Het oplossen van weerstanden tegen het openen van het hart.

Het oplossen van weerstanden tegen het openen van het hart.
INTRODUCTIE:

De nu volgende Meditatie aangaande “Het oplossen van weerstanden, tegen het openen van het hart” werd via Yaël in de Cirkel van Licht gegeven op Dinsdag 19 November 2002, gedurende een groep bijeenkomst. Ons is duidelijk verteld, dat als je deze Meditatie eenmaal gedaan hebt en de verbinding met God tot stand hebt gebracht, het niet nodig is om haar nogmaals te doen.

Weerstanden, hoe dan ook, tegen het dienen te hebben van een helder en open

hart waar God Liefde doorheen kan laten stromen, zullen blijven opkomen, en

God zal deze weerstanden steeds blijven verwijderen.

Vanuit onze persoonlijke ervaringen het volgende: het is mogelijk in je

geest en emoties de situaties, die deze weerstanden gecreeerd hebben,

nogmaals vluchtig te beleven, zelfs met enig emotioneel ongemak. Dit is de

‘herhaling’ terwijl de verwijdering plaatsvindt. Als dit gebeurt, weet dan

dat het iets uit het verleden is, en dat U er geen aandacht aan hoeft te

schenken. Dank God simpelweg dat alle weerstanden tegen het openen van Uw

hart nu verwijderd worden. Door de verklaringen uit de Boodschappen van God

aan het einde van de Meditatie te lezen, zal dit duidelijk worden.

We hopen deze Meditatie binnenkort uit te brengen op audio. In de tussentijd

kun je hem uitprinten of hem van het computerscherm aflezen. We hebben

ruimte tussen elke paragraaf gelaten zodat je een paragraaf kunt lezen en

hem kunt ervaren, voordat je verder gaat.

DE MEDITATIE:

MEDITATIE VOOR HET OPLOSSEN VAN WEERSTANDEN TEGEN HET OPENEN VAN HET HART

“Adem een paar maal diep in en uit, en ga met je volle bewustzijn volledig

op in je hart. Open je hart, meer en meer en meer, elke keer dat je

inadement. Als je inademt en je hart open gaat, voel dan hoe je jezelf

verbindt met het Al van God, de grote oceaan van Liefde, vibrerend en

levend, onmetelijk en toch zacht.

“Dus nu heb je een luisterrijk open hart verbonden met het Al der Liefde.

Het onmetelijke, het niet-manifeste. En nu voel je hoe die oceaan van Gods

Liefde je wezen doordringt en door je hart vloeit. Natuurlijk niet alleen je

fysieke hart, maar het hart van Liefde dat je bent. Met elke uitademing

stroomt God door je heen om het gemanifesteerde leven te beroeren en lief te

hebben.

” We nemen onszelf nu waar als dat punt waar God door ons heen liefheeft.

Wees je bewust van hoe het voelt als Liefde door je heen vloeit. Voel hoe

zij elke cel in je lichaam zegent en kust, hoe zij elk deeltje van Liefde

die je bent belicht, hoe zij resoneert met het licht dat in elk atoom

aanwezig is, met het leven dat je bent. Hoe voelt het aan om het hart zelve

van God te zijn?

“Adem in, en wordt het open hart, in samenzijn met het Al der Liefde. Adem

uit terwijl Liefde door de opening die je bent heen stroomt en Gods Liefde

in de wereld komt. Merk hoe het aanvoelt om aangeraakt te worden door deze

Liefde, om haar voertuig te zijn, haar kruik. Sta de Liefde toe om door je

heen te vloeien en je geest om dat te op merken NADAT het gebeurd is.

“Indien je kunt, merk dan op, hoe deze Liefde de waarheid van wie je bent,

jouw bestaan eert.

” Terwijl je deze Liefde door je heen voelt stromen, blijf je bewustzijn van

het hart dat je bent dan ontvouwen. Dij uit tot er niets anders is. Geen

persoonlijkheid, geen lichaam, alleen maar de glorieuze opening voor Liefde.

Voel de viering van het leven, verrukking, vreugde terwijl die Liefde door

je heen stroomt. Bemerk dat er alleen Liefde is, door je heen wassend, door

je heen vliedend, zonder onderscheid. Het gaat niet naar enkele plaatsen wel

en niet naar andere. Het vindt niet sommige levens waardig en andere niet.

Het vloeit gewoon door je heen. Alle manifeste leven wordt door jou heen

lief gehad. Wij zijn de zich voortspoedende, dansende rivier der levende

Liefde, door het hart van God heen vloeiend.

” Nu richten we ons bewustzijn precies op die plaats waar de opening van ons

hart zich bevindt, de plek waar Gods Liefde door het ‘venster’ van onze

geest – het hart – heen stroomt, en we staan toe dat er iets voor die

opening komt, dat de doorgang van deze Liefde belemmert, een geloof of een

stuk van wie je denkt dat je bent, iets dat de vergeving van het loslaten

behoeft. Sta toe dat het van binnen uit opkomt vanuit de wijsheid dat God

Met Je Is. En houdt het voor de opening, dat je hart is.

” Verbindt je nu, terwijl je inademt – met het glorieuze Al van de Liefde

van God en sta die Liefde toe door je hart te stromen om dat scheurtje, dat

deel dat bevrijd moet worden lief te hebben. Het lief te hebben, het lief te

hebben, de Liefde erover uit te gieten met passie en met zachtheid, met alle

aandrang van de rivier van leven, die er naar uitreikt om het op te tillen,

en diens greep op je hart op te lossen. Liefde wast het vriendelijk tot je

het op ziet lossen, totdat waar eerst een blokkade was, nu alleen levende

Liefde bestaat. Weet dat alles dat aan deze Liefde blootgesteld wordt niet

anders kan dan oplossen, zijn energie eindelijk bevrijd.

” En nu, terwijl je inademt, wordt je vastgehouden binnen het Al van God. Je

wordt in zo’n magnifieke Liefde gehouden dat je vervuld bent met vreugde.

Een Liefde zo zacht dat je tot in elke vezel van je lichaam zeker bent van

Gods persoonlijke steun aan jou. Je bent ondergedompeld in overvloed en

perfectie – de perfectie van Gods Liefde voor jou. Je rust in de oceaan van

God en je bent van een helderheid vervuld, die je nooit eerder gekend hebt –

de ervaring van hoe precies God jou je unieke schoonheid laat zien, de

waarheid van jouw creatie. Deze glorieuze, alles omvattende, persoonlijke

doch eindeloze Liefde van God onthult aan jou de volle capaciteit van je

hart.

” En als je nu uitademt – vloeit Gods Liefde nu volmaakt ongeschonden door

je heen. De opening die het middelpunt van je wezen is, het grote hart dat

je bent is gevuld met extase omdat je je nu bewust bent dat deze zelfde

zachte, verheffende, diep persoonlijke Liefde van God die je ondergaan hebt,

door je hart kan stromen. Op deze manier kan God anderen bereiken door de

geheiligde opening voor Liefde die je bent. Het ‘venster’ van je geest, het

centrum van je wezen, je hart, is kristalhelder.

” En terwijl je weer inademt, voel je de zoete steun van het Al van God, die

jouw meest ware zelf naar je terugspiegelt. En terwijl je uitademt, ken je

jezelf als het heldere, ongeschonden hart, waardoorheen God nu de wereld

perfect lief heeft. Elke persoon, elke plant, elk deeltje energie – God zal

hen liefhebben door jou heen. En terwijl de goddelijke Liefde immer door je

heen vloeit, geef je, zonder ook maar een gedachte aan of verlangen naar

ontvangen. En zo zul je waarlijk alles ontvangen wat je geeft, hetgeen nu

alles is dat God door je heen geeft, vermenigvuldigd en gegeven aan je open

en aanvaardende hart.

” Nu heb je de zekerheid dat alle schendingen uit je hart verwijderd zullen

worden door God. Dus kun je simpelweg rusten in deze zekerheid – dat God het

werk der Liefde zal doen, in en door je heen, nu en op elk ander moment.”

Einde der Meditatie

COMMENTARY:

VERKLARING:

Aantekeningen van de Boodschappen van God met betrekking tot Het oplossen

van weerstanden tegen het openen van het hart, 24 november 2002.

” De weerstanden voor het hart, welke dan ook, worden uit de war gehaald als

een streng wol wanneer Liefde hen raakt, en terwijl ze ontrafelen, ‘spelen’

ze zichzelf nogmaals ‘af’. Ze bezetten de projector, trekken het scherm

omlaag en spelen een film af in je geest. Want dit is, natuurlijk, wat leven

in het ego eigenlijk is – miljarden van zich ontwarrende ‘films’, die de

overtuigingen van de geest afspelen, steeds weer opnieuw, terwijl het licht

van Mijn Liefde toegang zoekt.

” Maar je kunt weten, jij die nu bewust naar het centrale punt toe komt, dat

hoe meer je ‘uit je hoofd’ blijft, des te minder ‘nieuwe films’ je maakt, en

binnenkort (sneller dan je denkt) zullen er geen ‘filmspoelen’ meer zijn om

af te draaien..

” Indien je “JA” tegen Liefde zegt, zeg je dat je die weerstanden op wilt

laten lossen — dat je het licht van Mijn Liefde binnen wilt laten in de

bioscoop. En zo, voor jullie die je leven in schoonheid zien veranderen, de

weerspiegeling van je hart — kun je weten dat, als je je opeens weer ‘in

het toneelstuk’ bevindt, dit het opruimen IS van die dingen die de ruimte in

het hart innemen, die dingen die ‘de slinger’ in beweging zetten, zodat die

van het centrale punt af zwaait. Met name als je ervoor kiest om de

gereedschappen te gebruiken die gegeven zijn [bovenstaande Meditatie], kun

je er zeker van zijn dat dit het geval is, en dat het niet lang zal duren

voordat je in staat zult zijn om in de stilte van Mijn Liefde te verblijven,

en Mij toestaat om elk moment door jou te leven.”