De waarheid aangaande negatieve gedachten Tijd om het geëxpandeerde gewaarzijn vast te houden.

De waarheid aangaande negatieve gedachten Tijd om het geëxpandeerde gewaarzijn vast te houden.
The Truth about Negative Thoughts

Time to Hold the Expanded Awareness

De waarheid aangaande negatieve gedachten

Tijd om het geëxpandeerde gewaarzijn vast te houden

(ontvangen 9-10-2005)

Ik heb middels jullie bij de Cirkel van Licht een glorieuze brug gebouwd, vanuit het leven van de wereld naar de Werkelijkheid. Ik heb het met een magische pen geschreven – de pen van jullie fysieke leven. Nu zal Ik je laten zien hoe de Werkelijkheid te leven hier op Aarde, het Grote Visioen als je perspectief houdend terwijl je op Aarde bent. Het is dit deel dat zo opwindend is – opwindend voor jou terwijl je het wat en leeft, want je zult vrij zijn om te dienen in een volledig bewuste wijze. Maar het meest opwindend voor diegenen die vóór jullie liepen – voor de Broederschap/Zusterschap, diegenen die jullie de Meesters noemen. Hoezeer hebben zij het in hun hart vastgehouden dat zij deze dag zouden zien!

Dus wat Ik nu van je vraag is om altijd voor het grote visioen te gaan, om jezelf in bewustzijn te houden, elk van jullie die dat kunnen. Vandaag wil Ik met jullie spreken over het vasthouden aan hart bewustzijn en over het niet geloven van wat je getoond wordt door de geest.

Het eerste dat Ik wil dat je zien is dat de geest zeer gelimiteerd is. Hij is gelimiteerd in zijn reikwijdte en gelimiteerd in zijn kracht. Zeer zeker is hij zeer gelimiteerd in zijn visie. En toch heeft hij jou (jullie allemaal) ervan overtuigd dat hij je alles kan laten zien. Maar dit niet alleen, hij heeft je verwarring gebruikt en gebruikte zijn inmenging met wat wij ego noemen om je ervan te overtuigen dat je bang van hem zou moeten zijn, en wat zijn gedachten kunnen doen. Ik ben hier vandaag om deze perceptie te corrigeren. Vandaag, en geen moment eerder, omdat je het verzoek moest maken en omdat je in staat moest zijn om het Grote Visioen te zien en het vast te houden in je vibrationele veld voordat je hier gereed voor was.

De geest heeft een gelimiteerde energie die alleen in de illusie toegepast kan worden. De geest behoudt zijn macht over de hart cellen van God door “rook en spiegels” te gebruiken, naar jou een beeld reflecterend.een klein visioen van jou als een mens die een compilatie is van herinneringen en gedachten over jezelf. Hij voedt je dan met deze beelden in ieder Nu Moment, zodoende voor jou een “gevoel van zelf” creërend. Ah, maar het is een zelf dat is gebaseerd op voorbije beelden en ego-voedingen en “gebeurtenissen” in het verhaal dat je jezelf noemt, wat volledig gebaseerd is op het verleden. Zelfs wanneer je naar de toekomst kijkt, is het beeld van de geest van jou niet courant. (Dit is waarom de meeste mensen zichzelf “in hun geestesoog” jonger zien dan ze zijn – dit plus de preferenties van het ego over de “jij” die hij projecteert.)

Dus de geest zal je ervan overtuigen dat hij het deel van jou is dat rationeel is en weet wie je bent en weet hoe je te helpen groeien. Maar in werkelijkheid heeft hij alleen invloed binnenin de ego-droom en die is niet langer waar Ik wil dat je leeft.

Ja, in de zak die het leven op Aarde is zijn je gedachten “medescheppend” en creëren altijd zowel “goed” als “kwaad”, Liefde en anti-Liefde, licht en duisternis. Maar het is de oude wereld die nu verdwijnt. Dus omdat je nu begint boven te komen in de domeinen van de spirit terwijl je bewustzijn nu expandeert en je het leven Werkelijk en lumineus kunt voelen, gaat het zeer belangrijk worden om gedachten werkelijk te zien voor wat ze zijn – agenten van een vals beeld, een “menselijk” wezen of leven. Zij zijn jou aandacht niet waard als zijnde een creatieve kracht, want jullie, geliefden, kunnen met je hart creëren! Terwijl je dit tot nu toe alleen nog maar begint te ervaren kan Ik je beloven dat dit alles betekent voor ons succes.

Het betekent dat Werkelijke, ware Liefde hier nu vloeit. Het betekent dat bewustzijn nu teruggegeven wordt aan Mijn nu ontwakende hart. Zodoende kunnen alle symbolen van dit Aardse leven nu transfereren naar de onmetelijkheid, de Werkelijkheid, en dat de mensheid nu een Brug voor de vrijheid heeft vanuit de wereld van geest.

Dus voor jullie allen, meest dierbaren, wil Ik je vertellen om niet zo te geloven in de kracht van je gedachten. Ik weet dat Ik je aan het trainen ben geweest om geen negatieve gedachten te hebben etc., and dit is zeker waardevol voor diegenen die “in de dromen” wonen. En Ik heb je verteld dat indien een persoon niet uit de illusie kan komen, dat wat ze ook maar kunnen doen om hun vibratie en aldus de vibratie van het geheel omhoog te brengen belangrijk is en geheel de moeite waard. Maar voor diegenen die in de Werkelijkheid kunnen verschuiven, oh, geliefden, vergeleken met de vibraties van Liefde, vergeleken met het visioen van het hart, is de kleine geest niets en maakt hij nauwelijks een rimpel in iets anders dan de droom.

Het is tijd om niet langer kracht meer te geven aan negatieve gedachten door je zorgen te maken indien je er een paar denkt (tenzij je totaal verdwaalt raakt). In plaats daarvan, geliefden, is het nu tijd om met deze hetzelfde te doen als met alle andere delen van de droom, zoals Ik heb gevraagd, en dat is om recht door hen heen te kijken (of het, welk droombeeld je maar ziet) – er recht doorheen in de Werkelijkheid. Blijf gefocust op het Grootse Visioen, het onmetelijke gewaarzijn van de Werkelijkheid, van bewustzijn. Maak je geen zorgen over negatieve gedachten. Laat zij je niet vangen. Geef ze geen kracht maar behandel hen in plaats daarvan voor wat ze zijn – beelden van een overweldiger, een alsof-doener, niet verordonneerd door Mij, door het leven, Werkelijke God kracht ontberend. Zij zijn niet van jouw wereld.

Betekent dit nu dat Ik zeg “ga ervoor. Laat jezelf negatieve gedachten denken zoveel als je wilt”? Natuurlijk niet. Het betekent zoals altijd dat je focus op naar de stilte komen is gericht, naar het centrum waar de Verticale Ademhaling zijn werk kan doen. Maar als de gedachten komen, ongevraagd door jou, in je geest opkomend, raak niet “opgehangen”. Maak je geen zorgen dat je iets zult creëren of voel dat je de gedachte moet herscheppen of op de één of nadere manier moet tegenspreken (of wat je ook maar geneigd bent te doen). Zie er in plaats daarvan recht doorheen en expandeer in de Werkelijkheid. Verschuif je vibratie naar die van Liefde. Want Liefde is de enige Werkelijke Kracht. Heb de geest lief terwijl je er voorbij gaat. Kijk naar het ego als iets historisch, en stem je af, stem je af, stem je af, stem je af op de Werkelijkheid.

Ik wil dat je nu leeft vanuit de Werkelijkheid en je leven op Aarde alleen ziet en voelt in de context van het Grootse Plan dat zich nu ontvouwt. Zie alles zoals het werkelijk is – een deel van het ontvouwen van het Plan. Houdt dit perspectief en je zult zien hoe alles in je leven op zijn rechtmatige plek valt in vervulling van je doel. En het expanderende bewustzijn en het open hart staan Mij volledig toe om elk van jullie ieder Nu Moment perfect te gebruiken, omdat je niet in het verleden bent met je geest.

Dus heb Ik een Brug gebouwd, gebruik makend van jullie levens. Nu is het tijd voor de mensheid om haar te gebruiken. Ik beloof jullie dat er miljoenen zullen zijn die deze Brug zullen volgen, “plank voor plank”. Maar dit betekent niets in relatie tot ego-geest. Het betekent dat je eindelijk vanuit het onmetelijke kunt kijken en je leven op Aarde ziet zoals het is – een “vlekje”, een pop gebruikt door jou, door je Grotere Leven om iedere dag een Werkelijke Missie tot stand te brengen in het doen ontwaken van de mensheid.

Houd vast aan het onmetelijke perspectief. Stil de geest met de Verticale Ademhaling. Dan, indien gedachten opkomen, kun je hen behandelen als een deel van “consensueel leven op Aarde” en, zoals je altijd doet, kijk je er recht doorheen naar de Werkelijkheid van Liefde.

Er zullen vele nieuwe fasen zijn van het doen ontwaken van Liefde binnenin de droom, geliefden. Het zal allemaal gedaan worden vanuit het perspectief, de vibratie en de ervaring van de Werkelijkheid, het gewaarzijn in een volle cirkel terugbrengend naar zijn Thuis in Liefde. Verheug je, geliefden, verheug je! Vrijheid is meer dan een woord. En vrijheid leeft nu weer op Aarde, dankzij al jullie inspanningen en in het bijzonder dankzij jullie Liefde. Kunnen jullie de Meesters “Halleluja” “horen” zingen?