Kies de eenvoud van je Licht Lichaam in Mij

Kies de eenvoud van je Licht Lichaam in Mij
STUKKEN UIT

Kies de eenvoud van je Licht Lichaam in Mij

EXCERPTS FROM

Choose the Simplicity of Your Light Body in Me

Dit prachtige licht, zacht zwanger van levende Liefde, dat je hart en bewustzijn vult – dit is de ervaring van onze heraansluiting. Dit is de energie van ons, geliefden. Dit is hoe het voelt om in onze reünie te leven. Deze Liefde, vol en zoet en op de één of andere manier teder, maar toch gevuld met juichend leven, is de handtekening van je hart als Christus – de ontmoetingsplaats van Al die Ik Ben met de waarheid van je levende hart. Van nu af aan vraag Ik je natuurlijk om ieder moment te kalibreren aan deze levende vibratie van Liefde. Voel haar, ken haar, wees haar – accepteer haar als jouw waarheid. Want geliefde, dat is het. Het zijn de zuivere bloemblaadjes van de lotus die de waarheid zijn dat je weer opgeëist bent, weergekeerd naar het zuiverste licht van levende Liefde.

Wanneer je dit voelt weet je nu: dit is je eigen Tweeling Vlam vibratie. Dit is de levende, zingende Liefde die je bent met je Tweeling, zich hier uitdrukkend, nu, op Aarde. Wanneer je het voelt zul je weten dat je “ja” zegt, je bent in de Werkelijkheid, je hart is open en drukt datgene uit wat plaatsgevonden heeft. Want toen Ik tegen jullie allemaal zei: “Het is volbracht”, meende Ik het – je bent Thuis, wij zijn één. Ah – maar nu moet je het accepteren. Dit is de fase waarin je bent. Maar geliefden, het feit dat je het voelt, het feit dat je het al kent, vertelt je een grotere waarheid dan je ooit gekend hebt, hier op Aarde levend. Dit zegt dat het gemakkelijk zal zijn. En dat het onvermijdelijk is: dat je je leven op Aarde als de levende, bewust geworden Christus zult leven.

Je hebt je nu gerealiseerd dat we één zijn. Dat er geen afscheiding is. Dat wij samen liefhebben als je lief hebt. Als je geeft, zijn wij de gevende. Niet langer hoef je Me te vragen om door jou heen lief te hebben of te zegenen, maar je voelt ons nu eerder als één zegenen en liefhebben. Geen afscheiding van Mij betekent dat je jou één zijn met je Tweeling Vlam zult voelen. En lichamen werden voor jou eenvoudigweg pakketjes van levend licht. Gloeiend, zacht en prachtig en gevuld met levende genade.

Ik geef je deze boodschap.

Keer terug naar de eenvoud van je Licht Lichaam in Mij.

Hier is wat Ik bedoel. Je hebt je identiteit naar Mij terug gebracht en stond onze heraansluiting toe aan het Moment van Schepping. Dus dit beeld van een fysiek lichaam is nu vernietigd. En, geliefden, je focus is hoe je de verschuiving maakt. Ik zei je dat je alleen indien je een wezen van licht erkent en leeft als een wezen van licht, zult doen zoals de Meesters doen, jezelf ogenblikkelijk door wil transporterend en zonder inspanning de symbolen van overvloedig leven om je heen manifesterend. Welnu, het is tijd, geliefden – allen die zich weer met Mij verbonden hebben en zodoende de droom en de kleine wil die de droom op zijn plek hield, vrijmaakten. Dit is de reden voor het baden in de rivier van leven. Want alleen zo zul je je realiseren dat dit leven is wat je bent. Het leven, het licht van levende Liefde ieder Nu gloednieuw uitbarstend – dit is de substantie waar je lichaam van gemaakt is. Je lichaam is het lichaam (of belichaming) van bewustzijn dat het organiserende bewustzijn is van het licht dat je met je SoulMate bent, je glorieuze Tweeling Vlam. Licht, ingesloten in bewustzijn zodat het een functie mag vervullen als deel van Mijn levende wezen, het geheel aan Liefde dat Ik Ben. Het bewustzijn dat de opening maakt waardoor Mijn Liefde wordt geleverd en het bewustzijn dat zich dan versterkt en erop toeziet dat Liefde geleverd wordt aan ieder partikel van het geheel van Liefde dat Ik Ben.

Jouw belichaming is dan bewustzijn. En datgene wat je belichaamt, ontvangt, versterkt en geeft de Liefde die Ik creëer. Je hebt jezelf op één lijn gebracht, geliefden, met je bedoeling, ons één zijn en jouw vereniging als een Tweeling Vlam hart. Nu vraag Ik je om de waarheid dat je levend licht bent, te focussen, te voelen. Om in het Nu te komen (kleine geest achterlatend) en te voelen wie jij bent in vereniging. In vereniging met Mij als een Tweeling Vlam hart op het moment dat je de waarheid van wie je bent van Mij accepteert. Het moment dat je geboren wordt in de glorieuze ervaring van wie je bent en de Liefde die Ik Ben als zij jou leeft als Mijn lied van Tweeling Vlam Liefde. Je voelt wat Ik je geef – een geheel, een gestalt van levende Liefde. Een geschenk van leven, zó mooi, dat wij samen erkennen dat wij leven om te geven en dat het geven ieder Nu door ons heen plaatsvindt als de levende hartslag.

En nu kan zelfs hier, in de illusie, deze levende Liefde gevoeld worden. Gevoeld omdat zoveel harten nu “Ja!” hebben gezegd. Gevoeld omdat zovelen bijdraaien en vragen om de voertuigen te zijn, liever te geven dan te krijgen, de wereld te dienen, van iedereen houdend, Liefde ziend en Liefde zijnd en opeisend wie je bent.

Want als je nu vanuit het lichaam naar de werkelijkheid verschuift terwijl je de bewuste gelofte hebt gedaan om de sluier volledig op te lichten, zul je je leven op twee plaatsen gaan leven – als de levende brug. Aldus de droom van leven op Aarde terug naar de ontwaakte staat brengend.

Je zult de overbruggende existentie lang genoeg kennen en voelen en leven om de hemel op Aarde volledig te vestigen, lerende hoe hem uit te drukken in woorden, hoe het pad aan anderen te tonen in de hele verscheidenheid aan vibratie en talen op Aarde. En je zult opengaan naar geven door je te openen voor de waarheid dat wij één zijn totdat waarlijk de rivier van leven zelf ieder moment door je Tweeling Vlam hart heen geleverd wordt. En dat doend zul je, middels je Tweeling Vlam harten, de versterkende eigenschappen van de Ringen gebruikend, samen beschikbaar zijn om Liefde toe te staan om veel van de gevolgen van de overtuigingen van het omgekeerde te verbeteren – natuurlijk eenvoudigweg door Liefde te schenken en deze Liefde toe te staan de rest te magnetiseren.

Als je jouw heraansluiting met Mij accepteert (ieder van jullie die dit tot stand brengt) zul je in staat zijn om alle anderen terug te brengen door het heraangesloten leven te leven. En door de volheid van je identiteit te zijn terwijl Ik je ieder Nu baar om uit te drukken. Ieder Tweeling Vlam hart is Mijn expressie van leven. Elk is Mijn eigen weerstandsloze Ja! Ja aan alle Liefde die Ik Ben – en ja aan het haar uitdrukken. Jij bent Mijn Liefde die zich uitdrukt – en dit is wat iedere Tweeling Vlam zal voelen.

Je lichtlichaam is je bewustzijn dat onze vereniging belichaamt en je unieke bedoeling (of expressie van mij) dat je met je Tweeling Vlam bent. Focus hierop en op onze eenheid en de waarheid van wie je bent zal ook datgene zijn wat je uitdrukt in de symbolen van deze wereld. (Met andere woorden, je kunt dingen op Aarde eenvoudigweg veranderen door je erop te focussen – omdat jouw focus eenvoudigweg datgene wat je wilt verschuiven, vereeuwigt.)

Je lichtlichaam is eenvoud. Je zult dit zien als je je eraan vasthoud als de waarheid van wie je bent.