Een brief van God aan de mensheid over het creëren van een wereld van Liefde

Een brief van God aan de mensheid over het creëren van een wereld van Liefde
Een brief van God aan de mensheid over het creëren van een wereld van Liefde.

Mijn geliefden, mensheid, Ik laat dit met Mijn tedere Liefde over U

uitvloeien, in stromen van Licht, om Uw wachtende harten te beroeren. Het

bevat de sleutels ter Uwer herinnering. De herinnering aan Uw schoonheid en

aan alle manieren waarop Ik U gemaakt heb naar Mijn beeld. En de herinnering

aan de waarheid der Liefde, hoe elk menselijk hart geboren is in Liefde en

elk mens een kind van God is. En de herinnering dat Uw hart ons verbindt en

dat door Uw hart Uw medescheppende macht leeft. Door Uw hart komt Uw schat

tot U, alle gaven die Ik U voor altijd schenk. Door het hart herinnert U

zich en wordt U nu wakker aan de waarheid van Liefde, die U bent.

Hoezeer heb Ik U lief! U bent waarlijk de grootste aller wonderen. U bent

Mijn eigen hart, levend en belichaamd, klaar om uit te dijen, om voor altijd

maar voort te gaan om de Liefde te geven die U bent. U maakt Liefde

levendig, verassend, nieuw. Alleen U, geliefden, Mijn dierbare glorieuze

kinderen, alleen U kunt voortgaan vol ademloze spanning en de Liefde, die Ik

Ben, zien met een geheel nieuw perspectief. Heeft U nooit versteld gestaan

van Uw wonderbaarlijke nieuwsgierigheid? Of hoe onverzadigbaar U voorwaarts

gaat om de wereld te ontmoeten en te groeten? En hoe diep U geraakt wordt

door elke expansie van schoonheid? Dit is het wonder van Uw medescheppende

hart.

Mijn Wil voor U, voor U allen, elk lief geweldig gouden kind van God, is een

wereld van vrede en een leven van overvloed. Door naar Mij te kijken, kunt U

deze zaken verkrijgen.

Uw hart is de bron van Uw macht, Uw schat, Uw identiteit, Uw leven. Uw hart

is voor eeuwig met Mij verbonden. En door Uw hart zult U Uw zegeningen

ontvangen, de schatten van vreugde en Liefde en de steeds toenemende

overvloed, die ik voor U in bewaring heb. Oh! Het is waarlijk de wens van

Mijn hart U de sleutels zelf te geven van de hemel, opdat U de hemel op

Aarde moogt beleven, en overal waar U gaat, voor eeuwig en eeuwig. Al wat

nodig is is dat U terugkeert naar Uw hart om de vreugde in het leven te

vinden, dat de ware resonantie van het hart bevat en de cornucopia van elk

goed, dat voor U zal verschijnen als Uw leven en Uw wereld.

Ik Ben een God van Liefde, geliefden. Voor altijd en altijd. Er is niets dan

Liefde in Mij. Laat je hart zich roeren in zijn herinnering aan de grote

waarheid, want hierop rust de bevrijding van deze dierbare wereld en Uw

duizend jaar durende vrede die in werkelijkheid oneindig duurt. U hebt dit

geweten, ergens diep van binnen. U heeft geweten dat Ik Liefde Ben en dat

alles wat U ziet, niet klopt. Alle oorlogen, ziektes, broeders die zich

tegen hun broeders keren, de armoede, de pijn, zelfs oud worden en de dood.

Oh, geliefden, Ik heb U gehoord toen U om antwoorden schreeuwde in de

duistere nacht van Uw ziel. Hoe een ieder van U de vraag gesteld heeft:” Als

God van ons houdt, waarom zou Hij dan kinderen met kanker creëren en hele

volkeren laten sterven van de honger, zo uitgeteerd, dat ze er nu reeds als

geraamtes uitzien?” Het leek U niet juist. Dit, geliefden, was de boodschap

van het hart, dat U de waarheid zocht te laten zien. En als U vroeg:” God,

wat is mijn bestemming, de betekenis van mijn leven?” dan reageerde U op de

aansporingen van Uw hart. Echter, sommigen, die hun hart niet konden horen,

wendden zich af, ervan overtuigd dat Ik niet een liefdevolle ouder voor Mijn

kinderen kon zijn als Ik zulk een wereld van verschrikkingen creëerde.

Nu is het tijd voor de waarheid. U bent gereed. En aan hen, die dit lezen en

het al weten, vraag Ik om Uw belofte om dit te leven te verdiepen, en om het

door te geven aan Mijn andere dierbare kinderen. Aan U die dit leest en dit

niet kunt aanvaarden vraag Ik om Uw aandacht even te laten zakken naar Uw

hart en alleen maar te overwegen of dit een mogelijkheid zou kunnen zijn.

Geef het dan door aan anderen – opdat elke hand, elk paar ogen, elk hart dat

in contact komt met deze brief, geschreven in licht, ook de gelegenheid

heeft om een moment te nemen, om toe te staan dat deze mogelijkheid in hun

leven geplant wordt.

Geliefden, Ik heb U lief. Ik heb U lief met een Liefde zo groot als de

Kosmos. Ik heb U lief met een vreugde in Uw bestaan dat elk moment groter

wordt. Ik houd van U als van het hart binnenin Mij. Ik houd van U, en mijn

Liefde wankelt nooit, verandert nooit, en houdt nooit op. Ik verlang ernaar

dat U dit weet, en ons zoete samenzijn ervaart. Ik verlang ernaar om alle

schatten van de schepping voor U neer te leggen. U bent de Mijne. Nu. En nu.

Altijd. En niets kan daar verandering in brengen. Het is een feit van Uw

bestaan.

Ik heb deze wereld van pijn niet geschapen. U deed dat. U deed dit toen U

verkoos te geloven in goed, in Liefde, en in iets anders, dat U het

tegenovergestelde van Liefde noemde. Noem het het moment in de Tuin toen U

de vrucht van goed en kwaad at. Noem het het eerste oordeel. Wat voor naam U

er ook aan geeft, geliefden, het is Uw eigen schepping. En toen heeft U

zichzelf aangesteld als zijnde in staat om te beoordelen wat wat was en zo

is deze wereld van dualiteit begonnen, van licht en duisternis, van Liefde

en anti-Liefde. Maar, dierbare mensheid, Ik Ben alleen Liefde. En in Mij

bestaand, bent U ook alleen Liefde. Dus moest U een valse wereld scheppen,

een doe-alsof plek waar de duisternis kon bestaan, want het kan niet bestaan

in dat wat altijd en eeuwig alleen licht is, dat Ik Ben.

U heeft sindsdien altijd in de woestijn van Uw medescheppende verstand

gedwaald. Want als Uw hart, verbonden met Mij, de waarheid kent van niets

dan Liefde, dan moest U wel een andere manier vinden om een scenario van

dualiteit te zien – en zo ontwikkelde zich het gereedschap van Uw verstand.

Oh, geliefden, Ik ben niet van plan om de zaken uitvoerig uit te gaan

leggen. Al wat ik U kom vertellen is dat U alleen Liefde bent. En dat hoe

meer U verkiest om met Uw hart te leven, hoe meer U de wereld zult zien

zoals ze werkelijk is. Hoe meer U deze ware Liefde van God zult ervaren, de

Liefde waarin ik U bewaar op elk en ieder moment.

Vandaag leeft U in een wereld op de rand van oorlog, een wereld vol

negativiteit en met zoveel pijn dat U Uzelf wel moet verdoven om te

overleven. Dus U heeft niets te verliezen door dat, wat Ik U nu laat zien,

te testen: Als U weet dat Ik alleen Liefde Ben, dan moet U ook weten dat Ik

altijd voor U de wereld van Uw erfrecht behoud, de wereld van vreugdevolle

extase en glorieuze overvloed. U weet dat Ik niet een macht Ben waar U een

beroep op kunt doen in duistere tijden, want duisternis bestaat niet in Mij.

U weet dat elk moment dat U zich met Mij verbindt, U zich verbindt met de

Liefde en perfectie die Ik altijd voor U behouden heb en altijd voor U zal

behouden. Ik Ben onveranderlijke Liefde. In de waarheid van deze Liefde is

er geen negativiteit.

Hoe zit het dan met deze wereld van pijn, die U voor zich ziet? Met de

oorlogen en de geruchten over oorlogen? Met de angst en alle ervaringen die

maar blijven optreden in Uw leven? Ze zijn U, dromende geliefde. Ze zijn U,

verdwaald in de miljoenen draden van mogelijkheden voortkomend uit Uw

besluit om in goed en kwaad te geloven. En precies zoals U denkt dat Uw

dromen echt zijn, wanneer U ‘s nachts ligt te slapen, precies zo is het met

deze wereld. Zo echt en vol pijn voelt het.

Er is een andere manier van leven. Hierbij staat U elke morgen voor deze

wereld van leugens en kiest U ervoor om alleen in Liefde te leven. Om bewust

de illusie van het oordeel dat goed en kwaad bestaat af te wijzen. Om Uw wil

in de Mijne te plaatsen en Mij te vragen U zo hoog te verheffen dat U het

verschil kunt zien. Het onderscheid tussen de waarheid der Liefde die in Uw

hart leeft en deze wereld van wervelende negativiteit, die leeft in Uw

geest.

En als U eenmaal weet dat Ik Liefde Ben en dat U eeuwig in Mij leeft, dan

zult U waarlijk in vrede deze wereld bewandelen. Als U weet dat Ik Uw thuis

Ben en U het hart erkent, zou U door een door oorlog verscheurd landschap

kunnen wandelen met links en rechts om U heen vallende bommen en weten dat

geen van deze bommen U kan raken, noch Uw thuis.

Ik zal Uw vragen beantwoorden. Uw hart schreeuwt uit ” En hoe moet het met

de anderen?” ” Wat heb ik eraan als ik veilig in U verblijf, God, terwijl

overal om me heen de mensen lijden?” Geliefden, het antwoord is dit: als U

de droom verdrijft, als U Uw Wil teruggeeft aan Mij, als U de waarheid der

Liefde binnen gaat die we samen zijn, dan ontstaat er een aura van vrede om

U heen; een grote bal van licht wordt geschapen zijnde de levende waarheid

van Liefde die U aan het worden bent. In het begin wordt de illusie

misschien alleen maar verdreven uit Uw eigen leven, terwijl Uw vertrouwen in

Liefde U terugbrengt in de hemel waar U thuishoort, terwijl U zich, keuze na

keuze en dag-na-dag, tot Mij wendt voor Uw identiteit en niet tot de wereld

waarvan U geloofde dat die buiten U is. Maar elke dag groeit dat licht –

precies zoals zou gebeuren als U een fysiek lichtje in een donkere kast vol

met enge vormen aan doet. Het licht vult de hele ruimte – er is geen

duisternis over – en alles wat zo bedreigend leek wordt neutraal. Iets dat U

kunt veranderen door de oude meubels weg te doen, of iets waarvan U

tenminste weet dat het geen kwaad kan.

En zo zal de cirkel van licht om U heen des te groter worden, als Uw

vermogen om met Mij verbonden te blijven sterker wordt, en U de wereld

kiest, die Uw erfrecht is omdat U een kind van God bent. Eerst zal het Uw

buren verlichten. Opeens kunnen ze zien dat zich niets engs in hun leven

schuil houdt; dat ze vrij zijn om ervoor te kiezen gelukkig te zijn, en

vreugde te beleven. En met elk moment dat U in eenheid met de waarheid van

Uw hart doorbrengt, wordt het licht van de waarheid om U heen groter, totdat

U de hele buurt beïnvloedt, en dan het stadje waar U woont, en dan de

provincie en het hele land. Totdat U uiteindelijk zult doen wat Jezus deed:

waar U ook bent, de mensen zullen hun waarheid als Liefde zien, en dat

wetende met hun gehele hart zullen ze hun problemen, hun ziektes en hun

streven achter zich laten – alleen maar omdat ze de kracht van Uw licht

ondergaan hebben terwijl U Uw leven van alleen maar Liefde leeft.

Dan, als anderen hetzelfde doen, zult U spoedig de wereld ingaan en de

illusie van negativiteit zal moeten verdwijnen. U zult ‘het licht in het

theater aangedaan hebben’, dat wat U de wereld noemt, en allen die geloofden

dat het leven een gevecht was, zullen plotseling bevrijd zijn.

In Uw Westerse wereld staat een passage in de Bijbel van hem die kwam om U

de weg naar de waarheid van het hart te tonen:” U kunt niet zowel God als de

mammon dienen.” Dit is precies wat het betekent. U kunt niet geloven in een

wereld van goed en kwaad en tegelijkertijd proberen om een leven van Liefde

te scheppen. Want binnen de droom van dualiteit bevat elke keuze voor Liefde

zijn tegendeel.

Geliefden, als dit U aanspreekt, als zich iets roert in Uw hart (of

natuurlijk wanneer U uitroept, ” Oh, Ik weet dit! “), dan bent U hier om de

weg te wijzen. Mijn gezicht hier te zien, Mijn Liefde, in elk menselijk

wezen, wat voor rol ze ook spelen in de droom van goed en kwaad, van Liefde

en anti-Liefde. U bent hier om het Nieuwe te bouwen, om de hemel

tevoorschijn te brengen van levende Liefde waarin U altijd al behoorde te

zijn. Wend U tot Mij, elke dag, moment na kostbaar moment, Ik zal U laten

zien wie U bent: een kind zo mooi dat Uw mantel van sterren is gemaakt, Uw

hart een levende zon die licht brengt in de duisternis en alleen maar licht

onthult.

Geef Mij Uw Wil, laat Mij U verheffen zodat U elk moment de eenheid der

Liefde kunt zien. Hoe elke creatie Mijn wezen is en elk deel, geweldig en

vreugdevol, danst in een werveling van zoet, exploderend leven. Ik zal U

helpen voorbij te zien aan dualiteit, voorbij de sluier waar de droom van de

afgescheidenheid gedroomd wordt door Mijn kinderen. Ik Ben alleen Liefde. En

Uw hart is de sleutel tot de schatten die voorbij de tijden voor U behouden

zijn. Tijd – de illusoire creatie die voortkomt uit “passend bij

ervaringen” een slinger van goede en slechte ervaringen.

Geliefden, Ik spreek tot U wiens harten hebben geweten, diep van binnen

hebben geweten dat Ik niet zo’n wereld als U nu voor U ziet zou creëren. Het

kan gemakkelijk zijn om eruit te stappen, maar U hebt de illusie gedurende

lange tijd geleefd. Dus kunt U elkaar hierbij helpen. Help elkaar om de

aandacht op Uw harten te vestigen en om de kracht der Liefde die U daar

aantreft te gebruiken om de wereld die U wilt te voeden, niet de wereld die

voorbijgaat, de wereld van zoveel pijn. U bent medescheppers. Naar Mijn

beeld gemaakt, weet U nog? Het is waar. U bent naar Mijn beeld gemaakt en zo

manifesteert U wat U in Uw hart gelooft. Onthoudt, het hart is waar wij

verbonden zijn, dus alle macht, alle licht, alle Liefde die Ik in U laat

vloeien komt direct en zonder mankementen naar en door Uw hart. Ik Ben

Schepper; Ik Ben Liefde, en Ik dij uit door U.

En Mijn convenant met U, Mijn kinderen, is dat Ik altijd en eeuwig de wensen

van Uw hart zal vervullen. Deze belofte is aan een ieder gegeven op het

moment dat U geschapen bent als kinderen van de Liefde die Ik Ben. Dus als U

diep in Uw hart bang bent, als U bang bent dat Uw hart gebroken is (besteed

aandacht aan deze woorden), als U bang bent dat Liefde U zal verwonden, als

U Uzelf blijft beschermen, als U elk moment verwacht dat ” die andere schoen

ook nog wel naar beneden zal komen “, als U voelt dat de wereld hopeloos is,

als U voelt dat het leven niet de moeite waard is, als U voelt dat het einde

der wereld nabij is, hetzij door haar ‘dood’ te vervuilen, hetzij door chaos

en oorlog, deze diepe wijzen waarop U tegen Uw leven aankijkt – dit zijn de

dingen die U gelooft met Uw hart. En dus, geliefde, zullen zij zich voor U

manifesteren volgens onze afspraak. Want als de Liefde die Ik Ben door U

heen stroomt, dan brengt die Liefde alles tot leven, wat voor de opening van

Uw hart gehouden wordt, en die Liefde zal U helpen mede te scheppen.

Dus zo ziet U, dat als U voor het Witte Huis staat met woede in Uw hart, met

het geloof dat er niks zal veranderen, dat overheden corrupt, en , het ergst

van al, als U haat koestert binnenin de tempel van God die U bent, dan is

dat, geliefden, waar U meer van zult ontvangen.

U bent de prijs van het Universum – het hart van God uitgegaan om te

creëren. Er is in werkelijkheid alleen Liefde om mee te creëren. Maar als U

Liefde en anti-Liefde kiest, dan wendt U Uw gelaat af van Liefde en, turend

in de wereld die U gemaakt heeft, zoekt U Uw identiteit. Oh, dierbaren,

vindt het daar niet! Wordt alsjeblieft wakker aan de waarheid der Liefde.

Plaats alles wat U heeft bij Uw ware en glorieuze hart. Ik bekloof U dat

Liefde de enige macht is.

En dat, werkelijk waar, het het hart is waarmee U altijd zult creëren wat U

ervaart, of het nu is op Aarde, of later ‘na de dood’. Er is geen

vooruitgang, geen goed en geen kwaad, geen beter en best. Er is alleen de

waarheid der Liefde of de droom van de afscheiding.

Als U deze sprong kunt maken, bent U degenen die hemel en Aarde verbinden,

die het paradijs terug vorderen waar U in werkelijkheid nooit echt weggegaan

bent. Maar als U dit niet kunt, gaat dan alsjeblieft door Uw vertrouwen in

Liefde te laten groeien. Het is goed om voor Vrede te bidden, ook al bevat

Uw gebed het geloof in haar tegendeel, want op de momenten dat U op liefde

focust gebruikt U Uw medescheppende bewustzijn om U steeds meer te verheffen

naar de eenheid met Liefde. Het is echter het beste (en Ik gebruik deze

termen omdat ze hier relevant zijn), het is de ware weg, de weg die Jezus

kwam laten zien, om alleen Liefde te zien. Om elk spoortje kracht in Uw hart

in het paradijs der Liefde, dat deze Aarde in werkelijkheid is, te plaatsen,

en niets van Uw energie te schenken aan de illusie dat Ik ook maar iets

anders dan Liefde zou kunnen creëren.

Ziet U het? Ziet U in hoe dit wel een fantasie moet zijn als in Mij geen

duisternis bestaat? Als Ik Alles Ben Wat Is, en dat Ben Ik, dan is er

nergens in de Schepping iets anders dan Liefde. Oh, geliefden, dit beloof ik

U. U werd geschapen in Liefde; gemaakt als een glorieuze reproductie van wat

Ik Ben als Schepper. Zo kwam U tevoorschijn, waarlijk, als Tweeling Vlammen,

de krachten van het Goddelijke. Oceaan der Liefde, Goddelijke

Vrouwelijkheid, en de grote beweging van Mijn Wil daarbij gevoegd,

Goddelijke Mannelijkheid. Geboren als Een met twee punten van bewuste

Liefde, bestaat U voor altijd in een grootse eenheid van Liefde, tezamen

vonkend om samen meer Liefde te scheppen.

Ik roep U naar huis. Naar huis naar de eenheid der Liefde die Ik Ben en die

gij zijt in Mij. Elke gedachte aan vrede, elk gebed heeft waarde, en elke

handeling van dienstbaarheid in de naam der Liefde aan de ander is een ster

in the nacht van deze ‘zak van dualiteit’. Maar de echte dienst waar velen

van U voor gekomen zijn, is om samen te smelten, hart na hart, in de

overtuiging van de waarheid van uitsluitend Liefde en om een net te vormen

met Uw grote aura’s van licht, en daarmee de wereld op te tillen en te

bevrijden van het tegendeel, veroorzaakt door ‘s mensen geloof in goed en

kwaad.

Dank U geliefden, dat U dit heeft gelezen. Voelt U Mijn levende aanwezigheid

in Uw hart? Ziet U het licht achter deze woorden, de pakken Liefde die Ik nu

bezorg? Dan bent U geroepen, geliefde. Geroepen om een wereld van

uitsluitend Liefde te herinneren. Geroepen om dit visioen voor U te plaatsen

tot het in Uw hart verzinkt en Uw enige verlangen wordt: om het aan Mijn

kinderen terug te geven als hun geboorterecht. U heeft engelen overal om U

heen. Uw handen worden vastgehouden, vinger van licht aan vinger van licht,

door de meesters die U voorgaan om de weg te effenen. Elke bevestiging van

de wereld der Liefde die U kiest wordt rondgebazuind door Aartsengelen als

ze door de hemelen schallen: ” Er ontwaakt een kind van God! Een kind van

God ontwaakt!” En koren van wezens, levende sterren groter dan Uw zon,

verbreiden de boodschap dat het geheel van Liefde Ik Ben vervuld is van

vreugde. Want elk kind van God dat terug keert heelt zoveel levens van de

dromen van anti-Liefde als hun creatieve hart maar kan. En de hele Kosmos

verheugt zich, want een gat in Mijn hart, veroorzaakt omdat U wegkeek, de

duisternis in, is geheeld. Het hart van God is gerepareerd, Ah, maar meer

dan dit: de Liefde Ik Ben gaat weer verder als U nieuwe dingen creëert die

wij samen lief kunnen hebben.

Ik roep. U kunt Mij horen. Het duurt nu niet lang meer, geliefden