De Kathedraal Van Uw Hart

De Kathedraal Van Uw Hart
The Cathedral of Your Heart, from God’s Love Songs to Humanity

Lieve mensheid,

U bent Mijn kinderen.

U bent niet verloren, want Ik ben altijd hier

Om teder over U te waken

Terwijl U slaapt op Uw sterrenbed

In de wieg van de Aarde.

Zo teer bemin Ik U

Dat Ik Uw gezicht met levend licht was.

Ik omwikkel Uw leven met boodschappen van Liefde,

Liefde, die nooit sterft, noch vervaagt;

Liefde, die zich nooit van U af keert,

Liefde, die verankert wordt door het hart in Uw borst.

Een hart dat U toegang verschaft

Tot al wat U werkelijk bent, in Mij.

Een levende kathedraal van lichtende Liefde

Waardoorheen Mijn Liefhebbende Aanwezigheid

Leeft in Uw borst.

Oh, geliefden, komt alstublieft tot Mij

Opdat Ik U mag leren in aanbidding verzonken te zijn.

Kom naar de kerk in Uw hart

Opdat we elkaar daar elke dag mogen ontmoeten

En Ik Mijn Liefde voor U vermag te tonen.

Oh, dierbaren, U bent Mijn hart.

Mijn Liefde is hier altijd bij U

En al het goede en het gezegende.

Elk moment, vervuld met vreugde, lumineus en zoet

Is wat Ik U te geven heb.

Uw levens zijn bedoeld om van Mij uit te vloeien,

Om Uw hart te vullen met vreugde en genade

En, van Uw hart naar buiten wassend,

Om U overvloedig leven te geven;

Overvloedige vreugde, overvloedige Liefde voor altijd en eeuwig.

Ik Ben Uw alles.

Draait U om, geliefden.

Ik wacht op U.

U hebt Uw leven ‘binnenste buiten’ aan.

Als U elke morgen naar Mij toekomt

In de kathedraal van Uw hart

Zal Ik U de waarheid tonen van alles wat U bent,

Wat U werkelijk ziet in alle dingen voor U.

In Uw droom, geliefden,

Ziet U een leven van pijn en lijden.

U gelooft dat ik U heb verlaten;

Dat om U heen een wereld wervelt

Die geen wereld van Liefde kan zijn.

Heeft U niet altijd geweten

Dat Ik geen lijden zou kunnen veroorzaken?

Dat een God van Liefde Uw leven nooit

Met een tekort of met pijn zou kunnen vullen,

Of Zich niks aan zou trekken van Uw nood?

Geliefden, dit is Uw hart

Dat U de waarheid zegt!

Ik zou nooit zeggen dat ik U bemin

En dan Uw leven vullen met pijn

(En angst en eenzaamheid en verlies)!

Ik heb dat niet gedaan.

Want de mate, waarin ik U bemin is zo groot,

Dat als de Liefde van elke menselijke moeder

Samengebald werd tot één

Zij nog niet Mijn Liefde voor U zou evenaren.

Voor elk van U, zoet wonder

dat U bent voor Mij.

Bundels schoonheid, waarin Ik Mijn eigen hart

Gemanifesteerd zie in U.

Op hoeveel manieren kan Mijn Liefde

Door U heen gegeven worden.

Ontwaakt aan de droom van een lijdende wereld.

Onze convenant is er één van vreugde;

Komt door de poort van Uw hart

En eist haar op!

De Kathedraal van Uw hart staat

Elk uur van iedere dag open.

Hij is majestueus, hij is eeuwig.

En Ik ben daar en wacht op U.

Ik wacht op U om tot Mij terug te keren.

Ik wacht op U om zich te herinneren

Dat Ik Alles ben dat U nodig heeft

Om de waarheid van het leven te kennen.

De waarheid te kennen, geliefden;

Om Mij U te laten zien hoe die te leven.

Laat Mij Uw leraar zijn, constante metgezel,

Grootste vriend. Laat Mij U tonen

Wie U werkelijk bent.

Een kind van Mij, een levend, gevend hart,

‘Erfgenaam’ van het koninkrijk’ der Liefde

Bent U bang? Voelt U zich verloren?

In deze veel te gekke en verwarrende wereld?

Neem dan een moment om weg te glippen.

Om hier te zitten en te bidden en te ademen

in de gezondheid van het Ene grote hart

Waar U levend deel van bent,

Een lid van Mijn gezin, kind van eeuwige Liefde.

U kunt hier elk moment zijn. Ik wacht altijd.

Stel Me wat voor vraag dan ook, Ik zal antwoorden.

Toon Mij wat voor probleem dan ook, Ik zal U de waarheid ervan openbaren

Zoals gezien door het hart van God

In de kathedraal van Uw hart.

Elk gebed wordt hier verhoord, in dit levende heiligdom.

De oplossing voor elk probleem wordt onthuld.

Echter, niet op de manier waarop U aanvankelijk zou kunnen geloven

dat Ik zou moeten antwoorden.

Eerder in de waarheid van wie U werkelijk bent,

In Liefde.

Ik zal U tonen hoe te geven

In het aangezicht van gebrek.

Ik zal U tonen hoe lief te hebben

Wanneer U haat ontwaard hebt.

Ik zal U zeggen dat U een nieuwe identiteit hebt,

Levend in de kathedraal van Uw hart.

Spoedig, geliefden, als U eraan toe bent

om werkelijk de antwoorden op Uw gebeden te krijgen,

zult U merken dat U hier vaker naar terug keert.

Dat U Mij de waarheid kunt vragen

Over alles wat U tegenkomt in Uw leven.

Het meest zult U Mij vragen naar de waarheid over U.

Wie bent U echt?

Ik zal het U tonen.

Dit is Mijn eeuwige belofte.

U kunt Mij alles brengen.

We komen samen in zoete gemeenschap

In sereniteit en vrede,

Belicht door het licht en opgeheven door de zang der engelen.

U zult naar Mij kijken

En Ik zal U Uw ware zelf laten zien.

Vraag Mij om zegeningen

En Ik zal ze geven.

Vraag Mij een wereld van Liefde

En Ik laat U zien hoe die te bouwen

Van de waarheid der Liefde die U bent

In de kathedraal van Uw hart.

Ik wacht op U.

Hoezeer zie ik ernaar uit om U al Mijn Liefde te tonen.

Oh, beminden, Ik geef U

geen pijn en gebrek en lijden.

Ik geef U alles wat Ik Ben, voor altijd.

Noch laat Ik U alleen, nog voor geen tel.

U heeft nooit hoeven zoeken naar een religie of Uw kerk –

Ik heb dat binnen in U gebouwd.

Waar U bent is Uw heiligdom,

Uw hart onze plaats van ontmoeting.

De deur is open. Ik wacht.

Ik Ben het Al van alles, het is waar.

Ook Ben Ik hier voor iedereen.

Want natuurlijk zou Ik aanwezig zijn

in alles wat Ik schep, of niet?

Dat houdt steek.

Ik Ben alles wat U nodig heeft om Uzelf te zien

Zoals U werd geschapen.

Naar Mijn beeld en de gelijkenis,

Een God die van U houdt,

Zodat U naar voren kunt treden om ook te geven en lief te hebben.

Neem geen genoegen met te dromen, geliefden,

Over een wereld van pijn, lijden en verwarring.

Uw hart had altijd al gelijk.

Een levende God zou niet zo’n smart creëren.

Ik Ben een God die U lief heeft.

Ik wil U alles geven dat goed is en vervuld met vreugde.

Maar U moet eerst besluiten het te geloven;

Het op te eisen en het te leven.

Dan kan Ik het door U heen laten vloeien.

Weet U nog: vrije wil?

Ik Ben Uw vriend, Uw gids, Uw raadsheer.

Ik Ben al dat U nodig heeft.

En Ik Ben hier, binnen in U

Elk moment, en wacht

In de kathedraal van Uw hart.

De deur is open. Ik wacht.

U hoeft nergens heen te rijden,

Geen afspraak te maken.

Het open hart

is de enige benodigde sleutel

Ik Ben de Grote Schepper.

Ik Ben de onmetelijke en prachtige.

Ik Ben de sterren, de planeten.

Ik Ben alle leven, eindeloos.

Indien Ik zulk een grootsheid kan maken,

Van de Kosmos tot in de cellen in Uw lichaam,

Dan zou Ik toch zeker niet vergeten

Een ontmoetingsplaats voor ons te maken

Waar we elkaar kunnen ontmoeten en waar U de Ene kunt kennen

Naar wiens gelijkenis en met wiens Liefde

U zo wonderbaarlijk en zorgvuldig gemaakt bent.

Of wel soms?

Ik zou het niet ver weg maken,

Waar slechts enkelen het kunnen vinden.

Want is niet eenieder van U

Voor eeuwig

Het kind van Mijn gouden hart?

Noch zou Ik weg gaan, om het leven de draad kwijt te laten raken,

Van ontwikkeling en leven ‘het beste makend’

In een wereld zo verward dat ‘alleen de sterken overleven’.

Want Ik heb U lief. En Ik beloof U,

Dat Uw hart dit weet.

En dit weten is het ergst van al geweest, daar diep vanbinnen.

Ik weet dit.

Want elk hart roept Mij aan,

” Lieve God, dit kan niet juist zijn!

Deze wereld van pijn en gebrek en ruzie.”

Ik beloof U dat het niet juist is,

Want Ik creëer met Liefde.

Kom naar Uw hart,

Kom bij Me zitten op onze ontmoetingsplaats

En ik zal U zachtjes tonen,

De waarheid van het al.

Toets Mij, indien U dat nodig acht – wees alleen oprecht.

Kom tot Mij met een bescheiden, open hart

En ik zal U tonen wie U bent,

Mijn dierbaren,

U, die de kinderen van Mijn hart bent.

Dan zult U weten hoe te kiezen

De waarheid der Liefde.

Door Mijn ogen zult U de wereld juist aanschouwen.

En dan zal alles om U heen

De waarheid naar voren brengen, die tot leven komt

In Uw hart.

Ik Ben hier. In Liefde op U wachtend

om naar Mij terug te keren.

Wachtend om een persoonlijke relatie

Met U, mensheid, te hebben.

U bent Mijn hart en Ik Ben Liefde

Al wat U nodig heeft om Uzelf te kennen

Als Mij.

Ik wacht

In de kathedraal van Uw hart.