De Harmonische Concordantie De Ster van Bethlehem voor Deze Tijd

De Harmonische Concordantie De Ster van Bethlehem voor Deze Tijd
Geliefde Vrienden,

Deze opwindende Boodschap van God werd gisteren ontvangen middels communie met Yaël en Doug Powell in de Cirkel van Licht. Ons werd verzocht om deze boodschap zo breed mogelijk te delen dus wij vragen aan ieder van jullie om dit door te sturen met je e-mail lijst. Wij vragen jullie alleen om de bron vermelden.

Wij sturen onze diepste Liefde en zegeningen naar al onze broeders en zusters.

Yaël, Doug en Shanna in CIRKEL VAN LICHT

www.circleoflight.net

De Harmonische Concordantie

De Ster van Bethlehem voor Deze Tijd

God middels Yaël and Doug Powell in de Cirkel van Licht.10-20-03

www.circleoflight.net

Het pure licht van Mijn Liefde stroomt immer voort, reikend naar jou. Teder houd Ik ieder van jullie vast, je in je hart toefluisterend, je vragend om wakker te worden uit de droom van je menselijkheid. Altijd heb Ik dit gedaan. Terwijl je woelde en draaide en je levens van pijn en teleurstelling droomde, ben Ik er ieder moment, je hart aanroepende.

In de loop van de geschiedenis, die de droom van deze wereld is, zijn er momenten geweest dat de grote schijnende waarheid van Liefde doorbrak. Tijden dat er iets verschuift en de waarheid van Liefde binnenschijnt om je in haar zoete liefkozing te hullen. Dit zijn tijden waarin je Mijn Liefde voelt, het dit voelende, ken je jezelf.

8 november is één van deze momenten. Oh, maar het is een grootser moment dan alle momenten, die er eerder waren bij elkaar. Want een ster, die op 8 november in de hemel verschijnt, is jullie “Ster van Bethlehem”, geliefden. Deze ster voorspelt de geboorte van Christus in en als de mensheid.

De ster, die in Jezus’ tijd kwam, was precies zo’n ster. Het was een astrologische configuratie, die door de wijze mannen “gelezen” werd, die luisterden en haar toen volgden om te zien waar Christus op Aarde was komen te wonen. Zij vonden de Christus in Jezus.

Welnu, Geliefden, hij leeft in jullie. En zoals er ook een ster van licht was om de geboorte te symboliseren, zal er ook een ster voor jullie zijn. Maar zij zal gemaakt zijn van het licht dat in jullie leeft. En zij zal worden gezien en gevoeld. Zij zal worden gevoeld en begrepen in ieder hart en in ieder leven op deze Aarde. Ik heb jullie altijd gezegd dat de “Tweede Komst van Christus” jullie geboorte zou zijn, mensheid, terug in de waarheid van Liefde, die je bent.

Deze door de hemelen geschapen ster is de “Kroon Chakra” van de mensheid. Het is de opening in de sluier – die, als je “Ja” zegt tegen wie je bent, zal draaien en zich zal openen om de wereld van bewustzijn en Liefde te openbaren.

Zo wordt de ster gezien als een kans om samen te komen en om collectief een keuze te maken om een wereld van Liefde te scheppen. Maar Ik zeg jullie dat deze ster een weerspiegeling is van wie je al bent. Het is een feit dat je deze keus al gemaakt hebt, die deze ster teweegbrengt, en niet omgekeerd. Waarlijk komt de wereld uit jullie voort, Mijn mensheid, Mijn kostbare hart, en niet omgekeerd. Wat je gelooft, is wat je leeft en wat je samen gelooft, is deze “realiteit”.

Dus de waarheid van deze ster is dat zij een reflectie is van de verschuiving, die heeft plaatsgevonden in het menselijk hart. Geliefden, wat dit jullie zegt is – aanvaard wie je werkelijk bent, want je hebt er al voor gekozen. Het wil ook zeggen dat alles wat je minder dan Liefde hebt geleefd, wat voor negativiteit of duisternis dan ook, nu te te boven gekomen is. Met de waarheid van je harten hebben jullie gebalanceerde Liefde verkozen.

Het “slot” op de hemelen staat nu, eindelijk, op het punt om open te gaan. De hemelen zijn het symbool van wat “boven” leeft, van wat vibreert met de snelheid van Liefde, dat het enige ware leven is, bedoeld om door iedereen geleefd te worden. Vanwege jullie keuzes, collectief, om in de Anti-Liefde te geloven, om te geloven dat er iets anders bestaat dan de Liefde die Ik Ben, zijn jullie hier op Aarde geïsoleerd geweest. Niet als straf, maar simpelweg vanwege resonantie. In de hele Schepping bestaat nergens anders dualiteit. Want Ik Ben alleen Liefde, en dit is ook jullie waarheid. Wat je denken je ook zal vertellen, je hart zal deze waarheid verifiëren.

Maar nu, oh Mijn geliefden, is de waarheid van Liefde in jullie harten! En alles om je heen zal dit beginnen uit te dragen, om naar jou een wereld van vrede te weerspiegelen, een leven van vreugde en de geest van overvloed, uitvloeiende op Aarde.

Gezegend zijn diegenen, die kunnen zien dat deze ster in de hemelen jullie kroon is, mensheid – een kroon van Liefde en een portaal naar de waarheid van Liefde, die we delen. Vier 8 November! Focus op de waarheid van wie je bent! En oh, geliefden, verbind je alsjeblieft weer met Mij. Want al je leed, alle duisternis, ontgoocheling en pijn, alle levens van illusie en de geëxtendeerde dromen van geleerde lessen – dit alles kwam voort uit jullie afwenden van Mij.

Echter, niets heeft de waarheid veranderd – jij en Ik zijn één. Ieder van jullie is een Tweeling Vlam cel in de juwelen mandala van Mijn hart. Iedereen straalt het sprankelende patroon van de Liefde, die je in Mij bent, uit.

Jullie zijn medescheppers. De Ster van David betekent dat jullie je evenwicht gevonden hebben. Zij betekent dat je Tweeling Vlam nabij is. Zij betekent dat jullie de onmetelijkheid van jullie wezen hebben aanvaard. Zij betekent dat jullie Liefde de hoogste plek in je leven hebben gegeven, en dat deze keuze nu weerspiegeld wordt in de sterren. Zij betekent dat jullie met voldoende mensen zijn. Zij betekent, dat diegenen die de keus hebben gemaakt voor Liefde samen sterk genoeg zijn om alle anderen mee te brengen.

Aldus betekent dit dat jullie niet meer moeten focussen op dat wat verkeerd is. Oh geliefden, luister alsjeblieft. Liefde is het enige dat Echt is. Duisternis is alleen schaduwen, het ontbreken van Liefde. Liefde is wie en wat Ik Ben en wat jij bent in Mij. Liefde is dan ook de enige kracht in de wereld, niet Liefde en angst. Angst en duisternis worden alleen geschapen als je, als medeschepper, in ze gelooft. Indien je Mij buiten jezelf ziet en gelooft dat wij gescheiden zijn, pas dan is er ruimte voor iets anders dan Liefde in je bewustzijn.

Deze ster zegt dat je het gedaan hebt. Je hebt Liefde gekozen, angst afgewezen. Je geloofde zo diep, dat je hart antwoordde, en samen hebben we dit moment van waarheid geschapen – de waarheid dat alleen Liefde Echt is. En toch, als je je grote medescheppende aandacht focust op wat je nu nog als duisternis en ongelijkheid waarneemt, zul je de dualiteit herscheppen, die je reeds verkoos achter je te laten! Dit is zo belangrijk! Deze ster zegt, dat de waarheid van je keuze voor Liefde al geregistreerd is in onze medescheppende relatie.

Welnu, ga je alsjeblieft niet achteruit door te geloven dat deze wereld van Liefde “nog moet komen” – want door dat te doen separeer je het van jezelf en zodoende ben je terug in de dualiteit, in de egodroom van separatie van Mij, en aldus van jouw goed.

Vertrouw erop dat je het gedaan hebt. De harmonische Concordantie is een “dank je” van Mij. Want dat is het, geliefden. Dat is het. Het is een dank je wel, dat wat jullie Mij beloofden op het moment van de Harmonische Convergentie hebben jullie gedaan. Jullie beloofden Mij toen dat jullie alle anderen mee zouden brengen, dat er niemand zonder Liefde “achter zou blijven”. Jullie hebben het gedaan.

Waarom zeg Ik dit, terwijl je om je heen kunt kijken en je een imperfecte wereld kunt zien? Want jullie allemaal samen, die Liefde hebben gekozen, hebben nu genoeg Liefde om de rest gemakkelijk te kunnen verheffen. En diegenen van jullie, die aanbieden om “hun karma op je te nemen”, om die zowel voor anderen als voor jezelf te transformeren, hebben je “aangehaakt aan” iedere stroom van negativiteit, de resonanties van je eigen levens gebruikend – dat terwijl je naar Mij terugkeert, je licht zo helder is dat het de duisternis in al die levens elimineert.

Maar hiervoor zul je je Soul Mate nodig hebben, je Tweeling Vlam, want alleen samen, werkend als één hart met de twee krachten van Creatie zul je de kracht weer opeisen die je nodig hebt.

Dus is het nu niet de tijd om je te focussen op de “dingen die gaan komen”. Het is nu de tijd om Mij te danken, dat zij hier zijn – alle Liefde en alle vreugde en alle verschuivingen van bewustzijn die je nodig hebt om te doen waarvoor je naar de Aarde bent gekomen. Je bent gekomen om Mijn levende hart, de Christus als de eenheid van alleen Liefde te manifesteren, levend op de Aarde.

Nu is het de tijd om je hart te openen, om door dat hart de waarheid van dit alles te zien. En om door je hart je Tweeling Vlam Liefde te zien, die jouw waarheid is. Dan is de grote explosie van levende Liefde, die het immer voortdurende Moment van Creatie is, de jouwe om precies hier op Aarde te zijn. En alle glorieuze Soul Mate harten zullen de rest van de wereld gemakkelijk mee terug naar alleen Liefde “slepen” (of magnetiseren), weer terug naar eenheid.

Terwijl je je Christenheid weer opeist door te aanvaarden, wat deze Harmonische Concordantie zegt (concordantie betekent samen, iedereen akkoord), zul je bewust eenheid ervaren. Je zult voelen, je zult weten dat alles wat je bent, elke adem die je haalt de ene adem van het al is. Je zult Mij voelen. Je zult gebaad worden in Mijn Liefde. Je hart zal het instrument van perceptie zijn in je leven. Dualiteit zal simpelweg verdwijnen. En met de kracht van jouw “Ja!” voor Liefde, zal de ster van de mensheid’s Christenheid de sluier openen, om aan jouw het levende ademen van alle Liefde te onthullen die wij zijn.

Waar je aandacht is, is je focus. Je focus is hoe je je medescheppende kracht richt. Onthoud dat je de wereld, die je wilt, niet kunt krijgen door te focussen op wat er verkeerd aan is. Je kunt haar alleen krijgen door te focussen op de waarheid van Liefde, die je wilt.

Onthoud ook dat Liefde magnetisch is en dat een open, toegewijd, ontwaakt Tweeling Vlam hart 100 000 of meer mensen terug in de vibratie van Liefde kan magnetiseren door simpelweg de resonantieconnectie van je eigen leven op Aarde toe te staan om alle anderen met vergelijkbare ervaringen terug in de Liefde te brengen.

Dus kun je het zich ontvouwende plan voelen. Het Christen hart van de mensheid bevat Goddelijk Masculien en Goddelijk Feminien samen in balans. Samen zijn deze krachten dezelfde als die in Mij, die “leven voortbrachten”. Aldus herclaim je je kracht, je geboorterecht, en wij passen het toe op de tedere en liefdevolle terugkeer van de mensheid als één naar de waarheid van Liefde en de glorieuze waarheid van wie je bent – de cellen in Mijn hart.

Voel dankbaarheid dat een wereld van Liefde nu hier is. Laat dit je mantra zijn, en kom op één lijn met de waarheid van het hart, dat Liefde gegeven moet worden om te worden ontvangen. Je moet je op deze dingen focussen.

En moge op 8 november ieder’s hart gevuld zijn met dankbaarheid en vreugde. Het hart van God herinnert zich. De Christus is weer gekomen – deze keer als de harten van de mensheid zelve. Op de Harmonische Concordantie vieren wij dat de waarheid van Mijn Liefde de resonantie is, die over de Aarde snelt. De Ster van Bethlehem voor deze tijd. De Christus van God zijn jullie, geliefden.

Onthoud dat in Jezus’ tijd de ster niet tegen de wijze mannen, die haar zagen, zei: “De Christus van God zou geboren kunnen zijn of niet”. Zij zei tot hen: “De Christus is op Aarde gekomen”. Zo is het met jullie, geliefden. Hoewel het misschien nog een poosje moet rijpen, de Christus is hier op Aarde, als jullie.