THoe in deze Wereld te leven en Voorbij Dualiteit te gaan. Liefde lost alles op dat bevroren of Beperkt is.

THoe in deze Wereld te leven en Voorbij Dualiteit te gaan. Liefde lost alles op dat bevroren of Beperkt is.
Hoe in deze Wereld te leven en Voorbij Dualiteit te gaan.

Liefde lost alles op dat bevroren of Beperkt is.

10-1-2004

How to Live in this World and Move Beyond Duality.

Love Dissolves Everything Frozen or Restricted.

1-10-04

Oh, geliefden, vrijheid roept jullie. De vrijheid van onbegrensdheid. Vrijheid om alle grenzen op te lossen. Vrijheid om je hart toe te staan het centrum van je leven te zijn en om hier te bloeien; in de “aarde” van je leven op Aarde kan dat wat dat leven is totaal veranderend worden door je glorieuze magnifieke aanwezigheid.

Velen van jullie hebben gevraagd hoe te leven in deze wereld, haar illusie kennende. Hoe de connectie met de ervaring van de mensheid te houden, de waarheid aanbiedend die Ik je getoond heb. Het antwoord, geliefden, is zowel simpel als gedegen. Simpel omdat de waarheid van de Geest pure simpelheid is. Gedegen omdat als je het in je dagelijkse leven realiseert, alles zal veranderen. Christus zal weer als jij op Aarde verblijven.

Hoe je iets verandert, de enige manier waarop je iets kunt veranderen is om ervan te houden. Liefde lost weerstanden op. Zij spoelt de oude overtuigingen van het hart weg. Liefde is de Christus, levend en belichaamd in jou. Nu zal Ik je vertellen waarom Jezus zei:”Je kunt alleen tot de Vader komen middels mij.” Hij sprak als Christus. Hij sprak als Liefde. En wat hij zei is volkomen waar. Je kunt niet in de eenheid van Liefde komen die Ik Ben totdat je komt middels Liefde. Het is puur en simpel.

Er is een grote verschuiving op komst – een verschuiving naar Liefde. Niet als een “onderwerp van inspiratie”, je bezorgd door je geest met commentaar. Veeleer als je levenservaring van elke fase van het leven. Alstublieft geliefden, accepteer dit en help elkaar om te vliegen.

Hoe verander je de wereld? Je hebt haar Lief totdat zij voor je ogen verandert. Je hebt haar onvoorwaardelijk Lief zonder mentaal “commentaar” (evaluatie, beoordeling of haar zelfs beschrijven met uitdrukkingen die vergelijkingen behelzen). Want als je een fout ziet heb je die zojuist weer gecreëerd. Laat Mij dit weer tegen je zeggen. Heb alles en iedereen (jezelf incluis, natuurlijk) gepassioneerd en onvoorwaardelijk Lief. Doe dit door alles met zoveel Liefde te vieren, zo gepassioneerd en puur dat Liefde het enige is waar je aan denkt en je gevende hart het enige is wat je voelt. Verbind je met de atomen, de elektronen die elk ding bewonen. Vier het leven er binnenin, het licht waarvan ieder leven is gemaakt. Schenk Liefde door je Tweeling Vlam hart. Geef, geef, geef, geef Mijn Liefde door. Pas wanneer je dit doet ben je in de stroom van de Schepping.

Van Mij ontvangen en Liefde uitschenken, dat is wie je bent. En alles wat je Lief hebt dat in vastheid bevroren is, opgesloten in fysiek verschijnen zal vloeiender worden in de aanwezigheid van je Liefde. Ga recht door de uiterlijkheden naar de waarheid bij het centrum punt van ieder leven en vraag aan eenieder: “Hoe kan ik je vandaag dienen?” Open je dan voor Mij en sta het toe, wat voor geschenken je ook kunt schenken.

Jullie zijn allemaal zo ver gekomen als waar de geest je kan brengen. Iedere mens zal naar deze plaats komen. Enkelen snel, anderen ontzettend langzaam. Maar wanneer het tijd is om te verschuiven is het een radicale verschuiving om te maken. Word Mijn levende Liefde. Ga direct naar het centrum punt in iedereen, in alles, in iedere situatie en schenk er Mijn levende Liefde in, in hen. Terwijl je Mijn Liefde geeft zullen en één of twee dingen gebeuren. Indien je door de geest functioneert, raakt de geest gevangen door de weerspiegeling die de andere geesten projecteren (het “gelijke” trekt het “gelijke” aan). Je ziet een scenario, een lichaam, een leven, een set van omstandigheden. Gevangen door de weerspiegeling zie je er je eigen geest in. Het is als kijken in een spiegel.

Dus laat Me het voor je opsommen. Je kunt absoluut niet vertrouwen wat je met je geest ziet! Je gelooft dat je door de wereld manoeuvreert, dingen over anderen ontdekt terwijl wat je ziet in werkelijkheid gereflecteerd geloof van het hart is. Dus al je geest’s evaluaties van anderen zijn niet de waarheid van hen. Zelfs niet de waarheid van hun kleine geest.

In plaats daarvan zijn zij de “waarheid” van jou, van jouw geest en hoe jij hen ziet. Wat je gelooft over de wereld. Het feit dat het “lijkt” te werken en dat mensen lijken te communiceren is de grote grap van de ego-geest. Dit is waarom zoveel relaties zo leeg aanvoelen. De enige echte verbinding tussen alle mensen, alle vormen van leven is de verbinding van het hart. Niets anders is Echt. Dus de relaties die werken doen dat omdat het hart verbonden is, zij het voor een ogenblik of voor altijd. De hart verbinding moet er zijn voor elke echte verbinding.

Maar toch, hoewel geesten niet echt verbinden, kunnen ze natuurlijk wel mensen naar het hart leiden. En zo heeft de informatie die Ik door je heen heb geschonken waarde. Maar haar grootste waarde, zoals je weet, is alles “onder” de woorden. De Liefde en de trilling, ook gekend als de codes van licht. Dus als alles wat je ziet een weerspiegeling is van jou, waarom zou je dan niet iedereen op zichzelf laten focussen?

Het antwoord op deze vraag is belangrijk, geliefden. Alleen de geest ziet een weerspiegeling wanneer het iemand anders’ reflecterende mentale leven tegenkomt. Het hart daarentegen verbindt zich met wat Echt is. Het verbindt met een ander wezen. Naar een andere cel in Mijn hart, een kern, een Tweeling Vlam hart, een leven levend binnenin zichzelf door precies dezelfde connectie die je met Mij hebt. En wanneer je je wil in Mij plaatst wordt jij de “heilige plaats” waar elk ander leven zich met Mij verbindt. Jij wordt de plaats waar “her-ouderschap zich voordoet”, waar het gat gesloten wordt, waar de waarheid ervaren wordt dat Ik de Bron van alles Ben. Jij wordt ook een bron, een bron binnenin een grotere bron, de ware wateren des levens aan iedereen gevend die dorst naar de geest. En natuurlijk, Al dat Ik Ben is Liefde, ooit gegeven.

Dus heb je lief wat er voor je verschijnt, Mijn Liefde door je Tweeling Vlam hart schenkend, als een straal van licht, als “kosmische röntgenstraling visie”. De pure pulserende stroom van Liefde gaat recht door de illusie, recht naar het centrum van iedere cel, van ieder atoom, van iedere elektron drager van leven. Het lost alle oude hart’s geloven op (geen mentale constructies maar eerder blokkades voor Liefde), en het verbindt zich vreugdevol met leven, met de levende waarheid van dat leven dat zichzelf mag kennen.

Welnu, voor Liefde is de illusie geen ding, want “geestdingen” zijn niet echt voor haar, dus Liefde kan niet gevangen worden door het ego of de geest. Dus als iets je vangt, op je “scherm” verschijnt, het scherm van je geest, dan weet je dat je ego-geest er is, “aanwezig en rekenschap gegeven”. Keer terug naar de pure stroom van Liefde als de ervaring die je hebt en de geest dingen worden getransformeerd naar licht, naar de vibratie van levende Liefde. Aldus verblijf je nog in de wereld, Liefhebbend als cellen van Mijn hart. Je verheugend in het leven, vol geleefd in het nu en Liefde uitschenkend om de vaste plaatsen te “ontdooien” – want de illusie van fysiekheid is hetgeen, waar identiteiten in vast zijn komen te zitten. Waar het dansen van de atomen, de uitdrukking van de unieke Tweeling Vlam geest beperkt is, in compromissen gevangen, geaccepteerd als een gelimiteerde zienswijze van de stroom van het leven.

Dus wat je ook maar stoort aan jezelf – Ik vraag je om er gepassioneerd van te Houden, wat het toestaat om te veranderen. Onvoorwaardelijke Liefde. Totaal positieve beschouwing. Gewassen worden in de rivier van het leven dat door een Tweeling Vlam hart vloeit. Dit zijn de dingen die “spontane ontbranding” veroorzaken. Waar alle bevroren plaatsen vallen. De rigide identiteiten oplossen in de Liefde. En alles hier kent zichzelf dan als pure en perfecte Liefde. Dit is zo belangrijk!

Achter ieder leven is een patroon. Het is het patroon van het Werkelijke, de waarheid van de Liefde die zij zijn. Dus zoals je lief hebt, zoals je Liefde geeft, zo zul je ook ontvangen en de Werkelijke Liefde die je bent wordt helderder en helderder en de illusie vervaagt uit je leven. Je kunt het niet met je geest. De raadselachtige kwestie van “binnen/buiten” kan niet worden opgelost, want alleen de geest ziet hier twee dingen (het fysieke en het spirituele). Het hart ziet maar één. Alles is geest. Alles is levende Liefde! Dus Liefde uitschenken, haar geven penetreert de droom en onthult aan jou de unieke bewuste Liefde dat alles een deel is van de Liefde die Alles is wat Ik Ben.

Geef met je hart aan de boom buiten en wat voel je? De boomgeest die een levende stroom van Liefde is, een deel van wat Ik Ben. Dus hoef je niet “boven” deze wereld te kijken, geliefden. In plaats daarvan zul je er recht doorheen kijken naar de waarheid van wat daar is.

Beoefen het schenken van Liefde zonder de kleine geest erin te betrekken en wacht op de intelligentie van het hart om je hun waarheid te tonen. Sta geen evaluatie of beoordeling toe in je geest of tussen jullie. Het is nu tijd voor “een vasten van de kleine geest”. Dit ontwikkelt patronen van intentie die je zullen helpen om de verschuiving te maken. Want geliefden, wanneer je in je hart bent, ben je volledig aanwezig. Indien iemand vóór je dingen heeft om los te laten, zullen ze dat doen, zich volledig gesteund en geliefd voelend om wie zij werkelijk zijn, en jij zult pure verrukking in hen voelen, pure Liefde en extase. Niets in hun “geestdingen”, in hun verhaal zal zich aan je binden, maar zal wegdrijven, opgelost door de Liefde die we geven. Ik “door jou”. Jij “als Mij”. In Liefde zijn we één ding met bewustzijn van elkaar om een betrekking te hebben.

We komen terug bij de kern van waarom je op Aarde bent. Je bent hier niet om “veel te weten”. Je bent hier om pure Liefde te zijn. Echter, de fundering van begrijpen kan ook waardevol zijn. Dus geliefden, je ziet dat de waarheid van je hart NU bij het centrum punt leeft, op dit moment. Het is niet “erover denken” dat je verwijdert, het gat tussen ons plaatst. En het is volledig elk Nu voor altijd. Het begrip en de vragen van gisteren zijn vandaag alleen maar relevant om je naar het centrum punt te krijgen waar je de Liefde kunt zijn.

De verschuiving moet nu een radicale zijn. Als hij te langzaam is komt het ego binnen en creëert nieuwe verklaringen voor dingen die weer die separatie creëren, jou van Mij weghoudend, van elk moment direct leven, vers van de bron die Ik Ben naar je hart dat ook jij de Christus mag zijn – dat waar alle mensen doorheen moeten om terug Thuis bij Mij te komen.

Heb gepassioneerd Lief. Direct. Schenk Liefde middels het hart en koester dan elk kostbare leven dat Liefde openbaart.