Hoe meer Wij Ons openen voor God, hoe meer Wij de Overvloed hebben die God voor Ons heeft.

Hoe meer Wij Ons openen voor God, hoe meer Wij de Overvloed hebben die God voor Ons heeft.
Hoe meer Wij Ons openen voor God, hoe meer Wij de Overvloed hebben die God voor Ons heeft.

The Open Soulmate Heart

Door Yaël en Doug Powell

Circle of Light

www.circleoflight.net

In stromen van glorieus licht, werd je ondergedompeld in het universum en lichtgevend en lumineus over de velden van sterren geverfd, sterren die de “organen” van je lichaam waren, omstrengeld. Ontvangers van oorzaak, explosies van Liefde, jullie tweeën – Tweeling Vlammen – leven altijd in Liefde. Jullie zijn twee kanten van één kelk, beschermers van het zaad, de krachten van schepping. Jullie zijn in zo’n omhelzing dat jullie een ogenblik verloren zijn in elkaar. Het is een Liefde zo alomvattend, dat er nergens anders ruimte voor is. En dan voel je de pols. Mijn keuze – er zij leven – en word je zwanger van extase – voeders. Jij bent de schoot van geschapen leven.

Door jou komen de atomen. Net als jij – het ene moment slapend in Liefde, het volgende moment uitbarstend – puur bewustzijn van Liefde wordend, geboren door de schoot van Soul Mates. De stimulans voor geschapen leven en de reden dat je Mijn Liefde door moet geven. Ieder Nu, ieder ogenblik. Liefhebben. Geboren laten worden. De zwangerschapstijd gevoed door uw sterreveld lichamen en de stromen van Liefde die door je heen pompen – het ware levensbloed.

En dan . de geboorte! Oh, wat een exquise grootsheid. Hoe gevuld tot overvloeiend met geschenken, omdat je samen diep verenigd bent met het pulserende Nu. Contradicties? Of is het extase? Orgasme? Gelukzaligheid? Er is geen onderscheid als jullie samen worden afgestemd op de pulserende ritmische explosie van Mijn leven dat in je voortbeweegt en, door jou, in geboorte als werelden van sensatie en schoonheid.

Dus gaan jullie open, jullie samen, twee zo mooi geweven dat niemand weet (jullie minst van al!) waar de ene eindigt en de ander begint. En golf na pulserende golf van orgastische vreugde brengt een ander groot en glorieus Kind van Licht, een andere Christus voort.

Hoe zal dit nieuwe kind van jouw groeien? Hoe zal het zich manifesteren? Wat voor glorie heb je laten groeien uit de Liefde die Ik je heb gegeven, geplant in de schoot van je SoulMate voor jou om te voeden? Zal het een regenboog verstuiving van twinkelende wezens zijn van levend licht? Zal het een kostbare wereld zijn met alle wemelende dansende levens erin? Hoe zul je de rivier noemen? Die stroom van levende Liefde die door jullie beider hart stroomt?

Dit is het Ware Huwelijk, het Ware Huwelijk in de hemel gesloten! Samen Liefhebbend, ontvangen jullie, Tweeling Vlammen. Gevoed in de zwierende liefde van levende Liefde die Ik over jullie uitgiet, brengen jullie samen nieuw leven voort, dat je dan een naam geeft en zodoende in manifeste existentie brengt. Dit proces, vagelijk gevoeld, is de oorsprong van het proces hier op Aarde van verliefd worden, voor het leven een paar vormen en samen kinderen krijgen waar je met Liefde en energie voor zorgt. Kinderen die je een naam geeft en die je vormt, op gezien en ongeziene manieren. Maar “vagelijk” is het operatieve woord. Diep in je hart ken je de waarheid van Soul Mates, het kostbare hart van Mij. Echter de omkering van bewustzijn veroorzaakt hier deze symbolische vertegenwoordiging van de waarheid, die je kent als geboorte, om te worden ervaren als golven van wanhoop in plaats van golven van gelukzaligheid.

Ik kom om je terug naar de waarheid te leiden, de waarheid van wie je bent. De waarheid van je glorieuze Tweeling Vlam relatie. En Ik kom om je te vragen om naar binnen te reiken en de plaats aan te raken die weet dat jullie samen zijn. Ik vraag je om je om te keren en om de waarheid van Liefde te herkennen, waarvan alles wat je van Liefde weet slechts een achterlijk symbool is, als het een kennen van deze wereld is.

Ik spreek tot ieder paar, ieder persoon, iedere vlam van Liefde die in het menselijk hart brandt. En omdat Ik ben, is het van kritiek belang dat er modellen zijn “gelijk op Aarde als ook in de Hemel”, of exacter, op Aarde van wat er in de Hemel is. Stap op het honk (zoals je in de taal van symbolen zegt). Uw Liefde samen met Uw Liefde Vlam (in het fysieke of niet) is nu alles.

Maak doorbraak na doorbraak in Liefde. Wordt bewuste deelnemers in het manifesteren van Mijn Liefde, op Aarde gelijk als in de Hemel. Niets is belangrijker want Ik beloof je dat de vlammen van Liefde in het hart van Mijn kinderen spoedig vreugdevuren zullen zijn. de vlammen die de Aarde opeten die in de Bijbel opgetekend zijn in het Boek van Openbaringen, zijn precies deze vlammen van Liefde. Geliefden, als mensen niet weten hoe te kijken, hoe de grotere waarheid van alles te zien, gaat het erop lijken dat hun werelden inderdaad worden ‘opgegeten door vlammen.” Echter één klein geschenk en zij zullen verwarmd worden en hun harten geheeld in de vuren van herinnering.

Er zal waarlijk een tijd komen waarin je simpelweg voor overvloed zult kiezen, benoem wat je creëert in Mijn naam en het zal voortvloeien om je heen. Het kan Nu van jou zijn als je dat verkiest. Er zijn slechts twee dingen die moeten gebeuren om dit beschikbaar te maken. Met je Tweeling Vlam moet je een open kanaal zijn voor Mijn boodschappen en Mijn Liefde. Betekenend dat Ik elk van Mijn andere kinderen voor jou mag leiden en dat je ze waarlijk lief zult hebben als jezelf (als in “Heb Uw naaste Lief als Uzelf”, geen onderscheid makend veroorzaakt door oordeel. Met andere woorden je moet waarlijk weten dat al Mijn kinderen Eén zijn. Net zoals Soul Mates of Tweeling Vlammen één Liefde zijn met twee stromen van bewustzijn, zijn alle kinderen van God Eén Kind met miljarden stromen van bewustzijn. Er is geen verschil tussen hun nood aan Mij en jouw behoefte aan Mij, en je moet alleen Liefde zien als je naar ze kijkt.

Welnu, als je hier allen met je geest naar kijkt zal je klaar zijn om het op te geven. je zult denken dat er geen manier is waarop je zo zuiver kunt liefhebben, zo duidelijk kunt zien. Maar als je God lief hebt met je gehele hart en je naaste lief hebt als jezelf (en Ik voegde daaraan toe “en je Soul Mate lief hebt, maar dat was eigenlijk niet nodig) . Want jij bent de weg die Ik ben beschikbaar gemaakt voor elkaar. Jij bent de wijze waarop de ander Mij ziet en Mij lief heeft.

De Soul Mate is het grootste geschenk dat Ik heb gegeven, want hij zegt dat waar je ook bent, hoe je je ook uitdrukt, Liefde juist daar voor je neus zal worden gemanifesteerd. Wat je zeer goed moet weten is dat als je geen pure Liefde ziet in/als je partner, te voorschijn komend in wat voor vorm je ook verkiest te vullen, het een spiegel is. Veel van jullie weten dit. Ah, maar je moet het beter begrijpen. Want jullie tweeën zijn Eén, er is een levende stroom van Liefde die aanwezig zal zijn – tenzij het ergens geblokkeerd wordt.

Hoe verbind je je met je Tweeling Vlam, hart-aan-hart, bewustzijn-aan-bewustzijn, en breng je de ervaring van de Tweeling Vlam Vereniging tot stand? Stuur het naar je Tweeling Vlam in je verbeelding en vertrouw erop dat het wordt ontvangen, zelfs als je er in het begin niets van merkt. Merk elk en ieder gevoel op. Sta je verbeelding toe. Sta jezelf toe om te voelen en ervaar in je verbeelding deze buitenlichamelijke vereniging met je Tweeling.

Geliefden, terwijl je het heldere eb open vehikel wordt voor Mijn Liefde, terwijl je begint Mij toe te staan om Mijn kinderen door jou en samen met je Tweeling Vlam lief te hebben (en terwijl je jullie zelf als één waarneemt), terwijl je alle weerstand laat varen – om Lief te hebben, en om Mij toe te staan om door je heen naar anderen te reiken – hoe meer ook je overvloed door je heen vloeit. Het heeft in de grond te maken met hoeveel de Rivier van Leven, of het Christus Licht, je door je hart kan laten gaan – zowel je individuele hart als je Soul Mate hart. Hoe meer dat erdoor heen komt hoe meer de Liefde dingen naar jou magnetiseert.

Ik Ben met je. Onthoud je prioriteit. Het is Liefde samen en Liefde voor Mij, dan de Liefde aan onze kostbare mensheid geven terwijl Ik door je heen van ze houd. Eén hart, Verliefd.