat het betekent om elk Nu de brug te zijn.

Het hart leeft. Het wordt constant van brandstof voorzien door het exploderende Nu Moment van Schepping. Het Leven dendert altijd juichend door. Ieder Nu is het geheel aan Liefde niet alleen beschikbaar, het is van jou. En die glorieuze energie van levende Liefde is jouw erfenis van Mij. In je magnifieke Tweeling Vlam hart stromend, heb je dan het geheel van de levenskracht die Ik Ben tot je beschikking. Stop en lees dit nog eens.

Elke keer dat je in ego-kleine geest bent, ben je weggelopen van de rivier van leven, van de levende Liefde die naar je toekomt om dan middels jouw unieke Tweeling Vlam hart uitgedrukt te worden, levende Liefde om in relatie te brengen met elk ander ongelofelijke leven in het Al van Liefde dat Ik Ben – uniek vormgegeven door jou, uitgedrukt als de juweelgetinte lotus van je Tweeling Vlam hart.

Hart perceptie is levend zijn in je hart en aldus aanwezig, niet alleen om de exploderende pulsen van levende Liefde te ontvangen, maar om hen bewust te ervaren. Het is om te getuigen van een andere stroom van bewust levende Liefde, uniek in de hele Schepping. Ik vraag je om al je relaties naar deze zin vorm te geven. Het hart kan het Werkelijke voelen. Dus ontmoet je iedere relatie in je hart en dan ben jij de brug, in dienst voor het herinneren van ieder menselijk hart van de waarheid van wie het is.

Je bent nu stevig verankerd in de waarheid van Liefde, en je kunt de verschuiving volledig naar geven maken (en aldus naar dienstbaarheid aan ieder kostbaar hart). Ik vraag je nu om je weer te verbinden met je broeders en zusters, zodat je hen op jouw beurt weer op Mij kunt aansluiten en hen hun kostbare leven terug kunt geven, ieder Nu voor altijd.

Hier is dan wat er voor je ligt. Het heraansluiting [op God] plan is er altijd geweest, het reiken naar alle kostbare harten. Het diepe gewaarzijn is er altijd geweest van de aard van weerstanden van het hart en hoe zij ter plekke Mijn Liefde bevriezen door aandacht te vestigen op de overtuigingen van een vals hart. Het ego houdt die aandacht altijd buiten het gezichtsveld, slim geëlimineerd van de stukken informatie die de geest aanbiedt als “wie je bent”.

Dit is iets, geliefden, wat jullie werkelijk moeten begrijpen. Je kunt niet gaan met de begeleiding van gisteren. Ja, de vele diepe verschuivingen naar Liefde die Ik in jullie bewustzijn heb gebracht en die wij samen in jullie levens hebben geweven – deze dingen zijn zó onveranderlijk als Liefde Werkelijk is (en geloof Mij, het is Werkelijk). Maar luister alsjeblieft, geliefdsten, je kunt eenvoudig helemaal niet functioneren in of middels je ego-geest. De geest is star. Hij is gestagneerd. Hij creëert alleen maar definities van leven.

Jullie zijn de Meesters van de Nieuwe Wereld. Jullie verschuiven nu naar het dienen van de geboorte van deze wereld. Want jullie zult nu je hart gebruiken, in het moment blijvend en deze verschuiving assimilerend is hier het heraansluitingwerk zoals jullie het zullen leven.

Jullie hart, altijd insluitend, zal onmiddellijk iedere persoon die je ontmoet omwikkelen. Jullie hart zal je een helder gewaarzijn geven van het hart van ieder kostbare persoon. Er zullen in een ogenblik (als Mijn begeleiding tot je komt) twee dingen door Mij aan jou getoond worden: (1) de waarheid van wie zij zijn, het patroon van hun Tweeling Vlam hart, en (2) hoeveel van de levenskracht die elk Nu komt, gebruikt wordt om weerstanden te voeden in plaats van hun leven.

Dan, geliefden, in een instelling van volledige dienstbaarheid en met het volle gewaarzijn van wie iedere persoon in Mij is (want je bent ieder moment op mij aangesloten wanneer je in je hart bent), zal Ik je assisteren (misschien een ogenblik, misschien gedurende wat meer tijd), om te voelen/ontvangen hoe zij hun levenskracht aan de oude overtuigingen van hun hart geven. En je zult hen ieder moment, met de meest liefhebbende zorg, assisteren om te voelen en te zien waar zij hun leven weggeven aan de oude overtuigingen van hun hart.

Je kunt dit alleen doen als een handeling van voortdurende en totaal liefhebbende dienstbaarheid, compassie, gevend, en alleen middels Mij – Ik die je het gewaarzijn geeft van de overtuigingen van deze harten. Als je dit met je kleine geest doet zal het een ramp zijn. Iedereen zal zich snel in oordeel gehouden voelen, wat de waarheid zal zijn. Dat is wat de geest doet – evalueren en oordelen.

Ik breng jullie allen naar de houding van het dienen van de verschuiving naar Liefde middels het oplossen van oude overtuigingen, in plaats van hier in de “Hemel” te zitten, dit tot stand gebracht hebbend, anderen aan zichzelf overlatend om het te krijgen en de verschuiving te maken.

Kun je het verschil voelen? Het is subtiel, maar naar iemand kijken als zijnde in zijn/haar ego en hem/haar dat vertellen kan een oordeel zijn. Een alternatief zou een inclusieve verheffing zijn, een hen in de cirkel voor ondersteuning trekken, in onze gemeenschap als een poging om hen in Liefde te brengen. En natuurlijk, geliefden, doen jullie allen allebei. Het verschil is nu dat er in het openen van je hart een balans is die je vast kunt houden. Het magnetische hart kan allen naar Mij brengen, tedere compassie hebbend voor de kostbare harten op dit pad van Liefde, die het nodig hebben om weerstanden voor het openen van hun hart op te lossen.

Beide zijn nodig. Terwijl je de perfectie van het Werkelijke vasthoudt, hoeft je focus erop middels het hart niet te verflauwen als je anderen meelevend assisteert om hun oude overtuigingen op te lossen. Het is niet of/of. Want de magnetische kracht van je hart is sterk, zij zal alle oude wereld zienswijzen in je SoulMate hart transformeren. Je kunt alles in je SoulMate hart transformeren. Aandacht voor het Werkelijke is aandacht voor de kostbare harten die ervoor kiezen om wakker te worden. De hoofdzaak is dat, ook al zijn de meeste van jullie niet vrij van de ego-geest, jullie je eigen verankering nu voldoende tot stand hebt gebracht dat je, deze waarheid ieder moment in je hart vasthoudend, andere harten naar Mij kunt brengen.

Dit is alleen maar voor de geest een contradictie. Je hart voelt absoluut de waarheid van hoe je alleen maar de Mijne kunt zijn, totaal gefocust op het Werkelijke – terwijl je hen in SoulMate Liefde wikkelt, hef je andere harten op naar Mij. Je doet dit niet door de illusie weg te duwen maar door zo vol Liefde te zijn dat je nooit je hart van Mij af beweegt, nog geen moment.

Dit gebeurt wanneer je in je hart blijft en alleen daar aangesloten blijft, zonder te evalueren en enig deel “fout” te maken van degenen die je zoekt te assisteren, want wat je weerstaat creëer je. En als je afscheiding creëert, zal iedere persoon onmiddellijk voelen wanneer iets aan hen als verkeerd gezien wordt. Dit beloof Ik je. “God heeft je net zo lief wanneer je slaapt als wanneer je wakker bent. Wanneer je leert om dit te imiteren door hetzelfde geschenk aan anderen te geven … heb je net zo lief als God.” Dit is waar. Niets verandert Mijn Liefde.

Alleen maar omdat je naar een plaats van zijn bent gekomen, zó verankert in de waarheid van Mijn Liefde, kunnen we nu samen dit nieuwe aspect van ons werk ingaan – het heraansluiten van menselijke harten op hun waarheid als goddelijk. Jullie helpen mij om ieder hart te restaureren voor de volheid van het leven dat Ik heb gegeven. Je zult hen in perfectie houden, hen verheffend. Je zult de plaatsen waarnemen waar het leven ieder Nu afgeleverd weerstaan wordt zonder er geloof te hechten als iets dat op wat voor manier dan ook werkelijk is – niet werkelijk genoeg om ermee bezig te zijn. Jouw hart houdt hun levende waarheid vast.

Het is moeilijk om dit in woorden uit te drukken want zelfs woorden hebben of/of. De waarheid is natuurlijk Liefde. Toch wordt het grote pulserende leven dat Ik ieder Nu geef, afgesneden door de weerstanden in zoveel harten. Zelfs diegenen die in de LichtWerker energie hebben gebaad, diegenen die zich waarlijk aan Mij hebben gewijd, hebben nog steeds de geest die voor hen de oude overtuigingen verbergt die hen ervan weerhouden om te verschuiven in de glorieuze overvloed van leven die Ik voor elk van jullie heb. In werkelijkheid zijn alle harten in weerstand totdat elk hart vrij is, omdat het geheel van Mijn hart niet vrij is. En de verschuiving naar dienstverlening brengt je focus helemaal niet buiten het Werkelijke. Het maakt je gewaar dat het hart zeker is dat het alleen Liefde ziet en dat alle harten één zijn.

Aan de andere kant overtuigt het ego je ervan dat je je beter af kunt scheiden van wat je niet wilt, dan dat je er zoveel van houd dat je het allemaal vrijmaakt, niet alleen jezelf. Je kunt zoveel van iemand houden dat al hun weerstanden eenvoudigweg verdwijnen omdat Liefde hen niet echt ziet. Je zou aan het werk kunnen zijn met iemand die zijn/haar vele ervaringen uitstort die de overtuigingen van zijn/haar hart hebben gecreëerd maar, alleen Liefde voelend, zal je hart “Ting!” doen wanneer zij bij het eigenlijke geloof van het hart komen dat jij aanreikt en hen helpt te verschuiven – en je hart, alleen Liefde ziend, zou hun verhalen linea recta terug naar Liefde magnetiseren.

Ik zeg niet dat Ik wil dat je iedereen gaat uitnodigen om zich op anti-Liefde verhalen te focussen. Dat doe Ik niet. Echter, Ik moedig je aan om zo duidelijk in het levende Nu gecentreerd te zijn dat je Mij toe kunt staan om je inzicht te geven in hoe weerstanden werken. Op deze wijze kun je altijd iedere persoon assisteren om de levenskracht weer op te eisen die de hunne is, ieder Nu tevoorschijn pulserend. Hoeveel bereikt hun hart? Is hun leven in de wereld trillend levend en gevuld met schoonheid en overvloed? Hoe kun je helpen bij het oplossen van wat voor weerstanden ook maar de stroom blokkeren? Dit wordt natuurlijk met je hart gevraagd en beantwoord en niet met je ego-geest.

Een deel van deze hulp is beslist het liefdevol en insluitend aan anderen laten zien wat het betekent om hart weerstanden te vinden en op te lossen en wat het betekent om gewaar te worden van het ego en de kleine geest en hoe de valse identiteiten die zij samen scheppen, jou beroven van de stroom van leven (en aldus van Al wat Ik Ben en heb) dat bedoeld is om door jou heen te komen.

Onthoud – alleen Liefde is Werkelijk. Indien je dit werkelijk weet dan realiseer je je dat niets anders enige kracht heeft. Zolang je niet gelooft wat je van een ander hoort (hun “verhaal”), ben je niet meer aan het mee-creëren. Zelfs als je het soms nog gelooft, kun je als je je intenties op een zuivere wijze instelt, lang genoeg naar een ander luisteren om de wijzen aan te voelen waarop de overtuigingen van hun hart op hun kostbare hart liggen. Vraag Mij dan alsjeblieft om hen in perfectie te houden in je SoulMate hart. De sleutel is om niet verstrikt te raken aan iets in je geest want indien je in je hart bent is de enige Werkelijkheid Ik en is Liefde. Ik Ben je aan het verheffen in de volheid van het Nu geven.