Een Boodschap voor deze tijden: Kies de wereld van het Hart. (Ware Overvloed) 4-27-09

Een Boodschap voor deze tijden: Kies de wereld van het Hart. (Ware Overvloed) 4-27-09
Een Boodschap voor deze tijden:
Kies de wereld van het Hart.
(Ware Overvloed)
4-27-09

world1Geliefden, als je door deze wereld wandelt in deze tijden,
laat dan uw hart kiezen in plaats van het brein.
Het is de verschuiving tussen de wereld van het brein en de wereld,
van het hart, tussen de menselijke realiteit en de realiteit van Liefde.
De wereld die het hart je laat zien, is zo anders van de wereld waarin je hebt gelooft, en in geleefd hebt, zodat het zal lijken als je de,
gevleugelde reizende Feniks bent.
Overal rond om jullie waar anderen waarschijnlijk alleen maar,
vernietiging zien, zal jullie harten nieuw leven laten zien,
ontwakend nieuw leven, opreizend in het Licht van een nieuwe dag.
Een nieuw tijdperk en een nieuwe wereld die een brug bouwt tussen de oude wereld van dualiteit en de waarheid van Eenheid.

Overal waar jullie harten aanraken, zijn zegeningen.
Wat het ene oog van het hart ziet, zal het liefhebben met alle liefde,
die direct door jullie heen stroomt, van Alles wat Ik Altijd zal Zijn,
tot de wereld omcirkeld is in gratie en terug naar huis wordt gebracht.
Dus, stap voor stap zal jullie harten de wereld bevrijden,
van de illusie van het lijden. Van moment tot moment zal jullie hart,
uit de bevriezing halen alles wat vastgehouden werd in afhankelijkheid.
Je hart leeft alleen in het glorieuze moment, de wereld van het hart is een wereld die verzorgd wordt in perfectie door Mij.
Het wordt gevoed door het oneindige Licht van leven,
En is gezegend door de warmte van Ware Liefde, oneindig en vertrouwelijk.
Als ieder hart zich opent en de wereld is gezien en er door geliefd,
dan is ieder persoon in een douche van Liefde, steeds meer en meer liefde,
van alle harten die rondom jullie zijn.
Heel snel zullen de harten die eenzaam waren in de mooie wereld van de menselijke familie, daarvan zullen de harten meer worden dan menselijk,
zij worden Goddelijk.

Het is de Goddelijke familie van delen,
zorgzaamheid en elkaar continu evalueren.
De Goddelijke familie leeft elke dag dansend in vertrouwen,
in Mijn overvloedigheid. De Goddelijke familie leeft in een,
wereld van Natuur, hersteld tot de oorspronkelijke glorie,
zoals het bedoeld is om altijd zo te zijn.
Een deuropening naar de waarheid van God, elke boom fluistert de waarheid van ieder geliefd hart de eeuwige natuur, elke bloem laat jullie eigen potentieel om de expressie te zijn van perfecte schoonheid,
Elke stap tot de dans, georganiseerd door de Engelen die over jullie waken,
en elk moment geleid wordt door Mijn stem, als ik in jullie fluistert.
Dit is de wereld die jullie binnengaan, als je de belangrijke keuze maakt,
om je leven te leven vanuit het hart, in plaats van uit het brein.
Geliefden, het brein is het instrument van een wereld die verdwijnt.
Het hart is het instrument die alleen Liefde en Licht ontvangt.
Het hart ziet schoonheid in alles, een caleidoscoop van kleuren, lichtend,
een mandala gecreëerd uit de mensheid die de expressie is,
van het goddelijke patroon.

Wat het hart ziet wordt vermeerderd, omdat het alleen de waarheid van liefde ziet, liefde is de substantie van waaruit alles is gemaakt.
Liefde geeft meer en steeds meer expressie van zich zelf.
Dus als je houd van, en je leeft via de realiteit van het hart,
dan wordt er moeiteloos gecreëerd.
Dus als je het geheim kent van de ,broden en de vissen,
dan ken je het geheim van welvaart.
Als je de liefde kunt zien waarmee alles is geschapen, en je houd er van,
dan verdubbeld het. Elk deeltje van Liefde creëert onmiddellijk,
meer van zich zelf, en de mand van uw leven is een,
hoorn van overvloed en zegeningen.
Hou van de lelies in de velden, dan kan je dansend door het leven,
gecreëerd dor het hart wetende dat alle goede dingen worden verveelvoudigd door je aanwezigheid.
Ik Ben de eindloze waarheid van Liefde, blijmoedig in leven, in Alles wat Is.
Het is en was altijd de rechtsbevoegdheid van het hart, om de deeltjes van Liefde te vermeerderen, om de dans van creatie te dansen,
om aan te sluiten bij waarheid en schoonheid,
om samen verder te bewegen om te vermenigvuldigen als het goddelijk vrouwelijke en goddelijk mannelijke.

Alleen Licht en Liefde creëren. Alleen de levende deeltjes en weef vormen van het universele element van creatie zal ware overvloed bij je brengen.
Niet door gedachte vormen, niet door de verlangens van het kleine brein,
niet de verlangens van de oude wereld situatie. Ik fluister diep in jullie,
geliefden, vergeet dit niet!
Alleen Liefde kan creëren, en Liefde is een beweging van gevoel.
Liefde is eindeloos aanwezig in alle dimensies.
Liefde is een substantie waar jullie hart van is gemaakt.
Ik Ben het Hart in jullie zoals jullie hart in Mij is.
Laat Mijn Licht Mijn stem, jullie inspireren naar de,
directe creatieve kracht van je hart.
Als je dit doet heb je direct de versmelting van de krachten van creatie in jou.
Direct voor je hart perceptie, het goede zal vermeerderen en je zegenen,
En alles wat je nodig hebt zal voor gezorgd worden, als je aanscherpt, vermeerdert en meer Liefde schenkt.
Een leven geleefd vanuit je centrum, van het hart,
beweegt alleen waar Ik Leid, en waar je luistert naar het levende geheel,
de eindeloze alles in een al omringde uitdrukking van expressie.
Het is de perfecte wil van Liefde om open te schenken, en compleet aangeraakt door creatieve energie, dit brengt meer en meer Liefde,
naar je toe, in antwoordt op de Liefde die jij schenkt.

Dus zoals Ik vaker gezegd heb, Vertrouw Mij. Ik zal verstrekken.
En zoals je gezien hebt en al eeuwen weet,
Je kan de broden en de vissen vermeerderen door van hen te houden.
Niet met het doel van het ego, om te hebben,
iets wat het kleine zelf gelukkig maakt,
maar om deze Liefde te Zijn, om steeds meer zegeningen,
door te kunnen geven. Zelfs de dingen die het ego verfoeit,
omdat elk klein deeltje van alles is gemaakt van alleen Een substantie,
en dat is Liefde.
Zelfs houden van de dingen die als schaduwen komen, deze dingen zijn veroordeeld door het brein.
Maar als je deze ziet met het hart, zijn het dansende deeltjes van Liefde,
Die opleven door het Licht dat Ik Ben.
Geliefden, er is niets anders.
Al het andere is zoals een dans met vinger topjes die omhoog gehouden
Worden voor een lichtstraal. De dans van de oude wereld van het ego,
Heeft een kleine substantie als dit.

Het verdwijnt als je het ziet met je hart,
dat is het ene oog wat Jezus bedoelde.
Als dat oog de enigste is, zal je hele lichaam je hele wereld gevuld worden met Licht, want dit is Alles wat er Is.
Leid met je hart, en een nieuwe wereld zal zich direct aan je laten zien.
Je zult jezelf terug vinden in een leven van overlopende vreugde,
Gevolgd door overvloed en schoonheid.
In het begin kan er een vertraging zijn,
omdat de oude wereld jullie percepties verlaat, en jullie je hart laten liefhebben en jullie op deze manier te zegenen.

Je zal het Hart van Liefde worden die Ik Ben, deze boodschap uitdragende naar iedereen, niet door de woorden die je spreekt, of de gedachtegang, maar door de momenten van je dagen waar je Liefde schenkt aan alles en iedereen.
Dit is wat de wereld zal laten veranderen, geliefden,
en ook heel snel.
Julie hebben altijd geweten dat dit zo is, omdat diep van binnen jullie doel altijd heeft gezongen, en het zelfs naar jullie brein gebracht als een visioen van een wereld alleen van Liefde en Schoonheid. Het is van Jullie.
Het is simpel. Het is alleen van kanaal veranderen, verander je perceptie en,
luister naar Mijn Leiding om te weten hoe en waar je hart te gebruiken om,
direct Liefdeen Zegeningen te vermenigvuldigen.

Geliefden, oefen, elke dag. Als je niet steeds de verschuiving kunt maken,
Oefen dan om te leven via het hart.
Oefen om alleen met de hart perceptie kijken.
Bouw aan de capaciteit om het hart van Liefde te zijn zoals Ik Ben,
en je zult Liefde momenten vinden, en dan, zal het je oppakken en opeens,
leef je in Gratie.

Je hart zal open zijn en schenken. Je hele wezen zal een deuropening zijn tot de Waarheid van Liefde en elk moment zal je werkelijk in vervoering leven. Zijn jullie er klaar voor? Ik Ben.