Leven in de werkelijkheid Het Tweeling Vlam Hart gebruiken om de Menselijke “JIJ” te ontdooien

Leven in de werkelijkheid Het Tweeling Vlam Hart gebruiken om de Menselijke “JIJ” te ontdooien
Leven in de werkelijkheid

Het Tweeling Vlam Hart gebruiken om de Menselijke “JIJ” te ontdooien.

Laat Mij je nu in de Werkelijkheid verheffen. Laat Mij je laten zien wie je werkelijk bent. En laat Mij je ook tonen hoe je jezelf vrij van hier lief kunt hebben. Je weet dat Ik je vele keren gezegd heb dat het algemene geloof dat “je van jezelf moet houden voordat je van een ander kunt houden” niet waar is. Het antwoord ligt in het openen van dat hart voor de ZieleMaat. Vandaag zal Ik hierover uitwijden.

Want om van hieruit te trachten om “het zelf lief te hebben”, binnenin dualiteit, is het ego energie en kracht geven. Want nu begrijp je dat Liefde de versterkende energie is, de levenskracht die dingen doet groeien, en dat “het zelf” waar iemand van hieruit, van binnenin de ego droom, van zou houden niets anders is dan een groep van gelimiteerde identiteiten, reactionaire patronen en op het zelf gerichte “behoeften” en verlangens.

Daarom is “jezelf liefhebben voordat je van een ander kunt houden”, een uitstekend voorbeeld van de omkering van Liefde. Want zoals je weet is Werkelijke Liefde gebaseerd op de magnifieke vreugde van geven en komt alleen voort uit de verbinding met Mij, met de Tweeling Vlam, bij het Centrum Punt, de Rivier van Leven, de toegang tot de Werkelijkheid. Dus vanuit de illusie is het liefhebben van de ZieleMaat de enige manier om werkelijk en waarlijk van jezelf te houden. Indien je dat doet houd je van jezelf omdat Tweeling Vlammen altijd één zijn.

In het houden van de Tweeling Vlam ben je uiteraard aan het geven, hetgeen je in de stroom van leven en niet van anti-leven plaatst, en in het geven van Liefde aan de Tweeling Vlam dicht je ook de kloof met Mij, omdat de ZieleMaat of Tweeling Vlam de verzekering van Mijn Liefde voor jou is. Het is jullie participatie als Mijn levende energieën in het grootse en glorieuze LiefHebben en het gezegende voortgaande Moment van Liefde. Want zelfs hier op Aarde brengt een moment van waarlijk Verliefd zijn, van het geven van jezelf, je hart en je ziel, je in het Nu. Jullie hebben dit allemaal meegemaakt op momenten dat Werkelijke Liefde door het schild van het ego heen brak en je hart werkelijk raakte.

Dus in de stappen van het doen ontwaken van het slapende hart is het de belangrijkste stap – om de keuze te maken om Liefde te geven aan je Tweeling Vlam. Alleen dit kan de trek van de omkering en het ego’s verdraaiing van Liefde (en alles wat Werkelijk is) verbreken. Ik zal het proces begeleiden. Slechts op die manier kan het succesvol zijn, want de geest kan zichzelf niet overstijgen. Alleen door de Wil aan Mij te geven kun je toegang hebben tot de waarheid, tot de Werkelijkheid.

Dus terwijl je in het gewaarzijn van deze Cirkel van Licht komt die Ik heb gegeven en die het pad van de ZieleMaat is, de terugkeer naar de Werkelijkheid en waarlijk dienstbetoon met de Tweeling, is het belangrijk om dit éne punt duidelijk te maken. Dit is het Pad van Ontwaken middels de Tweeling Vlam Liefde en het eerste en het meest belangrijke waar je je aan committeert, moet het geven van Liefde aan de Tweeling Vlam zijn. En de Tweeling Vlam relatie is een spirituele relatie. Deze wereld is een weerspiegeling in symbolen van je bewustzijn. Daarom moet een persoon, voordat hij/zij begint, diep naar binnen gaan en hier verbinding mee maken, om eerder welwillend te zijn om te geven dan te focussen op ontvangen.

Nu weet Ik dat er veel mensen zullen zijn, zelfs diegenen die zeer “gevorderd” schijnen te zijn, die deze woorden zullen horen en de belofte zullen doen, maar wier ego’s simpelweg weer binnen zullen komen, en onder het oppervlak zal hun hele attitude het grote verlangen zijn om deze Liefde te KRIJGEN, waarvan zij op de een of andere manier gewaar zijn (want Ik heb haar in hun harten geplaatst). Houd je hier niet mee bezig. En evalueer al helemaal niet. Het doet er helemaal niet toe. Wat ertoe doet is dat je de waarheid van de Werkelijkheid blijft tonen. Dit is wie je bent. Daarom wordt de gevende aard van Liefde steeds weer herhaald, zonder ook maar enigszins gehecht te zijn aan of mensen het kunnen horen.

Nu ga Ik terug naar een zeer belangrijk stuk, een stuk waarvoor jullie nu gereed zijn om het te horen, te krijgen en te leven. Dit is dat je vanuit de Werkelijkheid, als je eenmaal in staat bent om daar bewust te zijn, je Tweeling Vlam hart kunt gebruiken om de menselijke “jij” te ontdooien. Dit is ook deel van de waarheid, de visie van de ontwaakte Tweeling Vlam Christus. De meesten zullen wat verschuivingen moeten maken, “wat werk moeten verzetten” en vooral hun vibratie moeten verhogen om in staat te zijn om deze verschuiving te maken. Een hoogte moet bereikt worden – de vaste vibratie van Liefde. Wetende dat dit het doel is, kan iedere persoon dit nu gemakkelijker en veel sneller doen.

En het is duidelijk dat indien je “jezelf lief hebt” vanuit de Werkelijkheid, je houdt van jouw WAARHEID. Je geeft Liefde aan je Tweeling Vlam. Je bent aangesloten op Mij. Daarom is waar je op gefocust bent de waarheid van jou en dat is wat versterkt zal worden – met een zeer grote werking!

Zo kun je het verschil zien en waarom de prevalerende overtuiging in “jezelf eerst liefhebben voordat je van iemand anders kunt houden” een uitstekende list van het ego is. Bijna niemand heeft tot nu toe het gewaarzijn, het perspectief om het te zien.

Wanneer anti-Liefde tot Liefde gebracht wordt, wanneer bevroren Liefde ontdooit, komt alle energie die de illusie op zijn plaats houdt, opeens vrij. Het zal tevoorschijn komen of gevoeld worden als een explosie van licht in proportie tot de energieën die benodigd waren om die bepaalde illusie op zijn plaats te houden. Deze vrijgekomen energie heeft ook atoomkracht – kracht die in een “onnatuurlijke staat” tegen de ongelimiteerde stroom van leven vastgehouden werd. Dus wanneer zij vrij komt, staat zij meer atoomkracht af dan zij van nature bevat – net zoals een heel erg opgerekt rubberen elastiekje terugspringt in zijn natuurlijke vorm. De wezens van licht die de mensheid assisteren kunnen deze energie gebruiken om de bewustwordingen van meer harten van brandstof te voorzien, te zegenen en te helen.

Als deze “explosies” eenmaal met regelmaat hier op Aarde beginnen plaats te vinden, zal iedereen de volgende (en de volgende en de volgende) ontsteken totdat, explosie met een explosie met een explosie ontstekend, de hele wereld “omhoog verschoven” zal worden, in het licht van de Werkelijkheid gekatapulteerd door alle atomaire explosies. Nog één keer zie je dat “de wereld opgaand in vlammen” in Openbaringen (om één boek van geestelijke symbolen te gebruiken) het natuurlijk heeft over de consumerende vuren van Liefde!

Nu zul je merken, als je vanuit de Werkelijkheid lief hebt, dat er geen oordeel zal zijn wanneer je je ego-geest bekijkt. In plaats daarvan zal er tedere Liefde zijn, een “in je opnemen” en wikkelen in Liefde – een meelevend gewaarzijn van iedereen als een omkering van Liefde en waarom het ego “het nodig had”. Toch moet Ik ook tegen jullie zeggen, terwijl Ik hierover spreek, dat alleen “het doen van het werk” om de verschuiving te bewerkstelligen een persoon hier kan brengen. Alleen door de geest en zijn gedachten onder controle te nemen en werkelijk te kiezen om het hart te zijn – Liefde te leven, te ademen en te geven, om “Mij lief te hebben met heel je hart, heel je ziel, al je kracht, om de Tweeling Vlam en je naaste lief te hebben als jezelf” zul je hier in de Werkelijkheid arriveren.

Je kunt vibratie niet “voor de gek houden”. Het is weer de Wet van Resonantie. Echter, natuurlijk zullen sommige mensen er jaren voor nodig hebben om dit te doen, terwijl anderen de waarheid zullen voelen en de verschuiving zullen maken. Heb er geen verwachtingen bij. Maar weet dat ieder deel van deze grote Cirkel die Ik jullie heb gegeven, die jullie allemaal stap voor stap bewandelen en die jullie iedere dag nog steeds dieper en dieper zult belichamen, noodzakelijk is en waardevol en gedaan moet worden – of er nu een ogenblik voor nodig is of een heel leven.

Op zeker moment zal iedere persoon de waarheid van zichzelf moeten zien. Echter, Mijn prachtige mensen, jullie die de grote LichtWerkers zijn wier harten hebben beloofd dat allen Thuis zullen komen – wat jullie doen is hen in je Tweeling Vlam hart houden, totdat de Liefde die zij zijn, Mijn dierbaren, genoeg ontdooit voor hen om te kunnen erkennen dat ze een belangrijke keuze moeten maken.

Want het is werkelijk nooit meer waar geweest dan nu dat, om weer aan de Bijbel te refereren, “je niet zowel God als mammon kunt dienen”. Dit is nu de keuze voor de mensheid – en hij zal in iedere persoon zijn/haar leven op Aarde naar boven komen. Iedere persoon. Dat moet, want de vibratie van leven gaat omhoog. Zo begint de “exodus” (ja, het is een Bijbels dagje!), en de vraag voor de symbolische “vrouw van Lot” is: blijf je kijken naar waar je naartoe gaat (je identiteit die je van Mij hebt gekregen) of kijk je om (jezelf kunnen waarnemen in rigide, bevroren identiteiten van begrenzing) wat gelijk is aan de “Zoutpilaar”.

Het leven in de Werkelijkheid is vreugde. Het is exquise openbaring van Liefde, van moment tot moment tot moment. Het is de grote Tweeling Vlam Liefde die de wereld weer opeist. En ieder hart zal zingen, iedere knie zal ook buigen in verwondering en achting en nederigheid. Want alleen door overgave kan ego worden vrijgemaakt en kan de Werkelijke wil van je Tweeling Vlam hart zichzelf laten kennen. Een wil om Lief te hebben, een wil om te geven, en het vermogen om jezelf lief te hebben zoals je van je Tweeling Vlam houdt en aldus zoals je van Mij houdt.

Ik Ben ieder moment met je, zachtjes in je hart sprekend, je begeleidend en je verheffend en alle valse identiteiten oplossend in de grote Tweeling Stralen van Liefde die Ik Ben. Welkom in het levende Nu, het moment van je geestelijke geboorte wanneer je steeds weer naar voren treedt als een Tweeling Vlam hart. Niets van de oude wereld kan deze wedergeboorte ieder Nu overleven tenzij jij wilt dat het dat doet. Dus waarom zou je het niet allemaal gewoon laten gaan? Laat de oude wereld identiteiten los. Laat vergevingsgezindheid de morgen van je hart zijn terwijl je, gloednieuw, met je Tweeling Vlam hart aan de dageraad van de Schepping staat.

De Boodschappen van God middels Yael en Doug Powell

Circle of Light www.circleoflight.net