Transcendent veiligheid: Leven in de Nieuwe Wereld Energie. 11-18-08

Transcendent veiligheid: Leven in de Nieuwe Wereld Energie. 11-18-08
De Boodschap van God
Door Yael en Doug Powell
Van de Cirkel van Licht
www.circleoflight.net
nedl vertaald:
Anneke van Gogh-Winterswijk.

Transcendent veiligheid:
Leven in de Nieuwe Wereld Energie.
11-18-08

Geliefd mooi hart van God, open jezelf voor Mij.
Laat Mijn hart zijn wat doorlopend door jullie heen stroomt.
Laat het dat zijn wat jullie hart vult, jullie leven, en jullie wezen,
het stroomt door jullie heen om de Wereld te zegenen.
Laat het jullie helpen om door hart perceptie dat alles wat je ziet te herkennen in Mij is,
in al mijn vele expressies die als de wereld recht voor jullie staat,
en leeft rond jullie zoals in de kosmos.

Maar het meest van alles, Ik ben volledig levend in jullie hart.
Uiteindelijk komen jullie terug thuis bij Mij, en in de juiste relatie.
Jullie ontvangen Mijn Liefde en laat jullie opvullen,
en brengt jullie bij de werkelijke voeding – badend door jullie wezen en reinigt,
jullie hart van de oude waanideeën van een wereld vol pijn, lijden en angst.

Als jullie dit doen herwinnen jullie uw deel door de ware golf van leven,
Dan verlaat u de sub – creatie van het ego achter. Dan stappen jullie in een nieuw leven,
gevonden in de waarheid van Liefde. Dit leven wordt verankerd in de levende kosmos,
en neemt de identiteit van Mij aan. Dan herkennen jullie een Nieuwe Wereld,
waarin jullie leven in de glorie van Creatie die tijdelijk tot expressie is gekomen door de,
taal der symbolen, van het menselijke leven en de wereld die dit steunt.

U zult heel snel beginnen met het herkennen van twee verschillende realiteiten.
Een is de wereld die gecreëerd is door het ego. Deze wereld is gebaseerd op afscheiding,
van alle dingen en is gebouwd op angst en een tijd die dit steunt. daarop gebaseerd is.
De tweede: U zult u zelf vinden door het uitproberen van waarom u hier bent en wat te bouwen – namelijk een wereld van vrede en overvloed waarin de zekerheid in Mij ligt.

Jullie zullen gaan herkennen dierbaren, hoe diep de ego regels van angst en hoe het angst gebruikt om jullie in onbalans, afgescheiden en wanhopig te houden en wachtend op de, “volgende vallende schoen”
Het ego heeft een realiteit bewerkt waarin geen veiligheid is omdat elke mogelijkheid,
Van afscheiding van Liefde elk moment in jullie realiteit kan komen.
Dus, de wereld die u gewend bent is een wereld waar u nooit zult weten wat er zal gebeuren. Maar het blijft afgescheiden zijn van Liefde.
Maar als uw hart transparant wordt en deze Liefde uw leven wordt,
dan bent u het infusie voor Spirit en het transparante hart dat schenkt.

Dan begint u te leven in vreugde en in de grote opwindende verwachting van het,
volgende grote Goed, wat naar u toekomt in het volgende moment, direct van Mij.
Dit is beter dan de ongerustheid, u begint te leven met verwachting,
de verwachting van vreugde. Dan leeft u constant met het gevoel van dankbaarheid en de,
verheffing van Spirit die u laat weten dat u uiteindelijk op uw werkelijke plaats bent,
als het open hart van God, voor altijd Mijn uitbreiding.
De levende stem van Spirit, die door u spreekt en leeft.

Wat Ik u nu wil geven is, eis dit nieuwe territorium op en erken dat u in een hele nieuwe wereld gestapt bent, op uw Pad is de verwachting van een veel groter Goed die komt,
van het baden in Mijn aanwezigheid.
Het voedt uw hart in deze communie en misschien bent u,
de levende buis die met Mijn Liefde de wereld bestrooit.

U komt achter deze ervaring omdat u Mij laat baden in uw hart en daar tegen over dat u Mij uw ware identiteit schenkt, in plaats van het ego.
U zult een groeiend vertrouwen in het Goed en de vreugde vinden en voelt op het diepste niveau waar alle creatie begint, dat u veilig bent in de transcendente Liefde met Mij.
U bent veilig in deze Liefde waar Ik u in baad, dag en nacht, nacht en dag, waarin Ik uw bewustzijn vul en uw hart laat overlopen.

De betekenis van Liefde omhult u en baad u in Mijn Liefdevolle die u verlost van de angst en van de ondragelijke pijn en de manipulatie van het ego, wachtend op de volgende
“ schoen die valt” om te kijken welke van de angsten zich nu weer manifesteren voor u.
Uw zekerheid, uw zekerheid is de Nieuwe Wereld Veiligheid,
die komt van uw Liefde voor Mij.

Terwijl velen van u willen beweren dat u dit weet, is het geen probleem, Ik Weet geliefden, dat diep in jullie harten nog steeds de angst in zich heeft.
Ik weet dat als Ik jullie oproep om de ervaringen omhoog te brengen,
naar het open hart van Liefde, dat alles zal veranderen.
De wereld waarin jullie leven zal onherkenbaar zijn van de wereld waarin jullie geleefd hebben, zelfs zes maanden terug.

De bruisende vreugde van de levende Spirit en het glorieuze en eindeloze overvloed.
waar Ik u in voorziet. De zoete tedere atmosfeer van eindeloze Liefde en geschenken komt van het weten dat elke dag u in de buis van Liefde bent, het Hart van God.
Jullie zullen Mijn aanwezigheid herkennen als Alles en laat de God die Ik Ben,
in jullie en als jullie. U spreekt en relateert aan de glorieuze en lichtgevende,
vertoning van Mij in alle facetten Ik Ben wat u ziet. Ik Ben wat u voel.
Ik Ben wat u lief heeft, en Ik Ben de transcendente veiligheid als u verankert bent in de,
Waarheid van Liefde. Ik wordt uw leven.

Ik Ben de Waarheid van uw Hart, en Ik baad dit in deze transcendent en eindeloze glorie.
Ik Ben de bruisende levenskracht wat het voedsel waarmee Ik jullie voed.
Ik ben het ademende hart van de levende Spirit wat jullie ademen,
en Ik Ben het slagende hart die de glorie deelt. Ik Ben Nu de tweelingvlam reflectie van perfecte liefde en het lot dit is de versterking, de vermenigvuldiging, de glorieuze expressie,
van deze eindeloze en perfecte Liefde.

Zo, er komt een tijd dat u moet kiezen voor het Pad van vertrouwen en echte veiligheid.
U moet uw leven en hart plaatsen in Mijn geborgenheid. U moet volledig de oude wereld paradigma laten gaan, van de geheime stemmen in de nacht zijn van het ego,
en dromen, en de dromen over het vallen op uw gezicht, om zo te zeggen.
Dit komt door de manier waarop het ego continu de deken onder u vandaan trekt.
Dierbaren, al de verhalen van jullie leven, en vele van hen zijn van de diepste ondragelijke pijnen, moet tot een einde komen.
En dit kan alleen als jullie terugkomen naar aanwezigheid,
als een baby in de armen van de Moeder.

Jullie moeten Mij vertrouwen om jezelf te kunnen geven, dat kind, het puurste leven,
En de diepste Liefde in alles zoals jullie een Moeder vertrouwen.
Vertrouwen, laat het dit voedsel zijn van de levende Spirit,
De identiteit die komt van het ademen in de onvoorwaardelijk positieve achting,
Die een kind ziet in de ogen van een Moeder. Ware Liefde is eindeloos en onvoorwaardelijk, en wordt de meest belangrijke focus in iemands leven, het is dat wat de identiteit is en ook,
de zekerheid dat alles perfect is in het grootmoedige domein van Liefde.

Zoals Ik dit aanbied, dierbaren, zal het steeds helderder worden voor jullie,
dat jullie op het punt staan van het besluit over transformatie.
Er is nu een heldere afbakening tussen de Nieuwe Wereld Energie die jullie harten,
hebben gebouwd, en de oude wereld die geconstrueerd is door het kleine ‘brein en ego’

Elk moment die jullie nu spenderen in de Nieuwe Wereld Identiteit,
in het drinken van uw leven en bouwen aan het vertrouwen en veiligheid – dat moment,
zal alles doen om de toekomst van de wereld, als een wereld van alleen Liefde,
en jullie weten dat jullie hier zijn om dat hier te brengen.
Meer dan alle spirituele boeken en oefeningen, en discussies, e-mails, en afbeeldingen,
en het ruilen van ideeën. Diep onderin van dit alles, verblijft dat gebrek aan veiligheid,
wat komt van schaatsen op dun ijs van het ego domein.
Het kan wat tijd vergen dierbaren, om werkelijk deze Liefde binnen te laten en het werkelijk het belangrijkste ding in jullie leven te laten zijn. Dit is belangrijker dan elke relatie in het leven van de menselijke wezens die aanwezig is. Het is belangrijker dan de ideeën van de wereld die gered moet worden. In dat idee zelf, is de dualiteit weer opnieuw geboren.

Dus Ik roep jullie op tot een nieuwe veiligheid in Mij, een nieuwe ervaring van wie jullie zijn, als Mijn levende Hart, van de God die Ik Ben en de grote cirkel van Leven.
Jullie zijn het centrum die jullie optilt als Ik jullie en je hart baad in pure Liefde.
Mijn aanwezigheid is dichterbij dan jullie hartslag of de lucht die jullie inademen.
Jullie keuze om jezelf te openen naar deze ware veiligheid komt als jullie,
de identiteit van Mij neemt. Het komt van het gevoel van zijn transcendentie,
het voelen van de veiligheid van leven in deze eindeloze aanwezigheid,
en het toestaan van deze Liefde om te komen tot wat leven is en beweegt,
en wat in jullie aanwezig is.
Het verschil in jullie ervaring en de wereld die jullie creëren, zo duidelijk is dat jullie het niet meer kunnen negeren.
Jullie zullen het onmiddellijk weer weten als je het vergeten bent,
en terug valt in de oude wereld van dualiteit, omdat opeens de betekenis van,
gehouden worden in eindeloze veiligheid,
en Liefde, zal verdwijnen als het oude wereld zicht terug komt om jullie op te eisen.

Opeens zullen jullie alle mogelijkheden van angst en angst – veroorzakende situaties met de eindeloze scenario’s die het ‘ego brein’ creëert om jullie weg te houden van Mij.
Het houdt jullie gefocust op de wereld van afgescheiden van Liefde met duizenden, mogelijkheden elk moment, om jullie zelf weer terug te vinden in het omgaan met,
Gebrek of tekortkomingen of het plotselinge wegvallen van Liefde.
Jullie wereld kan onmiddellijk veranderen als het ego brein je droom manipuleert om jullie afgescheiden te houden van alles wat je aan thuis herinnert.

Of, u kunt de vervoering ervaren om het licht zo helder te houden,
dat u alle identiteit verliest behalve de uitbreiding van vreugde.
Elke hartslag en elke ademtocht komen van uw levende centrum en spreekt tot u als de,
stem van Liefde in beweging, en het hart van Liefde uitreikend in dienst van het schenken.
Wetend dat dit de juiste relatie is, al het andere komt daaruit voort.
Jullie leven wordt een eindeloos ontvouwen van het goede. Dierbaren vanuit dit,
De Liefde die Ik Ben kan jullie bewegen als jullie zelf, zo te zeggen,
om jullie naar de juiste bestemming te brengen.
Het kan jullie brengen naar het Pad van Licht waar jullie op lopen.
Het kan jullie brengen tot het leiden naar het mensdom zo dat de stem van Liefde,
kan spreken door jullie, tot elk kostbaar leven en Liefde kan uitbreiden, vermenigvuldigen, meer en meer vergrotende, Liefde wordt de waarheid van de wereld.

Het verschuift buiten in uw verankering, waar u de focus plaatst,
dat wordt de wereld waarin jullie in gaan leven.
Dat is wat door u heen leeft voor het mensdom die de nieuwe energie,
verder brengt of de oude. Ik vraag jullie om het verschil te voelen en heel eerlijk te zijn.
Erken de plaatsen waar u de oude geluiden van angst verstopt hebt.
Erken waar het ego de controle gehandhaafd heeft en jullie die oude identiteit als mens gaf,
Behoudens het gebeuren van de wereld.

Als jullie ze werkelijk erkennen, dan, kunnen jullie hen transformeren.
Jullie kunnen het naar Mij brengen en zeggen: “God, kijk wat in mijn hart leeft”
God, ik vraag u baad dit hart in uw Liefde zodat ik misschien kan leven in dankbaarheid,
en in commune kan zijn, met U elke dag.

Gebruik de Nieuwe Wereld Houding. Kies Mij als jullie anker. Kies Mij., Kies Liefde,
‘dierbaren’ als het centrum van jullie wereld. Laat Mij de bron van jullie identiteit zijn,
jullie voeding. Laat Mij voor jullie de ware veiligheid van werkelijkheid verstrekken,
de Werkelijkheid van Liefde als het platform waarop jullie leven en het breid jullie leven uit.
Telkens als jullie ego brein begint om jullie weg te halen van het centrum,
en jullie de scenario’s laat zien van de oude wereld identiteit, beweeg je zelf verder naar het gevoel in het rijk van God. Jullie moeten deze Liefde in alles uitbreiden,
zelfs in het betalen van jullie rekeningen. Leven met Spirit betekend niet dat jullie het leven in de wereld moeten negeren, of dat jullie geen mening moeten hebben over jullie financiën,
of met jullie relaties om moeten gaan. Het betekent dat je deze waarheid toestaat,
en deze transcendente veiligheid om dat platform te zijn waar jullie dagelijks,
jullie leven leiden. Dit besproeit elke ervaring met de waarheid van waar jullie de focus plaatsen en wat jullie voelen.


Wat jullie voelen is zo belangrijk omdat het de vibratie zet,
en de magnetische handtekening, van je hart op afspelen.
Jullie begrijpen het meevoeren al. Nu moeten jullie jezelf zo laten mee voeren zodat jullie snel het transparante hart van God die Ik Ben,
volledig en elk moment is jullie uitbreiding van deze Liefde te schenken.
Jullie zullen dapper uitreiken, met de veiligheid van de Nieuwe Wereld Energie en schenken.

U zult Liefde schenken als het hart van God uitbreiden en het Zelf in ieder ander herkennen. U zult de betekenis van vreugde die werkelijk besmettelijk is en het meest van alles, dierbaren, jullie zullen de veiligheid die alles terug magnetiseert naar het centrum om werkelijk in de rooilijn komen met het moment van creatie.
Op deze manier is al deze Liefde en Licht, met al die hartstochtelijke energie,
al dat leven is de beweging van de Mannelijke en Vrouwelijke begint te bewegen in jullie.
Het beweegt ook door jullie heen als het Tweelingvlam Hart, dat is jullie waarheid,
Jullie ware identiteit. Dit zet de gevoelstoon voor jullie werkelijke leven in Mij voor altijd.

Kom nu. Laat Mij jullie baden in Mijn aanwezigheid. Laat Mij jullie baden in deze Liefde die zo teder is. Als jullie Mij inademen, laat Mij jullie dit grote Licht laten zien die op zal lichten in jullie bewustzijn, jullie harten zal open blazen, en te openbaren in waarheid wat jullie zijn. Jullie zijn de exploderende harten van vreugde, het pompende hart van God,
Het levende centrum van ‘Al Wat Is’ Is het vermenigvuldigen van deze Liefde,
die Ik jullie geef en verder voert via jullie hart.
Alle leven zal gezegend zijn van Mij via Jullie.
Deze energie van Liefde wordt de realiteit van waar meer en meer van het mensdom,
Naar binnen gaan en Leven.

Adem Mijn adem en accepteer Mijn Liefde. Harten openen en verwonderen.
Accepteer deze communie alsof het je leven zou nemen. In Mij leren jullie van alle dingen te houden zoals Ik doe. Jullie leren om dat eindeloze transparante hart voor Eeuwig te zijn,
badend in perfecte ritme naar het moment van de creatie zelf, en elk menselijk wezen te baden in deze veiligheid en perfecte Liefde.