Het Hart bewustzijn trainen – voorbij het Geloof in de Dood gaan.

Het Hart bewustzijn trainen – voorbij het Geloof in de Dood gaan.
Het Hart bewustzijn trainen – voorbij het Geloof in de Dood gaan

(Training Heart Consciousness. Moving Beyond the Belief in Death)

Wonderen van Liefde vinden om je heen plaats, rimpelend door de wereld als

golven van Licht. Hart na hart wordt geopend, gerustgesteld, geplant in de

kosmos van het Reële met wortels van leven tussen de sterren van grenzeloos

leven.

Wonderen van Liefde brengen deze bevroren wereld terug tot leven, deze

toendra van ommekeer, dit onbewoonbare gebied van angst. De hele tijd,

wanneer om hen heen het leven opbouwt, weten ze het niet, de meeste van hen.

Waarom? Omdat zij nog een poosje in de wereld van ego kijken, van kleine

geest. Maar een kleine draai, een openend hart en al hun dromen van Liefde

en het goede wachten daar op hen. Dat is, wat er gebeurt. Wij bouwen

“infrastructuren”. Dan zullen de “wegen naar Huis” klaar zijn als men de

draai maakt. En zij zullen de draai maken. De waarheid van Liefde is hier.

Vandaag is een viering van leven. Alle symbolen van leven zijn overal. In

veel van jullie harten hebben jullie de grootsheid van deze woorden

gerealiseerd: “Ik Ben.” Ik vraag om jouw overgave aan het ondergaan van de

grootste van al Mijn vele gaven. Je leeft voor altijd in Mij. Je kunt niet

ophouden te leven. Het is tijd om het geloof in dood met wortel en al uit te

roeien. Het is tijd om met alles wat je bent te weten dat je leven bent en

alleen leven – dat dood geen deel uitmaakt van Mijn Schepping. Alleen

diegenen die zich afgewend hebben konden ooit zoiets geloven. De Mensheid is

gegijzeld gehouden door de grootste leugen van het ego, de meest verre

mogelijkheid van alle leugens van separatie die het kon verzinnen – het

geloof dat je gescheiden kon worden van leven!

Oh geliefden, het is absurd! Het is niet mogelijk. Ik Ben voor altijd leven!

Ik Ben het exploderen van Al Mijn Liefde, uitstrekkend in elk Nu. Ik Ben

leven zonder einde. Van alle gedachten van separatie, van duisternis en

kwaad, geliefden, is dood de opsomming. Het is alles wat Ik niet Ben. Het

ego’s geloof in het bestaan van de dood weerhoudt elk persoon van het leven

waarlijk te leven. Het tast alles aan wat mensen doen. Het maakt deze wereld

het ergst, een plaats waar Liefde genomen wordt, waar al je liefde weg

gegraaid kan worden door de grimmige maaier.” Een wereld waar elk moment

die mogelijkheid in zich heeft, aangezien het leven van ego altijd gevuld is

met willekeurige symbolen van alle mogelijkheden van anti-Liefde. Werkelijk

geliefden, hoe hard je het ook probeert, hoe je jezelf ook overtuigd hebt,

het is niet mogelijk om Mij volledig te vertrouwen als je in de dood

gelooft. Want hoe zou Ik een God van Liefde kunnen zijn als Ik Mijn Kinderen

zou vermoorden? Hoe zou Ik van jullie kunnen houden als Ik “de levens zou

nemen” van diegenen die jullie liefhebben. Zelfs een geloof in leven na de

dood verzacht de pijn niet of verlicht de angst. Alles wat het ego bouwt

moet doodgaan omdat alles wat het bouwt het doel van separatie heeft, de

ultieme zijnde de separatie van jou van je Tweeling Vlam en de separatie van

jullie allen van Mij, en Ik Ben leven. Ik Ben Liefde. Ik Ben elk Nu leven

aan het Creëren. Aldus is “Liefde zal je pijndoen” en “Je zult sterven” de

kern van de ego’s wereld, de droom van separatie, de leugen.

Aldus breng Ik je terug tot leven! Aldus kom Ik om ieder van jullie te

vragen om voor leven te kiezen. Om “Ik Ben” te zeggen en jezelf te voelen

leven! Ik vraag je het in te laten trekken. Het elk moment te waarderen. Het

feit te herkennen dat je bestaat, dat je Liefde bent en dat dood het

grootste symbool van het ego is van het geloof in anti-leven.

Voel je leven. Hier en nu beginnen we onze “nieuwe fase van trainen.” Ik

vraag je, als je verkiest alleen in Liefde te leven, om elk moment dat je

kunt, alsjeblieft:

* In je hart te vallen.

* “Ik Ben” te zeggen en het feit te voelen dat je leven hebt. Het feit dat

je “Ik Ben” kunt zeggen en je leven voelt verzekert je dat je altijd zult

leven. Jullie hebben het eeuwige leven, dierbaren.

* De vibraties van je lichaam te versnellen, totdat je kunt voelen dat het

alleen licht is. Doe dit totdat je het kunt opmerken of voelen of zien met

je innerlijke visie dat het gouden licht is.

* Je hart dan te openen voor de rivier van leven en het door je heen te

voelen stromen naar al Mijn dierbaren, Mijn mensheid.

* Dan te affirmeren jouw Wil in de Mijne en ons verlangen uit te spreken om

dit ware hart bewustzijn in jezelf en in elk ander mens voort te brengen, en

om allen tot de waarheid terug te brengen dat er alleen Liefde is.

* “Stem dan af” waar je ook bent, wat je ook doet, op dit gewaarzijn van je

lichaam als licht en op je hart als de verbinding met de rivier van levende

Liefde en

* Sluit de straal van Liefde die door je hart straalt aan op de harten van

iedereen die in je bewustzijn komt en affirmeer nogmaals je intentie om de

Liefde die zij zijn naar buiten te brengen.

Geliefden, Ik train je om te leven, om je waarheid te herkennen dat je geen

lichaam bent en dat de dood slechts een symbool van de leugen is. Ik Ben je

aan het trainen om je te herinneren dat je alleen licht bent. Je bent een

stroom van levende Liefde die deze wereld binnenkomt door het hart dat je

werkelijk bent.

Welnu, laat Mij een paar dingen uitleggen. Je visualiseert je lichaam gevuld

met licht niet. Waarom? Omdat dit het geloof versterkt dat je fysiek bent,

dat je lichaam iets echts is en dicht en iets dat je “naar het licht moet

verheffen.” Het is niet waar en te geloven dat je ten hemel vaart, dat je

“de dood moet overwinnen”, zelfs te geloven dat je de “tekenen van ouder

worden moet omkeren” is je mede-scheppende kracht aan de leugen geven.

Ja, het mag een uitdaging lijken als het zo echt aanvoelt, zo fysiek en als

er zelfs soms nog “dingen gebeuren” met je lichaam. Het zal engagement

vergen en vastbeslotenheid. Echter, geliefden het verschilt niet van wat je

elke dag hebt gedaan. Elke dag kies je een wereld van alleen Liefde, zelfs

hoewel een wereld van pijn, van ongelukken en zelfs oorlogen voor je ogen

verschijnt. En het wordt steeds gemakkelijker om je bewustzijn los te maken

van het grote “Geloofscontract” dat dit “leven op Aarde” is. Ervoor te

kiezen jezelf als licht te zien “levend in een lichaam” is niet anders.

Diegenen van jullie die het kunnen leggen nu de “patronen” uit voor het

omkeren van het bijdraaien van de rest van de Mensheid. Dus moet je “voor

Mijn zaak hier zijn”, dat is waar je voor gekomen bent, want aangezien je de

brug helpt bouwen, moet je elke keuze maken. Het lichaam is niet “echter”

dan alle andere “willekeurige mogelijkheden van het geloof in separatie –

separatie van de waarheid van Liefde die je bent.

Aldus zie je nogmaals de subtiliteiten van ego, hoe er nu golven van

LichtWerkers gefocussed zijn op Hemelvaart, welke met elke gedachte het

geloof affirmeert in een wereld dat fysiek is en in de zware lichamen die

opgetild moeten worden.

Je leeft in een wereld waar Mijn kinderen op de dood gefocussed zijn. het

hoeft niet zo te lijken. Het mag lijken dat mensen “worstelen om een leven

voor zichzelf te maken”, maar dat is niet zo. Zij worstelen om te geloven

dat het leven iets waard is, terwijl een significant deel van hun

mede-scheppende aandacht op de dood gericht is. En hoe dieper zij de

separatie ingegaan zijn (vertegenwoordigd door gebrek aan naaste, intieme

relaties, gebrek aan familie, gemeenschap etc.), hoe meer gepreoccupeerd ze

zijn met dood (Notitie — films en televisie).

Over het geheel genomen is de menselijke focus (herinner je dat Ik zei dat

focus alles is) “meer op de zijde van anti-leven” gericht. Hoe meer mensen

verkiezen in separatie, angst, etc. te geloven, hoe meer de “balans” van

focus naar anti-Liefde doorslaat en aldus wordt meer separatie geschapen.

Het ultieme symbool van de keuze van anti-Liefde zou de vernietiging van

deze planeet zijn. Onthoudt dat alles wat er gebeurt een symbool is voor de

keuzes en de energieën die in de mensheid een rol spelen.

Velen van jullie kunnen vaak versteld hebben gestaan, hoeveel mensen een

“onbewust doodsverlangen” hebben? Dit, geliefden, komt, doordat het geheel

van de mensheid steeds meer is gaan geloven in separatie. Isolatie,

machteloosheid en de “onophoudelijke mars naar de dood” zijn echo’s door

menselijk bewustzijn na menselijk bewustzijn. Het Leven schijnt altijd “daar

buiten” te zijn, na te zijn bevrijd van het lichaam. Wel, het leven is

precies hier, na te zijn bevrijd van het geloof dat je “in een lichaam” bent

en aldus van Mij gesepareerd.

Help je broeders en zusters leven te kiezen. Help hen een wereld van Liefde

te kiezen. Help hen eerst door jezelf te trainen om in het hart bewustzijn

te blijven. Weiger niet alleen om in alle films van de wereld van goed en

kwaad te geloven, maar weiger ook om te geloven in leven EN dood. Zij zijn,

natuurlijk, hetzelfde geloof. Maar je moet nu de ego’s grootste valse

structuur onthullen – het geloof dat het leven eindig is. Dat is het niet.

Helemaal niet. Het geloof in sterven en doorgaan naar een ander leven is

niet leven. Het is een andere nuance van anti-leven. Beter, qua trilling

minder gesepareerd, minder beangstigend (zoals je hebt gezien met vrede en

oorlog) maar nog steeds in dualiteit.

U kunt zien over wat voor “dunne lijn” we gewandeld hebben als we ervoor

kozen om in staat te zijn om relaties te hebben, zonder dat jij je separaat

voelde, want het was dat gevoel, je mede-scheppende harten vullende, dat

was/is “De Val” in dualiteit. Ah, maar die ommekeer die je maakt,

mensheid — dit is de ommekeer — “slechts een beetje te ver in jezelf” en

aldus een op jezelf gecentreerd leven, was al dat er voor nodig was.

Geliefden, jij die dit leest, als je meer geeft om het teruggeven van Mijn

kinderen aan de Waarheid van Liefde dan wat dan ook dat deze wereld te

bieden heeft, als je hun hart beschermt en hun leven bovenal affirmeert, en

als je hart de enige manier is waarop je eigen leven meemaakt, dan bent U

Meesters. Als de dood je niet kan bedotten om te geloven dat je “een

Lichaam” bent, als alles waar je om geeft het versterken van de Liefde is en

het bewaken van het bewustzijn van het leven, dan ben je klaar om Mij te

helpen de leugen te ontmantelen.

Je hebt geen idee hoever je gekomen bent, hoe snel je je beweegt. Dus ik zal

je vertellen dat terwijl “je voet de kust van de Nieuwe Wereld aanraakt”

dat betekent dat je alleen leven wordt en alleen Liefde leeft, dat altijd

manifest gemaakt wordt door gegeven te worden. Het betekent dat de “balans

van je keuzes” of de “meetlat van je geweten nu naar leven is gegaan. Alleen

leven. Het betekent dat, zoals in Mij, “Dood niet in je is”. Het betekent

dat je je er bewust van bent dat je leeft. Weet je wat het betekent om je

bewust te zijn van dat je leeft? Het betekent dat je het Nu binnengaat. Het

betekent dat je aanwezig bent in het moment van Schepping. Het betekent dat

alle glorieuze orgastische golven van Liefde door jouw de Ingang vinden.

Ingang naar deze wereld, ja, maar nog belangrijker, ingang naar je

bewustzijn. Wat betekent dat Mijn Wil gedaan wordt in jou “op Aarde als in

de Hemel”. Het betekent dat je op het punt bent waar Liefde voorkomt op elk

niveau, de “verticale arm” van het kruis.

Je bent op een “reis van bewustzijn”. Anders niets. En je reis zowel als

diegenen die je bij zult staan is in essentie naar leven aan het draaien.

Gesymboliseerd door een plant die zich naar de zon draait, ben jij het, die

zich naar Mij draait, je identiteit (eindelijk!) aannemend van het licht. De

stroom van het leven accepterend. De waarheid zijnde van alleen Liefde.

Geliefden, als de dichotomie vervaagt, zal je koers volledig duidelijk

worden. Dan zul je alleen Liefde zien. Echter, terwijl je draait, kun je

“sturen met het hart” en het gebruiken om de waarheid “te peilen” achter de

symbolen in je leven. Spoedig zul je in staat zijn om “in symbolen te

spreken” zo perfect als Jezus het kon, want dat was de reden voor zijn

parabels. Aldus kon hij spreken ” in de taal van de wereld” – niet een

linguïstische taal maar de feitelijke wereld zelf. Hij wist dat het “hoeden

van de kudde” het symbool was voor het zorgen voor de harten van anderen,

van het kiezen om het leven te dienen, om Liefde te geven, om “dingen in

leven te houden” tegen de “gevaren” of de symbolen van anti-Liefde.

Echter het grootste was dat hij de waarheid kende – dat er alleen Liefde

bestaat. H8j geloofde niet dat hij een lichaam was. Hij wist dat de dood

niet bestond. Geliefden, voor hen in dualiteit, leek het of hij “iets

deed” – dat hij stierf en weer tot leven kwam. In werkelijkheid vertelde hij

slechts een waar verhaal: “Ik Ben alleen leven” in de symbolen van

dualiteit.

Laat Mij je er weer aan herinneren dat het leven de dood niet “verslaat”. Ik

“versla kwaad niet”. Ik “heel geen mensen”. In Mij bestaat geen dood. Er is

alleen leven en de perfectie van Liefde.

Geliefden, Mijn kinderen zijn afgescheiden van hun leven. Zij kijken naar

buiten, om te zien wie zij zijn, en al wat zij zien is het tegenovergestelde

van leven. Zij zien de gefragmenteerde “lijnen van mogelijkheid” van leven

en dood of “twee krachten”, wat is waarom zij hopen (niet geloven) dat zij

“zullen boffen” en Ik de slechte mogelijkheden te boven zal komen met Mijn

goede. Zoals Ik je geleerd heb, zal alleen het loslaten van de grote bal van

“consensus realiteit” je verlossen van twee dingen te creëren in je leven,

goed en slecht. (En ook nog in willekeurige volgorde). Alleen, alleen,

alleen door je te focussen op de waarheid — “de ene waarheid en niets dan

de waarheid” (kosmische glimlach).

Ik Ben leven. Zeg dit, geliefden, en weet het. Of, voel jezelf leven. Als je

dit doet zul je “de Nieuwe Wereld” beginnen mee te maken. Dat is natuurlijk

geen plaats. Het is jouw waarheid, als Thuis zijn in het centrum van de

Kosmos, het Al. Het is jouw meemaken van exquise vreugde. Van grote

verwondering. Van geweldig avontuur naar jou gebracht door te geven met je

Zielsmaatje, je Tweeling Vlam.

Vier je leven. Niet door dingen te doen waarvan je ego zegt dat het

betekenis aan je leven geeft, maar meer door je te verbinden met je

essentie, de waarheid van je hart. En als ieder persoon er als Liefde

uitziet voor jou en elk hart waardevol is voorbij enige meeteenheid van de

wereld, dan ben je Thuis, geliefden – want je ziet je Liefde naar je terug

gespiegeld in alles wat je ziet (in de symbolen van je wereld).

Want net zoals met je Zielsmaatje, kon je niet eens de “balk in je broeder’s

oog” zien als je er geen een in je eigen oog had (weer zie je dat de

parabels de symbolen zijn die “deze wereld” zijn, geliefden). Want je weet

dat wat je buiten jezelf ziet, niet echt is. Het zijn de symbolen van je

geloof. En als je zo vaak alleen Liefde hebt verkozen dat het werkelijk het

enige is dat je ziet, dan zul je weer, “zoals Jezus deed” in de anderen

alleen Liefde zien. Alle dingen die zij voor zich zullen zien zullen

onzichtbaar voor je zijn. al wat je zult zien zal de Liefde zijn want dat is

alles wat je zult zijn.

Train jezelf om de keuze voor Liefde te zijn, de keuze voor leven. Wees

vlijtig. En vier je vrijheid! Dan zal de dood onzichtbaar zijn. Aldus zul

jij ook simpelweg je hand uitsteken en het geloof aan dood zal wegvallen

van diegenen die voor je zijn. Hun hand nemende zul je zachtjes iedereen

over dat wat altijd een scheiding leek te zijn, leiden. In plaats daarvan

zal het leven de Eén zijn, Verenigd, Universeel. De dood zal helemaal uit je

zienswijze verdwijnen.

Nu zijn er misschien maar een paar die dit begrijpen – de waarheid aangaande

lichamen en dood. Maar je kunt de timing vertrouwen en weten dat ik dit

voort zal sturen “de grote wereld” in, als er genoeg gereed zijn. Maar wij

moeten jou eerst gereed zien te krijgen omdat alleen als hij de waarheid

laat zien – alleen als jij het “belichaamt”, je in staat zult zijn om het

aan anderen te laten zien.

Blijf kiezen. Focus is alles. Het is tijd om “serieus te worden” aangaande

je “training in Liefde”. Ik Ben met jou, je maat voor maat assisterende. Het

moment dat je iets hebt gevat en het hebt geankerd, sta Ik met het volgende

klaar. De “vleugels van je bewustzijn” openen zich. Het hart van Liefde

neemt de vlucht. Verheug je, geliefden. Verheug je bewust. En toon aan

anderen altijd dat vreugde net zo gemakkelijk hun keuze kan zijn als pijn

het kan zijn. help hen te kiezen, geliefden. Help hen kiezen.