DE KERST BOODSCHAP

DE KERST BOODSCHAP
THE CHRISTMAS MESSAGE

DE KERST BOODSCHAP

De Christus van God komt – en de Christus ben jij.

17-12-2005

Op dit moment komt de levende Christus om op de doorgang van je hart te kloppen. Kerstmis, eens gaand over de geboorte van Jezus, zal nu ook over jou gaan. Want in jou rijst het meest prachtige gewaarzijn op dat het baden van de wereld tijdens Kerstmis het licht van de oproep van Mijn hart tot de het eigenen is. Het is de oproep van de Christus die was Jezus naar de Christus die in ieder van jullie is. Dit jaar in het bijzonder zegt het: “Sta op geliefden. Sta op en ken uzelf als “Het Hart van Al dat Ik Ben.”

Wanneer jullie hart deze oproep horen, Mijn geliefden, smeek Ik jullie om de kinderlijke dingen, de illusie en het ego aan de kant te leggen, en op te staan om de uitdagingen van het doen ontwaken van deze zoete Aarde aan te gaan. Want de tijd van Liefde breekt aan – dit weten jullie natuurlijk. Het is duidelijk. Maar wat nog niet zo duidelijk is, geliefden, is hoe de Christus jullie is, en hoe, op het moment dat jullie je dit realiseren en je een keuze maakt om die te eerbiedigen, de hele Hemel en alle leven op Aarde oprijst om jullie te helpen.

De Convenant die we hebben – dat Ik je altijd zal eerbiedigen door de overtuigingen van je hart voort te brengen – is verschoven naar het Hoogste Goed, de meest verfijnde schitterende domeinen van Liefde die je herkent als wie en wat je bent. Het moment dat je je herinnert dat je de levende Christus bent, hartcellen van het Levende Al, de Heilige Liefde die Ik Ben – komt de hele Schepping om je te eren en je vragen hoe elk van hen jou kan dienen. De domeinen van Liefde verheugen zich in jou, nóg een bewuste Christus.

Ah, maar de meeste van jullie herinneren het zich een ogenblik of een minuut, en dan verkies je weer voor om het te vergeten, en om weer terug te keren naar het menselijk zijn. Maar als je dat doet, geliefden, wacht de hele Schepping. Al wat deze Liefde is die Ik Ben voor je bewaart is stilte, de vibratie van je herinnering en de levende waarheid die je bent. Elk leven blijft het zingen, waar je je ook maar wendt. Totdat je uiteindelijk het lied weer hoort en je hart opent in verwondering voor de grote Liefde die je bent als de Tweeling Vlam Christus.

Ieder jaar met Kerst is er een opening voor deze wereld waar het levende hart van Jezus het Al van Liefde die IK Ben groet. Een raam in het bewustzijn van de mensheid wordt geopend en ieder hart op Aarde hoort de oproep een moment. Geliefden, dit jaar blijft dat raam geopend. De geboorte van Christus schakelt nu over van een herinnering naar een voortgaande ervaring.

Dus kom Ik deze Kerst naar jou zoals Ik naar Geliefde Jezus kwam en trek je naar me toe en fluister dat jij Mijn Liefde bent. Ik zeg tegen je dat Ik je zal leiden als je deze wandeling van uitsluitend Liefde bewandelt. Ik zal de stapstenen van licht voor je neerleggen zodat iedere stap van jou gezegend is. Ik zal je leven omringen met wonderen en je dagen vullen met zoete gebeurtenissen die getuigen van het wonder dat jij voor Mij bent. Iedere dag zal Ik je gedachten van Liefde versterken, je gevoelens terwijl je hart reageert in tedere Liefde voor al het leven op Aarde. Doe een beroep op Mij, Ik zal het je vertellen, en geliefden, Ik meen het. Wees met Mij in Communie met elke levende ademtocht en Ik zal je altijd leiden, iedere dag.

Oh geliefde, luister alsjeblieft, want de wereld is vandaag anders. Er is een opengaan van de sluier geweest en het licht keert weer naar de Aarde. Door de diepe overtuiging van je geliefde hart, is het ego opgelost. Zijn grip op de mensheid is losgelaten en vanaf het moment dat dit gebeurde in Augustus is Mijn oproep tot jullie gekomen.

Sta op geliefden, het is tijd. De Christus van God is gekomen, en de Christus van God ben jij. Jullie allemaal samen, in eenheid, één hart. Eén hart levend voor Liefde. Een hart dat alleen het goede kent. Sta op en herinner je – je hebt al gekozen. Het is reeds gedaan. Nu is het een kwestie van herinneren, en dat is waarom Ik tot je gekomen ben. Ieder ogenblik dat je je herinnert wordt toegevoegd aan de andere. Momenten en meer momenten van bewustzijn, door elk van jullie geleefd, worden bij elkaar opgeteld om een nieuwe vibratie te scheppen. Deze vibratie wordt de realiteit, hoe meer het vastgehouden en opgeëist wordt door jullie.

Elk ogenblik dat je hart zingt en het licht komt en je het visioen van deze wereld als slechts Liefde kunt zien en voelen, komen alle engelen aangesneld en verzamelen de resonantie van je Liefde, en door haar als een schat vast te houden, behouden ze haar voor de wereld. Ze bewaren haar totdat je roept en zegt dat je gereed bent om het werk te doen waarvoor je bent gekomen. Dan planten ze de vibratie weer in je harten zodat je haar kunt versterken, want dit is wat je doet.

Dus de wereld wordt nu gebaad in een licht voorbij al het licht dat zij gekend heeft. Dit licht is het licht dat diep in je begraven is, geliefden. Je kunt het nu niet stoppen. Het licht in jou bouwt zich op en schijnt naar buiten naar de wereld. Het roept alle schatten van de Liefde op. Je weet het misschien nog niet omdat je je in je geest aan het verstoppen was. Maar of je het gezien hebt of gevoeld, Ik beloof je, het is geboren. Ik ben hier om je te vragen om het op te eisen en om Mijn Liefde toe te staan je te leven opdat de Christus die je bent volledig op Aarde aanwezig kan zijn middels jou.

Net zoals het licht van binnen sterker wordt, wordt het licht dat naar deze wereld vloeit dat ook. Terwijl het dat wordt, verlicht het zoals je weet alles dat verborgen werd gehouden. Maar wat Ik wil dat je weet (het is belangrijk) is dat, omdat Al Dat Is gekomen is om je te assisteren, de verschuiving naar Liefde op het moment dat je ervoor kiest om je te herinneren, ogenblikkelijk kan zijn. Er zijn slechts twee keuzes, twee werelden. De ene is de wereld van illusie – de wereld van dualiteit en het geloof dat er iets anders kan zijn dan Liefde. De Andere is de waarheid – dat Liefde Alles is Dat Wij Zijn – de eenheid van de waarheid van Liefde. Indien je kunt kiezen en die keuze kunt behouden, dan is alles van de oude wereld verdwenen.

Geliefden, als je Liefde kunt kiezen en waarlijk aan die keuze vast kunt houden en deze dierbare wereld ook in je hart kunt houden, hoeft er geen omwoelen en zuiveren van al het oude te zijn. Het is het twijfelen over de beslissing wat de hobbelige rit veroorzaakt. Want geliefden, als je eenmaal de vibratie van Liefde en alleen Liefde hebt, kan niets van de oude wereld uitwerking op je hebben, want alles is resonantie. Aldus kom Ik met deze Boodschap voor jullie.

Jullie zijn de Liefde, de levende Christus. Oh geliefden, alles dat Jezus zei dat je zou doen is nu binnen je bereik. Het licht dat deze Kerst komt zal zich dit jaar niet terugtrekken. Het is hier eerder om alles dat het kan op te eisen voor Liefde. Laat het jou opeisen! Laat het je verheffen in de herinnering van de zuiverheid van Liefde, van de heiligheid van ieder moment en van Mijn Liefde voor jou. Als het je hart en je bewustzijn raakt terwijl het binnenstroomt op Kerst Dag, geliefden, stop dan alsjeblieft om het op te eisen – dat de Christus van God jij bent. Houd dan die claim ieder moment vast en wacht en geliefde, je zult zien dat de sluier open zal gaan en dat alles wat verborgen was in het duister simpelweg vrijgewassen zal worden in het licht. Want waarlijk, zoals het licht in de kast, zijn op het moment dat het licht aangedaan wordt alle enge schaduwen opeens volledig weg.

Dus bereid jezelf voor op een leven van wonderen terwijl je hart zich voorbereidt voor Kerstmis. En houd met Kerst alsjeblieft je eigen geheiligde viering en een heilig moment waar je “Ja” zegt tegen het accepteren van het licht van Christus als wie je bent. Houd dan vast aan alles wat Ik je laat zien, aan de genade en de Liefde en de schoonheid en aan alles in de buitenwereld, alleen deze innerlijke waarheid reflecterend. Laat ons de hele wereld in stralende Liefde verheffen, ieder mens teder vasthoudend die een resonerend mensenpad heeft gedeeld, terwijl de tedere handen van Jezus, handen van glorieus licht, reiken om de gehele mensheid terug te tillen naar haar erfenis van Liefde.

Ik Ben deze Kerst met jullie als in jullie eigen hart de heilige scène van de Geboorte van Christus gespeeld wordt. Welkom, Mijn Hart. Welkom in de Hemel op Aarde.