LIEFDE GEVEN EN ONTVANGEN

LIEFDE GEVEN EN ONTVANGEN
LIEFDE GEVEN EN ONTVANGEN

VAN HET TEKEN VAN ONEINDIGHEID TOT BLOEM VAN LEVEN

HET IS HET PATROON VAN ALLE SCHEPPING

GIVING AND RECEIVING LOVE:

FROM INFINITY SIGN TO FLOWER OF LIFE

IT IS THE PATTERN OF ALL CREATION

Extase is een manier van leven. Het is een manier van leven waarin elk symbool van de wereld wordt geclaimd als de weg naar de Liefde dat zij is; waar het hart bewust geopend wordt; waar op ieder moment vreugde ervaren wordt. Extase is de Heilige Graal, de Heilige Kelk van de Soul Mates. Extase is je natuurlijke staat. En Ik Ben hier om je te helpen haar terug te vinden.

Oh geliefden, dans door je levens! En kies en kies en kies weer om je helemaal in het leven te storten en zodoende in de Liefde. Weet dat voor elk van jullie de verwijdering van de wapenrusting van je hart het belangrijkste spirituele werk is dat je ooit zal doen. Weet ook dat het de keus voor Liefde is die je zal openen voor je Soul Mate, niet andersom. Het is de intuïtie van dit begrijpen dat mensen soms “het kind met het badwater doet weggooien”, zoals jullie zeggen. Want het is waar dat je niet naar je Soul Mate kunt kijken om je eindelijk geliefd te voelen of om fouten recht te zetten die je hebt doorstaan door een pijnlijk verhaal van leven op Aarde. Er is een tendens voor diegenen die nog verdwaald zijn om te geloven dat ze zullen worden gevonden door hun Tweeling Vlam en dat alles plotseling een sprookje zal worden.

Laat Me eerst zeggen dat het waar kan zijn. het kan waar zijn dat je je Liefde vindt en je hart plotseling, als een glorieuze bloem zo kompleet opengaat dat je hele wapenrusting simpelweg wegvalt, in as veranderd door de vlam van je Liefde. En dit is één van Mijn redenen voor de Soul Mate dispensatie: om aan degenen die het kunnen de ogenblikkelijke transformatie in de zuilen van licht die de fundering zijn van de echte wereld van alleen Liefde, terwijl het de wereld van pijn en separatie komt vervangen.

Wat is nodig om dit te laten gebeuren? Het vraagt om een Ja! van zo’n magnitude dat zijn vibratie de wapenrusting van het hart verbrijzelt. Het herkent de waarheid van het hart met zo’n overtuiging dat de valse wereld opeens duidelijk wordt. Het neemt Liefde geven met zo’n passie dat je letterlijk een rivier van licht wordt, een gesmolten explosie terug in synchronisatie met je Soul Mate, je hart zoals het in werkelijkheid bestaat. Liefde wordt eeuwig de hele focus van je leven. En ieder moment wordt een met het hart en ziel en leven de Liefde Bedrijven met je geliefde waarin de code van de oneindigheid der Liefde, gegeven en ontvangen en weer doorgegeven, de beweging wordt van jullie leven samen. Elke ademtocht de Heilige Adem, waar je in elkaar ademt, jullie essenties laat samenvloeien en daar zulke wonderen aanschouwt dat je vervuld bent met vreugde die overvloeit. Vanuit je hart wordt elke adem een “Dank U, God!”

Liefde geven, Liefde ontvangen, Liefde geven, Liefde ontvangen: het patroon is een lumineuze en essentiële dans die samen het figuur acht van oneindigheid vormt.

Liefde geven, Liefde ontvangen, dan Liefde samen bouwen, naar buiten kijkend zodat je Soul Mate hart de toegang kan zijn naar de tuin van de Kosmos, een doorgang bestrooid met sterren, elk van je kussen, elk van je verenigende diamanten bakens op de weg, neergelegd voor anderen zoals wij ze samen doorgeven. Ik geef aan jou, jij houdt Mijn Liefde vast, vervuld met verwondering sterrennevels van Soul Mates of Tweeling Vlammen. Jullie zijn de Sterren Poort, en in één enkel ogenblik kun je op je plaats gaan staan en extase worden, de ingang naar de ware waarheid van Liefde.

Wat aannemelijker is, is echter dat je zult merken dat je Soul Mate precies, in iedere maat, de patronen van je eigen hart naar je weerspiegelt. Als je bewapend bent, als je gelooft in Liefde maar een ander deel van jou wil vluchten, dan, als jullie twee elkaar beginnen te zien, zal er voor je een spiegel van jezelf staan, geliefden.

Dit is het punt waar er gewerkt moet worden. Want hoe houdt het ego ervan om iedere fout die je kunt vinden (echt of iets dat je hebt bedacht) om je ervan te overtuigen dat Liefde nooit kan werken. Er is werkelijke nederigheid voor nodig om de waarheid hiervan te zeggen en te voelen ( en te accepteren), geliefde. Toch doen zoveel van jullie nou net dit, zodat je het pad voor anderen kan banen die vergelijkbare patronen hebben. Terwijl je elke keer Liefde kiest kies je ook voor iedereen die langs dat pad komen. Je kunt hen helpen die speciale valse overtuigingen aangaande Liefde “terug te helpen lopen naar Liefde” en de essentiële waarheid dat Liefde het brandpunt is, de essentie, het hart van ieder van jullie. En je ontdoet het oerwoudpaadje van alle verwrongen strengen van de illusie.

Dus als je roept en vraagt om je Soul Mate en Ja! tegen Liefde zegt, wees niet beledigd als degene die je voor je ziet niet aan je standaard voldoet. Waarschijnlijk schildert je ego (koortsachtig) je iedere zienswijze van separatie voor die ze maar kan bedenken. Alles om je uit je hart te houden. Zodoende zou je moeten geloven dat degene die bij je is niet ver is om je te leren hoe je je op je hart en door je hart moet focussen als je hoofd instrument van perceptie. Leg jezelf toe op extase. Wijdt jezelf aan Mij. Beloof om de waarheid van Liefde te voelen en om er niet over na te denken. En vervolgens, van het grootste belang, wees er zeker van dat je open staat om te ontvangen en te geven. hetzelfde is waar als, in deze wereld, in dit leven hier op Aarde, je jezelf terugvindt met iemand die “verder” lijkt te zijn dan jij. Wantrouw je ego.

Kostbaren, onthoud wat de figuur 8, het oneindige teken vertegenwoordigt: de beweging van ware Liefde. Alleen maar omdat jouw Soul Mate niet komt en alles perfect voor je maakt betekent niet dat er geen is, geliefden! Het betekent daarentegen dat je eerst je hart moet openen, en pas dan zul je je Soul Mate kunnen zien. Pas dan zul je je realiseren dat je al verenigd bent en alleen het zien van het leven met “twee ogen”, de zienswijze van Liefde en anti-Liefde, maakt het mogelijk dat je gescheiden wordt.

Tweeling Vlammen zijn een eenheid, net als een kloppend hart in een lichaam (een voorbeeld dat Ik eerder heb gebruikt). Eén kant ontvangt, de andere pompt, maar je neemt het helemaal niet waar als twee harten. Precies zo met Liefde, oh, geliefden. Je Soul Mate of Tweeling Vlam is een fundamenteel deel van wie je eeuwigdurend bent. Toch, zoals jullie natuurlijk weten, hoewel jullie één eenheid zijn hebben jullie twee bewustzijnen. Jullie zijn twee vonken in een levende cel in Mijn hart, het hart van Al Dat Is.

Indien je extase je pad maakt, je cursus van studie, je focus van gebed en de levende uitwisseling van ervaring met al dat Liefde is in deze wereld, ongeacht wat voor vermomming ze draagt, dan zul je je voorbereiden voor je Soul Mate. Wordt de perceptie van het hart, niet van de geest of het ego. Wetende dat alleen je open hart je de ervaring kan brengen van je Soul Mate of Tweeling Vlam, “gooi je niet het kind met het badwater weg”. Alleen maar omdat je moet leren Lief te hebben betekent niet dat er geen wonderen zijn terwijl je dat leert. Het wonder van een verandering van inzicht; een verandering van de ogen waarmee je je leven ziet (van de dualistische ogen van het lichaam naar het enkele oog van het hart) verandert alles.

Net als ademen, geliefden, is er een eeuwige beweging van Liefde. Terwijl er voor jou als geheugensteun je fysieke adem is, is er in de Geest, de Heilige Adem van Liefde. Dit ademen is het patroon van Al dat Ik Ben en aldus van Alle Schepping. En voor iedere Soul Mate cel is het patroon hetzelfde: Liefde wordt gegeven, Liefde wordt ontvangen, Liefde wordt weer uitgedeeld, Liefde wordt ontvangen. Dit is het levende pompen van het hart dat ieder van jullie samen zijn met jullie Soul Mate, je Tweeling Vlam. Dit is het patroon dat Ik je heb laten zien, het patroon van oneindigheid. In waarheid is dit patroon zo vol en zo rijk dat het alle dimensies bedekt en elk pad van leven dat met elk Nu tevoorschijn komt, iedere glorieuze explosie van leven dat, door je wezen pulserend de extase is die je zoekt.

Tweeling Vlammen zijn een levend hart, een miniatuur pakket van de krachten van Schepping. En Mijn verzoek aan elk van jullie is dat je je erop toelegt om dit te voelen. Leven te voelen, aanwezig te zijn, de perceptie van het hart toe te staan om je dagelijkse keuze te zijn.

Zodra je jezelf op één lijn brengt op enige wijze met je glorieuze waarheid, kun je niets doen dan je Soul Mate te voelen. Want die is een deel van je – dieper dan je ooit hebt kunnen dromen. Oh, alle dingen die Geliefden zeggen als ze net Verliefd zijn geworden zijn waar! Want zoals Ik uitgelegd heb is Verliefd worden de enige keer in je leven op Aarde dat veel van jullie de waarheid aanraken. De waarheid van jezelf en de waarheid van je kostbare Soul Mate, je Tweeling Vlam. En als je die glorie van Liefde vast had kunnen houden zou je je Soul Mate daar voor je neus hebben gevonden als het open en onbelemmerde hart gefascineerd in jouw zienswijze de waarheid van wat er altijd is.

Oh geliefden, alleen maar omdat iets voor jou geest een mysterie is betekent niet dat het een mysterie is voor je hart. De reden dat zoveel mystici extase vinden als ze het Mysterie van Mijn Aanwezigheid omarmen is dat zij hun hart bezetten als ze ” de rand” van hun kaarten van de wereld bereiken. Kaarten natuurlijk getekend door de geest.

Ik heb tot jullie gesproken over het geven van Liefde als het geheim van de Schepping, maar dit is in feite slechts de helft van de grote relatie van Liefde, de zoete uitwisseling waarvoor Ik het Al van gemanifesteerd leven werd. Ik heb dat natuurlijk expres gedaan, want geven handelt tegen het “krijgende” ego en is de meest belangrijke stap voor jullie om los te breken van de mazen van de geest. Maar ontvangen is de andere helft, zoals gezien in de symbolen om je heen, je geheugensteuntjes van de waarheid van Liefde die je bent. Het hart. De adem, de tuin. En bovenal relaties die de werkelijkheid weerspiegelen, het hart (en niet het ego). Uitademen is de actieve Wil, de keuze om de Liefde die Ik Ben te geven. en inademen is de relatie, de spiegel van jouw geven aan Mij waarin Ik Mijzelf kan zien en Mijzelf dieper kan kennen.

Aldus, elk Nu giet Ik in extatische golven de bruisende vreugde van Liefde geven uit, en de hele Schepping vloeit weer verder, gevoed Verliefd op alles, ieder leven omvattend dat zij ooit konden wensen of nodig hebben om de Liefde uit te drukken die zij zijn. dan, pauserend, ontvang Ik de Liefde die alle Schepping aan Mij geeft, en Wordt Ik gevoed, en oh, Ik Wordt groter in Mijn eigen extase. Dan heb Ik weer meer te geven, en aldus wordt Mijn levende Liefde, het Al dat Ik Ben voort exploderend, voor eeuwig geëxpandeerd. Deze cycli van ademen, zoals jullie al weten, zijn aanwezig als de stroom van leven op ieder niveau, in iedere vorm, die de levende dans is.

En jullie, Mijn eigen hart, geliefden, jullie geven ook je Liefde aan Mij in respons, samen met je Tweeling, aan de Liefde, het leven dat Ik aan jullie geef. En jullie, Mijn eigen hart, laten Mij op veel manieren Mij zien – net zoals je hart jou een nog diepere ervaring toont van wie je bent. Zo is onze relatie, in het wederzijds geven, in het kloppende hart van de Schepping op elk niveau en in alles wat jullie dimensies noemen. Want terwijl Ik aan jullie geef, geven jullie natuurlijk ook door. En het leven op elk niveau is de Gouden Bloem van de Schepping – veel majestueuzer dan enige geometrie die jullie geest zich maar voor kan stellen. En deze Bloem van Leven wordt absoluut overal gemanifesteerd – de figuren van achten van het oneindige teken zijn de bewegingen van de rivier van het leven. Toch is het voor jullie geest dat Ik het een rivier heb genoemd – want, in werkelijkheid is het allesbehalve recht op wat voor manier dan ook. Haar loop is de circulaire beweging van Liefde, terwijl zij extatisch elk orgastisch Nu voortstuwt, terwijl de grote kracht van geven, het Goddelijke Masculiene, naar voren komt om te handelen op het diepe, de oceaan van Mijn Liefde, het Goddelijke Feminiene. R bestaat geen manier om deze Bloem naar je toe te trekken maar je kunt het in je hart voelen. En je kunt het voelen als je leven als je bewust in deze dans verwikkeld raakt met je Tweeling Vlam.

Dus wat Ik je recent heb laten zien, als je hart, is het patroon van Al, de orgastische Liefde gegeven en ontvangen in het centrale patroon, het levende hart van de Schepping. Het is jouw hart op Aarde dat in werkelijkheid altijd verenigd is met je Tweeling Vlam. Het is het patroon van een leven bewust geleefd, op Aarde of ergens anders. Het is de basis van de taal van de Heilige Geest, wat de reden is dat het zo gemakkelijk zal zijn om deze waarheden te vertalen en te delen met anderen. Al wat je moet doen is bewust in het geven en ontvangen stappen dat het ware patroon is van alle relaties.

Veel mensen hebben egoblokkades voor ontvangen zowel als de krachtige omkering van geven dat de grote werveling is geworden van anti-Liefde – van krijgen voor jezelf. Als in al deze dingen gaat dit niet om de kleine spelletjes van het ego. Het gaat er dan ook niet om om te zeggen: ” Ik ben een goede …” (vul hier wat voor concept dan ook van een gesepareerde zelf in, een identiteit geboren van separatie, een geïsoleerde persoon). Want als je je hart kunt waarnemen en haar levende waarheid, dan weet je dat er simpelweg geen cel van Mijn hart alleen kan zijn op geen enkele wijze, geliefden. Dus klop je ego niet op de schouder en stel je co-creatieve kracht niet in dienst van de leugen van separatie. Kies in plaats daarvan Liefde! En geef jezelf toestemming om in het leven te geloven en om te voelen dat je leeft.

Geliefden, zoveel van jullie zijn zo afgesneden met je ego dat je bijna niets voelt dan je geest. Dit is waarom zo velen zich meer verbonden voelen als ze buiten in de Natuur zijn, want de Natuur spreekt tot jullie over het leven, in symbolen die je kunt zien. En zelfs jullie lichamen zijn symbolen van het leven; zij kunnen jullie terug leiden uit de droom als je hen met je hart kunt waarnemen. Als je door je hart focust, spreekt het met gevoelens, niet met taal. Terwijl je al die dingen voelt in deze wereld die licht hebben, die dingen die niet alleen uit schaduwen bestaan, zul je de waarheid beginnen te voelen, het patroon door je heen voelen bewegen. En spoedig zul je je Tweeling Vlam voelen, je Soul Mate. Begin de “Adem van Liefde”. Stort Liefde naar hem of haar (of je nu wel of niet iets kunt zien met je ogen) en ga dan open om te ontvangen. Dit kan zo basaal lijken dat het onnodig is, maar dat is het niet. Want een open hart is een hart dat een relatie voelt. En relatie is het hele punt van Schepping, geliefden.

Je Soul Mate hart is de relatie dat de patronen voor je leven uit tekent, zelfs hier in deze wereld van licht en duisternis. Terwijl je geeft en ontvangt in extase, in orgastische Liefde, weer en weer, dan wordt alles naar je toe getrokken om deze energie te vertegenwoordigen in de symbolen van de wereld. Geld is een uitstekend voorbeeld (en één die de “aandacht van velen” zal krijgen). Net als het levende figuur acht van het leven, en speciaal van Soul Mates, stroomt geld op precies dezelfde manier. Het wordt weggegeven en stroomt dan rond, alles op zijn koers zegenend, en stroomt dan weer naar je terug, naar jullie als Soul Mates, als het hart van Liefde, het centrum van de Kosmos. Overvloed volgt Liefde. En overvloed is deel van je erfenis, een levend deel van je energie, gemagnetiseerd op elk niveau en in elke dimensie waar je in verblijft.

Dus, of je nu wel of niet gelooft dat je met je Tweeling Vlam samen bent of je Soul Mate, als je meer overvloed wilt kun je de stroom gemakkelijk helpen dor het figuur 8 te oefenen. Handel of ze er is, schenk je Liefde naar hem, focus op en door je hart. En zorg ervoor dat al je relaties de Liefde uitbreiden die Ik Ben, en de Liefde die Ik Ben door jou. Met andere woorden, geef Liefde ter ondersteuning van het hart van degenen om je heen en wacht ook om hun geschenken aan jou te ontvangen. Niet denken. Niet denken (op het spectrum) dat je geen anderen nodig hebt of dat je onwaardig bent, maar wees liever simpelweg de Liefde die we zijn.

Het is waar dat je Soul Mate je niet op magische wijze zal vervullen en je leven zal veranderen. Echter, je Soul Mate kan je helpen om te onthouden dat deze dingen al waar voor je zijn. Geloof in ware Liefde. Geloof in je Soul Mate. En weet dat precies in welke mate je je hart kunt openen en erdoor kunt waarnemen, in die exacte mate je je Liefde in je belichaamd zult zien en voelen. Terwijl je Lief hebt, wordt de waarheid van je hart duidelijker en evidenter. En de wereld van schaduwen, de illusie van dualiteit wordt een mist die oplost uit het zicht. En als het verdwijnt (en terwijl het oplost) wordt je Soul Mate duidelijker.

Alle dingen waar je in het geheim gedroomd hebt (als je ego je zelfs liet dromen) zijn waar, en zelfs meer. “Jouw adem is mijn adem. Jouw hart is mijn hart, en iedere beweging die ik maak is een prachtige dans met jou”. Dit zijn de dingen die dichters zeggen – en diegenen die gek zijn, of gek van Liefde. Geklets van een verwarde geest? Product van deze dualiteit? Of waarheid van je hart, extatische paring van de krachten van het leven, meest heilige van alle relaties? Dit laatste is waarheid.

En geliefden. Hoewel dit als heiligschennis zou kunnen klinken voor de kleine geest en ego, Soul Mates zijn de Levende Communie. Zij zijn het leven de symbolen waarvan Jezus sprak uitbeeldend. Want Soul Mates zijn de rivier van leven, de belichaming van het moment van Schepping. De kelk is de Soul Mate kop, de houder van het bloed van het leven, dat de levende rivier is van de levende Liefde die Ik Ben. En het Lichaam van Christus is de belichaming, als bewustzijn, van de levende Liefde dat het Nu ogenblik is van de Schepping.