Jezus: Een Kerst Boodschap Het Openvouwen van het Geschenk van ons Hart.

Jezus: Een Kerst Boodschap Het Openvouwen van het Geschenk van ons Hart.
Jesus: A Christmas Message
Unwrapping the Gift of Our Heart

Jezus: Een Kerst Boodschap
Het Openvouwen van het Geschenk van ons Hart.

Ik ben Jeshua, die gene die jullie kennen als Jezus.
Dit jaar heb Ik besloten om zelf naar jullie te komen om deze Kerst Boodschap te brengen,
omdat Ik wil laten zien hoe Ik mijn leven geleefd heb en hoe makkelijk het is,
om de waarheid van Liefde jullie eigen te maken.

Eerst, wil Ik jullie er aan herinneren dat Kerstmis een Opening is,
als een groot Licht die van Hoogte naar de Wereld komt.
Het is een tijd voor de patronen van de levende aanwezigheid,
de upliftment van de Engelen en de waarheid van Liefde is mogelijk gemaakt,
voor de mensheid, voor de pure intentie van jullie harten en de kracht van jullie herinnering.

Jullie zijn de Christus Kinderen, precies zoals Ik was,
en jullie zijn het hart van de Levende God, Liefhebbend ademend.
Ik ben hier om jullie te assisteren om het begrijpen van het omgekeerde,
het omgekeerde van Liefde is de structuur van jullie Wereld.
Ik verlang er naar om jullie mee naar binnen te nemen, middenin de schoonheid van jullie eigen hart, en terug te keren naar de aanwezigheid van de Schepper zijn eindeloze Liefde.

Wat het omgekeerde van Liefde betekend is dat leven op Aarde een omgekeerde reflectie is van Al wat Echt is in de Glorierijke pulserende slag van de levende alwetendheid.
Dit alles is voor altijd gebaseerd op God in Schenken, op de uitbreiding van Liefde,
in plaats daarvan ligt de nadruk op Aarde van nemen – van het naar buiten uitrijken buiten je zelf in de Wereld voor voeding en het zoeken van iemand buiten je zelf om Liefde te brengen naar jullie.
De waarheid was altijd al dat de Schepper jullie bron van leven is,
de voeding van jullie wezen, de kracht van jullie hart.
Alleen met de waarheid van jullie Liefde, als God,s levend kloppende hart, kan Liefde dan voor je gereflecteerd worden zoals de zekerheid van wat binnenin is.
Toen Ik op de Wereld wandelde met het dragende geschenk,
van volledig ontwaakt bewustzijn vanaf het moment dat Ik de keuze gemaakt had om naar de Aarde te bewandelen, Ik leefde en ademde in de heelheid van de levende Schepper,s Liefde. Elke ademhaling die ik deed was vol van Licht, warmte en voeding.
Ik voelde altijd de levende Spirit alsof de adem van de Schepper,
mij beademde en liet mij vertoeven in de warmte van zijn/haar Gratie.
Dus, omdat Ik de waarheid wist wie Ik was, de eindloze ontvanger van deze perfect alles ondersteunende levenskracht en dit pure en vertrouwelijke ontvanger,
van de eindeloze Liefde van God – wat Ik waarnam in ieder persoon was deze levende waarheid van leven, hun identiteit als het pure sprankelende hart van de Schepper.

Omdat Ik deze eindeloze Liefde als waarheid kende van mijn Zelf,
waren er geen barrières tussen mij en elk ander persoon.
Leven met deze waarheid van mijn hart, laat mijn hart dat ene zijn die –meevoert-
Die ieder persoon omhoog tilt naar hun eigen ervaring van deze Holografische Liefde,
waarvan wij van gemaakt zijn. Al de wonderen, al de heling,s, al de dingen verwezenlijkt,
in mijn leven kwamen alleen tot stand door deze erkenning van de waarheid,
binnenin ieder persoon. Zij konden in mijn ogen zien en voelde dit in mijn hart,
en opeens draaide de kracht van Liefde terug en bracht dat kostbare leven terug in lijn,
als de liefde van God die altijd in vooruit zich zelf uitbreid.

In andere woorden, de golf van leven was hersteld. In deze restauratie kwam de heling van alle illusies van gebrek en angst, verlies en onbekwaamheid. Deze ademende harmonie,
de eindeloze zingende perfectie, die waarheid waarin Ik leefde werd de waarheid,
voor ieder van hen die de waarheid claimen in hun hart waren bevrijd.

Dit is wat Ik wil voor ieder van jullie, en dit is het geschenk die Ik jullie geef deze Kerstmis, omdat jullie levende transformatie van de wereld zijn, terug thuis naar Liefde.
Jullie zijn klaar voor jullie eigen mirakels en die komt van de ommekeer in jullie focus,
Naar de waarheid van de Liefde in jullie hart dat alles naar jullie toebrengt van binnen uit.

Als jullie de liefde van God ontvangen, zal je de ware overvloed begrijpen,
Niet met het verstand, maar met jullie Spirit en Ziel. Jullie zullen begrijpen dat de adem van leven ontvangen wordt van de heilige Spirit, al wat jullie moeten zijn is,
De expressie van de Schepper,s grootmoedige Hart.

Van dit komen de geschenken, de overstromende Liefde via jullie hart,
zodat je de wereld kunt bewandelen als de levende Christus, die jullie Zijn,
waar angst jullie nooit kan raken, omdat jullie weten dat jullie God,s Liefde zijn.
En Liefde vervangt alle illusies in het heilige NU en keert terug,
door de kracht van meevoeren, de magnetische aanwezigheid van God,s Hart,
alle illusies van voorheen, terug naar de waarheid van Liefde.

De golf van leven is deze Liefde ontvangen door de vertrouwelijke communie en overgave aan de Schepper van Al wat Is, het hart herinnert deze Liefde het is wat je bent en alleen,
de Liefde in uitbreiding, Liefde geven is jullie Doel. Buiten dit begrip dat Liefde is geboren in jullie hart en in de wereld voor jullie gereflecteerd wordt, en jullie eindelijk kunnen waarnemen voor wat het is.
Het is het geschenk in de symbolen van de Wereld van de Liefde die jullie retourneren naar jullie zelf, als resultaat van jullie vreugdevolle schenken.

Jullie begrijpen allen het concept van – tithing –
dat hoe meer je schenkt hoe meer je terug ontvangt, Ik beloof, mijn vrienden,
dat dit de essentiële golf van leven is. Alleen als je schenkt met een open hart,
zal je dat wat je schenkt vermeerdert terug ontvangen.
Maar alleen als je begrijpt wie je bent, dan ben je vol genoeg om te schenken.

Zo, Ik wil jullie vertellen dat Ik nu naar jullie toekom, naar ieder van jullie,
om de vriend van je hart te zijn,– om met jullie elke stap mee te wandelen als je de waarheid begrijpt dat het kostbare hart van God in jullie is, en het is jullie waarheid dat,
verklaring op afstand nooit ontbreekt, en de bron van Alles in jullie Wereld.

Jullie kunnen kiezen, of het omgekeerde, de Wereld gebaseerd op de illusie van iet ontvangen van buiten je zelf, of een Wereld die de expressie van de Liefde die jullie zijn, die enorm en werkelijk eindeloos is, zonder beperkingen, altijd vloeiend en jullie altijd steunen.
Als het over stroomt van je hart, dan, zal het de waarheid manifesteren van wie jullie Zijn rond jullie in je leven, gemakkelijk en in overvloed, het gemak en de gunst van het leven,
en als de reflectie van Pure Liefde dansend in de beweging,
van creatie dat is jullie Tweelingvlam.

Dit alles leeft IN jullie en dat is waar Ik jullie zal omwentelen.
Als jullie, je eigen waarheid zien, dan kunnen jullie de waarheid zien in,
hen die jullie dienen, waar je ook voor hier bent, diegenen , waar jullie van houden.
Zo, deze Kerstmis, als jullie de geschenken openen, open het grootste geschenk en dat is het geschenk van je hart, en ervaar binnenin de eindeloze Liefde die jullie Zijn.
Ervaar de Liefde die jullie overvloedig gegeven is door Onze Schepper,
met jullie ademhaling als elke hartslag het ritme van de impuls van het Universum.
Als jullie eenmaal deze Liefde hebben gevoeld als jullie eindeloze natuur en je accepteert dat jullie harten de deuropening zijn naar de Bron van Alles – Ik zal jullie meeliften in de eindloze zoete communie waarin wij ademen in de waarheid van Liefde,
elk moment aan ons gegeven. Dat ons wast in ons hele wezen, en bewustzijn,
het zal ieder van ons laten zien wie wij zijn.
Deze onbegrensde Liefde zal jullie voorbereiden op de wereld te kunnen zien zoals het werkelijk is, voort denderend met de energie van de Schepper, levend met de beweging van de kracht van leven, het mannelijke en het vrouwelijke en de creatieve drang dat nieuw leven alleen tot existentie komt via het Hart.

Dus, komt tot leven als de Christus, dan zal elke dag Kerstmis zijn,
als glorierijke overvloed van leven vloeit moeiteloos door het hart.
Ontvangen van God in nederigheid en beweegt in vreugde door jullie wezen, het beweegt jullie elk moment perfect in de Wereld. Dan zal elk hart dat voor je komt, elk persoon die je energie aanraakt, iedereen die in je ogen kijkt ziet zich dan zelf staan.
De communie van de God in jullie, de levende Liefde die jullie zijn zal verder schijnen en brengt hen in harmonie met hun eigen waarheid als het hart van Liefde, het grote Hart van onze Schepper, staande in de Wereld, Alhoewel totdat ogenblik zij zich inbeelden gelimiteerd te zijn, om in verlies te geloven, in donkerheid en angst.

Het ogenblik dat de storm verplaatst wordt, is de oceaan van Liefde jullie thuis,
En jullie hart is de bron van de wonderen van Christus voor iedereen.
Ik Ben Jeshua en Ik Ben hier voor jullie, hier als jullie vriend, als jullie mentor en hier als een wonder voor jullie, om jullie te laten zien wie jullie Zijn, en deze Liefde te laten ontwaken door het accepteren van het geschenk van God,s aanwezigheid die altijd in jullie Harten spreekt.
Accepteer de Schepper,s Liefde. Sta het toe te vermeerderen, ondersteun het met jullie – JA – om te leven in de waarheid van Liefde. Dan kunnen jullie wandelen met mij aan jullie zijde, en het wonder te zijn dat de waarheid van Liefde te zijn als elk hart en de wonderen door te geven als geschenk die simpel van de acceptatie van de waarheid voort komt,
En de waarheid van wie we zijn als de Schepper,s Liefde.

Willen jullie het geschenk van jullie Ware Zelf open vouwen deze Kerstmis?
Willen jullie mij dit geschenk tot leven laten brengen in jullie?
Laat mij in jullie bewustzijn door druppelen,
de bepaling om jullie wil terug te geven aan God, en dat de Schepper,s Liefde,
de Wereld zou kunnen binnen gaan via jullie zoals het bedoeld is.
Ieder van jullie zijn de pulserende Sterren dat slaat op het eeuwige ritme van het levende,
hart van de Schepper die wij zijn.
Ieder van ons is de pulserende ster dat slaat op het eeuwige ritme van het levende,
hart van de Schepper dat wij zijn. De Christus. Dat zijn wij allemaal.
Ieder van ons is een integraal deel van een holografisch wonder van God, s aanwezigheid als Liefde, in ons en door ons, in het schenken naar Al het leven,
en speciaal naar het hart van ieder persoon.

Maak jullie affirmatie nu, om de Christus te zijn, en sta de focus toe,
om altijd in jullie hart te zijn, de deuropening tot de eindloze waarheid,
van wie jullie zijn als het Hart van Liefde.
Liefde is standvastig en Liefde is ook een wonder in het Zelf,
omdat het altijd weer vermeerderd.
Er is meer van dit voor jullie en voor elk hart die je aan raakt.
Elk leven dat zich verbindt met jullie, elk moment van de levende adem,
van het Universum ademt via jullie. De stem van Spirit spreekt met jullie stem.
En de zachte fluistering van de Schepper,s Liefde,
in de intieme boodschap binnenin jullie die verteld:
– Je bent heel, perfect, glorieus en zonder limiet als het kloppende hart van God,
de wereld thuis liefhebbend-
Ik ben hier om jullie altijd te assisteren. Roep mij alstublieft aan en Ik laat jullie zien hoe het voelt om te leven in de levende kosmos van eenheid, als de adem die ademt ons altijd toezingt van de levende OM en zichzelf verdubbelt via ons in schenken,
zodat elk leven gevoed wordt en elk leven ook elk leven ziet door ontvangen en geven,
in deze magnifieke dans van God.

Ik ben en Ik ben bij jullie als een vriend, als mentor, als jullie kampioen, als jullie Gids,
in dit moment van ontwaken. Ik ben hier als de wens om jullie de herinnering te brengen,
dat jullie zuivere Liefde zijn, eindloos, overvloedig, en klaar om te vergroten en te schenken. Mogen de geschenken van het leven naar jullie terugkeren in vriendschap, Liefde, vervulling, het overvloedige leven van interacties en relaties, en de wonderen van de Tweelingvlam reflecteert wat de waarheid is – dat jullie het slaande hart van Liefde al zijn.