De Boodschap voor Pasen De Deur Opening 7-04-09

De Boodschap voor Pasen De Deur Opening 7-04-09
world1De Boodschap voor Pasen

De Deur Opening

7-04-09

Geliefden, Ik roep jullie deze Pasen op om naar de deuropening te komen,

die de Verrijzenis is, en om badend in het Licht,

voor deze deuropening te staan.

Open jullie harten, zo dat het Licht binnen kan komen en reinigen.

Als jullie dit stralende Licht voelen en je hart erkent het Licht van binnen,

vraag Ik jullie om ook de Liefde te voelen die de heelheid creëert van Pasen, en de deuropening en sta de mensheid toe om door deze opening te kunnen gaan in de realiteit van Liefde die Ik Ben, de grote Unie die altijd de twee verschillende kanten van Licht en Liefde op neemt in de dans van perfectie.

Als jullie hart de deuropening van verrijzenis erkent, laat het dan ook de twee vibraties voelen, de vibratie van Licht die verlichting brengt,

deze zal dan creatie in elk levend moment brengen. En laat jullie hart de,

de Liefde waarin jullie leven voelen,

elk moment badend in zijn aanwezigheid.

Als de Liefde en Licht dansend en zingend met jullie hart, zal je ze voelen als belichaamt en als geschenk voor de mensheid, als die gene die jullie kennen als Jezus, en de ander zo als jullie haar kennen als Maria Magdalena.

In dit hart van Liefde brand de geboorte van Eenheid als de balans van de krachten van Creatie die samen komen in het Levende Nu,

altijd de perfecte relatie van Liefde, dat is de verrijzenis van Al wat Is,

in de Eenheid van Liefde en Licht die Ik Ben.

Laat niet toe dat het verstand ideeën omarmt,

maar laat jullie harten deze Levende Dans voelen die in jullie is.

Laat dit jullie door de opening heen trekken naar oneindigheid,L

Zodat je misschien jezelf als een vlam van Licht zult herkennen,

Een oceaan van Liefde samen geweven in de geboorte van oneindigheid,

en extase van vreugde om Liefde te schenken aan Al wat Is.

Dit is een Paradox voor het verstand/ego maar,

waarheid voor het hart dat nooit stopt. Eenheid haalt adem in als de vrouwelijke oceaan van Liefde, en ademt uit als het mannelijke Licht.

Samen zingen zij een lied van harmonie dat eindeloos zal leven in Al dat Is.

Het centrum van deze dans zijn jullie geliefden.

Jullie zijn het hart van alles wat altijd beweegt badend in gratie,

De expressie van Licht en Liefde, die steeds meer van het Zelf creëert.

De waarheid van jullie harten is een enorm en glorieus ding wat,

zoals de deuropening, die jullie nu ervaren, spreekt van een grotere waarheid van jullie wezen en dat is leven en Liefde in een glorieuze,

Helix van eindeloze Creatie.

Dus breng Ik jullie de ervaring van de levende Christus wat de waarheid is van jullie als glorieuze wezens die in Een keer leven in de Eenheid,

van de God die Ik Ben, en ook functioneren als Mijn Glorieuze Hart,

proberen te bevatten wat genoemd wordt als het,

Goddelijk Mannelijk en Vrouwelijke, samen bewegend in perfecte vreugde.

Laat de beheersing van de levende Christus binnenin jullie zelf spreken,

Alsof je voor deze deuropening staat de waarheid van jullie harten als,

Mannelijk en Vrouwelijk – wat de beweging is van Liefde,

dus kan er meer creatie worden geboren en er meer Liefde,

geschonken kan worden, meer van alles meer extatische golven van vreugde,

meer van alles wat Ik Ben als Eenheid en als Liefde en Licht,

de Goddelijke Ouders die ook de waarheid worden van Mijn Hart,

wat de Christus is en wat in jullie is.

Dus als jullie de deuropening van Pasen naderen,

laat de verrijzenis dan jullie waarheid zijn en laat het Licht en de Liefde,

de versie van jullie hart zijn, en van alles wat jullie in gebrek houd los laat.

Voel de stilte en de beweging, het Licht met de alles inclusieve Liefde,

En dat jullie toestemming geven als ze voor jullie staan als symbolen,

En dit zijn Jezus en Maria Magdalena.

Sta hen toe om voor jullie de expressie te zijn in het moment van creatie,

Zo dat de Vrouwelijke Christus in het bewustzijn van de mensheid,

En misschien op deze manier de mensheid terug kunt brengen naar deze deuropening, om zich zelf te herkennen in hun zelf,

deze grote explosie van Licht, Liefde en Vrijheid.

Terwijl je nu ondergedompeld bent in de wereld van dualiteit,

zijn deze symbolen heel belangrijk.

Het verstand, het ego, kan je niet zien als twee tegelijk,

Maar erken wel dat zij samen een eenheid zijn.

Er is zoals jullie weten die pendule, die het Goddelijk het Een,

of het Andere noemt.

Of God of Godin, Vrouw of Man.

De Christus werd belichaamd en gezien zonder de volheid van,

het Goddelijk Vrouwelijke, dit werd niet geplaatst en daarom moet het opnieuw worden geclaimde voor het ontwaken van de mensheid,

in zijn of haar eigen Goddelijke natuur.

De Christus van God leeft IN jullie.

Het is de waarheid van jullie hart en wezen.

Het is de beweging van jullie bewustzijn en jullie Liefde,

het wordt gereflecteerd om jullie heen en in jullie in een omni – dimensionale ervaring met de vreugde van orgasme, als jullie alles loslaten wat in jullie leeft wat zich zelf ziet als minder dan dat.

Wat is de verrijzenis met dit? Het is door de deuropening heen stappen,

van het Christus Bewustzijn naar de prachtige ervaring van onthulling,

wat de dans van Liefde is die in je hart is, in jullie.

Als jullie hart het bewustzijn omarmt, en jullie bewustzijn omarmt Liefde,

Dan vinden jullie jezelf levend in de grote Eenheid.

Jullie begrijpen dat de dans van Christus jullie zijn in iedere dimensie,

In realiteit als een Tweelingvlam Hart van Al dat Ik Ben.

Het is een expressie van pure Goddelijke barstend in beweging als de kaarsvlam die middenin gehouden wordt als de beweging van de oceaan.

Samen zingen zij gebeden tot de Ene die Ik Ben.

Als het vlammende Licht en eindeloze Liefde in jullie begint te bewegen,

dan zullen jullie zijn als,Jezus en Maria Magdalena.

Als je richting de open deur wandelt van het gedeelde levende hart,

Alle dualiteit zal naar het centrum komen en de droom,

van het leven op Aarde, als gescheiden van Mij, of de mogelijkheid van Twee Krachten dan de waarheid van een – dit alles zal verdwijnen in de uitbarsting van verrijzenis die jullie vrij zal maken.

Dus laat Pasen nu beginnen in jullie. Laat jezelf jullie Goddelijkheid voelen.

Laat het vlammende Licht elke cel penetreren, als je mannelijk bent,

Mag je misschien de mannelijke Christus verwachten in de wereld.

Als je de Goddelijkheid als Vrouwelijk bent,

mag je de glorie accepteren van wat Maria Magdalena brengt.

Weet dat als jullie de deuropening nadert, zal de waarheid van Liefde,

Aan jullie worden geopenbaard – zodat jullie misschien dansen in de levende

Eenheid.

Weet dat als jullie de deuropening door gaan, dat de waarheid van Liefde aan jullie geopenbaard zal worden – en dat jullie zullen dansen de levende Eenheid als een Tweelingvlam hart die Een is in de Eenheid.

Elke ademhaling is het moment van creatie zelf, als de Eenheid die Ik Ben ademt via jullie.

Dit wetende vanuit de ervaring, kunnen jullie dit verer brengen in de wereld als de belichaming van leven in balans, de expressie van Al wat Ik Ben als het levende hart van Christus in jullie.

Dus is dit het jaar van de Vrouwelijke Christus.

Geen afgescheiden Godin om een God te complimenteren,

Maar door de symbolen van de wereld zie je misschien twee lichamen,

Die van Jezus en Maria Magdalena, zijn tegenhanger.

Als jullie hun harten voelen, dierbaren, dan ken je de waarheid.

Het is Een hart van Liefde, kloppend in Eenheid,

inademing en uitademing en het kloppend hart van Al.

Het is de dubbele Helix als Een leven, Een expressie van vreugde van het Zelf,

In het eindeloze Nu als het moment van creatie, laat het hart ontwaken,

De Christus zal jullie eindeloos doen ontwaken in de,

extatische dans van creatie.

Woorden kunnen niet de expressie weer geven van deze balans op Aarde,

die voort beweegt voorbij alle concepten van dualisme.

Nu voor bepaalde tijd, expres dit zich in de symbolen van de lichamen,

Van het Vrouwelijke en het Mannelijke.

Maar met deze balans en de wijde open deur, volledig beschikbaar,

zal al het leven in de wereld zal je snel door de wereld de grote Liefde,

worden gevoeld, Liefde is de beweging van Leven.

Dat Licht van de Mannelijke en de Liefde van het Vrouwelijke zal de,

perfecte expressie geven door alle creatie, en de overeenstemming van de ware Eenheid, alle dingen geven expressie aan deze perfecte waarheid.

Laat het begrip van het verstand varen, en voel deze Liefde.

Voel het Licht van hem die jullie kennen als Jezus, en voel de Liefde,

De eindeloze Liefde van de Vrouwelijke Christus die altijd zich zelf exspressie geeft als de Vrouwelijk tegenhanger van Jezus, die als Maria Magdalena werd belichaamt.

Het is altijd beschikbaar, nu nog meer dan voorheen nu zij werkelijk de deuropening creëren zodat het menselijke verstand kan sluiten,

En het hart weet dat het al perfect is.

Laat jullie zelf deze levende ademhaling zijn, deze glorieuze dans van leven,

van Licht en Liefde zoals het verder gegeven wordt voor de mensheid,

als jullie jezelf richten op de deuropening die uit vergroot is in het evenement van verrijzenis. Dan zullen jullie bewegen in de hele wereld,

bewust van jullie heelheid als een compleet wezen als Ik Ben,

ook jullie zullen die open deur zijn die niemand meer kan sluiten.

Jullie zullen die glorieuze Vlam zijn. Jullie zullen de waarheid voelen,

van jullie magnifieke Goddelijke tegenhanger, altijd levend in jullie enorme Spirituele Wezen.

Als jullie harten schoongewassen zijn van de oude meningen van de wereld,

Dan zal de reflectie van de deuropening die zich zelf kent,

het Zelf, zal jullie de waarheid van het hart van de God die Ik Ben,

in jullie en voor jullie, als jullie de wereld brug van Liefde van,

Liefde en Licht voor de mensheid.

Laat jullie hart het voertuig worden om de waarheid ,

van de Christus te brengen. Christus als Mannelijk en Christus als Vrouwelijk,

samen geweven als de dubbele Helix van leven.

Wordt als deze boodschap.

Laat het verder gaan zoals Ik het Wil naar de deuropening die jullie zijn.