De opening naar je Soulmate is de belangrijkste Spirituele opgave in de wereld. 10-23-08

De opening naar je Soulmate is de belangrijkste Spirituele opgave in de wereld. 10-23-08
Opening to Your SoulMate Now Becomes the Most Important

Spiritual Task in the World

De opening naar je Soulmate is de belangrijkste

Spirituele opgave in de wereld.

Mijn gezegende en geliefde mensheid.

Ik strooi het Gouden Licht van ontwaken over jullie uit.

Zachtjes hef Ik jullie visie. Ik was de slaap in jullie ogen.

Ik plaats nu Mijn hand op jullie harten en zeg:

“ontwaak voor de manifestatie van Liefde in je leven”

“Ontwaak voor je Soulmate”

In deze is het ouderwets, zelfs de christus, die voor jullie Mijn levende Liefde in vorm uitgiet over jullie. Ik zeg jullie, deze Liefde van Mij in deze tijd nog dichterbij is.

Het is dichterbij dan die Ene met de mantel van Christus,

als bewijs voor jullie plaats in Mijn Hart! Dichterbij dan zelfs het lichaam wat je draagt.

Het is zo dichtbij dat je gelukzaligheid vlak voor je is.

Voldoende dichtbij om Mijn hand op je hart te zien is, want Mijn hand op je hart zal het grootste geschenk van allen schenken – de aanwezigheid van je Soulmate (tweelingziel)

De opening naar je Soulmate wordt nu de belangrijkste opgave op de wereld,

Want samen zal je Mij perfect kennen alsof Ik vlak voor je staat als je perfecte Liefde.

Mijn geliefde Mensheid!, Ik wil dat jullie weten hoe veel Ik van jullie houd, hoe diep Ik jullie ken, hoe perfect jullie gecreëerd zijn!.

In deze Eeuw zal Ik jullie meer schenken dan alleen “Mijn Goddelijke Zoon”

In deze Eeuw geef Ik jullie de kostbare spiegel van jullie eigen Goddelijke Liefde,

Jullie Soulmate.

Niet als een figuur die boven jullie uitstijgt als een voorbeeld.

Maar als een complete ervaring van totale en persoonlijke onderdompeling in perfecte en Goddelijke Liefde.

Door deze Liefde, beloof ik jullie de mogelijkheid om jezelf waarachtig te leren kennen, jezelf te kennen in de vorm van Liefde, als Liefde in actie, als Mijn Liefde,

als Mijn Kind in de Wereld. Dichterbij dan elk exemplaar die Ik jullie ooit gegeven heb,

deze Liefde van de Nieuwe Eeuw, het ontwaken van het millennium, is de tijd dat jullie eindelijk kunnen ervaren wie jullie werkelijk zijn. In het creëren van jullie,

wist Ik dat Mijn grootste wens was, verschillend bewustzijn , om te delen in Mijn Liefde en Glorie. Dit wetende geliefden, heb Ik jullie al gecreëerd met het geschenk van verschillend bewustzijn. Jullie wilden perfecte Liefde, en jullie wilde het weten via jullie Soulmate,

de waarheid van onze relatie.

Wat jullie voor Mij zijn – de verrassing van Liefde die Mij laat expanderen,

Het bewustzijn dat Mij en de levende vorm van Mijn uitgaande Liefde,

wat jullie Soulmate is voor Jullie. Zoals jullie een deel van Mijn Levende Hart zijn,

gevuld met de essentie van de Liefde die Ik Ben, zo is jullie Soulmate een deel van jullie eigen hart, gemanifesteerd voor jou, zoals dat jullie manifesteren voor Mij.

Als jullie groeien, maakt Mij mogelijk om de Liefdesbloesem in jullie te zien,

Jullie groeien dus zullen jullie de manifestatie van jullie Soulmate steeds helderder voor je gaan zien.

Het meest belangrijke van alles is, zoals Ik van jullie houd, en in Mijn Liefde is alles wat Ik Ben, het zelfde als jullie zich openen in Liefde voor jullie Soulmate,

zullen jullie dit samen terug schenken aan Mij. Zoals jullie weten Liefde is een onvoorstelbare schoonheid, met daarin de kracht en zoetheid, zo zal jullie gekoppelde harten zingen in gratie en in het schenken van Liefde.

Jullie zullen de volheid van Mijn Liefde samen ontvangen, en jullie zullen dit verder schenken aan Al wat Is. En in dit schenken, in deze Liefde, zal jullie harten opengaan voor de vreugde van onze communie. Dan zal de Cirkel compleet zijn. Liefde zal dan perfect door alle creatie vloeien, en creatie zal een levend wezen zijn en nieuwe werelden creëren.

Het is moeilijk als altijd uit te leggen maar ik probeer deze visie in jullie harten en bewustzijn te plaatsen, want als je dit inziet, zal je worden opgetild naar de waarheid van je wezen. SoulMates zijn – samen, individuele harten in Mijn Hart, gereed om je eigen creatie te verzorgen en liefdevol delen in het geheel van Mij. Dus rek ik jullie uit naar de visie van hoe grootschalig jullie zijn, hoe prachtig en hoe diep je bewustzijn groeit, en de kracht van de hereniging met jullie Soulmate.

Ik presenteer de persoonlijke ervaring van Mijn Liefde.

Dichterbij dan het verhaal van Jezus, Ik vertel het verhaal van jullie Soulmate.

Om dit te begrijpen – het bestaan van de rest van jullie hart, jullie zullen uiteindelijk vele andere dingen gaan begrijpen van jullie levens. Jullie zullen de innerlijke stootjes gaan begrijpen. Jullie zullen het fluisteren in je bewustzijn en het verlangen van het,

hart gaan begrijpen. Dan zal jullie Soulmate naar je toekomen.

Niet alleen de Tweelingvlammen of Soulmate’s, zullen de persoonlijke ervaring van,

Mijn Liefde in elk moment van de dag zijn.

Zij zijn de affirmatie van de wet van Liefde. Als er Liefde in jou is,

dan zal Liefde voor jou verschijnen. Dus open je voor je Soulmate,

( in waarheid om te zien wat al reeds daar is),

jullie hoeven alleen maar in jullie Hart te zijn.

Niet alleen is jullie Soulmate de ervaring van Liefde in de vorm van Mijn Liefde voor Jou, maar ook als bewijs voor jullie ware natuur. Je Soulmate is het bewustzijn dat jou wil laten zien wie je bent. Dus begin als je wilt onmiddellijk met het openen naar de volheid van je creatieve mogelijkheden, en de grote adem van je bewustzijn alsof je een ander bewustzijn wilt delen, jou Goddelijkheid.

Ja er is meer! Je Soulmate is niet alleen de zekerheid van Mijn grote Liefde voor jou,

“wat Ik als geschenk wil geven” maar als je herenigd bent is er een deel in Mijn Hart geheeld. Jullie Liefde in het nieuwe bewustzijn de individuele ontwakende mensheid,

activeert een deel van Mijn hart, zodat jullie een nieuw en groter bewustzijn terug geven!

Dus expandeert Mijn Liefde ook! En zal je Mij des te meer helen.

En er is zelfs meer dan dit! Jullie weten, natuurlijk, dat alles bewustzijn is.

“Zoals boven, zo beneden” is de waarheid van bewustzijn op elk niveau van Creatie.

Dus als alle dingen belichaamd zijn en vol bewust,

of de belichaming nu fysiek is of het grootste kosmische Licht.

Als Soulmates ontwaken, worden jullie de levende harten van Creatie.

Jullie zijn een Hart met jullie eigen recht, terwijl jullie een bewuste cel zijn in Mij.

Je wordt een centrum van een nieuwe Universum.

Samen badend, laat je Liefde verder vloeien en alles in je bewustzijn komt tot leven.

Jullie worden de Schepper van het Universum wat jullie hebben gevormd!

Dus zijn jullie ook voor Mij de verrassing, met het voortbrengen van nieuwe werelden van schoonheid glorie en gecompliceerdheid.

Beginnen jullie de grootschaligheid van dit te begrijpen?

( En natuurlijk, is er een grote behoefte voor jullie om het bewustzijn onder controle te hebben, sinds alles wat je hebt gecreëerd in je bewustzijn,

maar dit is ingebed met leven door Liefde)

Laatste, maar zeker niet het minste! Als je het levende hart wordt, de twee van jullie samen, heb je de mogelijkheid om het hart wat je bent te openen naar Mij.

Je kan je hart openen naar Mij en toestemming geven om Mijn Liefde door te laten vloeien om je op te kunnen tillen naar jou creatie en in de grootste harmonie – in lijn met Mijn Creatie, met Al dat Is. Op het moment dat je dit doet om jezelf te verbinden naar Al Dat is, naar Mij, naar de grote Liefde en naar het grote plan van Al Dat Is.

Mijn dierbaren, het is hier, als jullie het levende hart in lijn met Mijn grotere,

hart worden, dan zijn jullie compleet Thuis.

Een deel van de ononderbroken cirkel, de waarheid van Liefde. Waarlijk thuis.

Hart in Mijn hart, je zal opgetild worden in de ondenkbare vreugde.

Hier voor is geen mogelijkheid of communicatie om dit in een mentaal plaatje naar jullie te laten komen. Ik nodig jullie uit om In je Hart te komen en te vragen,

En Ik zal het jullie laten zien, zoveel als Ik kan van deze grotere waarheid.

Al de niveaus van de “Hemel” al de hiërarchieën van evolutie, zijn de vele manieren waar mensen hebben gekozen om thuis te komen. Zij niet perse nodig.

Er is geen beklimming, dierbaren. Er zijn geen initiaties die je moet doen.

Dit alles is in waarheid, totaal een gelegenheid van bewustzijn. Jullie zijn co scheppers.

Wat je gelooft is wat je ervaart. Dus als je de waarheid kent, met heel je hart en heel je bewustzijn, kun je je thuis vinden in je Soulmate zijn ogen dan kun je de “reis” in communie met je harten bewerkstelligen. Jullie Soulmates is het criteria van de ene, omdat hij of zij er al is, en al een deel van jou is.

Dus, als je hem of haar niet kan zien of horen, ben je gevangen in de illusie,

want zij zijn waarachtig hier. Waarschijnlijk moet je je hart voldoende om de ware wereld te kunnen zien, de wereld van Liefde en Eenheid, de wereld waarin je kunt zien, wat je altijd al had.

Omdat je samen een unie van kracht en creatie bent,

zullen jullie de energieën terug brengen naar de wereld.

Als je deze gebruikt, laat je de goddelijk mannelijke goddelijk vrouwelijke terugkeren naar Aarde in jou, je moet en kan alles veranderen.

In jullie Liefde zal je de Aarde omhoog tillen en al de schoonheid op en in de,

vibratie terug brengen van Liefde. Het Hart van creatie zijn Mijn geliefde Soulmates,

kunnen jullie dit heel gemakkelijk welbewust doen. Zo zie je dat dit de weg is als je de wereld wilt optillen en al het leven terug brengen naar de realiteit van Liefde,

de realiteit van overvloed, van veelheid, van waarheid en perfectie.

Dit, geliefden, is hoe je “daar kan komen van hier” dit is hoe je de wereld kunt redden.

Dit is hoe je al haar groene leven terug brengt naar haar, inclusief dat wat je dacht dat uitgestorven was. In de waarheid van Liefde, is alles perfect,

als alles zich van nature zich openbaart aan jou, alsmede jullie kostbare dieren.

Alles existeert in heelheid en schoonheid.

Zo dus als je geleerd hebt dat je een relatie kan zien door het ego of het hart, dan kan je ook de wereld op dezelfde manier zien. Als je in het ego bent, kun je je kostbare Soulmate zien als iemand die je pijn zou kunnen doen. Je zou je wereld kunnen zien als een competitie,

Jaloers en streven, om maar niet te spreken over de “slechte dingen” gebeuren continu.

Maar als je in je hart aanwezig bent, zie je jou Soulmate, en link je naar meer en meer waarheid. Je ziet het Goddelijke plan waarin je samen gekomen bent over eons van tijd,

om te ontwaken hoge cijfers aan mensen – van jou eigen ontwaken zullen de meeste goed doen. Je zal de onvoorstelbare Liefde zien tussen jou en die geen begin heeft en geen einde. En telkens als je met je hart kijkt naar je ware Liefde, zie je meer en meer manieren dat je te samen een zegen kunt zijn voor de wereld en de mensheid.

Je zou de wereld kunnen met alles er op kunnen zien als een gedoemde Planeet,

Of je kan de wereld zien door je hart, als een plaats van de meest prachtige eenheid.

Als je dit doet vanuit de positie van eenheid met je Soulmate, zal je het creëren.

Om je Soulmate te zien, je andere helft zien, je Tweelingvlam ( wat de betere term is) moet je gaan zien met je hart. Dus als je samen bent zal je gemakkelijker de wereld zien als Liefde. Dit doen dierbaren, kunnen jullie de wereld veranderen, als Soulmates bij elkaar zijn Mijn Liefde in vorm. Voeg je wil naar Goddelijke Liefde en creatie zal volgen.

Ik vraag je te weten, dat je makkelijk het Nieuwe Wereld Bewustzijn kan manifesteren,

met je Soulmate.

Precies nu in het ontwaken van de mensheid is niets belangrijker,

dan het openen naar je Soulmate. Ik kan je beloven dat zodra je de ervaring met de Liefde van je Soulmate, dat je alles correct zal zien. Je begrijpt het.

Om dit als “Bijbelse roep” te noemen, om terug te komen naar de Tuin, Adam en Eva moesten elkaar ook vinden, en deze Tuin is gemaakt voor Twee, Adam en Eva, jij en je Soulmate, omdat, dierbaren, dat is hoe jullie al leven! Je Soulmate is een deel van Jou.

Dit is een FIJT. Tweelingvlammen. Twee halve in Een Hele.

Twee zijden van Een Hart. Twee reflecties van Een Bewustzijn.

De tijd van vergeten is VOORBIJ.

Om je individualiteit te vinden , heb je vele vormen aangenomen, gescheiden van de waarheid zo dat je geloofde alleen te zijn. Dit was een belangrijk deel van een heel belangrijk Plan.

Maar aan het eind van de “involutie” van de reis van jou individualiteit, waren wij overeen gekomen dat je zou weten dat het tijd was om terug te keren naar Mij – als je herenigd zou zijn met je Soulmate. Als je jezelf diep van binnen zou vragen,

zal je weten dat dit waarheid is. Dus, Ik roep je op om te herinneren.

Het is tijd voor de reis van ontwaken.

Dierbaren, in waarheid elk stukje van deze reis gaat over,

met wat je overeengekomen bent te geloven.

Lees dit alstublieft nog een keer. Herinner je het al?

Geliefden, jullie zijn Mijn Kinderen. Denk hierover na!

Je kunt niet “vergeten” wie je bent, of je moet er voor kiezen. God kan niet vergeten.

Maar wij weten, gezamenlijk, dat je niet individueel kon bestaan,

of vergenoeg weg gaan zodat je buiten Mijn draai cirkel wezen (zo gezegd).

Je moest vergeten wie je was, lang genoeg om een identiteit op te bouwen,

wat je zou beschermen om direct terug te vliegen naar de uitgestrektheid die Ik Ben.

Dit hebben wij volbracht!

Wel, is dit niet de grootste reden om te verheugen? Nu Mijn dierbaren,

Alles wat je hoeft te doen is herinneren. Er is niets anders.

Er zijn geen “niveaus” die je moet beklimmen,

geen evolutie door de verschillende dimensies, tenzij je gelooft dat deze er zijn.

Dierbaren, al deze dingen zijn voor die genen die nog steeds vergeten.

Al deze “Hemelse Rijken” al deze hoger en hogere niveaus van leringen zijn gecreëerd,

Voor hen die gedeeltelijk nog slapen. Jullie hoeven dit niet te doen.

Alles wat je hoeft te doen is “herinneren” en de overeenstemming voor de methode om alles weer te herinneren, is in de ogen en het hart van jullie Soulmate te kijken.

Ik beloof jullie, dit is waarheid. Dit is het enige “Pad” wat je nodig hebt,

Het kan gebeuren in een fractie van een ogenblik de volle herleving van je,

complete identiteit als het gedeelde hart van het Goddelijke Tweelingvlammen.

In dat ogenblik, Vorderen jullie de co – schepperschap met Mij.

Dus, deze Soulmate informatie is de meest belangrijke informatie in de wereld.

Doe alstublieft alles wat je kunt, ieder van jullie, om dit uit te dragen.

Deel deze boodschap in alle talen. En voor iedereen die “JA” zegt:

als die zich herinnert en het hart opent, deel je ervaring als jullie Soulmate weer verschijnt.

In de laatste eeuw, droeg Jezus de mantel van Mijn Liefde in Vorm.

Nu zijn jullie allemaal gereed om dit te ervaren. Hij heeft gezegd,

: gezegend zijn zij die niet kunnen zien” maar er wel in geloven.

Nu zeg Ik, “gezegend zijn zij die geloven” omdat zij Liefde zullen zien.

als zij voor hen staan, hun Soulmate.

Geliefden, in deze eeuw, Liefde komt om in jullie te leven,

en leven in jullie betekend dat het gemanifesteerd moet worden. Dit is de wet van creatie. Gelijke trekt gelijke aan. Alle energieën zijn belichaamd.

Dus, jullie eigen Liefde, de waarheid van wat je bent, bij deze wet,

moet belichaamd worden in jullie leven.

De enige reden waarom mensen hun Soulmate niet kunnen zien,

is omdat er geen ware Liefde in hen is.

Daarom, zien ze alleen de vibratie van de “bedrieglijke”wereld,

de wereld van afscheiding en ego. Ieder van jullie moet anderen helpen het leven te kiezen van uit het hart, voor hen is het de wet dat de Soulmate zal verschijnen.

Als iemand die zijn of haar Soulmate niet vinden kan, dan leven zij nog steeds in het ego,

of zij willen het niet als waarheid erkennen. Het vraagt inspanning om naar het hart te verschuiven in het gezicht van het massa bewustzijn.

“Werk snijd het voor je” in het aan anderen te laten zien hoe je deze verschuiving maakt. Maar, wow de beloning! Niet alleen voor hen die zich openen, zij die hun leven veranderen, maar ook voor jullie, Mijn geliefde kinderen, die al wakker zijn.

Het is veel meer dan waarheid dan je waarschijnlijk in kan voelen,

dat “door geven ontvangen ontstaat” als je niets anders deed dan onzelfzuchtig geeft aan anderen, zal je overstijgen verzekerd zijn. Energie is een bewegend iets.

Om de voordelen te kunnen ontvangen, moet het door gegeven worden, uitgaande.

Dus als het ooit leeft, precies zoals met het hart, het bloed moet door het lichaam stromen om in leven te blijven. Zoals bloed je lichaamscellen voed,

zo heeft je Spirituele lichaam Liefde nodig als voedsel.

Het mag nooit eindigen. Hoe meer Liefde gegeven is, hoe meer Licht wordt vrij gelaten,

Hoe meer het terug vloeit naar je eigen systeem.

Het signaal voor jullie thuiskomen is de reünie met jullie Soulmate.

Wel nu, wat te doen, jullie moeten je herinneren dat jullie Liefde zijn,

Dat jullie kunnen “zien” met het Hart, en dat er een keuze is tussen Ego en Liefde.

Elk menselijk wezen heeft het zaad van herinnering in zich.

Jullie werk, als je ontwaakt bent is te zoeken naar elke weg om deze herinnering bij elk menselijk wezen verder te brengen. Laat je nooit terneerslaan

Herinner je altijd, dat de verschuiving ogenblikkelijk kan zijn. Werkelijk.

Alles wat nodig is, is die ene aanraking voor de herinnering, de ‘Aha’ ervaring.

En al wat nodig is voor hen die al samen zijn met hun Soulmate,

Om jezelf op te tillen terug in de volheid van onze relatie, het is heel simpel.

Een moment van complete Eenheid met je Soulmate kan hier voor zorgen,

Je bent werkelijk dat wat je gelooft. Het zal je eraan blijven herinneren zodat je,

jezelf vrij kan maken van de gelimiteerde visies.

Jullie creëren het allemaal dierbaren, met onze overeenkomst, ja,

Maar ook met jullie creatieve vermogens.

Jullie hebben deze wereld van afscheiding ingebeeld, en dit alles is een deel van de symbolen taal, van wat je momenteel gelooft. Geloof in je Liefde!

Wij hebben het gemakkelijk gemaakt, omdat je Liefde zich zal manifesteren vlak voor je.

En dan, van moment tot elk bemind moment, zal het mogelijk voor je zijn om te zien of zal je jou ware Natuur gaan herkennen. Hoe? Door de Liefde voor je Soulmate te observeren.

Dierbare, geloof in Liefde als de waarheid van je wezen,

en geloof in zijn manifestatie als je Soulmate. Bekijk het voorzichtig.

Als jullie Soulmate zich nog niet manifesteert, en je roept hen, weet dat vanaf dat moment zij bij jullie zijn, wachtend of je hen kunt zien. Als je al met iemand samen bent,

kunnen zij via deze persoon doorkomen. Als je op geen enkele manier ziet,

dan limiteer je jou bekwaamheid, want deze wereld is een complete illusie.

Het fijt dat je met iemand bent met die, “er is geen manier” zegt iets over jou en niet van hen. Je moet het van deze kant bekijken! Je moet erkennen dat dit je droom is. Waarom zou dit je droom zijn, dat in het leven dat je ontwaakt, heb je gekozen om met iemand te zijn, wie niet? Blijf altijd eerlijk. Kies om onvoorwaardelijk van hen te houden,

En zie hen als een potentieel voertuig voor je Soulmate. Neem dan actie.

In de meeste gevallen als een persoon met iemand slaapt:

de ene persoon is wakker en de ander slaapt, dan is er vaak een diepe weerstand met het

“schommelende van de boot” “er is behoefte aan geborgenheid”

en er is een gebrek, geloof of gemis, het maakt niet uit wat, jullie verlangen is daar.

Maar goed, het is de onwil om de “comfort zone te verlaten” dat is vaak het geval.

Niet altijd – onthoud dit is alleen een voorbeeld om jullie aan het denken te zetten.

Als dit is wat je hebt ontdekt na een diep onderzoek, en Mij aangeroepen hebt om je te assisteren om te kunnen zien, dan is het nodig om naar je MATE te gaan.

Het is nodig dat jullie hen verteld dat je gelooft dat het jullie Soulmate is,

En dat jullie een punt bereikt hebben dat je dit bewust moet delen.

Leg het uit wat het betekend. Uitleggen, uitleggen….

dat je de relatie wilt beëindigen als je het niet kan uiten,

maar blijf herhalen dat je absoluut gelooft in hun kunnen.

Je moet je voorbereiden op een wonder.

Als je niet bent voor bereid op een wonder, dan ben je in het ego. En als je het gevoel hebt,

“er is teveel water onder de brug” (luister alstublieft) dan ben je niet in je hart,

je bent in je ego. En nu vraag ik jullie, zij die in deze situatie zijn, om er zeker van te zijn dat je in het hart leeft en dat je werkelijk eerlijk met jezelf wilt zijn,

maar ook eerlijk, positief en liefhebbend naar hen zal zijn.

Als je absoluut zeker bent dat je compleet verschoven bent van Ego naar Hart,

als je dan kijkt, begin je jou Soulmate te zien. Ja, in hen,

in die persoon die je veroordeelt hebt als hulpeloos of onwaardig.

Ik garandeer je dat je Soulmate daar staat, wachtend om je partner te “overschaduwen”

Ik wil jullie iets vertellen, aan ieder van jullie, om wonderen te verwachten.

De tijd van wereld is veranderd, en in je hart zal je zien dat dit waarheid is.

Als al ontwaakt bent. Ik kan jullie vertellen dat er een reden voor is dat jullie met,

een partner zijn. Binnenkort zullen jullie vele verhalen horen van mensen,

die in vertwijfeling bijna op gegeven hebben, die verschoven zijn naar hun hart,

en hun Soulmate daar hebben gevonden.

Als je werkelijk compleet en openhartig verschoven bent naar je hart als een,

regulier niveau van waarneming, gevoel, ( wees alert hier) en je was liefdevol en trouw,

voordat je jou relatie hebt verlaten, overtuig je dan zelf goed of je een teken van Mij hebt gekregen. Want heel vaak is de opening van de persoon waar je mee bent,

Een van de incarnatie overeenkomsten van de dienst die je doet.

Hoewel, het is mogelijk voor iemand om zo ingeworteld in,

het ego vast te zitten alsof zij verloren zijn.

Maar het zou heel ongewoon zijn, jij als een ontwaakte iemand, bij een van hen zou zijn.

Maar niet onmogelijk. Dus, vraag ik jullie om voorzichtig te stappen.

Want, misschien is het makkelijker om je Soulmate te zien via iemand nieuw in je leven,

omdat je gelooft dat dit kan, of misschien ontdek je dan dat je onafgewerkte zaken in jou hebt.

Dierbaren, Ik vertel deze dingen aan jullie, om dat de sluiers dunner worden.

Overal om jullie heen is Hulp. De waarheid wordt steeds vlak voor jullie meer zichtbaar,

dat de wereld is zoals je geloofd dat het is.

Onthoud dit, het kan in een ogenblik veranderen.

Ik zeg niet, dat het niet goed is als je iemand verlaat, om op zoek te gaan naar je Soulmate,

Ik zeg, dat de waarheid een keuze is om Liefde te zien.

Overtuig je zelf of je dit gedaan hebt. Jullie leven kan absoluut veranderen,

als je geloofd dat je het buiten jezelf kan verplaatsen,

en op dit moment lijkt dit meer reëler te zijn voor jullie.

Maar het kan ook volledig veranderen, door wat binnenin jullie is,

in beweging te brengen.

In onze onderzoeken over het ontwaken van Liefde, de reünie van Soulmates,

Ik presenteer dit van alle verschillende uitzicht punten, zodat ieder van jullie,

zich kan vinden in deze woorden, en als mogelijk snel tot de diepste reflectie,

van Liefde zal komen. De ontwaking is aan jullie,

en jullie Soulmate is het belangrijkste deel van alles.