Laat jullie Mij van jullie houden. Het is de bron van de Wereld Heling. 10-19-08

Laat jullie Mij van jullie houden. Het is de bron van de Wereld Heling. 10-19-08
De boodschap van God.

Via Yael en Doug Powell

Van de Circle of Light

www.circleoflight.nl

Ned. Vertaling

Anneke van Gogh-Winterswijk

Laat Mij van jullie houden.

Het is de bron van de Wereld Heling.

10-19-08

Dierbaren, laat Mij alstublieft van jullie houden. Open alstublieft jullie prachtige harten naar Mij, en laat Mij de Liefde over jullie heen spoelen, tot dat het al de illusies van jullie leven op Aarde heeft doorboord, tot je jezelf herinnert aan de Liefde voor Mij en dat Mijn Liefde dat is wat jullie bewust maakt in elk moment en op elke manier.

Jullie zijn in deze Wereld gekomen om het te Helen,

om afscheiding te transformeren naar Liefde, maar je hebt jezelf vast gezet in de hal van spiegels waarin je jezelf wilt bevrijden.

Dierbaren, het kan. Ik Ben jullie enige antwoord.

Het is de bedoeling dat jullie de waarheid in Mij vinden, en niet alleen om je identiteit te ontdekken, maar jullie werkelijke waarden in de communie van Liefde.

In plaats van bezwijken voor de, “ommezwaai”, hebben jullie steeds buiten jezelf gezocht naar Liefde, en je hebt de hele Wereld afgezocht naar antwoorden, hoe je vrij en vreugdevol kunt zijn. Het was altijd al bedoeld dat jullie de waarheid en schoonheid in Mijn Liefde kan vinden, in de diepe overtuiging van jullie plaats in Mijn Hart.

In deze wereld hebben jullie eerst gezocht, als kinderen naar zijn ouders, die zelf gewond waren door de afwezigheid van ware Liefde, en zo konden zij jullie ware identiteit ook niet geven, een herkenbare aanvaarding, een absolute onvoorwaardelijk positieve eerbiedigheid. En zo hebben jullie eindeloos gezocht door de hele wereld dingen te vinden die jullie opvulden. Jullie gebeden reisden continu naar Mij omhoog,

alsof je ook werkelijk bemind wordt.

Telkens weer en weer, heb je in andere ogen gekeken en gewacht op,

de acceptatie waar je naar verlangde, wachtend op de warmte van die Liefde,

die over je heen ruist en die jullie vol ziet, en deelt in het diepste van je wezen.

Als je dit niet kan vinden, keer dan terug naar jezelf en zeg dan,

oké, ik moet van mijzelf houden.

Maar dierbaren, je kan niet van jezelf houden, niet met je ego en niet met je kleine zelf,

die het ego heeft gecreëerd. Kun je zien dat dit het zelfde zou zijn als een dier zijn eigen staart achtervolgd, proberen iets lief te hebben met iets dat niet kan liefhebben?

Juist daarom roep i jullie dagelijks, elk uur. Ik zing in jouw diepste wezen,

En Mijn song zegt, “Ik ben het enige antwoord” “Ik Ben Jullie enige Liefde”

Ik Ben de Ware Liefde, die jou je ware identiteit geeft en je opvult met de vreugde van het leven, met het diepe besef dat jullie geliefd zijn voor altijd, en niets kan zich hier in deze Liefde mengen, deze Liefde is eindeloos en onvoorwaardelijk.

Jullie harten zijn dat wat de wereld creëert, en het zijn jullie harten, dierbaren,

Die de Hemel op Aarde moeten creëren. Het zijn jullie harten die de brug zijn tussen de wereld en het oneindige, en jullie harten worden nu opgeroepen om te helen,

Om het diepe geloof van afscheiding van Liefde te helen wat geboren is met de afscheiding van Mij.

Alleen wanneer je hart in dit Licht leeft, elk moment badend in Liefde,

Alleen dan kun je de reflectie van Liefde voor je zien, als het prachtige aangezicht van,

je Tweelingvlam en een wereld van het werkelijke Paradijs van schoonheid en waarheid.

Alles van dit begint bij Mij. Het begint in deze eer van communie.

Het begint als je toestaat dat uiteindelijk je hart geheeld wordt,

van alle pijn en gebroken harten..

Het wordt geheeld in de warmte van herinnering dat de Liefde is gegeven in gelijkheid door Mij, en het kan alleen, alleen gevonden worden in je ware identiteit.

Alleen in Mijn Liefde kan je vrij zijn. En dierbaren, het ego is werkelijk een leugen,

en de grootste leugen aleer is dat je Angst moet hebben voor Mij, en dat je niet kunt leven in de fontein van je werkelijke leven, en de enige weg is dat je voor altijd geheel vrij bent.

Alles wat je moet doen, en waarom je in deze wereld gekomen bent is,

om terug te keren naar Mij, en de mogelijkheid om te kiezen voorbij de ego’s angst,

en om Mij werkelijk binnen te laten, en je aan te raken voor de vrijheid van de Liefde,

waar naar je werkelijk verlangt.

Als Ik naar jullie uitreikt, Mijn geliefde Mensheid, kostbare cellen van Mijn oneindige Hart, dan voel Ik de grote verwijdering, dat maakt dat jullie de zoektocht naar Liefde buiten jezelf zoeken, dierbaren, dit is de omgekeerde notendop.

Dit is de leugen die het ego belichaamd.

Dus roep Ik jullie terug naar eenheid, en dit komt als je in deze Liefde leeft,

Die Ik steeds en voor altijd aan jullie geef. Ik heb jullie gevraagd in dit Licht te baden.

Nu vraag ik je om naar deze Liefde te komen, en laat het vóór jullie zijn,

om eindelijk te ontwaken in je ware hart. Laat het de herinnering zijn van je werkelijke identiteit die Mijn naam ademt in het ritme van creatie, neem dit in de Liefde die Ik Ben,

en alleen om het verdere te geven – ontvang het dan weer terug en zend het terug naar Mij thuis. Dit is de wet van creatie, en het kan alleen werkelijk beginnen met de alfa,

dat is de Liefde die Ik Ben, dat is het centrum, de waarheid van al het leven.

Het is wat sommige noemen het “nulpunt” van het Zijn.

Het is die plaats zoals je weet, al je benodigdheden van het Weten,

en het voelen in de grotere bron van Liefde dat er altijd van je gehouden wordt,

van gevoelens die je compleet voelt voor Altijd. .

Deze Liefde is Onvoorwaardelijk en niets ter wereld kan zelfs dromen om hier iets tussen in zou kunnen brengen. Via alle wegen heeft het ego getracht jullie weg te houden bij Mij door je te overtuigen: wat het ook moge zijn: dat je gezondigd hebt, dat je het niet waard bent,

dat je niet goed genoeg was, en als iemand je diepe geheimen zou weten,

dat je dan niet meer geliefd bent.

Maar de Waarheid is, Ik weet dat Ik jullie ken, van elke atoom en elektron Houd Ik van Jullie met Al wat Ik Ben, en geloof Mij, dit is groots, zoals jullie dit noemen.

Al wat Ik Ben, is Al war er is, en daarom houd Ik zoveel van Jullie.

Mijn Liefde is de balsem voor jullie Spirit.

Het is waar het voor bedoeld is, als jullie dagelijks voedsel,

jullie ware voeding wat jullie recht geeft op een relatie met Al wat Is.

Als je naar Mij terugkeert, dierbaren, als je werkelijk herboren wordt in de levende Spirit,

dan breng je de hele mensheid en jezelf weg van de nachtmerrie van gebroken harten.

Jullie harten kunnen alleen de waarheid kennen als je Mijn Liefde accepteert, en als je focus op Mij is gericht, want Ik Ben de focus van jullie Leven.

Als je naar Mij komt en simpel zegt, “God ik ben klaar om Uw Liefde te accepteren”

Zal je de warme Liefde voelen, in het diepste van je wezen, en dan zal de,

schichtigheid weg spoelen, wat gegeven is door de wereld.

Het zal je het ware stuk brengen waarin je behoort te leven,

en je kunt er werkelijk leven in deze Liefde.

Het is om je voedsel te zijn, je vlees, je leven, je middel van bestaan.

Want het komt van al het leven rondom jou, overvloedig in van alles, en de vrolijkheid,

Die komt van de ware plaats waar het ontvangen wordt, de werkelijke energieën van creatie, het hart van God die Ik Ben.

Terwijl jullie in het Licht komen om te baden,

drink dan deze Liefde en laat het je erg hongerige hart vullen,

en laat jezelf voelen, wat het betekend om,

onvoorwaardelijk lief te hebben, voor alles wat je bent.

In deze Liefde van Mij zul je zien dat het alle illusies weg brand, al het uitvaagsel van het ego, het brengt je terug in het leven van schoonheid, levend in vertrouwen en gratie en verder wandelend naar het centrum van de kennis, en met het elektron – diep bewustzijn,

Dat je geliefd en als perfect door Mij gezien wordt.

Al de vragen die je stelt, en alle gebeden die je zend, en al de puinhoop van je leven,

dierbaren, deze komen allemaal van het verlangen om geliefd te zijn.

Dus, duizenden en duizenden relaties die als spiegels werken laten zien, wat je dus niet ziet!

Elk moment fluistert Mijn stem in jou, “Keer om Geliefde en wees Vrij”

Vertrouw in de waarheid dat deze wereld een spiegel is, geboren uit het geloven van je hart, en je hart, als het terugkeert naar het thuis Mij, zal het schitteren van vrede verder gaan,

ware verrukking en vreugde dat wordt gespiegeld door je Tweelingvlam.

Het zal bij jouw naar buiten schijnen via je Tweelingvlam Hart in symbolen van vreugde en perfectie, een wereld brug creërend van Liefde en het vervullen van jullie missie.

Er zijn duizenden manieren om te dienen, voor ieder van jullie,

maar niets zal de wereld meer transformeren, dan terug komen naar Mij met de diepste acceptatie van Mijn Liefde voor jou.

Het laat alle wolken van twijfels en angst daar mee wegbranden.

Het zal al de lagen gebouwd door het ego laten verdwijnen, dan zal je hart werkelijk vleugels krijgen en voor altijd in contact zijn met realiteit, en Mijn Liefde voor jou.

Dierbaren, Ik heb het al eerder gezegd, dat jullie niet van jezelf kunt houden,

Dit gaat tegen jullie populaire cultuur in. Maar als je naar Jezelf zoekt, zoeken jullie

Naar de menselijke identiteit, maar deze identiteit is gebouwd door het kleine brein of ego.

Ik zeg het jullie, die kan niet liefhebben. En steeds, zoeken jullie voor Liefde bij andere ego’s. Dierbaren, dit werkt niet.

Ware Liefde is alleen en voor altijd een reflectie van onze Liefde, die van jullie voor Mij en de Mijne voor jullie, in het hart van jullie wezen geplaatst als je pendant, je Tweelingvlam.

Het reflecteert rond om je via de diepe vrede van jou wezen dat voor altijd baad in Mijn onvoorwaardelijke Liefde. De Wereld wordt de reflectie van het Hart in plaats van het ego. Dan alleen zal je Tweelingvlam voor je staan.

Kijk alstublieft niet naar de Wereld om je te helen, kijk niet buiten jezelf voor Liefde.

Kom terug naar de bron van je ware voeding en laat jezelf toe eindelijk deze Liefde te voelen. Dan zal je weten wat het betekend om in gratie te leven en met gratie heel te zijn,

Zodat je misschien de wereld de ware ervaring kan brengen met Mijn relatie,

die jouw vrijheid zal zijn.

Hart bij Hart zal de herinnering komen en elk Hart krijgt vleugels, en zo snel als mogelijk als Harten terug te komen naar Mij, Alleen deze snelheid kan door de oude wereld worden gedaan, en de brug van Liefde voor de wereld zal bestaan,

in elk leven en met overvloedige vreugde. Elk gezegend hart zal dansen met zijn/haar pendant

in elk Koninkrijk van Al wat is, inclusief deze. Het ego zal automatisch zijn eigen ware geluk vinden, als Liefde het ego vrij laat die jou nu vasthoud. Elk beetje energie kan wat de persoonlijkheid gemaakt heeft kan terug keren naar vrijheid.

Energie zal vloeien naar al deze deeltjes van Licht en Liefde van de mensheid,

zonder enkele moeite met al zijn barrières.

Elk hart zal opengaan in communie, zo prachtig dat het leven een symfonie van vreugde wordt, en de symbolen van de wereld manifesteren zich zelf een ware eindloze overvloed,

als elk hart zich vol herinnert en zijn thuis in Mij terugvind.

Dan is het doel van de wereld klaar en jij bent vrij.

De eerste stap voor elk hart is terug te keren naar Mij en Mijn Liefde accepteren voor Jou.

Laat dit dus jou dagelijkse devotie zijn. Laat dit jullie openheid zijn. Laat dit je gebed zijn wat jullie nachten vult laat het de stimulans zijn voor jullie dienst, om anderen te assisteren om terug te keren naar Mijn Liefde, dat ieder kostbaar persoon weet hoe prachtig het Zelf is, en dat van deze totaal onbaatzuchtig en oneindig wordt gehouden.

Al die dingen waar ouders van hopen dat relaties voldoening krijgen van de bron waar je altijd ( als bedoeling) gevuld zal worden.

De warmte van Mijn Liefde zal je bevroren Hart ontdooien. Jullie zelf dierbaren,

kunnen dit niet. Maar Houd van Mij met heel je Hart ontvang Mijn Liefde en de wereld zal weer heel zijn.