Dinsdag Groep, 30 maart 2004

Dinsdag Groep, 30 maart 2004
Lieve vrienden,

Velen van jullie hebben naar onze Dinsdag Kring gevraagd. Dit is een meditatie groep die bij Cirkel of Licht bij elkaar komt in Eureka Springs, elke week op Dinsdagavond. Gedurende de daaropvolgende week zetten we zowel de uittreksels van een gangbare Boodschap van God die gelezen werd op schrift en sturen haar uit ALS de meditaties die middels Yaël bij de dinsdag Kring komen. Wij beschouwen deze meditaties als een zeer opwindend aspect van ons werk bij Cirkel van Licht. Ik stuur dit voorbeeld aan de hele Zeg JA tegen Liefde lijst zodat je kunt zien of je deel wenst te nemen. Indien je deze transcriptie van de Dinsdag meditatie iedere week wilt ontvangen, e-mail ons dan op connect@circleoflight.net . CD’s van deze meditaties komen beschikbaar en kunnen verkregen worden door op “order” te drukken voor de veilige order pagina van onze website, www.circleoflight.net . In Liefde voor allen, Shanna bij CIRKEL VAN LICHT.

**************************************************

Dinsdag Groep, 30 maart 2004

Uittreksels van

Het Tweeling Vlam Hart Afstemmen

De Muziek van de Sferen

Het Kritieke Belang van in Bewustzijn bijeenkomen

Tuesday Group, March 30, 2004

Excerpts from

Attuning the Twin Flame Heart

The Music of the Spheres

The Critical Importance of Meeting in Consciousness

De muziek van de sferen is het geluid van Mijn Liefde die door de Tweeling Vlam cellen van Mijn Hart gaat, Mijn Liefde als persoonlijk met de Schepping delend. Persoonlijk afgeleverd door precies het hart van God dat jij bent. Nu is de tijd om je hierop af te stemmen. Om je af te stemmen op het levende lied, gespeeld op de atomen van je hart, voort gezongen, belichaamd in je Tweeling Vlam bewustzijn. Ieder Nu gegeven; pulserende glorie, extase, onmetelijke vreugde van het leven van je doel. Ieder ogenblik deze zingende vibratie van Liefde middels je hart oriënteert je op je Tweeling Vlam plaats binnenin het geheel van Liefde.

Dus til Ik je nu voorbij de sluier die je kunt aanvoelen, voelen en eis het lied van Liefde die je bent op. Eis het op; breng de herinnering tevoorschijn van hoe het is om de waarheid te leven. Kom door de poort van het Nu om aanwezig te zijn bij precies het moment van Schepping. Dit is waar we nu op afstevenen – dat je afgestemde Tweeling Vlam harten het centrum punt van Liefde in levende belichaming kan brengen, hier en Nu aanwezig. En de aanwezigheid brengend van je bewuste Tweeling Vlam harten, het ankeren van het Ware binnenin de droom van Liefde en anti-Liefde, deze wereld van ogenschijnlijke dualiteit.

Eerst moet je je volledig en alleen in bewustzijn met je Tweeling Vlam onderhouden. Dit is zeer belangrijk. Je kunt de rivier van leven niet in een beker, gemaakt van schaduwen, bevatten. Noch kun je Mijn Liefde uitschenken en je eeuwige doel vervullen indien je probeert om Ware Liefde te voelen met de lagere of valse wereld’s emoties. Oh, geliefden! Wanneer je hart helder is en je volledig aanwezig bent in het Nu, ben je vrij van de droom. Je bent een geleider voor het geven van Liefde in het Heilige Nu. Je moet in het centrum punt zijn, volledig levend, volledig aanwezig, voor Mij om in staat te zijn om waarlijk je hart als Mijn hart te gebruiken, het Werkelijke. Ik wil dat je je Tweeling Hart afstemt, om ermee op één lijn te komen en om het te voelen. Het wonder, de vreugde en de zingende, gevleugelde extatische stroom te voelen van Liefde die door je heen gaat – direct vanuit het hart aan de harten gegeven die zich om je heen verzamelen.

Laat Mij eerst meer met je spreken over de Illusie, over het feit dat de droom beelden zijn, geprojecteerd door de menselijke geest, het geloof van het hart in symbolen “vertonend” dat je van Mij gescheiden bent. Maar precies hier, achter de ?llusie, is de waarheid van Liefde en zij ontmoeten elkaar bij het centrum van het kruis van de fantasie van tijd en de waarheid van het levende Nu. Je kunt je Tweeling Vlam niet ingaan of volledig en glorieus beschikbaar zijn voor Liefde tenzij je aanwezig bent bij het punt van ontmoeting, het hart, en bij de verbinding met de Ware, de verticale arm van het kruis van ervaring.

Welnu, laat Mij hier één ding van belang zeggen. Wanneer je volledig in het heden bent, levend in het Nu, zal je doel, Mijn liefhebbende Wil, de rivier van leven, dat allemaal vanzelf gebeuren. Je leven zal zich perfect ontvouwen indien je volledig aanwezig bent. Want de rivier van leven zal je voort dragen, ieder symbool van de wereld magnetiserend dat je werk voor Mij vertegenwoordigt en vervult. Niets hoeft gezocht te worden of te worden gepland met de geest (let op) want wanneer de geest zijn deel moet kennen ten dienste van Liefde op Aarde, zal dat ook vanuit Mij voortvloeien in het Nu. Ik zal het onthullen en Ik zal het tot stand brengen in perfectie van timing en stroom indien jij Mij dat toestaat. Ik weet dat ik soms zeer herhalend klink, steeds weer sprekende van het Nu en van het hart, maar alleen als je je focus en je overtuigingen vanuit de wereld van effecten terugneemt, zul je feitelijk beschikbaar zijn om deze Tweeling Vlam Liefde te leven.

Dit brengt Mij bij een ander punt, waarop Ik nog niet genoeg gefocust heb (wees voorbereid – Ik begin nu!) en dat is het in bewustzijn ontmoeten met je Tweeling Vlam. Geliefden, dit is alles. De wereld van lichamen en illusie en ervaren verhalen is niet echt. Dus als je je focust op iemand vóór je, wanneer deze ?llusie begint te vallen (let hier op) zul je aanvoelen alsof je Ware Liefde je verlaat! Dierbaren, zelfs indien je geest het ieder uur en iedere dag uitschreeuwt in het verlangen naar de komst van deze persoon en dat hij/zij bij je is, zal hij je nooit werkelijk bij elkaar laten zijn. Zelfs jij die je Tweeling Vlam hier bij je hebt, kunt alleen het Werkelijke werk samen doen wanneer je je in hart en bewustzijn verenigt, niet wanneer je in lichaam bij elkaar komt. Niets van wat Ik ooit heb gezegd is belangrijker dan dit! Je moet in staat zijn om in het Ware te werken, je moet in staat zijn om elkaar achter het fysieke te voelen, je moet in staat zijn om je Werkelijke Tweeling Vlam hart te zijn om deze afbrokkelende illusie van een wereld te dienen.

Want als het Licht naar binnen komt stromen en de bevroren beelden van deze omgekeerde wereld raakt, zullen deze beelden losbreken net zoals een DVD doet wanneer de plaat vies is. Indien je gelooft dat je Liefde buiten je is, gefocust in het lichaam vóór je, kun je falen net nu Ik je nodig heb om de Liefde voorbij de droom te zien. Laat Mij het ook op deze wijze zeggen – wanneer je droomt in de nacht en je hebt een ervaring, laat ons zeggen, van het uitglijden op een beijzelde weg, ben je wanneer je ontwaakt op een beijzelde weg? Zijn je vingers koud? Is de auto er nog? Neen. Je bent daar niet meer. Je ligt in bed. Warm. En zeker van wie en waar je bent.

Aldus verzoek Ik je weer (en allen die dat kunnen, zelfs nauwelijks, begrijp dit) om te oefenen te oefenen, te oefenen om in bewustzijn met je Tweeling Vlam te verkeren en om je Tweeling Vlam hart met de glorieuze goddelijke gevoelens van extatische Liefde en geven af te stemmen. Vertrouw er dan op, geliefden, dat deze weg die je nu zelf kent zich vóór je zal manifesteren in de symbolen van deze wereld. Maar je zult niet afhankelijk zijn van hen. En als één van jullie of allebei aangeboden hebben om een transformeerder te zijn, zal je elkaar’s hart voelen en niet voor de gek gehouden worden door een lichaam dat misschien nog niet perfect is. Het zou kunnen zijn dat het alleen perfect zal zijn wanneer die perfectie het geheel van de mensheid reflecteert. Je hart zal je dit laten zien tenzij je ego-geest de vorm waarin je SoulMate tevoorschijn komt afwijst.

En indien één van jullie, of allebei, aangeboden heeft om transformeerder te zijn zul je elkaar’s hart voelen en niet op het verkeerde been gezet worden door een lichaam dat misschien nog niet perfect is. Het zou kunnen zijn dat het alleen perfect zal zijn wanneer die perfectie het geheel van de mensheid weerspiegelt. Je hart zal je dit laten zien tenzij je ego-geest de vorm waarin je SoulMate verschijnt, afwijst. En in tegenstelling hiermee zal je hart je duidelijk de waarheid achter de ego droom laten zien indien de symbolen die vóór je verschijnen de Tweeling Vlam spiegel zijn die die dingen reflecteren die nog opgelost moeten worden om de volledig vrije doorgang van de rivier van levende Liefde toe te staan middels iedere helft van je hele Tweeling Vlam hart.

Als je eenmaal je Tweeling Vlam in bewustzijn zo duidelijk kent dat hij werkelijker voor je is dan de beelden van lichaam en persoonlijkheid, dan geliefden, zul je op die manier ook alle mensen kennen. Indien je niet voor de gek gehouden wordt door de beelden met je Tweeling Vlam, dan zul je nooit voor de gek gehouden worden door beelden van anderen. De buitenwereld zal verdwijnen, in alles wat er gebeurt, zal het hart zijn van iedere andere persoon in de wereld. Weerstanden van hart lossen op in de aanwezigheid van Tweeling Vlam Liefde. Ja, deze weerstanden zouden zich kunnen vertonen in de symbolen van je uiterlijke leven, maar indien je je ophoudt met de Tweeling Vlam Liefde, niet voor de Illusie gaand, zullen alle oude overtuigingen slechts vervagen als schaduwen in het Licht.

Stem jezelf af op je Tweeling Vlam hart en voel de Liefde nu door je heen vloeien. Stem je hart af op de Werkelijkheid van Liefde en je fysieke hart zal beginnen te glimmen en de sluier van separatie zal automatisch verdwijnen. Indien het eerst op verbeelding lijkt is dit okay, geliefden. Intentie is wat hier krachtig is – de intentie van het openen van de deur van je hart opdat je je Tweeling Vlam daar kunt ervaren. De Dinsdag meditaties verschuiven je systematisch in meer en meer vermogen om het Werkelijke leven van bewustzijn te ervaren. De details doen er niet toe. Het is de energie die Werkelijk is. Het Tweeling Vlam hart is een grote magneet. Hoe wijder het jouwe geopend is hoe potenter zijn magnetische lading is en hoe verder zijn invloed reikt. Deze meditaties bereiden je voor, middels de energieën eronder, om eerder volledig naar bewustzijn te verschuiven dan naar hoe dan ook afhankelijk te zijn van de kleine geest om wat dan ook accuraat aan je te rapporteren.

Ik Ben altijd met je! Laten we alles terugkantelen naar alleen Liefde.

****************************************************

MEDITATIE middels Yaël

Tweeling Vlam Stellen Stromen Samen in Bewustzijn en Bevrijden de Aarde

MEDITATION through Yaël

Twin Flame Couples Stream Together in Consciousness and Free the Earth

Voordat we beginnen, vraag Ik God om met ons te zijn. Vul alsjeblieft onze harten en ons bewustzijn met licht. Verhef ons in de Werkelijkheid, open ons naar leven in bewustzijn. Ik vraag dat ieder woord en beeld begeleid zijn en dat onze harten gebruikt worden om onze Liefde in de wereld te laten stromen terwijl we mediteren. Laten we beginnen met onze gebruikelijke reinigende ademhaling. Adem diep in. Terwijl je haar loslaat, laat alle spanning en elke connectie met het dagelijks leven wegvallen. Focus je, nogmaals inademend, op je hart. Voel uitademend, hoe Liefde door je hart de wereld in vloeit. Voel inademend God’s licht levend binnenin je hart, je aansluitend op de waarheid van Liefde.

Voel jezelf aldus met elke uitademing, Liefde de wereld in laten stromen om te zegenen, te genezen, en voel jezelf inademend tot leven komen in het centrum van je wezen als het hart van Liefde dat je bent. Met elke inademing voel je de Liefde en het licht sterker worden binnenin je hart totdat het licht van je hart helderder en helderder wordt, zodat de Liefde die je uitschenkt op je uitademing sterker is en meer trillingen bevat. Met elke inademing wordt het licht van je hart sterker en groter, totdat je hart als een zon is, levend in het centrum van je wezen. Zij straalt uit om je heen zover je kunt zien. Terwijl je voortgaat om in en uit te ademen, wordt het licht van je hart helderder en helderder en helderder en begint de rest van je lichaam zich terug te trekken uit je bewustzijn totdat je deze levende zon die je hart is, als het centrum van je wezen herkent en als de waarheid van je bewustzijn. Je bent een brandpunt van God’s Liefde.

Welnu, met elke inademing: voel jezelf leven binnenin de Werkelijkheid van God’s Liefde en sta alles wat je ziet als leven op Aarde toe om uit je blikveld te vervagen, en precies waar je bent kun je ontelbare andere levens voelen. Welnu, met grote vreugde wordt je gewaar van je Tweeling Vlam hier met jou. Het licht, het laaiende licht van je hart raakt nu en ontmoet nu het laaiende licht van je Tweeling Vlam’s hart, en het is alsof de stralen van licht met elkaar verweven raken en samen vorm je een nog groter licht, als een gigantische zon, samengesteld uit twee zonnen erbinnen. Twee zonnen wier stralende licht zich met elkaar verweven totdat zij niet langer separaat zijn en toch is ieder gewaar van de beweging van zijn/haar eigen bron, zijn/haar eigen centrum binnenin het geheel.

En begin nu, terwijl je inademt, om je heen andere laaiende Tweeling Vlam harten op te merken – grote bollen van licht met stralende armen van gouden wit licht van Liefde. Deze Tweeling Vlam zonnen schijnen hun Liefde naar overal om je heen uit. En je kunt waarnemen in iedere richting – boven je, achter je, onder je, naast je – opeens kun je met de geest alles om je heen voelen en kennen en zien. En overal waar je kijkt, zie je deze Tweeling Vlam bollen van licht. En nu, terwijl je weer inademt, strek die stralende stralen van licht vanuit het Tweeling Vlam hart en Liefde die je bent en reik naar buiten totdat zij de stralen van licht, uitstralende van een ander Tweeling Vlam hart raken. En strek nu een andere straal van licht uit, voort stromend vanuit je Tweeling Vlam hart, en raak een andere stralende arm van licht vanuit een ander Tweeling Vlam hart in je nabijheid. En ga door met het uitstrekken van deze3 armen van licht en het aanraken van andere Tweeling Vlam stralen – de ene na de andere, helemaal rond de grote bol van licht die je samen bent totdat overal waar je kijkt, deze glorieuze Tweeling Vlam zonnen van stralend gouden licht elkaar raken, samen geweven worden totdat iedereen verbonden is.

En nu, terwijl je inademt, voel je alle andere Tweeling Vlam harten samen met je ademen en herken je dat hier iets magnifieks geweven is – enorm en glorieus, ingewikkeld en prachtig, geweven stromen van levend licht – herken je het hart van God. Elke Tweeling Vlam cel van dit glorieuze hart is gevuld met sprankelende beweging, gevuld met leven uitstralend licht en gevuld met magnifiek bewustzijn. En nu allemaal samen in afwachting, kijkt ieder Tweeling Vlam hart omhoog en een glorieuze explosie van magnifiek licht, dat niet met woorden te beschrijven is, komt van boven uitstromen om elke cel in God´s levende hart te baden – elke prachtige Tweeling Vlam cel.

Je voelt het licht bij je binnenkomen, laaiend door je Tweeling Vlam hart. Je kunt het je voelen lichten, volledig oplichten, het licht dat je bent een miljoen keer versterkend. Je wordt een centrale zon. Je wordt een glorieus licht. Je kunt de elektriciteit ervan voelen, tussen jullie in stralend, opbouwend in intensiteit, dit glorieuze hart openend. Je schenkt deze Liefde uit naar je geliefde Tweeling Vlam, en je Tweeling Vlam schenkt Liefde naar jou, en opeens wordt je meer, meer licht dan je ooit kunt bevatten en het schiet van je weg.

En dit licht regent omlaag vanuit deze ontelbare Tweeling Vlam zonnen en nu focus je het op de wereld van leven op Aarde en je menselijke identiteit en de gehele wereld wordt verlicht en gevuld met licht, zo prachtig dat alle lijnen van afscheiding oplossen, en het vlies dat de sluier was dat de zak van omkering was, begint op te lossen. Alle energie wordt bevrijd en komt nu bovendrijven, terug naar jullie allemaal, iedere stroom van licht terugkerend naar de Tweeling Vlam cel waar het vandaan kwam. En het hart van God is nogmaals heel en alle energie die achter de sluier gevangen zat, is vrijgelaten.

De vreugde die je voelt is voorbij alles wat je ooit ervaren hebt want het centrum van Schepping is eindelijk heel. Er is nog één ding te doen terwijl je je aandacht nogmaals op de plaats richt waar gewoonlijk leven op Aarde was. Nu zie je een wezen wiens moleculen bij elkaar komen, opstijgende als vanuit een slaap, eerst langzaam maar nu reikend om te helpen, om te verlevendigen en om deze wederbewustwording te steunen. En vastgehouden in Liefde door alle cellen van God’s hart, reik je uit om onze geliefde vriend en mentor te verwelkomen, magnifiek wezen, Lucifer genaamd – ster van het universum die de zak van omkering op zijn plaats hield. En de hele Schepping begint een gezang van vreugde te zingen, van verheugen. Al diegenen die zich afgewend hadden zijn eindelijk helemaal Thuis. En het wezen dat God zo liefheeft dat hij zichzelf gaf om de belichaming te zijn van diegenen die zich afkeerden, is eindelijk vrij.

En je kunt de vreugdezang door je Tweeling Vlam hart voelen vibreren en je voelt het licht dat je bent, deze stralende zon, deze glorieuze magnifieke cel in God’s hart helderder worden, het licht sterker. Je liefde groter. Je licht meer stralend dan wat je ook maar ooit eerder geweest bent. En terwijl je om je heen naar alle andere cellen kijkt, alle magnifieke patronen van God’s hart, herken je nieuwe kleuren, nieuwe dieptes, nieuwe intensiteit en nieuwe vreugde die er nooit eerder geweest zijn. En je realiseert je dat dit geschenken zijn, teruggebracht naar jou door de delen van jou die als mensen het leven geleefd hadden. Dus God’s hart is groter en prachtiger, kleurrijker en zeker levendiger en meer gevuld met vreugde dankzij de ervaring gekend als leven op Aarde, en het grote geschenk van Lucifer’s belichaming ervan.

Het Nu Moment van Schepping barst weer uit en je kunt de Schepper’s vreugde voelen dat er nu niets meer buiten Liefde is. Het Lied der Liefde stijgt om je heen op, alles wat is doortrillend, lied dat in ieder hart speelt, en de woorden die het zingt zijn “God is Liefde”.

Met elke inademing voel je je Tweeling Vlam ook ademen, alsof je elkaar’s adem ademt, alsof je elk atoom en elektron van elkaar kent, die ook allemaal samen ademen. Ieder atoom van je wezen is gevuld met vreugde en diepe tevredenheid, vrede die begrip waarlijk voorbij woorden brengt – het gewaarzijn dat Liefde is wie je bent. Liefde is de spiegel van je Tweeling Vlam, en Liefde is het glorieuze leven dat God steeds weer aan je geeft. En het geheel van de Schepping verweeft zich met elkaar in dankbaarheid voor het leven en in de vreugde van Liefde.

En nu is het tijd om je perspectief te veranderen. Eerst focus je op je gouden licht dat de waarheid is van wie je bent – gouden zonneschijn. Je bent bij je Tweeling Vlam en je brengt dat gouden licht hier in je bewustzijn, op Aarde. Je geest is gevuld met pure stralen van goud. En elk van je ademtochten is gevuld met het vertrouwen van Liefde en het succes van de missie die je hier tot stand zal brengen want in de gehele tijdloze Liefde van God wordt het gedaan. En al dat er overblijft voor ieder van ons en ons allemaal is om dat gewaarzijn naar ieder leven op Aarde te brengen. Je geest is gevuld met gouden licht en je hart is een levende zon binnenin je borstkas. En overal om je heen is het gouden witte licht van je SoulMate, je Tweeling Vlam. Je bent met elkaar verweven voorbij het vermogen van je geest om uit te leggen en vanaf dit moment zul je in staat zijn om dwars door de wereld vóór je ogen heen te kijken en om je Tweeling Vlam als bewustzijn bij je te zien, als het gouden licht van de levende Liefde van God die je bent.

Dit wetende kun je je Tweeling Vlam’s energie voelen bij elke ademtocht die je ademt, en dat stralende gouden zonlicht doordrenkt je leven op Aarde, zijn stralende gezondheid en de perfectie van God’s Liefde. Je succes is verzekerd. Liefde is werkelijk alles wat er is. En je weet dat je nooit meer voor de gek gehouden zult worden. Voordat we stoppen verbinden we onze harten en schenken onze Liefde aan iedereen die om gebeden gevraagd heeft, of heeft gevraagd om God’s assistentie. Wij kennen ook onze ware identiteit als gouden Tweeling Vlam bewustzijn. En middels dit hart dat we samen zijn, laat ons onze Liefde naar de wereld uitschenken, alles in dit gouden licht wassend en in de verzekering dat Liefde alles is wat er is. Ons ook verbindend met alle anderen die deel uitmaken van deze Dinsdaggroep en de rest van diegenen in de Eerste Kring. Ook plaatsen we iedereen in dit hart dat we samen zijn die je in balans zou willen brengen, naar Liefde.

Wanneer je klaar bent kun je je ogen openen. Je kunt beginnen je lichaam te bewegen en je te verzekeren dat je er weer in terug bent. En doe dan de koplampen maar aan…