De Verschuiving. Er is Geen “Hier en Daar” wanneer je alleen gefocust bent op Liefdet

De Verschuiving. Er is Geen “Hier en Daar” wanneer je alleen gefocust bent op Liefdet
Tuesday Circle, Circle of Light

www.circleoflight.net

The Shift. There Is No “Here and There”

When You Are Only Focused on Love

De Verschuiving. Er is Geen “Hier en Daar”

wanneer je alleen gefocust bent op Liefde.

(16 maart 2005)

Hoe meer je op de Liefde focust die je bent en op de Liefde binnen de ene “binnenin” alle leven op Aarde, hoe groter en groter de resonantie, de intensiteit , de vibratie, totdat er zoveel Liefde is dat het het ene orgasme bereikt. Dan gaat Liefde weer verder om haar inclusie van steeds meer leven, steeds meer Liefde en meer extatische gelukzaligheid.

Het is tijd, geliefden, voor ons om de Verschuiving te maken. Tijd om onze focus hier op het grote binnenin en zijn magnifieke Liefde te plaatsen, op de kracht van de Tweeling Vlam baarmoeder om te vermenigvuldigen wat daarin geplaatst is. Tijd om terug te komen naar de broden en de vissen en de ongelofelijke kracht van je magnifieke focus. Het is tijd om de Liefde op Aarde te versterken tot zij zo actief, zo gesmolten, zo heet, zo orgastisch wordt dat zij letterlijk de “polaire omkering” bekrachtigt om de symbolen van alle leven op Aarde te gebruiken.

Het belangrijkste verschil tussen dit en andere exploraties van medescheppende energie is dat jij correct gefocust bent – dat Liefde altijd gegeven wordt, nooit voor jezelf genomen wordt. Dus om medeschepping te bekijken als [iets] om een beter leven te krijgen of gouden munten van geld is om stevig in de ommekeer te blijven waar de energieën op Aarde hier vastzitten, op zichzelf gefocust.

Zodoende komt deze discussie nu, vlak voor deze workshop, omdat dit een deel van het werk is, geliefde, dat we allemaal samen zullen doen. Wij zullen iedereen op het Werkelijke focussen en daar de ene grote Liefde en de prachtige caleidoscoop van Tweeling Vlam cellen er binnenin meemaken. Deze eenheid en ons kostbare wonder (relatie) voelend, zullen we de Liefde die Ik Ben (wij zijn) versterken als leven op Aarde. Want, zoals ik eerder aan jullie heb uitgelegd, er is alleen Liefde. Zelfs de illusie is van de elektronen en de atomen van energie die van het Nu komen gemaakt.

Dus als de Liefde, die reeds hier is en waar, de basis van ieder en elk leven, wordt gekoesterd en zorgvuldig vermenigvuldigd, moeten de energieën die bevroren zijn en de identiteiten die ze vasthouden de verschuiving maken naar het weten dat ook zij God zijn. Liefde en alleen Liefde. Verbonden en erbij horend. Net zoals de broden en de vissen wordt Liefde vermenigvuldigd. Wanneer op de Liefde gefocust wordt en niet op de schijnbare solide structuur, wordt de structuur getranscendeerd en kan eindelijk gezien worden als een symbool van een gelimiteerde identiteit.

Ik wil dat je dit diep tot je door laat dringen. Alle lichamelijkheid, alle fysieke materiële leven, is totaal (en enkel) een symbool van jouw geloof in gelimiteerde Liefde. Ja! Het is duidelijk, nietwaar? En Aldus is het ook duidelijk waarom, om te transformeren (of “te helen” om dat woord te gebruiken) je niet op het lichaam kunt focussen dat genezing nodig lijkt te hebben omdat het lichaam zelf simpelweg en enkel jouw geloof in een gelimiteerde identiteit is, als een symbool verschijnend in het symbool van een fysieke wereld.

Dus is het waar dat je je volledig buiten het paradigma van leven in “de overeenstemming” of consensus realiteit moet schuiven voordat je je werkelijk kunt verplaatsen en kunt leren om “mede te scheppen”. Maar Mijn vraag aan jullie is natuurlijk: Wat heb je te scheppen als alles al het jouwe is? Zien jullie de denkfout en de zelfvervullende voorspelling (of zelfscheppende illusie) van het medescheppen van dingen in deze wereld?

Dus onze focus in deze workshop is om te beginnen op het feit van Mijn Liefde, volledig aanwezig binnenin. Eerst herkend in het Werkelijke, en dan, wanneer eenmaal herkend, ook op Aarde “gezien”. Dezelfde Liefde. Er is er maar één. En herkend en gevoeld wordt het vervolgend de voorgrond van ieder moment van iedere ontmoeting, van iedere dag, en ieder Nu. En als eenmaal deze Liefde wordt gerealiseerd dan valt dualiteit weg omdat er niet langer “hier en daar”, waar Liefde is en waar zij niet is! Er is alleen Liefde. Punt. Dit is wanneer de illusie vervaagt en al haar schaduwen niet langer tevoorschijn komen. Dan ben je vrij om simpelweg te handelen als God, om het levende Gekerstende hart te zijn en de Liefde overal te vermenigvuldigen, waar je ook bent. Door de standvastige focus op de waarheid, focus je op wat Werkelijk is.

Als je eenmaal werkelijk deze verschuiving maakt is er geen “hier en daar”, geen Werkelijke en illusie. Dan zie je waarlijk alleen Liefde, hoor je alleen Liefde, spreek je alleen Liefde. En de kracht van de focus laat de “solide wereld” weer alleen Liefde zijn, alleen energie. In werkelijkheid, geliefden, is het één identiteit verschuiving, Vanuit het symbool naar het Werkelijke.

Terwijl we dit laten zien en versterken, iedere persoon alle gereedschappen gevend om in deze keuze te leven, ieder de ervaring gevend van het hart van ieder ander en het “door de wereld heen kijken”, zelfs als je erin leeft terwijl je de Verschuiving maakt, zullen we daarna uitleggen dat je, als je de Liefde leeft, eet en slaapt en je verheugt in de Liefde, alleen wanneer je focus “uitglijdt” en je de egowereld weer ziet, het Aansluit Proces doet. Snel de duidelijke reflectie van een oud geloof in jezelf “terug te nemen” en het terug naar Mij te brengen, de afscheiding vrij latend.

Jij bent ongelimiteerde Liefde. En deze Liefde die je bent is God. En toch, het wonder van de Schepping is dat God relatie heeft. Goddelijke Masculien met Goddelijke Feminien betekent dat alles, Al Dat Is, ook God in relatie is. Ongelimiteerde Liefde in relatie, de Liefde gevende die zij is – vreugdevol Liefde vermenigvuldigend in de ene grote Tweeling Vlam baarmoeder die de Al Wat Is is. Het “geheel” en het deel zijn geen twee dingen maar één Liefde, dansend in de ontdekking van hoe zichzelf te kennen.