Onze Vrije Wil en de Lijnen van Mogelijkheid

Onze Vrije Wil en de Lijnen van Mogelijkheid
ONZE VRIJE WIL EN DE LIJNEN VAN MOGELIJKHEID

God middels Yaël en Doug Powell

Ik wikkel ieder van jullie in Mijn levende Liefde. Ik zing je elk en ieder moment opnieuw voort, zoals een nieuwgeboren leven de dageraad van een nieuwgeboren wereld begroet. Je leeft in schoonheid, omgeven door een levende dans van Liefde, van leven omhelzend leven, de kus der Liefde volledig in elk Nu.

Ik vraag elk van u om er nu helder in te worden dat het je huidige spirituele oefening is om altijd in de perceptie van het hart te blijven. Het hart kan de cadansen van Liefde voelen in Mijn boodschappen; ritmes geboren uit grote rivieren van licht in actie swingend in de Kosmos, het momentum verzamelend van de heilige Wil van Liefde, alle meesters en engelen en de grote levensvormen die dit kleine zonnestelsel in de grotere getijden van God houden, met zich mee sleurend.

Op het moment dat je naar enige vorm van oordeel neigt, haal je jezelf uit je hart en plaats je jezelf stevig in de wereld van kleine geest. Juist dan “eet u van de boom van goed en kwaad,” want oordeel verloopt altijd en eeuwig via deze lijn. Het separeert je van de heelheid van Liefde. Het schept afstand tussen jou en je hart. Punt. Je mag doorgaan met “slechts een beetje oordeel hier en daar” goed te praten, met als rationeel argument dat je op de één of andere manier “met de wereld omgaat,” of goede beslissingen neemt, of hoe je dan ook maar verkiest te doen alsof je niet ziet waar je staat.

Ik zal tot je spreken over muziek want het is de ware kosmische taal van het hart (sprekende over de muziek die harmonieus is, natuurlijk). Net zoals sommige akkoorden samengaan, veroorzaken bepaalde cascades van noten waarlijk het gevoel van vreugde, van verheven worden, van mogelijkheden die de luisteraar en de musicus nooit onder woorden zouden kunnen brengen, zo is het ook met deze boodschappen. Er is een zeer reële energetische harmonie; een progressie van tonen en combinaties van licht en beeldspraak die speciaal ontworpen zijn om de lezer progressief aan te sluiten op zijn/haar hart — op de gevoelens van grotere mogelijkheden dan ze zich tot noch toe hebben verbeeld, op een onderliggend loslaten, zachtjes en systematisch, van lang vastgehouden oude overtuigingen. Zodat, net zoals in muziek, zelfs diegenen die geen kennis hebben van de muziek of de instrumenten buiten de grenzen van hun bestaan gebracht kunnen worden.

Ik presenteer een specifiek, zorgvuldig opgebouwd, trillingspakket voor trillingspakket middels deze boodschappen. De woorden doen er niet toe. Ik lever Liefde.

In elk enkel Nu pulseert mijn Liefde tevoorschijn. Wanneer het elk van jullie bereikt, wordt het absoluut en onfeilbaar gevormd en gericht door de specifieke vibratie patronen die je vasthoudt. Hoewel je hart de opening voor Liefde is, heeft elke energie, levend in je veld of je aura of jezelf invloed op de Liefde. Wat waar is aangaande de Schepping, onfeilbaar en voor altijd in iedere vorm van leven in elke soort beleving, is de Wet van de Resonantie. Laat Ik zeggen, om dit duidelijker te maken, dat in ieder Nu, terwijl Mijn Liefde tevoorschijn pulseert, het is alsof je een foto van jezelf maakt. Elke energie die je voelt of waarmee je instemt op dat moment wanneer “de flits afgaat” vormt feilloos de Liefde die door je heen gaat.

Je bent een hologram. Er is hier niets dat gesepareerd is. Je bent elk een levende bal van energie opgebouwd uit alle vibraties, die in je bestaan. Met andere woorden, alles wat je doet, alles wat je denkt, alles wat je voelt of besluit wordt als trillingen gegrift op de energie om je heen. En het heeft effect op ieder ander, het meest op de mensen die je het meest na zijn en, naar buiten toe bewegend, continu door resonantie aansluiting vindend met alle gelijke energieën.

En je hebt vrije wil. Oh, geliefden, je moet dit altijd onthouden. Elk wezen in de Schepping eert dit in U. inclusief, en in het bijzonder, diegenen die u als Christus ziet, diegenen die nooit afdwalen van het pure en perfecte hart geplaatst binnen Mijn Wil.

Je gebruikt je Wil continu. Het wordt ingezet en geëerd op elk niveau van vibratie dat je verkiest te gebruiken. Indien je ervoor kiest om, qua trillingen, op het niveau van de dualiteit te verblijven kan niemand in de Schepping iets anders doen dat dit te honoreren. Niemand. Niet het grootste wezen van Liefde dat je je maar voor kunt stellen. Ik zal je keuze altijd eren, welke geuit wordt door vibratie. Dus kun je bedot worden door je kleine geest of ego tot het geloven dat je in werkelijkheid op een bepaald moment geen keuze gemaakt hebt, maar vibratie is onfeilbaar. Het liegt nooit; hei is volmaakt accuraat – accurater dan enig ander iets dat je je maar voor kunt stellen. En, geliefden, kun je zien hoe dit de Schepping rechtvaardig maakt, eerlijk maakt, laat werken? Ieder persoon reist voort precies en specifiek op het traject gevestigd door het pakket van vibraties dat ze zijn. Als je dit begrijpt, realiseer je dat er niets arbitrairs is aan wat een persoon omringt in zijn/haar leven.

Welnu, hier zul je even een beetje moeten rekken. Elk Moment van Nu komt Mijn Liefde tevoorschijn pulseren door het specifieke trillingspatroon dat je bent. In dat Moment van Nu, als de flits van onze ingebeelde kamera een foto neemt van alles dat qua trilling in je leeft, vestigt dat patroon een traject. Het is de lijn van mogelijkheden dat voortgaat voor je leven dat gebaseerd is op alles dat qua trilling aanwezig is in de energie die je bent. Dit is waar voor elk niveau van je zijn. Het is als het licht dat door een raam schijnt. Over het hele raam zal het licht beroerd worden door wat er op het raam zelf zit. Dit is als het geheel van je wezen. Als het raam bovenaan zuiver is schijnt het licht er zuiver en perfect doorheen. Maar als er vegen of vingerafdrukken op zitten op het lagere gedeelte, komt het licht er anders doorheen, gehinderd door de vegen, “gebogen” door de vingerafdrukken en aldus is het traject van dat gedeelte van de lichtstraal anders.

En dus, hoewel je hogere zelf als Christus kan zijn, als je op dit niveau hier op Aarde je je bewustzijn gedeeld hebt, je ego gelooft, op enige manier “je raam bevuilt”, op dat moment heeft het licht door je heen een gebogen traject, met als prisma de splitsing in jezelf veroorzaakt door oordeel.

Elk Nu gebeurt dit weer en weer. Dus heb je veel van dergelijke trajecten, en elk ervan bepaalt wat er gebeurt met die bepaalde puls van Liefde die op dat bepaalde moment door je heen gaat terwijl je dat bepaalde patroon vast houdt. Dat patroon is jouw verklaring van je Wil. De delen van Liefde worden meer gesteund door het leven en zij bouwen aldus een overkoepelende energie welke het krachtiger traject is, nog meer gesteund als het Nu na Nu standhoudt. Dit zijn de dingen die de neiging hebben om je leven op onvoorziene wijzen vorm te geven, nog grotere openingen veroorzakend voor onze bewuste communie en voor jouw terugkeer naar een wereld van Liefde. Er bestaan ook grotere trajecten gevestigd door je grotere zelf welke de ultieme richting van je leven zijn, zoals dienst. Maar zelfs deze worden beïnvloed – en kunnen zelfs ondergeschikt raken aan – door de geaccumuleerde mogelijkheden die andere trillingen bevatten.

Het is een beetje een uitdaging om uit te leggen maar je weet dit. Jij en je ziele familie, jij en je Tweeling Vlam, jij en al diegenen die je leiden – jullie zijn allemaal verstrengelde energie ballen. Er is niets waar je geen invloed op hebt. Sommigen van jullie hebben vragen gesteld over verschillende soorten “leiding,” in absolute antwoorden willende geloven. Geliefden, er is niets absoluut. Elke beweging in de levende kosmos, de grote glorieuze eenheid van Liefde, beïnvloedt elke andere levende energie in het Al. Dit is waarom wat hier op Aarde gebeurt zo’n impact heeft. Want het is duidelijk dat deze planeet klein, klein, klein is vergeleken met het grote en glorieuze, enorme en welig tierende leven in de kosmos. Toch is het van belang wat hier gebeurt, en het is van groot belang, want elk leven in Al dat Ik Ben wordt beïnvloed in elk Nu door wat er hier gebeurt.

Dus terwijl je je vragen stelt, zal een Christus wezen, een meester altijd het trillingsniveau waar je je op bevindt als je een keuze maakt, in ere houden. Als je dat doet gebruik je je Wil, en de Liefde die Ik door je heen laat stromen vestigt een traject van meest waarschijnlijke mogelijkheden gebaseerd op je Wil op het moment dat Mijn Liefde door het medescheppende hart komt dat je bent. Het wezen dat je leidt, je assisteert, zal dan altijd werken om de hoogste mogelijkheid tevoorschijn te brengen gebaseerd op datgene dat je hem gegeven hebt om mee te werken — gebaseerd op jouw vrije wil om te bepalen vanuit welk trillingspunt je zult creëren met de energie welke Ik je heb gegeven.

Er bestaat geen soort “leiding” als onfeilbare constante. Alles staat in relatie tot elkaar. Scheppen is als een dans of een orkest waar elke beweging of noot samen komt en beantwoord wordt door andere beweging, andere tonen. Slechts wanneer je begint te bevatten dat tijd illusoir is, begin je waarlijk te zien wat Ik bedoel wanneer Ik over deze wereld spreek als zijnde gemaakt van miljoenen (onpeilbare aantallen!) van lijnen van mogelijkheid allen Nu na Nu, voort stromend uit het geloof in afscheiding van Liefde, van Mij.

Je kunt ook zien hoe alleen de Wil aan Mij teruggeven en op het hart focussen, die trilling van Liefde elk moment levend houdend, al die stromen te boven kan komen en ze, beslissing na beslissing, terug kan geven aan Liefde.

Veel mensen blijven steken omdat ze naar iets zoeken dat buiten hen staat als voor een onveranderlijke en gedissocieerde waarheid om hun leven te leiden. Dit is gewoonlijk een gids of een meester, maar, nogmaals, dit is in dualiteit leven, want zelfs de meesters zijn niet van je gescheiden. Jullie energieën zijn verstrengeld. De Liefde die zij zijn vloeit liefdevol door jou. En in overeenstemming met jouw Wil en je trillingsniveau (en instrument van perceptie dat je gebruikt), zal hun leiding simpelweg naar jou de hoogste mogelijkheid van Liefde reflecteren, binnen het pakket van je Wil, het patroon van je energie.

Er is een kracht van genade dat in essentie voor jou al die mindere stromen, in beweging gezet op een zeker punt door je medescheppende energie, oplost. Genade komt beschikbaar door de herkenning van de waarheid van de Schepping: er is niets dan Liefde. Dit betekent dat jouw Wil deze ervaring moet vinden en dat het naar je toe zal komen in de hoogste trilling die je kunt beleven.

Je leeft in een Schepping die perfect rechtvaardig is. Je kunt je nauwelijks een voorstelling maken van de enorme onmetelijke werkingen van de grote en glorieuze kosmos. Hoe zou het mogelijk kunnen zijn dat geen enkele “punt of komma” (om de Bijbel aan te halen) ongezien blijft? Hoe zou iemand dat bij kunnen houden? Hoe zou het “wat U zaait is wat U zult oogsten” zelfs hier op Aarde kunnen werken waar miljarden mensen zijn? Hoe zal het werken in een wereld die vol lijkt te zijn met uitvluchten en bewusteloosheid, waar sommigen zich nauwelijks lijken te kunnen herinneren wat ze als ontbijt gehad hebben, laat staan welke energie ze uitzenden om die dag te scheppen?

Het werkt door resonantie, door de absolute accuratesse van trilling. Want het is zo accuraat dat het elk moment “in een tabel gezet” wordt, toegevoegd aan een geheel dat een wereld van separatie vertegenwoordigt of een wereld van eenheid en Liefde. En elk moment wordt bij elkaar geteld, en de uitkomst daarvan vloeit van jou uit om de wereld te ervaren waar je in verblijft. Er is zelfs geen mogelijkheid van onrechtvaardigheid behalve in de droom van dualiteit. Elk zodanig geloof is de wereld van anti-Liefde die voortkomt vanuit het collectieve menselijke bewustzijn.

De dans van trilling, van stromende lijnen van mogelijkheden als ze elkaar ontmoeten en kruisen, is schitterend en perfect. Dit is waarom jullie elk je overgave aan je hart moeten verdubbelen. Want de enige matigende kracht in het onfeilbare spel van vibratie van de wereld is Liefde. Om bewust Liefde toe te voegen aan elke keuze verandert die naar leven, naar dat wat immer zijn vreugde vergroot in beleving.

Indien Liefde de belangrijkste keuze in je hart is, waarlijk je enige verlangen, dan kun je er verzekerd van zijn dat Liefde die stromen van mogelijkheid in de wereld van donker en licht overtreft. Aldus kunnen diegenen die liefhebben, die voor hun hart kiezen, die zich tot Mij wenden, er zeker van zijn dat zelfs terwijl je aan het leren bent en dagelijkse keuzes maakt, je overkoepelende traject verzekerd is. Als Liefde toegevoegd wordt aan je grote Nu momenten, zal het beginnen alle stromen op te rollen van variërende mogelijkheden van alle momenten die je voordien doorgemaakt hebt zonder de waarheid van slechts Liefde.

Geliefden, vat wat Ik tot je gezegd heb alsjeblieft niet op alsof je het krijgen van leiding zou moeten vergeten. Dat is helemaal niet wat Ik zeg. Wat Ik zeg is dat, net zoals in natuurkunde, je niet gescheiden bent van wat dan ook in je wereld bestaat. De observatie van iets heeft effect op dat wat geobserveerd wordt. Golf vormen en deeltjes worden door je bewustzijn beïnvloed. Dus moet je een gids nooit los van jezelf zien. Al dergelijke wezens reflecteren op jou de hoogste mogelijkheid voor jou gebaseerd op de beslissingen die je gemaakt hebt. Net zoals die deeltjes, wordt je wereld beïnvloed door wat jij gelooft dat zij is. Zoek geen identiteit of antwoorden die op de één of andere manier van je gedissocieerd zijn. Blijf vragen stellen en ga dan het hart binnen voor de antwoorden.

Er is veel meer magie, levende in de wereld, dan je ooit kunt dromen.