Thanksgiving: Dankbaarheid en Overvloed

Thanksgiving: Dankbaarheid en Overvloed
Thanksgiving: Dankbaarheid en Overvloed

23-11-2004

Het is de week van Thanksgiving. Daarom zal Ik vandaan met jullie spreken over dankbaarheid en overvloed – twee onderwerpen waarover Ik ieder dag zou kunnen spreken en nooit genoeg zou kunnen zeggen. Niet totdat de Verschuiving plaatsvindt. Want gebeden rijzen naar Mij op als rook of mist of als muren van regen die omhoog valt, tranen naar de Hemel gehuild om verlossing van de vermalende onderdrukking van gebrek en een wereld die daarop gebaseerd is.

Geliefden, Ik moet jullie dit vertellen. Overvloed IS jullie waarheid in Mij. Het is jullie erfenis – er is zó veel dat jullie leven en alles eromheen de voor altijd overlopende beker is. De Tweeling Vlam Beker. Het SoulMate hart. Zó rijk dat de Hele Schepping ieder moment ondergedompeld wordt door je rijkdom, je schatten, je glorieuze overvloed. Toch kun je geen overvloed hebben zolang je nog in gebrek gelooft. Want indien je in gebrek gelooft in wat voor vorm dan ook, plaats je je geloof in een schaduw en staat het toe om de positie van de hoogste eer in je leven te bezetten – de positie van het verblijven in je hart.

Indien je gelooft in gebrek in wat voor vorm dan ook, gebruik je je kracht om aan iets substantie en vorm te geven wat zoiets niet heeft. En dan vraag je Mij om je leven te vullen met rijkdom en overvloed – maar de plek is al ingenomen – door een geloof in gebrek. De geest kan niet binnenkomen en de “draak” van gebrek verslaan. Hij kan dat niet omdat gebrek een niet-ding is. Het bestaat niet behalve in de wereld van effect, de wereld van illusie. En geliefden, deze wereld is niet werkelijk voor Mij. Om in “twee krachten” te geloven is de geest opzetten “tegen” iets dat hij moet overwinnen. Maar je visie is gefocust op iets wat niet Echt is en je kunt beiden niet tegelijkertijd zien.

Het is moeilijk om dit uit te leggen in termen die je geest kan begrijpen. Toch kun je de waarheid aanvoelen en de waarheid is dit – dat het zien van deze twee dingen een compleet andere “voel apparaat” vereist. Dus als je met de kleine geest kijkt die de schaduw wereld orchestreert, zou je overvloed overal om je heen kunnen zijn en zou je haar niet kunnen waarnemen, want de kleine geest kan de domeinen van Liefde niet zien. En voor de domeinen van Liefde is er niet zoiets als gebrek. De “valuta” is niet hetzelfde. Helemaal niet, geen enkel stukje.

En de enige wijze waarop het vanuit de domeinen van Liefde naar deze wereld vertaald wordt is middels jullie dierbare harten. Jullie zijn de enige reden waarom hier iets “zichtbaar wordt”, in de beelden en ervaringen van het leven in de wereld. Jullie creëren het middels het geloof van je hart, middels de kracht van je focus en middels je keuzes voor het ego of het hart.

Geliefden, Ik beloof jullie dat overvloed, zo glorieus dat er geen einde aan komt, zo vervuld met gouden rijkdom, vol en voor altijd overlopend, nu je waarheid is. Dus als je naar je leven in de wereld kijkt en gebrek ziet, kijk je (a) met de twee ogen van geloof in dualiteit, in twee krachten, en zie je (b) vóór je wat je hart gelooft.

Pas wanneer je alleen Liefde hebt, alleen Mij in je hart, zul je de glorieuze rijkdom hebben die een deel van je is. Want je gelooft toch zeker niet dat Ik, Die Liefde Ben in eeuwige grootsheid, jou iets zou hebben laten “missen” wat je nodig hebt, of wel? Welnu, geliefden, dat zou Ik niet doen! Jullie zijn Mijn hart, Mijn eigen hart. Het hart van God wordt altijd ondergedompeld in meer en meer van alles. Er is niet zoiets als “behoefte”. Het bestaat simpelweg niet in de Werkelijkheid van Liefde die Ik Ben.

En nu is ieder van jullie geëngageerd in een bewustwording van onuitsprekelijk belang. Met iedere dag, ieder moment, ondersteund door Mijn Boodschappen in de Cirkel van Geest Familie, trek je je geloof uit de wereld van dualiteit terug. Je kiest en kiest en kiest weer, na een leven van “geprogrammeerd” te zijn geworden om te geloven dat Ik je in zo’n pijnlijke behoefte zou laten leven, in zo’n duisternis en wanhoop – je kiest ervoor om te geloven dat Alleen Liefde Werkelijk Is. En hiervoor schenk Ik Mijn dankbaarheid uit op jullie kostbare levens, in jullie ontwakende harten. Ik dompel jullie onder met Mijn Liefde en Ik zeg in ieder levend Nu tegen je – “Er is Niets dan Liefde”.

Toch geloven ieder moment, hier op Aarde, miljarden mensen de illusie – geloven in verschrikkelijk lijden. Geloven dat Liefde hen zal kwetsen. Jullie, geliefden, zijn hun anker, hun hoop tegen wat een grote kans lijkt dat het leven in de illusie hen dagelijks op zal slokken, alleen maar om hen uiteindelijk “uit te spugen”, zo moe dat zij oud en grijs zijn en gelovend dat de dood het enige respijt is voor de vermalende gevoel van oneerlijkheid en voor de willekeurige handelingen van duisternis.

Jullie, geliefden, zijn hun enige bescherming. Jullie houden de lijn vast tegen de trek van de wereld – tegen een subcreatie gemaakt door miljarden geesten en de overtuigingen van de harten die zij hebben gecreëerd, het volledige fundament van wat “niet genoeg” is – wat het omgekeerde is van de waarheid die is (zoals Ik zo veel tegen jullie heb gezegd) – “er is altijd meer”.

Dus jullie, dierbaren, hebben verkozen om lief te hebben. Om te geloven in de waarheid dat er slechts één macht is, slechts één kracht, en die kracht is magnifiek leven, een leven gemaakt van toenemende Liefde, ieder Nu moment uitstromend. Om dit te doen moet Ik jullie nog eens vragen om je aan waarheid vast te houden – ongeacht welke beelden je geest voor je plaatst. Ongeacht wat deze wereld iedere dag aan je lijkt te bewijzen. Ik vraag je om er recht doorheen te kijken naar de waarheid van Mijn overvloed. Eindeloos aan jou gegeven als een deel van je aard, voor altijd aan je geschonken op het Moment van Schepping.

Toch realiseer Ik Me de uitdaging, geliefden, van het kijken naar de illusie in al deze gebieden en het moeten winnen van de innerlijke kracht om “de lijn voor de mensheid” vast te houden. Dus laat deze zin je mantra zijn: Houdt de Lijn vast voor alle dierbare harten. Of houdt de lijn vast voor de mensheid. Hoe dan ook zul je het willen verwoorden. Herinner jezelf aan wat het voor jou is. En herinner elkaar er voortdurend aan. En …

Onthoud wat het is dat je ieder Nu doet in de Werkelijkheid! Wat je ieder Nu doet is het geschenk van leven van Mij aanvaarden. Accepteer het Goede – de Liefde die Ik maak, en met je Tweeling Vlam in je Tweeling Vlam hart vermenigvuldig je haar en “maak je er meer ampères van”. Je creëert er meer van! En dan stuur je haar uit. En gebruikt dit in je dagelijkse leven om de Verschuiving te maken.

Hoe zul je dit doen temidden van alles, vooral wanneer je een moment hebt van ertoe neigen om de illusie van gebrek, die je overal om je heen ziet als je naar deze wereld kijkt, te geloven? Je vindt het goede, de overvloed, de Liefde. Je beroept je op je Tweeling Vlam’s Liefde. Je plaatst haar in je Tweeling Vlam hart en je vermeerdert haar.

En wat is de gemakkelijkste wijze om iets hier, in de droom, te vermeerderen? Die is je Liefde en dankbaarheid te voelen voor wat dan ook. En (belangrijk!) of je het nu wel of niet kan voelen, te affirmeren dat je dit doet vanuit de Werkelijkheid, aldus door je intentie de schepping voorkomend van het goede en zijn tegenovergestelde. Focus op het goede dat je hebt – zelfs al is het maar € 1,00. Voel je Liefde voor overvloed en je dankbaarheid naar Mij toe voor het geschenk. En sta dan de dankbaarheid toe om je te verheffen naar de perceptie van het hart en het voelen van de Werkelijkheid.

Je bent een brug aan het bouwen. En tot nu toe kan de illusie je soms werkelijk toeschijnen, vooral de perceptie van gebrek en het geloof dat Liefde je zal kwetsen. Met die twee overtuigingen heeft het ego de mensheid succesvol gebonden. Tot nu toe! Jij bent het touw en het anker. Jij “ankert hen omhoog” naar de Werkelijkheid. En dankbaarheid, geliefden, is waarlijk jullie grootste gereedschap om de verschuiving in vibratie te maken die kritisch is voor ons succes. Dankbaarheid is het enige dat je van ego zal bevrijden. Wil je weten waarom? Het komt omdat het geheel van Schepping voor altijd in dankbaarheid zingt voor het geschenk van het leven en zodoende brengt het je ogenblikkelijk op één lijn met de extase van Liefde.

En (luister alsjeblieft) de ego-geest kan jou niet verschuiven. Hij is de schepper van de illusie en zal je niet vrij maken. Dus kun je denken dat je de waarheid van Liefde kent of de waarheid van overvloed, enz. maar totdat je haar werkelijk voelt, is zij niet getransfereerd naar je hart. Gedachten zijn alleen krachtig binnenin de illusie die ze hebben gecreëerd. En zeker binnenin de illusie zullen je gedachten met precisie beide zijden van het spectrum creëren. Maar de doorgang naar de Werkelijkheid is Liefde, en Liefde en vreugde en dankbaarheid kunnen alleen met het hart worden gevoeld. Niet het emotionele lichaam, gedicteerd door het ego, maar de geëxalteerde vibraties van de focus op waarheid en de levende communie met Mij.

Dankbaarheid is het levende lied van het leven en zodoende, ongeacht waar je bent, zal het je altijd naar bewustzijn terugbrengen. Het zal je verheffen en je verschuiven en je terugbrengen naar Onze prachtige voortgaande communie. Hoe je het ook kunt waarnemen, Ik beloof je dat het daar is. Want in ieder Nu ontvang je je leven. Je komt weer tot leven in de omarming van je Tweeling Vlam. En om zulk een Liefde gegeven te worden, om haar samen vanuit Mij te ontvangen creëert eenvoudig en voor altijd dankbaarheid in jullie beiden en jullie dankbaarheid is je geschenk aan Mij dat zelfs nog meer vanuit Mij tevoorschijn roept waar je dan zwanger van bent en geboren laat worden en de Liefde die wij zijn wordt geëxpandeerd.

Laat jouw elke dag dan Thankgiving zijn, elke maaltijd een viering van het geschenk van ware overvloed. En laat dankbaarheid het licht zijn dat in je dagelijkse leven schijnt en dat meer onthult om dankbaar voor te zijn.

Ik Ben ieder ogenblik met je. Ik Ben de openbaring van al het goede, voor altijd. En Ik Ben voor altijd de jouwe, zoals jij de Mijne bent.

(Op www.circleoflight.net vind je een Nederlandstalige pagina, waar deze en meer boodschappen van Yaël Powell te vinden zijn.)

Vertaling: Centrum voor Innerlijke Vrede, www.kristalzout.nl