In Mij is je Thuis

In Mij is je Thuis
In Mij is je Thuis

Ik roep je, Mijn kind,

Lieflijk kind van God,

Ontvangen in een zo grote Liefde

Dat de Hele Schepping erin geboren werd.

Ik roep je naar Huis.

Naar Huis in Mij. Naar Huis in de waarheid

Van wie je bent.

Niet ‘naar huis’ om deze wereld te verlaten

Maar eerder om je Werkelijke Thuis te vinden

Hier, in dit leven op Aarde.

Och, laat Mij Mijn armen van licht

Zo teder om je heen slaan

Dat al je pijn nu vervaagt.

Laat Mij je tranen drogen.

Laat Mij je geliefde wang aanraken.

Ach, Mijn geliefde kind, hoezeer mis Ik je!

En hoezeer mis jij Mij ook,

Want Ik kan je verlangen voelen

In de nacht van je verwarring,

Terwijl je je afvraagt of je ooit ergens thuis zult horen.

Geliefde, Ik moet je vertellen

Dat je hier niet thuis hoort!

Je hoort niet thuis in zo’n wereld

van pijn en zielensmart.

Je bent hier veel te mooi voor!

En ergens, diep van binnen,

Weet je dit.

Je hele leven heb je gewacht

Op iemand, die jou eindelijk zou herkennen

Iemand die jou werkelijkheid raakt.

Ik Ben die ene.

Je thuis is voor altijd in Mij.

En zoals de sterren in de hemelen zingen

Zo zal je hart zingen

Als je voor Liefde naar Mij terugkeert.

Dierbaar magnifiek kind van God,

Alleen wanneer je jezelf kent

In Mij, jezelf ziet zoals Ik je zie

Zul je eindelijk begrijpen

Dat je Thuis niet van deze wereld is.

Mijn hart is je Thuis.

Je Thuis is het zoete mysterie

Van ons samenzijn.

Je voedsel is de nectar van Liefde

Waarmee ik je elk moment zal voeden.

Druppel voor druppel, zul je

Je kracht en perfectie terug krijgen.

En elk kostbaar moment dat je terug keert

Zul je je herinneren

Dat het leven zo bedoeld is!

Elke vraag beantwoord voordat

Je hem zelfs stelt,

En terwijl je met je hart

In Mijn ogen kijkt, zul je de gratie

En het wonder dat je bent aanschouwen.

Grote Roos van de Kosmos,

Hart van God, in al zijn grootsheid,

Stromende rijen van engelen,

Je gaat voort als perfecte Liefde

Vervuld met de zachte kracht dat je waarheid is

Dat wat je voor immer bent:

Mijn kind en niets anders.

En al deze andere rollen die je speelt

Hier in je leven op aarde

Zijn slechts een keuze die je maakte,

Vergetend wie je bent, geliefde,

Denkend dat je verdwaald was en alleen,

Heb je buiten jezelf gezocht

Om je huis te vinden en te ontdekken

Wie je bent.

Je dacht dat Ik je had verlaten!

Je dacht dat er een plek was

Waar Ik niet aanwezig was,

En dus een plaats waar iets

Dat je ‘duisternis’ noemde, huisde.

Een plek waar Ik niet aanwezig was.

Geliefde, dat is onmogelijk.

Want Ik Ben overal. En

Ik Ben alleen Liefde – alleen Liefde

En anders niets.

Oh, keer terug naar Mijn hart!

Kom terug in Mijn armen!

Kom en laat je moede hoofd rusten

Op het kussen van het universum

En laat Mij dit slaapliedje voor je zingen

‘Ontwaakt, ontwaakt, Mijn dierbaar kind,

De ene die Ik zo bemin.

Ik zing dit voor jou, terwijl je nog slaapt,

en droomt dat we gescheiden zijn.

Hoezeer mis Ik je als je slaapt!

‘Hoezeer houd Ik je vast met zo’n verlangen

Terwijl je droomt van pijn en duisternis,

Terwijl je dwaalt door de woestijn,

Terwijl de droom maar door- en doorgaat

En je huilt in de wildernis.

‘Gelovend dat je zonder Mij bent.

Gelovend dat je beschadigd bent,

Gelovend dat Ik je vergelaten heb

Voor dit verschrikkelijke, eenzame lot.

Naar Mij roepend, roepend in de droom.

‘Ik Heb je vast, Mijn dierbare.

Ik heb je lief, onvoorwaardelijk.

Ik laat Mijn hand van licht op je gezicht rusten.

Oh, bidt niet dat Ik Kom

Opdat je niet vast houd wat je gedroomd hebt!

‘In plaats daarvan, zal ik je wakker blijven zingen.

Geloof niet dat Ik je niet lief heb

Als Ik iets dat voor je verschijnt in je droom

Niet staaf!

Oh, denk niet dat Ik Mij daar niets van aantrek!

‘Ik trek Mij er wel wat van aan! Met alle Liefde die Ik Ben

Houdt Ik je vast. Ik bescherm je.

Ik droog de tranen die je schreit

Terwijl je droomt dat je

Ver van Mij verwijderd bent.

Ik zing je toe bij elke zonsopgang.

Elke dag heb Ik je meer lief.

Ik wieg je in Mijn armen en Ik fluister,

“Ik Ben hier, geliefde. Ik Ben

nader dan de lucht die je inademt.

‘Oh, geliefd en dierbaar kind van God,

Ontwaakt! En zelfs terwijl je nog droomt,

Herinner je in wiens armen je slaapt,

In wiens hart je je thuis vindt.

In Liefde houd Ik je vast,

Voor altijd.

‘Oh dierbaar kind van Mij,

stromen van glorie,

laat Mijn Liefde je omvatten.

Laat Mij je altijd zachtjes

naar Mij terug draaien.

Hier naar toe, waar jij in Mij verblijft,

Naar hier waar we persoonlijk zijn,

Naar hier waar Ik je nader ben

Dan je eigen handen en voeten,

Nader dan je eigen adem.

Ik Ben jouw elk antwoord

En je bent veilig bij Mij,

Wat voor droom er ook nog maar

Om je heen wervelt.

Je bent thuis, daar waar je hoort.

Thuis in zoet samenzijn

Thuis in perfecte Liefde.

Thuis in alle overvloed.

Thuis waar ‘motten en roest’

De Liefde niet corrumperen die je bent.

Wat jij gelooft

Zal voor jou gemanifesteerd worden.

‘Op Aarde gelijk als in de Hemelen’,

Dat is onze convenant van vreugde

Geloof in Mij.

Onze convenant is geschreven

In woorden van licht

Gespeld met

Letters van vreugde

Op je hart.

Ik zal je vrede brengen.

Ik zal je Liefde laten zien.

De droom van goed en kwaad

Eindigt nu,

Kind van God.

Verwacht niet van Mij

Dat ik je gebeden verhoor die hun basis hebben in een droom

Van verdriet en pijn

Want ik Ben alleen Liefde

Voor altijd.

In Mij bestaat geen duisternis.

En zo Ben ik je schuilplaats.

Ik Ben je waarheid

als enkel Liefde.

Jij bent Mijn hart.

Kun jij dit lieflijke refrein horen,

De scharen der engelen zingen?

Kun je het voelen resoneren

In je zoete

En tijdloze hart?

Liefde daagt hier nu

In je leven,

Strepen van lichtend kleur

Doordringen de duisternis

Van je droom.

Zachtjes draai ik je om.

De engelen houden hun adem in

Zonnestelsels, universa

Een kosmos van Liefde

Wachtende op het ontwaken van een kind van God.

Kom thuis naar Mij,

Verloren zoon, dochter van licht.

Laat deze Liefde persoonlijk zijn.

Laat nog eens je hart

Met verwondering gevuld zijn.

Keer weer, oh zoete communie,

Jullie zijn wonderen in een vorm.

Wachtend om slechts te ontdekken

Dat Liefde, en uitsluitend Liefde

Is wat je werkelijk bent.

Oh, magnifiek kind,

Laat Mij je tranen drogen.

Ik heb je nooit verlaten

Terwijl je slaapt en droomt,

Zelfs nog geen ogenblik.

Ik Ben elk antwoord

Voor elk probleem.

Ik Ben de oplossing

Voor elke pijn.

In Mij is slechts Liefde.

Dus, terwijl je in Mij gelooft,

Terwijl je dierbare ogen

Nu open gaan,

Zul je je waarheid vinden

Als een wereld van enkel Liefde.

Je herinnert het je, of niet?

Je kunt Mij in je hart voelen.

Geliefde, Ik heb je nodig!

Oh, om je Liefde weer

Levend in Mij te voelen!

En om je de anderen te zien raken,

Je zusters en

Broeders vast te zien houden, teder

Binnen de Cirkel

Van je Liefde!

Dat Ik door jou

Aanwezig kan zijn in de droom,

Dat door jou de Liefde kan schijnen

In de wereld

Van duisternis en licht.

Ik kan deze droom

Niet binnengaan

Want Ik Ben niets dan Liefde.

Maar jij kunt het wel!

Jij die thuis bent.

Ik zal Mijn kinderen

door jouw hart Liefhebben,

Genesteld als dat is

In Mijn grotere Wil.

Jij zult Mijn Liefde zijn,

Bevrijd.

Onze persoonlijke verhouding,

Deze zuivere en glorieuze Liefde,

Als antwoord op

Alle vragen,

En het einde van alle angsten.

Thuis in Mijn hart,

Ben je overal Thuis,

Zelfs in een droom

Met twee krachten, licht en donker.

Je zult alleen Liefde zien, terwijl je je handen uitstrekt

naar de anderen.

Welkom thuis geliefde.