True Abundance Ware Overvloed 13-01 2009

De Boodschap van God
Via Yael and Doug Powell
Van de Cirkel van Licht
www.circleoflight.net
13-01 2009

True Abundance
Ware Overvloed

Als u dit nieuwe jaar binnen gaat heeft u de mogelijkheid om werkelijk door een nieuwe,
opening te stappen door de sluier van tijd. Deze opening roept nu naar u,
om het hart omhoog te liften en af te stemmen.
Het brengt de herinneringen van thuis met zich mee, en de zachte en intimiteit van onze Liefde,
de communie van leven die wij voor eeuwig met elkaar delen.
Dit is een jaar dat door de grote invloed van Licht een verbetering van de vibratie,
van de wereld zal brengen.

Maar, om terug door de opening in de ervaring van vervoering terug te keren,
en deze in uw leven te brengen moet u een beslissing nemen,
en een standvastige toewijding hebben.
Dierbaren, net zoals met het verrijken van de Aarde. Als een persoon een goudmijn zal erven, letterlijk, zou het goud onbruikbaar zijn, als het in de Aarde zou blijven zitten.
Het is alleen als wanneer de inspanning en de concentratie worden toegepast, en alleen al s een hand uitreikt naar het goud en het meeneemt wat werkelijk van u is.
Dit is precies de situatie met de onbegrensde rijkdom van het leven,
in het ware leven is een al overvloed die ik u eeuwig verstrek.

Het is tijd dierbaren, om de hand uit te steken en het te nemen.
Tijd om uw handen te openen, hen samen te plaatsen en dat zij al het goud,
van de het leven en Geest kunnen vast houden die ik voortdurend aan u schenk,
pak dit wat nu dichterbij is dan het ooit is geweest.
Maar toch voor die van u, die vinden dat uw ervaring niet met deze verklaring samenvalt,

zal ik u dit nu vertellen:
Ik heb voorbeelden nodig van de bewustwording van de kracht van het Tweelingvlam hart,
om de zuivere elektronen te nemen van het leven, en het goud van de levende oceaan van Liefde,
en het voortbrengt door het hart als zegen voor al mijn kinderen te brengen, inclusief u zelf.
Alleen als u kunt uitreiken naar deze schat en het claimt voor u zelf, dan kan er werkelijk een voorbeeld van begrip zijn met ,,Ik Ben Uw Bron,, I k Ben de Bron van Leven en al zijn overvloed,
en het is werkelijk grenzeloos.

Het is van u, maar u moet het eerst claimen.
U moet het werk doen door het goud uit de mijn van geest graven die u van Mij hebt geërfd.
Ik heb voorbeelden nodig om de rijkdom van geest in de wereld te brengen,
Zo dat mijn kinderen kunnen begrijpen dat dit uiteindelijk het eind van het lijden is.
U denkt misschien dat deze rijkdom aan u wordt geweigerd.

U moet de focus op de oneindige waarheid van eindeloze vrijheid en eindloze glorie van overvloed door uw eigen hart, maar ook in wereld om medewerking te ontvangen voor uw diensten,
in uw Liefde, zo dat in elke stap die u maakt op de straat van goud en dansend op Aarde alleen gevuld met schoonheid, en dat u misschien het hart bent van Mij van de Liefde die Ik Ben,
dit brengt de rijkdom van het Licht en maakt de Hemel op Aarde.
Luister daarom, als Ik tegen u zeg, dat ik de substantie ben voor creatie en dat Ik uw Goddelijke ouder bent.
Alles wat Ik voor u wilt is dat u focust op die rijkdom, en die focus is op Liefde door de opening van uw open hart naar de wereld.
Laat op dit moment uw hart in waarheid open en laat uw bewustzijn vrij in Geest,
In Mijn aanwezigheid expanderend in zijn oneindige ware natuur en uw ware ervaring dat Ik het overvloedige leven Ben en Ik Ben Van U.

Ik Ben van u als de Goddelijke Ouder. Ik Ben van u in alles wat Ik Ben.
Ik Ben van u als de substantie van het leven zelf, de schittering, de dans, het oneindige, het glorieuze, altijd aanwezige leven, dat is de substantie Liefde en bewustzijn wachtend op u.
Wachtend op u om dat te zijn waar de focus op Licht is, wat de Liefde verder brengt en het verdubbeld in uw hart en stuurt het naar de wereld om ieder menselijk wezen mee begiftigd.
Met deze begiftiging, ontvangt u het ook zelf.
Om dit te doen moet dit op de diepste niveaus van uw wezen erkennen dat u een oneindig menselijk wezen bent.
Uw nalatenschap komt niet via uw ouders in deze wereld en heeft niets te doen met fysieke realiteit, met fysieke genetica en DNA.
Uw levende waarheid is het hart van God, de oneindige substantie van Liefde,
De krachtige elektronen van Licht die voort worden gebracht door uw Tweelingvlam Hart,
Is de werkelijke explosie van leven wachtend op u voor eendracht,
om het eens te worden en dit naar uw focus en uw Liefde te brengen.

Wat u lief hebt zegent u. Laat Mij dit nog een keer tegen u vertellen. Dit laat u een van de grootste problemen zien met geld. Omdat, dierbaren, u er niet van houd. U hebt er misschien respect voor.
Hier mee heft u wat problemen. U bent hier over in discussie met u zelf.
U voelt dat het niet Spiritueel is. Een deel van u wilt het weigeren en weglopen,
om dat u een belofte hebt gegeven. En nu, hunker het andere deel naar vrijheid,
om deze vrijheid te vinden die ware overvloed brengt in deze wereld en overal.

Maar toch zijn deze liefde/haatverhoudingen of een verhouding van geen Liefde,
bij allen niet het soort verhouding dat u toestaat om te vertonen,
maar die u wel toestaat om uw hart te gebruiken aangezien het moet functioneren,
net zoals uw bewustzijn zoals dat die de stroom van Liefde door uw hart concentreert.
That is the cycle of Creation. Love pours through your open heart unimpeded and your consciousness connects with that stream of endless Love and brings to it the focus of the Creator – that which I Am in you.

Dus, slechts zo kunt u de energie in de juiste groepering met de het leven plaatsen,
waarheid en vrijheid voelen is uw erfenis en uw inherente aard,
die eenvoudig op u wacht om het te op eisen.
Zo de eerste stap voor velen van u is diep in uw bewustzijn,
en in uw verhouding met de sub – verwezenlijking van het ego te speuren,
en uw ware verhouding met overvloed en vooral ,geliefden, met geld.
Trek dit omhoog in Mijn aanwezigheid in de tijden van diepe meditatie en waarlijk kan voelen,
Waar het van gemaakt is, dit is simpee de samen voeging van de energie van Leven.
Het is dat waar Ik u elke moment mee voed en verder brengt in uw perfectie,
Uw voeding en de vrijheid van manifesteren van perfecte vreugde en het vervullen van uw verplichting van uw diensten om lief te hebben altijd en overall op dit te focussen, constant.
Alleen als u Mijn overvloed en oneindigheid werkelijk kan voelen, want dit is uw erfenis,
Vrijheid die komt van het weten in elke atoom, die Ik voedt in uw Leven, u verzorgt,
En aan u verstrekt, en u alles schenkt wat u nodig hebt om uit te reiken en het goud te accepteren van de levende Geest van Shekinah, het vrouwelijke, en de kracht van concentratie die mannelijk is, de grote beweging.

Gecombineerd, zij zijn het Koppel van beweging en de stilte, van vrouwelijk en mannelijke,
zij zijn de explosieve vervoering van de Tweelingvlam Harten,
als de katalysator van de ,schat, die Ik Ben.
Wanneer u eerst de ware vrijheid, die direct door Mijn verzorging komt,
dan kunt u de ervaring in uw leven brengen als zoals met geld en met alle symbolen,
van alle rijkdom en vrijheid in de wereld.
Jullie, als Mijn creatieve harten en bewustzijn van Alles wat Ik Ben, de Tweelingvlam buis, doorgang, van gunst, dit kan alles voortbrengen die u gebruikt als symbolen van Mijn overvloedige zorg en Liefde voor jullie.

Dus kom in deze commune en drink er van. Drink in het Licht, dierbaren, en baad in de kracht van uw eigen natuur als het grote Tweelingvlam Hart van God die Ik Ben en laat uw hart dit zijn,
het brengt Liefde door de vortex van uw hart in de wereld,
en het is tevens de katalysator van vrijheid.
Ik herinner u eraan dat niet alleen u van dat moet houden, van wat u gebruikt om te creëren
maar ook om de creatieve energie van God te zijn Ik Ben, u die van uit Spirit geboren is,
in de wereld van dualiteit, en in de eindeloze uitgestrektheid van gunst geboren te zijn
uit de pulserende eeuwigdurende voorziening van het Leven in het Hart van Al,
waar de verwezenlijking die binnen mij is, bewust in u aanwezig is.

Dit jaar zal de opening van voor deze ervaring brengen.
In de ogen van Spirit is het als een opening in het rijk van dualiteit,
die lijkt op de versmalling waar Jezus over sprak.
Eenmaal door de poort, opent het in uitgestrektheid in een grote trechter,
die u terug brengt naar de Ware Liefde.
Eenmaal in het Waarheid, is uw hart mee voerend naar de wereld in uw leven op Aarde,
en dit is de buis de ,doorgang, voor de energieën van creatie..
Laat mij u in het grenzeloze leven brengen en uw bewustzijn baden in eindeloze vrijheid,
Laat mij zijn waar uw hart naar roept, en laat Mij uw hart overvloedig maken met de Liefde die Ik Ben.

Laat Mij dichterbij komen. Laat Mij u vullen.
Als Ik u vul, dan voelt u de expansie. Voel hoe het Licht u vrij zal maken uit de gevangenis van dualiteit, en u bevrijden van de begrenzing van het ego.
Voel de vleugels van uw gevleugelde Spirituele Hart u eindelijk optillen, naar grensloos zijn,
Oneindige Liefde en Vreugde, maar het meest van alles, eindeloze overvloed.
Overal waar u kijkt is voldoende, meer dan genoeg voor u.
Er is meer dan genoeg voor uw hart om te verdubbelen en op de mensheid te focussen zodat zij misschien ook vrij kunnen zijn.
Hoe voelt het om werkelijk vrij te zijn? Om vrij te zijn op een grenzeloze manier?
Hoe voelt het om in Spirit op te reizen en de waarheid te kennen dat Ik Alles Ben wat u nodig hebt? Alles te ervaren waar van u houd, dierbaren, dat Ben Ik.
Er is meer, altijd meer, oneindig. Liefde is altijd meer, wat u lief hebt verdubbeld zich.
Licht is altijd meer. Het groeit en groeit. Leven is altijd meer. Het is meer glorieus vreugdevol
en gezegend. Het hart van God is altijd Meer, schenkend. Dit Hart geliefde, is van jullie.
Het is van jullie om naar te grijpen en op te eisen. Het is van jullie om te gebruiken in de levende overvloed van Mij.

Het grootste verlangen voor u is lief te hebben, Mij lief te hebben, en overvloedige vrijheid.
De vrijheid is gevallen, en moet opnieuw ge claimt worden, als u dit hebt gedaan,
Dan houd u van de grootste zoektocht naar het Licht, die dan door u heen vloeit en de focus op de substantie van Licht in uw hart en uw wezen, met het weten dat u grenzeloos bent in vrijheid,
En deze vrijheid kan alleen komen als u zult herkennen dat u er naar moet uitreiken en kan accepteren dat Ik de Bron Ben, van uw benodigdheden die u in het Leven nodig hebt.
U hoeft alleen in dankbaarheid te Leven, het te koesteren, te drinken van de energie waarin Ik u voor zie, En beiden te openen, hart en verstand, en haast u in de wereld om te zegenen als de aanwezigheid van Mijn Liefde en Mijn Schenken.

In deze beweging van Gratie, er is ontvangen en er is schenken,
maar wat u werkelijk zal ervaren is de buis de doorgang waar het door heen komt,
en elk deel van deze zegening, dit overvloedige leven,
is van jullie om ernaar uit te reiken en u toe te eigenen als het door u heen stroomt.
Ik herhaal het nog maal, het is van u als u er naar grijpt en het claimt als het door u heen stroomt,
Mijn dierbaren, Mijn glorieuze eeuwige open hart. Ik Ben uw overvloed.
Zo waar, om ware overvloed te begrijpen, u moet doen zoals de Meesters u verteld hebben en reis omhoog, net zo lang tot u ware vrijheid voelt, ware vrijheid zelfs in het concept het van nodig hebben.

Het is vrijheid om constant gespoeld te worden in de overvloed van God die Ik Ben, en te weten dat uw hart niet alleen de buis of door gang is, maar dat u de beweging bent en Ik de Wil,
en u bent diegene waar Ik op focus met de eindloze overvloed die Ik Ben.
Het is voor u bestemd om in rijkdom te leven, de rijkdom van de Levende Spirit.
U behoort de ontvanger te zijn van Mijn Rijkdom, omdat dit zo is, dierbaren, wat Ik Ben,
Dus is het natuurlijk dat u te leven als de levende adem van Creatie, die jullie continu ademen.
Als u Mij kunt voelen en de vrijheid, dan zult u weten dat Ik voor Eeuwig de Rijkste Ben.
Ik Ben de overvloed van de Levende Spirt.
Ik Ben de Hoorn van Overvloed.
Ik Ben dat waar door vrijheid komt.

Op het moment dat u dit accepteert en er van kan houden, bent u gezegend.
Overal waar u Liefde op focust, gebeurd.
Die kracht en die vrijheid, van Al wat Ik Ben komt als een geschenk naar u toe, als u uw handen naar Spirit uit steekt en accepteert.
Dan, reikt u de handen van leven en schenkt het verder.
Ieder moment van Mij Houden met ware devotie, dan zult u eindelijk de Cirkel van het Leven zijn.
Om dit te doen vraagt om elke focus niet naar de verkeerde wereld te plaatsen, dat is de wereld van lijden en struikelen, van de wereld die zoveel concepten van geld
Van een wereld die zo veel onjuistheden bevat, in relatie tot de concepten van geld,
Overvloed en vrijheid.
U moet uw focus weg trekken van elke gedachte of gevoel van gebrek.
Breng u zelf terug naar de letter soort van het leven, en de ervaring van volledigheid,
perfectie en de eindeloze rijkdom van God en verblijf.
Precies hoe het in het script staat beschreven, u kunt niet de wereld en Spirit dienen.
De wereld zegt dat tekortkoming een deel van het leven is, en dat rijkdom maar voor enkelen is.
Maar Ik zeg, Ik ben het Hart van Liefde die eindeloos is en u bent de ontvanger van Liefde.
Dat Liefde en Licht van bewustzijn de ingrediënten zijn voor de overvloed van God,
En dat is uw ware erfenis.
U kunt niet op beiden dingen focussen en uw vrijheid manifesteren en het overvloedige Leven in Mij.
Dus laat dit jaar een jaar zijn van de ware rijkdom.
Ga de verbintenis aan om uw ware erfenis te herinneren,
en uw identiteit te eisen als kind van God,
en niet een kind van de beperkte wereld.