Een verschuiving in Perceptie Brengt je in de vrijheid van God. 2-24-09

Een verschuiving in Perceptie Brengt je in de vrijheid van God. 2-24-09
Een verschuiving in Perceptie

Brengt je in de vrijheid van God.

(2-24-09)

Geliefde kostbaren harten van God,

het is tijd voor jullie om op te reizen naar Mij, en al de ballast weg te werpen die je gebruikt hebt om je zelf te laten geloven,

dat je maar een gewoon mens bent. Het is tijd om dit los te laten,

alles te laten gaan, zodat je eindelijk vrij kan vliegen.

Het is tijd om je focus op alleen maar de waarheid van wie je bent te plaatsen, als een instrument van Mijn Liefde, die als een zegening door je heen gaat voor eeuwig en elk moment.

Ik moet je vertellen dat de kleine geest van het ego,

het kleine zelf erg lastig is,

en heeft je perceptie gecreëerd van het wereldse leven,

om je gedachten uit te splitsen, om je op andere dingen,

te laten focussen dan op Mij, op iets anders dan de schoonheid van Liefde.

Het laat je geloven dat je jezelf bezig moet houden,

of dat je anders jezelf zal vervelen of niet gelukkig kunt zijn.

Het creerd voor jou allemaal ingewikkelde dingen in het denk systeem,

Om te manifesteren in de wereld van dualiteit.

Zoals ik al velen malen eerder gesproken heb, de ballast die je draagt,

Dit weegt zo zwaar en kost heel veel energie en tijd. Ik beloof je als je gewoon simpel de ballast van de kleine geest van het ego, zal je omhoog reizen in de Spirit wereld waar je thuis hoort.

Je bent geen menselijk wezen. Je bent een levende Spirit van Licht.

Om te geloven dat je mens bent, is als een Adelaar zou gaan geloven dat het een gekooide kip is. Dat is niet zijn ware natuur.

Als je hoog reist, zal je hart zich van zelf openen tot zijn ware perceptie,

Zonder constant problemen met het ego die jou ervaring van evolutie is.

Ik moedig je aan om je de perceptie van bewustzijn te ontwikkelen, en in de opening te stappen van de waarheid, en dat is ongelimiteerde vrijheid.

Hoe kan je dit perspectief vasthouden en niet terug vallen in de zware gevallen van het fysieke leven?

Het enige antwoord daarop is Mijn aanwezigheid en de kracht van stilte,

De kracht van de grote verschuiving naar de hart perceptie.

Deze verschuiving brengt je moeiteloos in lijn met de waarheid van Liefde,

in elk moment, en geeft je de middelen om je heelheid te kunnen ervaren,

De schoonheid van leven en onze eindeloze en ongelimiteerde communie.

Door de perceptie van het hart,

zal alles voor je gaan schitteren in jou waarheid in Mij,

de beweging van de Heilige Spirit, en het ontwaken van een nieuwe perceptie van leven waarin alles aanwezig is in communicatie,

en niets is onbereikbaar voor je. Elk hart wat in communicatie is opent zich en zoekt vrijheid, dit is voor elk hart de echte waarheid.

Als je door de opening van ontwaken komt in een veel grotere perceptie van de wereld, dan kan Ik je meenemen op een reis die jou zal laten zien dat er twee manieren zijn om naar de wereld te kijken.

Dan kan je zelf de keuze maken voor om altijd gelimiteerd te zijn en steeds heen en weer geslingerd te worden van voor naar achteren, en een glimp opvangen van de realiteit van eenheid en Liefde en om dan weer terug te vallen in de perceptie van het ego met de angsten, en pijnen.

Je kan daar makkelijk bovenuit reizen. Alle dingen zoeken hun niveau.. het moment dat je het ego realiseert, zal je hart als een ballon worden die jou omhoog trekt boven de wereld, en je laat toe dat de Spirit jou eruit trekt ver voorbij de wereld waar je geprogrammeerd bent om in te leven.

Dan dans je met Spirit, gevuld van extase, een leven met gratie, het manna drinkend van de hemel en jou verzorgt in al je atomen van je wezen.

We komen nu tot het punt, niet alleen over terugkeren, maar het punt van kracht voor de verschuiving in de menselijke perceptie.

Ik heb jullie nodig om te articuleren in de waarheid dat bewustzijn met het hart de schepper is van jou realiteit, die jou verankert in de omni aanwezigheid dit is een ervaring van ongelimiteerd zijn in de vrijheid van Liefde.

Focus je op de wereld en je bent een mens.

U grijpt het vast met het raadsel van het ego,

Om naar openingen te zoeken voor je bevrijding, en er nu mee doorgaat om te geloven in gravitatie. Of, met een kanteling, op verschuiving in je perceptie van het hart, jij kunt een open hart voor God zijn om in de grenzeloosheid te duiken, met het drinken van de Zon die alle dingen verwarmd en het eten van Liefde voor verzorging, levend in een vibratie van het ervaren dat niets gelimiteerd is op geen enkele manier. Elk moment gaat bonzend verder, brand nieuwe ervaringen van de holografische kosmos, en jij bent de getuige van het waarnemende hart van de eenheid die Ik ben.

Dus zal Ik je helpen om deze verschuiving mogelijk te maken,

Hoe verschillend het hart en het ego de wereld ziet,

En hoe gemakkelijk je het open en vrije hart kan worden van de vrijheid.

Jij kunt die ene worden die geen limiet kent, dan een menselijk persoon die zoekt naar bevrijding, je weg voort zwoegend, of ontwaken en geloven in het drama van het zoeken naar de Spirituele waarheid.

Spirituele Waarheid is de lucht die je in ademt.

Het is de Prana wat je vuur geeft in elke zenuw en brengt je de smaak van de levende Spirit via het bewustzijn van het Hart, door de hartstochtelijke uitwisseling van het mannelijk en vrouwelijk krachtvolle pulseren,

Met het doel, om alles verder te schenken van alles wat Ik Ben,

En om voor altijd de ervaring te zijn van de basis in deze extase, om te weten dat er altijd meer Liefde is.

Meer Liefde en meer om van te Houden. Meer wegen van het grote ongelimiteerde Hart. Als je deze waarheid tot je neemt, dan wordt je het,

Als je dan de Aarde bewandeld ben je Mijn reikende handen als de Stralen van Licht die elke mind Verlicht, elk hart, om het innerlijke inspiratie,

En Mijn continue begeleiding.

Zo dus dit is het elixir van leven voor jou als geschenk van Mij op je tong.

Slik het alstublieft door. Het vult je ogen en Spirit voert het naar buiten via je hart, tot dat het eindelijk vrij kan komen, dan is je hele leven verschoven.

Je wordt het ultieme hart van God die Ik Ben en alles wordt vloeibaar.

Dan is niets fysiek. Elk moment van pure vreugde die geschonken wordt aan jou zodat je het mee neemt naar ieder ander zijn of haar hart, en de werkelijke pulsering ziet voorbij de illusie van het ego zijn spel en schuld, oordeel en leugens.

Oh, mensheid…. Hoelang hebben jullie geleden omdat het ego jullie naar beneden wil halen, om jullie koste wat het kost tegen te houden om eindelijk vrij te zijn. Voor die genen van jullie die open zijn en in stilte naar Mij komt, voor velen van jullie is het precies het zelfde.

Jullie zijn gereed om eindelijk constant vrij te kunnen zijn, om extatisch leven te zijn, om de volle ervaring van Liefde te zijn die Ik Ben.

Maar je ego mind zegt, luister niet, snel je moet mij onderhouden.

Ga een boek lezen, een tijdschrift, of kijk tv.

Neem in een groot drama van nood en onvervulde behoeften in dienst.

Laat ons kijken naar het andere plaatje waar het gras groener lijkt te zijn. Snel nu. Focus overal tegelijker tijd. Dit wil ik, dat wil ik.

Houd de focus op het krijgen van!

En als je dit doet, heeft de kleine mind de menselijke drama,s,

gecreëerd en lacht, en weet zich zelf dan verzeker dat je dit je hele leven zal doen, als je in deze boodschap van het ego gelooft.

Maar Ik Ben Hier om op je deur te bonzen van je hart,

want het is tijd om je hart vleugels te geven.

Dit alles trekt jullie een voor een in de gewichtloze ervaring van Leven,

En kan weg vallen door de verschuiving in perceptie.

Het traject is omgedraaid. Het Pad dat jullie weg dreef van Mij is beëindigd.

Ik duw jullie steeds verder terug naar de Zon. Diegenen van jullie die dit begrijpen, dat bewustzijn alles is, dat het hart de producer is van alle ervaringen, Ik heb jullie ontwaakt en gereed nodig,

jullie handen uitgereikt naar alle Spirituele zoekers, om een platform te zijn vanwaar men gelanceerd kan worden naar de Vrijheid.

Jullie kunnen hen assisteren om eindelijk vrij weg te vliegen van het menselijke drama, zodat al de miljoenen verhalen over het zoeken naar Spirituele Verlichting beëindigd kunnen worden,

en het Hart de enige realiteit is.

Jullie kunnen dit praktiseren.

Ik zal jullie laten zien hoe te wandelen naar de harten van mannen en vrouwen, om direct door het drama van het ego wereld heen te kijken.

Je kunt zo door de leugen van dualiteit heen kijken en de sprankelende warheid zien onder de sluier van het ego. Als je deze keuze maakt,

Zal je vibratie hoger stijgen. Je hart wordt gevuld met stijging van vibraties.

Als je keuze onwrikbaar is geworden, steevast, als je jezelf aan Mij vasthoud en aan Jezelf met heel je wezen, zal je jezelf terug gelanceert worden in een hele nieuwe Realiteit, een geheel nieuwe ervaring van Leven waarin Ik altijd aanwezig ben. Mijn stem spreekt altijd in jullie,en alles rondom jullie zodat je leeft in een wereld van Wonderen, werkelijk Hemel op Aarde,

Absoluut vrijmoedig, beeldschoon en aanlokkelijk.

Elke ervaring wordt Een groot spectrum van Licht die elke ervaring een schittering en verbindingen maakt.

Door dit alles heen, bij het centrum te blijven, daar is je Tweelingvlam Hart die je zal bewijzen dat Ik altijd bij jullie ben en omringt bent met de vennootschap van de Hemelse Rijken. Je zult ontdekken dat de Hemel in iedereen is, en dat alleen de perceptie verschuiving nodig is als de sleutel naar de gepassioneerde vreugde van Leven.

Hoe wonderbaarlijk te leven elk moment, vrij en in het midden van een miljoen facetten van conversatie van de levende Spirit, waarin alles een stem heeft die diep binnenin jullie spreekt, en dat verlicht je hart naar Mijn aanwezigheid in jou en rondom je in alles.

Dus, als je als voorbeeld het oude ego,s beperkingen de dingen die nu gebeuren in de wereld, van schichtigheid en smarten of gewoon menselijke middelmatigheid, mensen haasten zich van en naar en vullen hun kleine geest van het ego om het kleine zelf maar bezig te houden, terwijl je er zelf middenin loopt, dus blijf gefocust op je Hart. Je zal alles gaan zien door de perceptie van het hart en je zal nog steeds in de zelfde wereld lopen,

Het zelfde brood eten, de dingen die je moet doen, geld maken met je werk of zakelijk, maar dit alles zal toch anders zijn.

Dit alles zal Verlicht worden door het open Hart van God die Ik Ben,

En jullie ervaringen zullen een zaligheid zijn.

Geliefden, ieder van jullie, stop om jezelf beneden te houden,

Maar vlieg moeiteloos naar Mij, houd jullie focus alleen op de waarheid.

Waar jullie focus is, daar is waar jullie zich dan bevinden.

Als je de focus legt op alles inclusief, zal de heelheid van Liefde overal rondom je zijn en begeleid je in alles wat je doet.

Je zal het hart worden die het menselijke drama transformeert en zal liefhebben via jullie, Ik zal liefhebben zoals jullie, en met jullie.

Ik zal jullie de ware perceptie laten zien, het wonder van elk leven onthullen,

omdat het hart jullie er op attendeert via de grote dans van Liefde,

en de basis van alles is.

Maar je moet kiezen, en Mij vragen. Plaats je focus op dat je aangelijnd bent met dat wat Vertikaal is, wat vrij is van limiet in het leven, van de kleine geest die continu alles plaatst in het verleden en toekomst.

Als je weg stapt van de oude percepties, dan veeg Ik ze uit jullie aura,

Jullie energie veld. Jullie zullen de Engelen horen zingen over de beweging van harmonie, zingend van gratie en Eenheid.

Jullie hoeven de geest niet meer te vullen of dingen te geven uit verveling.

Inplaats daarvan wordt het continu gevuld met perfecte Liefde,

Met eindeloos Licht en continu vreugde.

Ik beloof jullie, je zal de menselijke drama niet missen.

Kom en wandel met Mij. Laat Mij de focus van de dualistische wereld van

Boete brengen naar de eindeloze verrukkelijke wereld van Liefde,

Gereed om verder te komen van binnenuit als een geschenk,

Altijd gereed en wachtend op jullie.