Iprecies Hoe Persoonlijk Is Onze Relatie Met God

Iprecies Hoe Persoonlijk Is Onze Relatie Met God
PRECIES HOE PERSOONLIJK IS ONZE RELATIE MET GOD.

DEZE AARDE BEWANDELEN IN VREDE EN VEILIGHEID

GOD door Yaël and Doug Powell

Als je in de Geest naar het Licht klimt, wanneer je door de Kristallijnen matrices opstijgt, stralen in het altijd schijnen, indien je de kleden van de Stralende Wezens beroert en tot op de grens van de leegte komt, wat vind je dan daar? Wanneer je de Oceaan van het Al beziet, wanneer je op de kusten van eeuwigheid staat, wat wordt onthuld? Een Liefde voor jou die veel groter is dan wat je je ooit verbeeld kon hebben, stralend hart van Liefde dat je bent. Terwijl je daar staat zal je ontdekken dat er slechts één ding veranderd is. En dat is je acceptatie. Want daar in het hoogste van het hoogste licht, is alles levend bewegend licht – zelfs datgene waarvan je geloofde dat het niet-manifest was. Echter het enige verschil, geliefden, is dat je de hele waarheid van de Liefde die Ik voor je heb, zou kennen.

Maar zelfs daar, aanwezig op het moment waar Liefde beweegt (of zelfs het moment daarvoor), indien je zou kijken door een ‘afwegende geest’, zou je helemaal niets zien! Alleen door met het oog van het hart te kijken zou je kunnen zien wie Ik Ben. En alleen door de Liefde te zien die Ik Ben, zou je kunnen meemaken hoeveel Ik van je houd.

‘Wat?’ zegt je geest als je weer terug op Aarde bent, ‘wat heb ik daar echt gezien?’ Je zag wat Ik je uitgelegd heb: dat Ik je helemaal en voor altijd lief heb. Je zag ook de waarheid die Ik voor je blijf plaatsen, nu dat je voorbij de leugen van twee krachten hebt gekeken; nu dat je toegang hebt tot deze Liefde op elk moment. Nu. En nu. Altijd. Dat of je nu toegang hebt tot de moeilijke pad van de Mysterie School, of je nu een miljoen keer terug komt op Aarde, of je nu vecht en je je een weg naar de top van de ethers van licht en waarheid klauwt, je precies hetzelfde zult vinden als Ik je nu geef: Mijn persoonlijke zuivere, niet flakkerende eeuwige tedere en glorieuze Liefde. Dat Alles dat Ik Ben het jouwe is – alle geschenken, alle vreugde, de explosie van leven en de meest tedere en persoonlijke verzorging. En zowel hier als daar, Ik Ben de jouwe en jij bent de Mijne.

Dit betekent niet dat het geen moeite kost, want het kost meer dan je je voor kunt stellen. Maar wat het neemt is beschikbaar diep binnenin je – en dat is onze heilige communie. Als je je eenmaal realiseert dat je Mijn Liefde hebt, elk goed hebt, elke vreugde, hoef je dat alleen nog maar volledig te accepteren en waarlijk, aan jou is het koninkrijk der hemelen.

Ik heb je verteld dat Ik je elk antwoord Ben op je elke vraag, altijd. Maar je vergeet dit nog steeds. Je begint weer om je heen te zoeken. Je glijdt zo gemakkelijk in je denken, waar je me nooit kunt zien, zelfs al stond je aan de top van al het gecreëerde leven. Maar je kunt alle sporen van denken laten varen en in het hart tot Mij komen, oh geliefden, Ik zal jullie liefhebben. Je zult al Mijn Liefde voelen. Ik zal je in tederheid verheffen, je elk moment leiden. Ik zal voor je glorieuze scènes schilderen op de hemelen en Natuur zal je groeten zoals hij Jezus groette, want je zult niets dan Liefde zijn.

Hoe persoonlijk Ben Ik? Geliefden, stel deze vraag. Open je harten en accepteer het antwoord. Ik Ben je waarlijk nader dan je handen en je voeten. Ik Ben je nader dan je eigen adem. Ik heb je zo lief dat Alles wat Ik Ben manifest voor je is – manifest voor je om lief te hebben en manifest als Ik voorwaarts ga in onze relatie.

Geliefden, de Mensheid is desperaat voor deze Liefde. Maar ze hebben er geen idee van hoe te zoeken om het te vinden. Je weet hoe Ik je uitgelegd heb dat alles manifest is op elk niveau? Welnu, alles wat ik je gegeven heb over Liefde tussen Zielemaatjes is natuurlijk een reflectie van onze relatie.

Waarom zeg Ik dit? Ten eerste omdat iedereen dieper in onze echte relatie moet gaan. In het beleven van onze liefdevolle communie, onze persoonlijke, tedere, heilige en uitbundige Liefde, ieder dag, ieder uur, elk moment. Geliefden, de hemel, op Aarde of waar dan ook, is de hemel niet zonder God. Nu weet je natuurlijk dat Ik het niet heb over Eén of andere mentaal geconstrueerde hemel als plek, maar over de hemel als zijnde je rechtmatige staat van bestaan. Dus als ieder van jullie de diepe en glorieuze communie die we hebben herkent in die je met je Zielemaatje hebt, moet je die communie met Mij ook herkennen. En natuurlijk, omgekeerd vind je ook de uitdrukking in de Liefde die je met je Zielemaatje hebt, alles waar je je voor opent in onze communie, geliefden!

Ik Ben persoonlijk! Ik Ben volledig present in elk deeltje van licht! En ik ben net zo volledig aanwezig, hier, in ieder mens. Je bent geschapen om in een relatie van oneindige glorieuze Liefde met Mij te verkeren. En aldus, geliefden, aangezien alles dit reflecteert, ben je ook geschapen om een glorieuze Liefdesrelatie met al het andere te hebben! Is dit niet logisch – zelfs voor het kleine denken? Dat is het wel. Dit is natuurlijk alles wat Ik je gegeven heb; elke mystieke ervaring, elk moment van echte Liefde vindt hierin zijn basis, in deze waarheid.

Hieruit volgt dat als elke relatie met alles in de Schepping een reflectie is van onze relatie, wat het is, het de bedoeling is dat je in persoonlijke, tedere, overvloedige, extatische, van licht vervulde eenheid bent met alle dingen. Dat is weer logisch, of niet?

Dus dan is het ook logisch dat een relatie die niet persoonlijk, liefdevol, respectvol, gebaseerd op liefde en licht, niet Mijn Creatie is. Niet onze relatie! Niet jouw relatie die voortvloeit uit je communie met Mij. Daar heb je de illusie, de onechte wereld van omgekeerd denken. De wereld van dualiteit waar zelfs de mogelijkheid kan bestaan van iets anders dan relaties die geboren zijn in onze voortdurende eenheid gedurende elk moment van creatie.

Geliefden, ieder moment wordt Alles weer gecreëerd. Ik weet dat je dit nog niet volledig kunt bevatten, maar doe alsjeblieft je best. Ieder moment verlang Ik zo diep naar je met zo’n passie dat Ik je tevoorschijn roep uit Mijn wezen, perfect in Onze Liefde en in perfecte reflectie van die Liefde – met je Zielemaatje, met ons wezen en ook met alles dat manifest is. Om het zo simpel mogelijk te zeggen, je wordt steeds weer en weer en weer opnieuw gemaakt (of vernieuwd) in de meest glorieuze en tedere persoonlijke Liefde. Deze vernieuwing, deze nieuwe en perfecte jij met je nieuwe en perfecte Zielemaatje vindt Nu plaats. En Nu. En Nu. Kun je het je voorstellen? Alle Liefde die Ik Ben heeft je zo lief dat Ik je tevoorschijn roep, overspoel met Liefde, de hele Schepping om je heen uitstrooi en de patronen voor al je relaties vestig.

Laat ons nu van genade spreken. Ik heb je gezegd dat Alles wat Ik Ben van jou is en het komt allemaal naar je toe door genade. Alles wat je verlangt te zijn, schenk Ik je simpelweg middels de genade van Mijn Liefde voor jou. Wanneer je deze mogelijkheid éénmaal ziet – dat alleen het goede echt is – dan hoef je alleen maar ‘Ja’ te zeggen en het is van jou.

Eerst wil Ik zeggen dat het deel van dit ontwaken dat inspanningen vereist is dat je op het punt komt waar je de waarheid van Liefde kunt zien. Dit is wat Ik bedoelde met het bestrijden van de zwaarte van dit ego leven. Als je het eenmaal ziet, dan is het echter door genade dat je het verkrijgt als je eigen leven. Maar nu zie je, geliefden, dat dit woord genade, voor hen die zien, slechts de betekenis heeft van acceptatie van de waarheid van onze relatie

Echter zelfs wat Ik zei was niet gemakkelijk. Zou het gemakkelijk moeten zijn? Ja! Zonder inspanning! Maar de maskers van illusie zijn diep verweven met alles wat je om je heen ziet. Het is het zien achter deze maskers dat de inspanning vergt. Als het volbracht is, voelt het aan als genade, want plotseling, eindelijk, kun je Mijn Liefde ervaren! Er kan geen andere manier zijn om dit te beschrijven behalve te concluderen dat het naar jou van Mij gekomen is. Maar het komt echt naar je toe als je de waarheid van onze relatie herkent.

Ik zeg je, geliefden, Ik Ben de liefhebbende Ouder(s). Stop en laat dit bezinken. Ik Ben je liefhebbende Ouder(s). Ik creëerde je opdat Ik je zou hebben om lief te hebben. Jij. Jij uit al de enorme en glorieuze universa na universa. Jij, op elk niveau, in iedere wending, op ieder moment. Ik verlangde zo naar jou dat Ik je voortgebracht heb net zoals menselijke ouders hun kinderen voortbrengen. Alles reflecteert dit, weet je nog? Aldus doen je menselijke ouders dat ook. En nogmaals kun je zien dat alles wat je verkozen hebt mee te maken als een menselijk zelf (liever dan een spiritueel zelf) en wat niet Uitsluitend Liefde is, niet van Mij is.

Ik Ben je echte ouder. In een echt leven achter dualiteit zal altijd ditzelfde patroon bestaan: de ouders. De ouders, Goddelijk Masculien en Goddelijk Feminien, kinderen voortbrengend, nieuw leven, op elk niveau van Creatie. Nogmaals, zoals je dit weet, zo zul je ertoe komen om diep te waarheid te bevatten dat Ik je liefhebbende Ouder Ben, die zoveel van je houdt dat Alles voor je gemaakt is en dat alles wat je ziet dat anders is dan zo’n Liefde en zo’n relatie niet van Mij is.

Ik breng het leven van Jezus voor je. Ik plaats Jezus voor je omdat hij de enige is die een volmaakt juiste relatie met Mij had. Hij wist dat Ik Ben zijn liefhebbende Ouder(s) – niet metaforisch, in de actualiteit. Hij kende Mij persoonlijk. Hoe persoonlijk wil Ik dat jij ontdekt. Hij kwam niet tot zijn positie van helen en macht door zijn Wil door alle beproevingen te laten groeien.

Luister. Hij kwam in zijn macht omdat hij Mij meenam in elke beproeving. Persoonlijk. Hij wendde zich tot Mij zoals Ik Ben: zo aanwezig, zo liefdevol, zo volledig betrokken bij je leven.

En toen hij dit eenmaal gedaan had, keer op keer, wist hij zonder een greintje twijfel dat (a) Ik hem nooit iets alleen tegemoet zou laten treden , en (b) dat iets dat het patroon van onze Liefde niet zou weerkaatsen niet van Mij was, en (zeer belangrijk) daarom niets was. Minder dan niet echt, minder dan een verschijning, een illusie, want zelfs deze concepten impliceren dat er iets voor je te zien zou zijn. Nee Geliefden, hij kende Mijn Liefde zo persoonlijk, vertouwde er zo diep op dat hij zelfs niets anders zag. Dit is hoe hij genas.

Wat hij voor zich zag, waren Mijn kinderen, al deze vreemde bewegingen makend, buigend en pratend naar dingen die er niet waren! Dus hij keek naar Mij binnenin zich en voelde de potentie van Mijn Liefde, en dan gaf hij Mij aan hen. Hij zag Mij in zichzelf. Hij zag Mij in hen, en zachtjes verenigde hij de twee, zodoende datgene in hen zodanig verlichtend dat zij het zelf konden zien. Als ze het zagen hadden ze genade – het bewijs van Mijn persoonlijke en tedere Liefde voor hen gemanifesteerd. Maar net zoals met jullie kregen sommigen een glimp, voelden het Christus licht omhoogkomen in hen, en dan vergaten ze het langzaamaan terwijl de illusie terug kwam. Voor dezen vervaagde de genezing. Maar sommigen zagen Liefde als de enige waarheid en herinnerden zich Mij als hun ouder(s), en hadden Mij zodoende volledig in hun leven, Mij toestaand hen de levende waarheid van Alleen Liefde te tonen. Voor dezen bleef de genezing.

Jullie, geliefden, kunnen nu zien dat de momenten waarop de Christus in jullie gerezen is, de momenten zijn dat jullie Mij zo veel vertrouwden dat je alleen Liefde zag. Alleen Liefde en niets anders. De door-de-sluier ervaring; de glorieuze Gechristende momenten. Maar de illusie komt weder.

Aldus moet je nu komen in een diep (zelf-gemotiveerde) ervaring van de waarheid van Alleen Liefde en onze persoonlijke relatie. En als je dit doet, zal je de schellen nog meer van je ogen zien vallen. Meer nog vraag Ik van je. Meer nog moet je Mij vertrouwen, meer nog moet je Mij liefhebben. Zelfs dichter moet je naar Mij toekomen. Totdat, waarlijk, Ik elk moment in je ben, Mijn Levende Liefde om je heen gevouwen. Sta je kleine denken niet toe onze relatie te betreden, te analyseren wat woorden kunnen betekenen:’ Wat is Christus versus wat is God.’ De geest kan hiervoor geen plaats hebben. Dan als je Mijn Liefde kent, deze tedere Liefde waarin Ik de hele schat van de Schepping aan je voeten leg, dan zul je weten hoe je elkaar lief moet hebben. Hoe in elkaar te geloven. Hoe elkaar zo na te zijn dat je waarlijk in de ander bent, nader dan ademen, nader dan handen en voeten. En dan zul je weten wat mensen missen doordat ze hun spirituele ouder(s) vergeten, hun spirituele natuur, hun spirituele leven en de spirituele waarheid van de wereld.

En dan, geliefden, zul je het visioen realiseren dat altijd in je geleefd heeft: dat in deze komende tijden als je ooit midden in de leugen van geweld zit, of pijn, of haat, of gebrek, and dicht bij Mij blijft, zo dichtbij, dat je altijd weet dat Ik met je Ben, je overal kunt en zult gaan in veiligheid en in Liefde. Want datgene dat niet echt is kan je echt niet raken zolang je weet dat het geen realiteit heeft. Geen macht.

Samen, midden in de ineenstorting van de oude wereld, zullen allen die deze waarheid leven zegeningen voortbrengen. Je zult hun hoofden een beetje wenden, hen verplaatsen naar hun hart, en daar, staande op de puinhopen van de oude wereld zullen ze de Nieuwe binnenstappen. Maar zij kunnen dit niet zonder Mij doen. Zonder persoonlijke relatie. Want zie je, geliefden, mensen zijn wezen zoals ze nu zijn. Ze zijn wanhopig op zoek naar hun ouder(s). Toch Ben Ik de hele tijd hier.

Wat aangaande je co-creatorschap? Waarom refereer Ik aan de mensheid als Mijn kinderen? Ah – hier is een ander patroon: alle ware ouders kunnen niet wachten om te zien wat het kind van hun Liefde wordt. Ze anticiperen gretig op het uitvliegen van de kinderen. Oh, dat doe Ik ook met jullie! Maar zelfs dan zal Ik hier nog steeds zijn, jullie aanmoedigend, want Mijn Liefde houdt nooit op. Mijn geven stopt nooit. In plaats daarvan groeien jullie op om zelf ouders te worden! En net zoals Ik zul je kinderen creëren uit de vereniging met je Zielemaatje, waar je van zult houden precies zoals Ik van jullie houd. Zo zal Liefde groeien, aldus zal Mijn hart voller zijn als de Liefde die je bent rijpt. Oh geliefden, het is glorieus – en het stroomt in jou op dit moment – dit patroon van perfecte Liefde dat je bent.

Dus nu moet je naar buiten schouwen door je hart. Je moet eerst Mijn tedere Liefde binnenin je als de Christus, zowel voor jou als je Zielemaatje accepteren! Dan zul je de wereld aanschouwen en alleen Liefde als echt zien. (‘Het kaf van het koren scheiden’).

Onthoudt dat zijn enige macht jouw geloof erin is. Genade wacht hier op het ogenblik dat je ‘het krijgt’ en als je enige waarheid herkent de enige echte waarheid van Liefde. Onthoudt dat er niets valt te overwinnen. Je moet alleen Liefde accepteren.

Geliefden, stel je weer en weer hiervoor open tot er niets is dat het ook maar een beetje voor jouw blik doet vervagen. Dit moet je dagelijkse oefening zijn, de tijd nemend om het te ervaren, diep vanbinnen. Het moet meer dan een geloof zijn zodat niets je meer weg kan trekken van de waarheid die binnenin je tot leven is gekomen.

Helpt elkaar teder met je harten als je in het accepteren van de waarheid van Liefde oefent terwijl je midden in de laatste dagen op deze Aarde staat. Natuurlijk verdwijnt slechts de leugen van begrenzing.

Je bent nodig, geliefden, dus volbreng dit alsjeblieft zo snel als je in staat bent te geloven dat wat je voor je ogen ziet een illusie is.

Wend je tot Mij voor de hulp die je nodig hebt.