1-6-09 Nedl vertaling: Anneke van Gogh-Winterswijk

1-6-09 Nedl vertaling: Anneke van Gogh-Winterswijk
1-6-09
Nedl vertaling:
Anneke van Gogh-Winterswijk

Een nieuwe boodschap van Jezus.

Ik ben Jeshua die gene die jullie kennen als Jezus.
Ik ben het wezen die in bewustzijn de energie van Christus vasthoud,
de Christus, de levende zuiverheid van Liefde is de essentie van onze Schepper.
Ik ben de persoon die de brug tussen het zuivere Licht is, en de beweging van Creatie,
en het leven binnen de wereld zoals die door het mensdom wordt ervaren.
Ik ben de perfecte ene om bij u te komen voor nieuwe beginselen,
om met u als van vriend -tot- vriend te spreken over de Nieuwe Wereld,
het nieuwe jaar en het nieuwe leven die binnenin u geboren is.
Het is de geboorte van een Spirit van vrijheid en vreugde wat uw hart vleugels geeft.
Dit is wat ik voor u wens, mijn dierbare vrienden, als u dit nieuwe jaar begroet.
Kom! Laat ons dansen, een nieuwe dans voor de mensheid.
Laat ons een nieuw lied van Leven en Vrijheid zingen.

Als uw hart zich herinnert wat het betekend om onbegrensd te zijn,
laat ons dan samen met de mensheid in deze dans brengen.
Houd van hen zuiver en goed, en sta ieder bij om iets nieuws te worden,
geboren van Licht en Geest, vrijheid en vreugde omhelzend.
Velen van u maken in deze tijd van het jaar om resoluties om doelstellingen te bereiken..
Mag ik voorstellen dat de resolutie voor dit jaar zou moeten zijn:
alles te laten vallen wat u tegen houd, en creëer een Spirit van Liefde,
en omarm uw onbegrensde natuur, uw ware creativiteit als het levende,
hart van onze Schepper, uw ware creativiteit als het levende hart van onze Schepper omhelst.
Ik heb geleefd in de ervaring van de mensheid, en daarom kom Ik naar u toe om,
naast u te lopen en uw vriend en Gids te kunnen zijn.
Ik kan tegen u zeggen, stijg hoger, sla uw vleugels uit. Laat uw ballast vallen.
Geef alles vrij wat u voor zolang in bedwang heeft gehouden,
en vlieg in het Licht van de glorierijke vrijheid en uw waarheid,
als de levende Spirit van Liefde.
Maar Ik kan ook tegen u zeggen, herinner de wereld waarin u leeft,
en de belofte die u gemaakt heeft met hart en Ziel, om in deze wereld te komen om deze,
Energie te zijn die de mensheid de kracht geeft om te stijgen en co – Scheppers te worden,
van een Nieuwe Wereld van Liefde.

Als u naar het Licht vliegt met groeiende vleugels en gefocust aan die vrijheid.
Dan kan Ik in je hart fluisteren, herinner u aan uw Broeders en Zusters.
Denk er aan dat u ook de brug van de bewegende Liefde en Licht bent,
En met dit is een wereld wezen geboren in iets Nieuw Bewustzijn van het geheel.
Ik kwam en leefde het symbool van het Kruis. Het was natuurlijk, doelbewust,
dat het Kruis geworden is zoals u mij nu kent, niet vanwege het plaatje van mijn lijden.
Allicht weet u nu dat dit een leugen was. Ik heb totaal niet geleden,
Behalve in de diepe erkenning van de angst die de mensheid ervaart,
in de afscheiding van God.
Ik kwam en gebruikte het Kruis als Mijn Symbool omdat het Kruis samen brengt,verbind,
Dat dit het Rijzende Licht is in de wereld die wij dienen. Wij dienen samen,
mijn dierbare vrienden, en dit dienen heeft balans nodig.
Dus Ik kom naast u wandelen en dat u misschien op nieuw herboren wordt in Spirit,
en uw begaafdheid claimt om met Liefde te creëren, een wereld die de wereld,
en het geheel omarmt en aan ieder de ervaring schenkt van een uitbundig,
glorieus en vrij leven.
Laat dit jaar worden toegewijd aan het verwijderen van oude bagage,
of het nu uw eigen bagage of bagage van het mensdom is,
die om het even van welk geloof dan ook, het lijden,verwarring en beperking,
van pijn en wanhoop en een deel van welk leven dan ook.
Als wij de volle expressie geven aan de vreugde en vrijheid die u bent,
en uw hartvleugels stijgen naar het geheel, de eenheid,
zodat uw hart blij zal zijn met de levende Spirit,
laat het dan stijgen en een spiraal met elke beweging omhoog een van creatie zijn,
verzameld voor de mensheid en breng hen naar het Licht met u.

Dit jaar zal het jaar van vrijheid zijn, waar in u de brug tussen Hemel en Aarde zal worden,
Een jaar waar u de vreugde dans van energie die oneindig is, en de Spirit van God,
levend in u zal opstijgen, een jaar van de kracht van uw co – Schepper schap,
en in vreugde zal zijn met mij om de mensheid de vleugels van vrijheid voor het hart,
van elk wezen die nu het Zelf ziet op Aarde.
Om dit te kunnen doen, vereist dat u nooit vergeet wie u bent..
En nooit zal vergeten dat leven zo een kostbaar iets is, en dat het wonder van Nieuw Leven wacht om verder door de kracht van Liefde en uw bewustzijn en hart op het focussen.
Dus u wordt dan ook het Levende Kruis, de rechte en ware buis, doorgang, van Ware Liefde.
U wordt het oneindige bewustzijn van vrijheid, de uitbundige vreugde die van God in bubbels door u heen gaat om de wereld te voeden, van te houden en allen te laten leven vrij en perfect,
Van waar u bent, als de brug tussen hemel en Aarde.
Om met mij deze stappen te bewandelen, is de mantel van de Christus met eer te dragen,
de Christus, die tegen God zegt, onze Glorieuze Schepper,
Geen leven is vrij als er iemand achter blijft die berooft of alleen is,


Dus u komt de Aarde bewandelen als de Bodhisattva, ,Verlichte Geest,
hij of zij die de belofte heeft gemaakt te dienen en het Licht te zijn,
de beweging van de volledigheid van Liefde te zijn.
die zorgvuldig op de wereld wordt gefocust.
Elke beweging wordt gedaan met verering en elk hart is geëerd, en door dat eren,
vrijgegeven van elke ballast die het aan een wereld gebonden houdt
die niet in onbegrensde vreugde wordt gezegend.
Er is een weg om in de wereld te zijn, maar niet van.
De weg is om je leven te vieren, het vieren van de ware Christus in u, in elk moment,
dat u leeft in verering in de wereld.
Dan ontsteekt u de schittering van het Licht van vrijheid in elk hart bewust in het dienen,
tot dat de wereld is verlicht door een biljoen vlammen, een biljoen, triljoen vlammen van,
het verheugen, als elk hart vrij vliegt als die van u. Dit komt mijn dierbare vrienden,
door simpel te erkennen. Elke brein is geheel in leven en vrij om te leven in de gulle,
gift van echt vieren aangezien het in eenheid met God wordt geleefd.
Zo, wat is nodig om dit jaar te beginnen om deze kaars te dragen,
Dit Licht wat bedoeld is om elk menselijk hart te ontsteken en dit werk samen te doen,
In partner schap met onze Schepper, zonder enig, inkopen van, in geen enkele van de oude geloven, zelfs wanneer u de trekkracht van de oude besluiten,
die u zelf gemaakt hebt tegen komt?
Nog Een keer, mijn antwoord is om elk stukje gebied van leven te vieren,
Door te leven met passie en vreugde en in de Spirit van de Goddelijke overvloed te leven.
Met het bewustzijn dat zich kan verheffen tot aan de Pinal klier ,pijnappel,
en met een hart zo groot als de wereld.

Als ieder hart geliefd is in uw hart, en elk leven ziet als kostbaar, en vrijheid van de levende,
God van Liefde, die spreekt met uw stem en lief heeft met het hart,
Dan zult u de uitbreiding van de glorie van God, en de beweging van de Liefde in tederheid. U zult elk zuiver hart die voor en in u is eren, en de geboorte Christus als mensheid.
Om dit te kunnen doen, moeten wij iets planten in het collectieve bewustzijn en de,
voorlichting van het gevleugelde hart van de mensheid als het bevrijd opstijgt,
naar de sterren in de kosmos, opgeteld met de adem van God,
en gebaad in het pure Licht van de Hemel, terwijl u wandelt in verering op Aarde.
U zult bereid en enorm glorierijk te zijn zodat dromen in uw bewustzijn,
in de wereld zijn die God gecreëerd heeft, een wereld van Licht en dansende levende,
eenheid en gepassioneerde Liefde gedeeld met elke ademhaling.
Het is omgeven met de rijkdom en overvloed van God,
tot dat de wereld zo gevuld is met Licht, dat het werkelijk het gevleugelde hart is,
stijgende in dat Licht tot het terug smelt in de levende substantie van eenheid en Liefde.
Ik wil u leren hoe het kruis van creatie te zijn, hoe het onbegrensde verticale leven,
te leven terwijl u de mensheid in de armen houd van het Kruis, uw armen zijn het verlengde horizontale om Al het leven te omarmen.
Als u het leven zich gepassioneerd omarmt in die plaats waar het Kruis het centrum raakt,
geliefde vrienden, dit is uw hart, uw hart is het centrum en het wonder.
Uw hart verbindt de twee samen, de beweging rechtop is de Spirit,
Met de ervaring van het leven in de wereld, het creëert van twee dingen,
Een Liefde, Een Leven, Een ding. Dat is het Wonder.

Dat dierbare vrienden, is altijd ons doel geweest, een doel wat nu verwezenlijkt kan worden.
Wij kunnen dit bewerkstelligen door dagelijks met een uitzonderlijke uitbundigheid te leven omdat wij werkelijk verliefd zijn op het leven.
Als u van het leven houdt, zijn er geen dingen zoals problemen.
U zult zeggen, kijk naar deze nieuwe ervaring.
Laat mij het zo voelen, dat ik connectie heb met mijn geliefde broeders en zusters,
van het hart, en dit is de mensheid.
Wij kunnen dit leven vieren met elkaar, en deze ervaring terug naar het centrum brengen,
Het verticale, herinneringen van de Spirit in jullie en het wonder,
het wonder waar Hemel en Aarde samen zijn, dat is het hart.
Als u dit Nieuwe Jaar het leven danst en elke ervaring omarmt,
als iets heerlijks om van te houden, iets om te verbazen dat u iets krijgt om te delen met de mensheid, en iets dat u hoog kunt tillen in het Licht, dan kunt u zo gepassioneerd,
van de wereld houden dat het zich de Waarheid weer zal herinneren..
Wat het ook zal zijn, of de menselijke ervaring of de Krachten van de Natuur,
of de golf van levens ervaringen die soms erg hobbelig kunnen zijn, maar als alles van dit,
is in het hart van verering gebeurd, zal het direct omhoog stijgen, zoals Ik was in omarming met het leven, als iets oneindig en Al – Inclusief.


Als dit eenmaal herinnerd zal worden, zal dit een Wonder zijn,
als het hart alles omvormt met zijn Kracht, als het ware de wereld meevoeren,
en naar het centrum brengt. Het leven zelf wordt het hart van God,
die een diepe en krachtige herinnering ervaart dat alles alleen Liefde is.
Als u mijn gezicht kan herinneren toen Ik de wereld bewandelde,
Dan herinnert u zich ook dat Liefde door mijn hele wezen werd uitgestraald.
Mijn ogen staarde en zag het Wonder van elk leven.
Elke waarde vermeerdering van het leven op Aarde was vreugde voor mij.
Terwijl het waarheid is dat Ik overleed omdat Ik niet het menselijke programma volgde,
het is ook waarheid dat vrijheid in ieder leeft en deze vrijheid komt van,
als u het leven leeft als een viering.


Het komt van in ieder moment te leven in vreugde en uitbundigheid,
en met de diepste dankbaarheid voor het Wonder van de Levende Christus te zijn,
Hemel en Aarde samenbrengend door leven, door het hart, door bewustzijn, door lichaam, door intentie, door het doel. Maar het meest van al komt het door de,
dat brengt de Kracht van God, levende Spirit van de Ik Ben, om te leven als Co – Scheppers, het Wonder ademend van moment tot moment een geschenk van Pure Liefde.
Dit is wat wij delen.
Wij delen dit met kostbare dieren en met de kinderen, met hen die al reeds weten,
wie te vertrouwen en herinneringen aan ons en de tederheid van de Liefde van onze Schepper. En dat God een doel voor ieder van ons heeft.


Wij delen het met hen die vermoeid zijn van hun reizen.
Wij delen dit met hen die helemaal zakelijk zijn,
Wij delen het met de dingen die levenloos lijken,
maar als wij luisteren dan spreken zij met de stem van Spirit.
Wij delen het met alle dingen die de eenheid voeden,
en dit begint door het te bewijzen via ons.

De levende ademende beweging van God, worden wij, en wij worden de levende Ik Ben,
de liefde delende met elke adem tocht van ons.
Als wij het delen, zien wij het overal en het ziet ons.
De handen van God houden de wereld in tederheid en koesteren elk leven compleet.
Ook zullen wij delen in de slinger van het leven op Aarde,
terug in het centrum waar God wordt herkend als de wereld,
en de wereld ziet God in Alles, en Alles wordt weer Heel.
Deze balans is wat het betekend om te leven als een Christus.
Het was de balans die ook Ik moest leren,
niet van het menselijke perspectief,
u moet leren om het Licht te zien en in vreugde te leven.
Maar het zien is Een, dan moet u nog leren wat Ik deed, om de weg van dit Licht te wandelen,
en vrijheid terug brengen aan de levende fabriek van de Aarde en van kostbaar leven,
van elk levend wezen tot dat het tapijt perfect is, glanzend, verbazend, en onberispelijk.
Het Levende Kruis van Creatie is heel en perfect gemaakt met onze Liefde.
Zo, bent u bereid, om de Christus te zijn in dit Nieuwe Jaar?
En te erkennen dat vrijheid alleen kan komen als alle harten vrij zijn?
En dat Verlichting nooit iets is wat men alleen kan verwezenlijken?
Zullen wij elkanders hand nemen en toetreden tot de cirkel – leven tot leven –
hart tot hart – in verering, iedereen terug te brengen de Een, in de waarheid dat het hart,
het Wonder is van het leven verenigen van de levende God, het Licht van Al Wat Is,
met al wat leeft op Aarde en van hen een levend wonder maakt van overvloed,
dankbaarheid en vreugde.

Bron: www.circleoflight.net