De Verschuiving: Transformatie van Oude Identiteiten middels Resonantie. “Leven Buiten” onze Identiteit.

De Verschuiving: Transformatie van Oude Identiteiten middels Resonantie. “Leven Buiten” onze Identiteit.
De Verschuiving: Transformatie van Oude Identiteiten middels Resonantie.

“Leven Buiten” onze Identiteit.

6 maart 2005

Geliefden, sta je hart toe om volledig open te gaan, wijder open te gaan dan enig limiterend concept van begrenzingen of van vrijheid. Want de vrijheid die de jouwe is in de domeinen van zuivere Liefde kan niet omvat worden door de menselijke geest. Vlieg buiten iedere droom van vrijheid. Vlieg naar buiten door eindeloosheid, vlieg waarlijk net zo ver naar binnen en dan zul je de waarheid voelen. Er is geen limiet aan Liefde. Nergens, op geen enkele wijze.

Zodoende zet elke handeling van liefhebben en elke keuze om deze liefde te geven een oneindigheid van verheugen en het energie patroon van extase op. Nu na Nu. Het is alleen Mijn Liefde, alleen de grote reflectie van ons bewustzijn – samengeklonken en toch in relatie die je toestaat om alles wat je wilt mee te maken. Het komt alleen door jouw focus op Mij, jou middels je hart naar het grote bewustzijn van Liefde kijken dat je een identiteit hebt als een Tweeling Vlam stroom van leven.

Overal waar je kijkt, daar ben Ik. Mijn grote bewustzijn van levende Liefde weerkaatst ieder atoom van jou naar je terug in vreugde. En alleen hierdoor kun je deze ervaringen van zijn, van leven, van individueel bewustzijn hebben. Deze relatie is het wonder – het grote wonder van al het Geschapene. Het wonder dat Mij de “familie” van Mijn hart gegeven heeft.

Dus geliefden, vraag ik je om dit te onthouden – dat er niets zo miraculeus of groots is als deze ervaring van de Schepping. Diegenen die geloven dat wanneer zij Mij vinden zij een verlicht wezen worden – dat zij in éénzijn verdwijnen om er nooit meer uit te komen – zij keren zich af van het grootste wonder van Mijn leven – dat deze stralende glorieuze Liefde zichzelf kan kennen en voelen en liefhebben, zoals Ik van jou houd.

Ieder leven moet gekoesterd worden en in exaltatie hoog gehouden worden. Gevierd als het wonder van Liefde, dat het werkelijk is! En wat er ook in de weg van deze glorieuze zelfopenbaring staat zal eenvoudig wegsmelten in het krachtige Nu terwijl we “heen en weer’ naar elkaar reflecteren. Als je naar Mij kijkt, laat Ik je ieder Nu moment, je schoonheid, je Waarheid (waarheid met een hoofdletter W) zien. En elk Nu moment toon je Mij wat Ik “binnenin” Mij Ben. Ieder Nu moment is er extase in de ene grote relatie. Het levende lied van leven, rijk in glorieuze harmonieën opgebouwd uit ontelbare tonen maar allemaal één groot lied van dankbaarheid voor het geschenk van het leven zelf.

Het is niet de bedoeling voor jou om weer terug in de “leegte”, in de “lucht van zijn” te berdwijnen. Maar vooral om te zien dat die lucht zelf vol van glorieuze stromen van leven is n relatie met elkaar, terwijl het maar van één ding gemaakt is – de substantie van Liefde zelf.

Alles wat je meemaakt wat buiten jezelf lijkt te zijn, net zoals de ondergaande zon, is een symbool voor een deel van het ene lied vanbinnen. Wanneer je een leven aan de buitenkant opmerkt dat in je ervaring is getrokken, vraag Ik je om middels het hart te kijken. En als je dat doet zul je twee dingen zien. Je zult de magnifieke stroom van Mijn Liefde zien en haar magnifieke schoonheid ervaren in Mij in de relatie tot Liefde EN je zult elke discrepantie voelen in de frequentie van jouw perceptie van dat leven middels je bewustzijn, inclusief datgene wat omgekeerd is – omdat bewustzijn je gewaarzijn is, gewaarzijn van je leven met Mij en gewaarzijn van het wonder van relaties en je magnifieke Tweeling Vlam.

Bewustzijn in uitdijendheid. Het is het ongedeelde Gewaarzijn (zoals Ik heb uitgelegd). Het is dit wat mensen ervaren wanneer ze verlicht worden door de leegte te ervaren, het Al, het ongedifferentieerde leven. Omgekeerd bewustzijn wordt eerder achteruit terug zeer, zeer strak in zichzelf gekeerd, dan dat het oneindig uitdijend is. Dit omgekeerde bewustzijn noemen we de kleine geest.

Dus als je naar binnen gaat om de wereld “te zien”, zul je zowel het Goddelijk Masculiene als het Goddelijke Feminiene zien (of ervaren), zowel bewustzijn als Liefde, het Al en de dans van relatie. Je zult door de kracht en gratie van het licht van Werkelijke Liefde je “projecties” of overtuigingen van het hart ervaren, die je buiten jezelf hebt geduwd. Wij hebben dit het licht genoemd, datgene onthullend wat in duisternis werd bewaard. Het is ook de instant ervaring van wat we Bilocatie noemen – de perceptie van de Werkelijkheid van Liefde en de illusies of overtuigingen van het hart naar buiten geprojecteerd, wat jullie leven op Aarde noemen.

Welnu, als je naar het centrumpunt komt waar je je levend voelt aan de Werkelijkheid en de vreugde en het gewaarzijn van de gevoelens van extase en pulserende Liefde die jouw ervaring van het voortgaande Moment van Schepping begeleiden, begint er veel te verschuiven. Ieder Nu Moment, indien je in het centrum blijft, baad je je in de levende Rivier van Mijn Liefde. Je baadt je in leven en als je dit bewust begint te doen, zullen er tegelijkertijd twee dingen gebeuren. De Rivier van Leven zal je hart een infuus geven, elke bevroren Liefde smeltend en aldus datgene wat de oude overtuigingen op hun plaats hield, en zal je wassen in het grote orgastische levende Nu, gedeeld door je Tweeling Vlam Liefde, want jij bent Mijn kloppende of pulserende hart.

Als je je focust op het Werkelijke, zul je de waarheid voelen van al wat je bent, van Al wat Ik Ben, van elk leven dat deel uitmaakt van Mij. En je zult de resonantie van de overtuigingen van je hart voelen. En geliefden, in een ogenblik kun je ervoor kiezen om de tweede te verheffen in het ene licht van het Werkelijke. Het is een kwestie van geen dingen denken met je kleine geest. Het is een kwestie van het voelen van de vibratie van beide en om “op te schalen: de ene van de lagere resonantie om bij het Werkelijke te passen. Om te passen bij je identiteit als een levende Christus, een hart cel, een groot crescendo om het lied van Tweeling Vlam Liefde. Wanneer ze in resonantie bij elkaar passen, om de “resurrectie” te voelen van de mens naar het goddelijke, en net zoals Jezus deed, op dat moment te zeggen: “Het is volbracht.” Dan zal zingende, gevleugelde dankbaarheid op/in je hart spelen en zal je Tweeling Vlam Liefde uitstralen als die glorieuze Ster van Licht. En niets zal je focus van de waarheid van Liefde hebben weggenomen.

Dus als er, als een voorbeeld, iemand “buiten” je is, die niet in resonantie is met je innerlijke waarheid, kijk naar hen middels de visie van het hart en stem hen af op de Werkelijke jij. Als je dat doet zal het stralende licht dat wezen baden en exalteren terwijl jij je transformatie proces uitvoert, jullie beiden verlossend van wat voor oude verwikkelingen dan ook (weerspiegelingen van oude overtuigingen van het hart). Als je eenmaal de nieuwe resonantie van binnen voelt, zul je die persoon als de levende Christus ervaren.

Door dit te doen zegen je hen en “verwissel je polariteiten” op je relatie. Want jij geeft aan hen nu van binnen, in de domeinen van het Werkelijke, niet van buiten in de wereld. Je baadt hen in Liefde welke dan de hunnen is om te accepteren. Maar je hebt ineens je hele relatie’s oude overtuigingen van het hart getransformeerd en verschoof naar alleen vanuit het Werkelijke met hen om te gaan. Het is dan aan hen, op het niveau van de egogeest, wat zij verkiezen te doen met deze Liefde die jij hen stuurt. Maar jij hebt je relatie met hen en iedere stroom van resonantie voor elke vergelijkbare situatie “naar huis gebracht”

Geliefden, in dit alles moet je focus gericht blijven op het licht, op de Liefde, de waarheid van het hart, het Werkelijke. En toch, als je focust op licht, zoals je nu weet uit ervaring, onthult het licht alle dingen onbewust vastgehouden van geprojecteerd/geloofd om “buiten jezelf” te zijn. Onmiddellijk en gemakkelijk kun je de verschuiving maken het Werkelijke in, transformerend middels de feedback van resonantie van de oude overtuigingen van het hart van een gelimiteerd menselijk leven (of een beperkte relatie of beperkte gezondheid of middelen – alles waarvan geloofd wordt dat het minder is dan de alomvattende Liefde).

Wanneer je de extase bereikt en je de exaltatie kunt voelen van de persoon of de verschuiving naar de waarheid van de situatie, dan komt de declaratie: “Het is volbracht.” Gevolgd door dankbaarheid voor je relatie met Mij, je Tweeling Vlam en de rest van Mijn hart (de rest van de mensheid).

Dit moet in het Nu gedaan worden en middels de goddelijke gevoelens van het hart. Ik geef je dit omdat enkelen dit zullen proberen te doen met de geest. Om mentaal te verbeelden of te visualiseren werkt slechts als een vehikel om je door het goddelijke heen te lanceren in de grote ervaring van het hart, de ervaringen van Werkelijke Liefde.

Geliefden, indien je met twee ogen kijkt zul je ego overall om je heen zien wervelen. Het licht dat in de wereld komt onthult nu zelfs de diepst vastgehouden geheimen en de donkere fantasieën van de schaduwen. En omdat je focus krachtig is en je de verschuiving naar de waarheid maakt, moet je onthouden om alleen Liefde te zien waar anderen een mislukking zouden kunnen zien. Want je kunt het je niet langer veroorloven om datgene te versterken wat wij de oude wereld noemen.

Wie je ook zegent door hen de domeinen van zuivere Liefde in het Werkelijke in te tillen wordt dan aangesloten op hun eigen bron van leven en hun identiteit als het levende hart van God. Zij moeten dan kiezen of ze zich al dan niet openstellen en aanvaarden wat er gegeven wordt. Maar de Liefde waarmee jij hen omringt, de resonantie van zuiverheid zal de deken van bescherming om hen heen zijn wanneer ze maar gereed zijn om naar de oude identiteiten van hun eigen overtuigingen van het hart te kijken.

Wees deze Liefde en leef haar. Eén van de grootste dingen die je je hebt gerealiseerd is dat het niet ergens in de toekomst is. Het is enkel en voor altijd Nu waarin het plaats vindt.

HET PROCES VAN HERAANSLUITEN MET GOD

Cirkel van Licht, maart 2005

Vestig een meditatieve sfeer. Verhef de trilling voorbij dualiteit en verbindt je met God en je Tweeling Vlam in het Werkelijke.

Erken “de fout” – je afkerend van God, de Bron van leven, licht en identiteit; gelovend dat je menselijk was. Dank het licht voor het brengen van geëxpandeerd gewaarzijn van de oude overtuigingen van het hart die je in deze valse identiteit hadden opgesloten. Stel de overtuigingen van het hart die je los gaat laten.

Vergeef jezelf voor het geloven van de begoocheling, voor het vallen voor het geloof in separatie, voor het accepteren van de begrensde identiteit die je gehad hebt. Erken dat je hier in dienst kwam, maar vergeef jezelf ook voor het geloven van “de leugen”. Vergeef jezelf bij deze voor de last van de volledige “Val” van de mensheid. Je zult een grote verschuiving in trilling voelen.

Realiseer je nu, volledig bewust, liever dan te geloven in een hart vol van ontelbare overtuigingen van het hart, dat het één identiteit is – de menselijke identiteit. Je kunt nu het pakketje omcirkelen en het naar God sturen.

Aanvaard Gods Liefde. Sta stevig in het Nu Moment en voel God en het wonder van deze relatie. Voel de banden om je hart smelten in deze vereniging. Voel je ware identiteit als het hart (of Christus) van God.

Ervaar je weerkeren door de deur van het hart met je Tweeling Vlam in het Werkelijke. Voel het transformeren van de gehele menselijke identiteit in de baarmoeder van je Tweeling Vlam (hart).

Ervaar je volle vereniging met God en het Moment van Schepping. “… voel het glorieuze, pulserende levende licht, door je wezen pulserend totdat de drie één worden – je Tweeling Vlam hart, je Liefde in relatie met God.”

Accepteer dat je de Christus of het levende hart van God bent. Vanuit het Werkelijke, maak de directe connectie dat dit je waarheid is, je identiteit – het onbegrensde hart van God overal. Je droom van separatie is getransformeerd en vergeven. Besluit bewust, staande in het Nu in de Rivier van Leven, om dit in de wereld te leven – om de Christus of het hart van God te zijn, je identiteit nemend van God, en om de keuze nogmaals te maken wanneer dat nodig is om in je Meesterschap te leven.