Er Is Niets Dan Liefde

Er Is Niets Dan Liefde
Er is niets dan Liefde. God is alleen Liefde. Alles is gemaakt van Liefde. Zo ook wij.

Alles wat in ons leven of in onze wereld geen Liefde is, is niet de waarheid. God noemt dit de illusie of de leugen. Het grootste deel van onze planeet leeft in deze illusie.

Elk geloof dat we hebben dat God ons niet kent en ons niet liefheeft, is onjuist. Ons hart weet dit, maar ons ego of kleine geest weet dit niet.

Toen God ons het grootste geschenk gaf – individueel leven als medescheppers met God – vatten velen dit op als een afwijzing of een wegduwen door God.

Gedurende eonen, heeft dit verkeerde begrip een vals geloof in de separatie in alle onderdelen van ons leven geschapen, welke heeft geleid tot al onze pijn.

Onze gedachten creëren elk moment en op deze manier heeft het foutieve geloof, dat God ons afwees geleid tot alle andere vormen van verlatenheid, pijn, eenzaamheid, verlies, verdriet en woede, en heeft een planeet gecreëerd vol met ontberingen, lijden en moeilijkheden.

We kunnen onze gedachten veranderen en terugkeren naar ons oorspronkelijk nabij zijn met God.

We beschikken echter over een vrije wil. We moeten besluiten dat we het willen, en ons verlangen hiernaar uitspreken.

Op hetzelfde moment dat we met God praten, en vragen om de Liefde in ons leven te laten terugkeren, begint ons leven de Liefde, vreugde, extase en genade te reflecteren, die kenmerkend voor God zijn.

God roept ons nu naar Huis en vraagt ons te herinneren

God heeft ons het grootste geschenk gegeven om ons de Liefde te herinneren, en dat is onze TweelingZiel, een wezen dat voor elk persoon uniek is, hun Tweeling Vlam.

WE HOEVEN ALLEEN MAAR “JA” TE ZEGGEN