God zijn oproep voor deze Kerstmis: Stap in het Licht van de Christus 12-16-08

God zijn oproep voor deze Kerstmis: Stap in het Licht van de Christus 12-16-08
De Boodschap van God
Via Yael and Doug Powell
Van de Cirkel van Licht
www.circleoflight.net

God zijn oproep voor deze Kerstmis:
Stap in het Licht van de Christus
12-16-08

We naderen weer de tijd van het jaar waar een opening is voor het Licht van de Christus,
De tijd voor een groot infuus van Liefde. Dit is een tijd, dierbaren,
waar de sluier van illusie uit elkaar wordt gedreven,
en de ster van het levende Hart van God werkelijk zichtbaar is,
roepend naar jullie met het lied van resonantie van de waarheid die binnenin jullie leeft.
Ik spreek van de waarheid van jullie hart en glorie zoals de Christus, -Je zelf-
Als het levende bewustzijn van het gefocuste centrum van Mijn Liefde.
Al wat jullie zijn is nu in deze tijd beschikbaar.

Daarom kom Ik naar jullie om te vragen niet alleen naar de geliefde Jezus te kijken,
Jezus, die het Licht van Liefde duidelijk leefde.
Kijk dit jaar eerlijk naar jullie zelf en stap in deze Grote Licht Straal.
Laat jullie Spirit er in baden en laat je bewustzijn vullen met verwonderen,
En laat deze tot jullie herinnering van jullie eigen hart komen.
Als je in dit Licht staat, wat helder over deze Kerstmis schijnt,
met overeenstemming van je bewustzijn met Jezus,
zul je de ware relatie van je hart met het levende hologram voelen,
en als je het hart opent, voel je de waarheid van onze Liefde.

Jezus heeft continu gezegd, – Ik en Mijn Vader Moeder God zijn Een.
Dit is ook jullie waarheid. Ik vraag jullie, om het werkelijk te voelen dit jaar,
voel het in je hart, in het diepste van je wezen en in jullie enorme glorierijke Zelf,
het Zelf, dat is het grote functionerende Hart van God,
als het levende pulserend gevende centrum van het Al.
Al dat Ik Ben en altijd zal zijn is gehouden in het centrum van jullie wezen,
en dat jullie misschien deze waarheid van onze Liefde verder zullen schenken,
aan elke levens stroming die jullie ontmoeten.
Als je elke stap van je leven in deze warmte wandelt, in Mijn Liefde, Mijn tedere steun,
Mijn koesteren voor jou, en deze waarheid voelt, deze omarmende cirkel van Liefde,
in Mijn armen, Mijn handen die jou vasthouden ( als analoog van dit leven te gebruiken)
laat dit gevoel dan…tot je hele wezen doordringen.

Laat het uw gevoel jullie opheffen en inspireren tot jullie elk moment die grote ster van het Levende Hart van God voelen, pulserend door het centrum van je wezen,
en steeds in jullie zal schijnen, — in stralende pracht voor elk wezen zoals Ik doe —
Als je jou waarheid voelt als de levende Christus, het hart van God,
En Mijn steun voelt van de eindeloze Liefde voor jou, dan zal je weten dat je vibratie afgestemd is met de waarheid van Liefde die jij bent, dan is de munt van Leven voor jou.
De rijkdom van Liefde is van jou om het dan ook te besteden in wegschenken.
Jullie zullen het mirakel van de gewekte Christus in actie zien zoals als jullie,
heel, perfect, compleet en gevuld met vreugde, eeuwig durend,
en met de zekerheid van Mijn aanwezigheid en Mijn Liefde.
De kern van dit alles is onze relatie, de zoete communie van de Scheppers Kracht,
en de Scheppers schenkende Hart. Elke ademhaling die je doet wordt dit leven,
de ademende communie van een Liefde heel en perfect,
een leven gevuld met sprankelende schoonheid.
Dit gevoel wordt rondom jullie in de wereld vertaald, en creëert een wereld van Liefde,
Een bewustzijn van vreugde, een leven van vrede en overvloed en een wereld van harmonie.
Die zonder enige inspanning en verandering die buiten jullie zijn geplaatst, plaats zal vinden.

Ik herinner jullie er vandaag aan dat de wereld slechts een reflectie van het hart,
en bewustzijn is. Het is de expressie van waar je op bent gefocust en zijn vibratie,
en wordt teweeg gebracht door jullie gevoelens. Dus baad je zelf in dit Licht,
en laat het voor jullie de overeenstemming zijn die je het rijke gevoel geeft van wie jullie zijn.
–zo als je voelt zo zal je zijn—Jullie hart zal transparant zijn zodat de Liefde die Ik Ben,
moeiteloos door jullie aan de wereld doorgegeven kan worden

Geliefden, liever dan de Christus buiten je zelf te zien, laat dit de Christus zijn:

Waarin jullie een diepe belofte maken om een verlengstuk van de uitgaande golf van Liefde,
Het hart van God ten gunste van de wereld en Mensheid.
Laat het een levende aanwezigheid worden in jullie, de ervaring van je Goddelijkheid,
als gevoelens die jullie zelf openen in vertrouwen naar Mij, en laat de Liefde jou Leven.

Herken en claim deze waarheid van Liefde als het levende, ademende centrum van je wezen, en herken Mijn levende hart als je Zelf, als de kracht van Goddelijk Vrouwelijk en Goddelijk Mannelijk, met de uitstraling van de Koninkrijken van Liefde,
van de werkelijke God die Ik Ben naar de wereld zo perfect als jij.

Deze Kerstmis, laat dat wat is geboren, de Christus in jullie eigen hart zijn.
Dit is beter dan de herinneringen aan Jezus, laat hij jullie gids zijn naar je diepste Zelf,
En sta hem toe jullie te laten zien om op te reizen om het nu op dit moment te claimen,
in het centrum van jullie leven zoals je leeft,
dat jullie zouden kunnen worden naar waar je hebt gestreefd.
Wordt het nu, zodat elk moment omgeven zal zijn van eindeloze schoonheid,
en de ster van levende Liefde die in jullie leeft kan gaan voelen.
Zijn Licht zal zo krachtig zijn dat je zult gaan reizen bij de aanwezigheid,
En wordt de dochter of zoon van de Ene Liefde die Ik Ben,
gevoeld in jullie tot dat de resonantie rond jullie expandeert,
en uitstraalt naar de wereld, dan wordt je de Christus die deze,
Kerstmis geboren wordt voor de wereld.

Laat de trog de kamer van uw hart zijn en voel de Engelen zingen als zij jullie aankondigen. Zie de Ster fonkelen aan de Hemel als zij jullie komst aankondigen.
Zie de wijze man voor je, in de gezichten van jullie vrienden.
Accepteer de geschenken als je Mijn Liefde die door hen heen vloeit,
en erken wat er geboren is in jullie op Kerstdag.


Vooruit stappen in deze eindeloze gouden pracht en Mijn tijdloze,
en vertrouwelijke Liefde en steun, laat dat waar jullie zo naar verlangden komen,
door de gevoelens van de geboorte Christus toe te staan in jullie Zelf.
Jezus kan nu als gelijke met jullie wandelen, als een mentor op je Pad en die jou de genade laat zien die eindeloze gratie zal brengen bij elk kostbaar hart op Aarde,
als dit hart gewassen is in deze herinnering aan Kerstdag.
Jullie weten de waarheid van het holografische bewustzijn.
Dierbaren, iemand moet beginnen. Elke verandering in bewustzijn is begonnen bij iemand. Laat de Christus geboren worden op Aarde als Jij als je Mijn Liefde accepteert,
en een tribune bent voor je uitstraling, en de ervaring van de Christus claimt,
het hart van God die Ik Ben als Jij, perfect Liefhebbend.

Elke ademhaling is een deel van de levende harmonie, een deel van de levende melodie van Liefde en gedeeld met de Engelen, en wordt over de wereld gegoten zodat elk hart misschien dit lied zal zingen, deze plechtige lofzang voor de Liefde en Licht wat Ik Ben.
Alles wat daar voor nodig is, is dat diepe interne – Ja -.
En het schenken van leven aan het, moment van de geboorte van Christus binnen in Jullie.

Niet meer wachten op de toekomst om eindelijk het begrip te zien wat jullie,
uiteindelijk vrij zult maken. Nee, dierbaren, die tijd is nu,
en Licht is op Aarde opnieuw geboren precies hier in Jullie deze Kerstmis.
Met jullie – Ja – zal dit allemaal gebeuren in bewustzijn, in jullie harten en het schenken van Liefde die Ik Ben zonder condities, zonder oordeel, en geen evaluaties van het ego mind.
Laat simpel de golf van Liefde jullie op pikken en expanderen en maakt van jullie een nieuw ding in Mijn Liefde, en dat jullie Mij misschien moeiteloos in de wereld kunnen brengen,
door simpel in Mijn aanwezigheid te zijn en dit te delen als geschenk aan de mensheid,
de hele weg van Liefde die je gidst en jullie zal vragen om dit te Leven, om het te brengen,
en het te claimen als de Christus.

Ik wil voor ieder van jullie een wereld van adembenemende schoonheid en waarin jullie weten dat de kracht van God in jullie verblijft, en dat jullie Tweelingvlam hart aan het kloppen is dat de kracht en explosie van het moment van creatie van jullie is.
Het is IN jullie, en het is aan jullie om het te leven en aan de wereld te schenken.
Het is aan jullie om het open hart van gratie te zijn waarin Mijn aanwezigheid voort schijnt,
en wat wordt afgeleverd bij elk omhoog geheven gezicht.
Elk hart wacht op bevrijding van de verwarring, van de illusie,
dat er een afscheiding van Mij is.

Het hart van Christus is levend voor Mijn eindeloze Liefde, het hart waarin Ik spreek van,
moment tot moment, jullie identiteit bevestigend als het centrum van het levende eindeloze hologram van perfecte Liefde die Ik Ben. Oh, dierbaren, ieder van jullie, alstublieft Voel Het. Laat het gevoel resoneren in jullie wezen zoals de trompetten van de Aarts Engelen.
Laat de ontwakende Liefde je wezen bevloeien, wassende door elk deeltje van jullie lichaam, hart en Spirit en het zal jullie omhoog liften ver voorbij het omgekeerde en dan misschien,
jullie ware Liefde eindloos zal zijn.

Dus laat deze Kerstmis een tijd zijn van diepe acceptatie,
een dag waarin jullie tijd met Mij delen, een dag waarin je hart in verering zal reizen,
en bevestig jullie keuze om in harmonie te zijn, om het levende lied te zijn,
om de eindeloze handen van Liefde iedereen aanrakend te zijn,
om Mijn vrije menselijke harten te zijn.
Dit zal starten geliefden, met wat je voelt en wat je kiest.
Ik breng jullie het geschenk van het opliften, de opening, de grote straal van aanwezigheid zijnde Christus, dat jullie simpel in het Licht van Christus kunnen stappen en diep kiest,
voor jullie vrijheid, vrij om de levende Liefde te zijn die Ik Ben,
vrij om het hart van God te zijn in alle pracht, vrij om de Christus te zijn,
als jullie je zelf elk in moment aan de wereld geven.