In deze tijden, Leven via het Hart naar Buiten. 17-02-2009

In deze tijden, Leven via het Hart naar Buiten. 17-02-2009
In deze tijden,

Leven via het Hart naar Buiten.

17-02-2009

Geliefden, Ik Ben hier bij jullie, en Ik reik naar jullie uit, deze dag, dit uur, kom Ik op de deur van jullie harten kloppen zodat jullie het misschien helemaal open zetten voor Mij.

Realiseer jullie alstublieft dat Ik jullie harten vlam verlicht, zodat jullie misschien een levende kaars worden voor deze wereld, en dat jullie verder gaan met het leven in jullie hart naar buiten toe.

Ik vraag jullie om de levende deur opening naar God te zijn, om uit te reiken met Mijn Hand in compassie. Samen planten wij de zaden van nieuw leven in elk bewustzijn.

Op dit moment wordt de mensheid geroepen om te leven, eindelijk, van uit het hart verder schijnend in de wereld, dit is beter dan gefocust zijn op het leven naar buiten,

in de wereld van het kleine ,mind, en zijn betekenis.

Wat juist op dit moment gaande is in de wereld dat het oude, met elkaar verbinden bezwijkt aan de droom en de kracht van ontwakende Liefde.

Geliefden, het is aan het ontrafelen. Dit is het prachtigste ding.

Als de wereld structuren van de oude wereld afbrokkelen, en het hart zich zelf waar kan maken.

De mensen beginnen te zoeken naar antwoorden als het comfortabele perspectief,

hen niet langer dienstig zal zijn. Het voelt als of de Aarde onder hen schommelt.

Zij weten niet waar naar uit te reiken voor de antwoorden.

Maar jullie geliefden, zijn die antwoorden.

Jullie zijn Mijn Hart, Mijn Bewustzijn, Mijn Liefde, en nu gereed om voort te blazen als een levende comeet. Jullie schrijven de waarheid van God in de wereld voor elk kostbaar persoon.

Dit is waarom Ik jullie oproep om snel op te staan boven alle persoonlijke zorgen,

En om te begrijpen dat jullie brandstof gevuld is met de Levende Spirit.

Ik fluister met de stem van Liefde in jullie harten en innerlijke oren.

Voor jullie voeten het gouden wandel pad van het leven dat vanuit het hart naar buiten leeft,

en dat de wereld misschien Mijn gulle gift naar jullie reflecteert ,

De glorieuze potentiëlen die komen van de versterking van de waarheid,

die van de Liefde in Jullie innerlijk. En jullie begiftigen dit naar de mensheid,

naar ieder kostbaar persoon, naar elke levensstroom, naar elke bal van energie.

Al de verwarrende webben van de kleine ,mind, zal als mist voor de zon verdwijnen.

Jullie, Mijn geliefden, staan hand in hand, verbonden vanuit het hart naar alle mensen,

het weven van een verenigd hart van levende Liefde, en een bewustzijn van puur en eindeloos Licht.

Dit bewustzijn zal de gouden energie van Spirit verder brengen, de oneindige expressie van leven dat verder beweegt met Liefde als het enigste antwoord.

Liefde brengt een wereld van schoonheid en de gepassioneerde expressieve van het leven dat Ik Ben, in ieder van jullie gezamenlijk, leeft vanuit het diepe binnenin en naar buiten met gratie.

Het is alleen draaien naar het innerlijk oog, de ware visie van het hart,

om de huidige gebeurtenissen te kunnen zien zoals zij werkelijk zijn.

Alleen op deze manier kun je de echte schoonheid van Liefde die jullie zijn, herkennen,

Wevend als het de wereld terug splitst naar het hart van God, en de mensheid in lijn brengt met de wet van schenken, de waarheid van open hart Liefde.

Het is de stem van de levende God die Ik Ben, verenigd en een nieuw lied van leven zingend.

Zo, naar de ogen van het ego, het mag kijken naar gebrek en het lijden.

Het mag lijken op confusie en wanhoop. Het mag lijken op velen onbeantwoorde vragen,

als de mensen hun knieën buigen toch buigen in een gebed aan Mij.

Zij zoeken antwoorden, niet alleen voor hen zelf maar vragen, werkelijk vragen, voor de zegeningen van anderen.

Dit zal de terug draaiende sleutel zijn in het slot van de eeuwen,

om de wereld van vreugde te doen ontwaken.

Hemel op Aarde gevuld met wit Licht en voeding wordt altijd ontvangen van bovenaf,

de pure voeding die de hoogste vibratie heeft. Het komt continu en altijd van Mij.

Onthoud alstublieft dat je gemakkelijk van Licht kunt leven.

Ik Ben de voeding die je nodig heb. Als je er voor kiest om de wereld te verlossen van de focus naar buiten, zal je compleet door Spirit worden geleid, en elk moment zal overvloedige ,

zegeningen hebben als orde van elke dag.

Deuren zullen zich moeiteloos voor jullie openen, omdat jullie hart, geliefden,

de sleutel is die het slot omdraait van de deur naar glorieuze overvloed,

tot het leven ver voorbij de stoutste dromen.

Elke stap die jullie zetten zal in het Licht zijn, geleid door de vlam van God die jullie in Mij zijn.

Als je de sleutel omdraait en open doet, en Mijn aanwezigheid voelt, zullen de zorgen van de wereld weg vallen. Laat Mij jullie baden in het stijgen van de levende glorie, van de grote en eindeloze Liefde die Ik Ben. Voel het hart van de tweelingvlam die jullie zijn, schijnend om Mijn baken te zijn voor de mensheid.

Laat dit een oproep zijn voor ieder van jullie tot de diepste compassie,

Zodat Ik misschien werkelijk belichaamd wordt in jullie.

Ga verder als het hart van Liefde als de geliefde Jezus deed,

en laat de Liefde van God zien op elke manier. Dit kan soms leiden om af en toe de tijd nemen om te luisteren, en door een verandering met anderen te bidden. Heel vaak zullen jullie als Mijn stem spreken en de opening zijn,

naar de manifestatie van het Licht.

Als jullie met Mij wandelen en je leven leid in Mijn naam en je hart opent,

Zal jullie stem, jullie bewustzijn, in alles zullen jullie zelf de manifestatie van het goede en overvloed verzorgen voor al Mijn glorieuze Kinderen via Mijn open Hart, Altijd.

En daarom was het dat Jezus de broden en de vissen had.

Door zijn open Hart, de Hoorn van Overvloed,

de Liefde voert zich zelf door de wereld van symbolen als voedsel,

als voeding voor van alles.

En precies zo zal het gaan met jullie harten geliefden, of dat dit voedsel nu gaat op de fysieke manier of het voedsel van de levende Spirit, en Ik vertel jullie dat dit laatste zo veel meer betekend dan de fysieke manier.

Als je iemands hart kan veranderen door hen Mijn aanwezigheid te brengen of de expressieve te laten voelen van hoop en vreugde, als je hun hart kunt raken met de zekerheid van Mijn overvloed, dan verander je hun leven vanaf dat moment. Er is geen groter geschenk.

Liever dan dienstig zijn op de oude manieren, of het vastgebonden zijn met de fysieke manieren van de wereld, Ik roep jullie op om de levende Spirit naar buiten te brengen. Geliefden, leef via jezelf, zodat elk persoon het via jouw hartvlam.

Help hen te begrijpen dat vergeven eindeloos is, en dat het open hart van de Liefde die Ik Ben die dit schenkt aan elk persoon in de wereld.

Dus zal Ik altijd de ware voorziening zijn van de ware voeding.

Als het oude wereld denken weg valt, zal dit zijn op het moment dat jullie Mijn Oproep horen.

Ik zend jullie naar de brug die Ik Ben, bouwende aan het Licht die Ik Ben zal schijnen in de wereld van binnen uit het Hart naar buiten toe.

Elk leven wordt het symbool van Eenheid, vreugde van het ene hart naar het andere op Aarde, om uiteindelijk het lang verwachte Ontwaken van de nieuwe wereld te zien.

En het komt geliefden, via en door jullie.

Het komt door jullie Liefde en door het schenken.

Het komt door jullie nederigheid en dienstbaarheid.

Het komt door jullie bereidheid om te staan in een wereld van schijnbaar ontrafelend, en dan kunnen jullie zeggen, wij zijn perfect op de koers van Liefde, wij zullen het laten zien, voordoen.

Betekend dit dat er dan geen werk meer is in de wereld die valide is?

Betekend dit dat er geen geld meer zal zijn?

Het betekent dat al deze dingen veranderen, gefundeerd van het ware leven,

En het ware Licht in jullie, beter dan het accepteren van de wereld in zijn huidige situatie, dat het namelijk van buitenaf aan je gepresenteerd wordt.

Dus als je hart vergezeld wordt in Mijn aanwezigheid en door die van jullie zelf, kan Ik jullie makkelijker door de wereld heen voeren terwijl jullie harten Licht uitstralen op het pad van jullie grootste dienstbaarheid,

maar het is ook jullie grootste Zegening.

De overvloed van het leven wordt gereflecteerd door alles wat je ziet en alle ervaringen rondom jou.

Jullie zijn Mijn Schijnende Harten. Alleen al jullie open harten kunnen de wereld verlichten Geliefden, kom naar de innerlijke gewijde plek, waar jullie Mij misschien kunnen voelen, voel Mijn aanwezigheid levend, levend in jullie als elke hartslag, werkelijk als elke ademhaling van jullie, zodat je misschien het Licht kan zijn zoals Ik Ben, Alles oplichtend wat voor jullie is.

Als jullie in dit Licht baden, voel dan de zekerheid in jullie van elke elektron. Herken dit Schijnende Licht als je echte lichaam.

Voel het bewustzijn van het levende, die Eenheid van Liefde geeft.

Al wat Ik Ben is levend in jullie en zal verder losbarsten door jullie hart,

om Mijn goeds en Mijn waarheid aan te scherpen

De waarheid is dat elk leven puur en perfect is, en samengevoegd is in een

Majestueuze die het geboorte recht is gegeven in de Werkelijke wereld van Liefde, Eenheid en Vreugde. Het gebeurt nu direct en gemakkelijk via jullie.

Wat betekend het om de compassie volle harten van God die Ik Ben te zijn?

Het betekend om uit te reiken, en te zien met Mijn ogen, om het pure Licht en leven te zien die Ik Ben in iedereen,

en in deze waarheid te blijven zonder te aarzelen.

Elk kostbaar persoon die jullie zegening voelt, kan verder gaan met uitreiken en kan deze fakkel van jullie meenemen en het zo hoog te houden zodat dit het Licht wat zij zien, het Licht van God die hun wereld zal verlichten.

In dat Licht kan men zien wat hun begrenzing altijd is geweest,

het toestaan van Licht om te transformeren,

zodat ieder geliefd hart misschien in vrijheid kan stappen,

bevestigend dat zij de ongelimiteerde bron van overvloed zijn, het hart in Mij.

Als het Licht spreekt in de dansende stem van energie, zal je jezelf terug vinden als voortbewegend in extase van puur Licht, met open hart, Liefde en vreugde,

Tot dat het leven wakker wordt en weer vloeibaar is.

Dan zullen jullie het gemakkelijk vinden om naar de hart expressie te gaan.

De era van perfecte Liefde en eeuwige gratie zal de hele mensheid omhullen als Ik blijf uitreiken zodat elk prachtig en kostbaar gezicht terug kan laten kijken met hun gezicht op thuis gericht, thuis waards naar Mij, verlost van elke vorm van limiet, gevrijwaard van elk klein stukje van menselijke bagage,

iedereen in vrijheid, om samen het levende hart van God die Ik Ben te zijn,

om een wereld te creëren van overvloed door het leven via het hart naar buiten toe.

De wereld die jullie dan zien is expressie door jullie Liefde.

Elk deel daar van zal de perfecte dans zijn van Eenheid en vreugde,

De Mensheid als een Broeder en zusterschap, en alle harten zeggen,

‘Ja’ om de expressie te zijn van Mijn Liefde.

Geliefden, met alle verhalen van de ween en angsten die zich verspreiden, wees voorzichtig om geen leugens van angst te verspreiden, en plaats jullie glorieuze en krachtvolle bewustzijn aan deze patronen van het leven, die aan het ontrafelen zijn.

Beter is het om je visie steeds weer op het Licht te houden,

en op de Liefde die Ik Ben.

Houd vast aan de gevoelens van vreugde.

Word de Schepper van de wereld die nu is geboren,

de transformeerder van het oude wat nu weggaat, zodat elk leven op Aarde kan leven in de glorie van dansend Licht wat wuift van extase.

Help iedereen om alles te kunnen zien met de visie van het hart, de visie van Eenheid, dit is veel beter dan de twee ogen van het ego’s dualistische wereld.

Probeer alstublieft naar binnen te reiken om Mij te vinden,

Zodat de beweging van Mijn Liefde in jullie naar buiten beweegt,

en jullie manier van leven zal worden.

Jullie zijn de co – Scheppers van een wereld in Eenheid en Zegening.