Een Paasboodschap voor de Mensheid. Jezus Geeft de Fakkel en de Spiegel aan ons door.

Een Paasboodschap voor de Mensheid. Jezus Geeft de Fakkel en de Spiegel aan ons door.
Een Paasboodschap voor de Mensheid.

Jezus Geeft de Fakkel en de Spiegel aan ons door.

6 april 2004

An Easter Message for Humanity.

Jesus Passes the Torch and the Mirror to Us.

Het is de lente van het menselijke hart. Mijn Liefde komt naar voren om je nu aan te raken, om de aarde van je innerlijke landschap te verwarmen, om je in Mijn tedere Liefde te wikkelen totdat je hart Mijn Paaslelie wordt. Ongerepte zuiverheid – een trompet van Liefde, de waarheid voort laaiend dat de lange winter van vergeten is beëindigd.

Kun je Mij nu diep binnen je voelen als een oprijzende zon – totdat de stralen van Mijn levende Liefde uitbarst in grootsheid vanuit je borst en je zelf de levende zon wordt, de zoon of de dochter van Al wat Ik Ben – dat oplaaiende licht dat we de Christus hebben genoemd.

Het is het moment van de Gekerstende geest, oprijzende vanuit ieder menselijk hart totdat ieder hart zijn menselijkheid transcendeert en zich herinnert dat Wij Eén zijn. Eén Liefde, gegeven in een extase van delen. Eén leven, compleet en toch binnenin Mij is het wonder voor jou – dat wij deze tedere en magnifieke relatie mogen hebben! Dat Ik Mijn hart ken en dat jij het bent.

Dus laat mij je deze Pasen wakker vinden bij de morgenstond van een wereld nieuw gemaakt, schoongewassen in het licht van onze Liefde voor elkaar. Nieuw gemaakt door het ontwaken van het Paasverhaal binnenin ieder atoom van je lichaam en ieder elektron van je wezen. Alstublieft neem het geschenk van het Paasverhaal dat Ik je zo ga vertellen, door de Liefde, het licht, het gewaarzijn dat in Jezus was, waarlijk in jou tot leven te laten komen.

Hoe kan ik jou vertellen, mensheid, hoeveel Ik van je houd? Ik kon het alleen doen door de spiegel van een Gekerstend hart waarin je jezelf kon zien en kennen. Hoewel de boodschap op vele wijzen verdraaid is, komt de essentiële waarheid ervan nog steeds over menselijke lippen – dat Ik zoveel van je houd dat Ik Mijn “enige verkregen zoon” naar jullie heb gestuurd om je deze Liefde te laten zien. Maar het stukje dat weg is in vele verhalen is dat ook jij deze zoon of dochter bent. Er is maar één Christus, en dat is Mijn hart, en dat zijn jullie, geliefden.

Kun je je eigen hart voelen? Wanneer je lief hebt en wanneer je geeft voel je het warm in je borstkas. Dan voel Ik jou zeker, levend binnenin Mij, ieder Nu. Er is nooit een enkele wijze dat Mijn hart op de één of andere manier van Mij gescheiden kan zijn, net zomin als jij zonder het hart zou kunnen leven dat binnenin je borstkas klopt. Noch kan Mijn hart ooit iets anders zijn dan pure, zoete Liefde, magnifiek, exquise, prachtig, Liefde schenkend middels elke prachtige Tweeling Vlam cel.

Maar toch ben je dit op de één of andere manier vergeten. Je bent vergeten dat alles wat je bent en ooit zou kunnen zijn, Liefde is. En op de één of andere manier ben je vergeten dat het je doel is om te geven. Op de één of andere manier zijn enkele van jullie ertoe gekomen om te geloven dat er een scheiding tussen ons was. Je verkoos te geloven dat Ik je weggeduwd had, dat Ik je “uit de Tuin had geworpen.”

Dus creëerde je een wereld en een leven buiten Liefde – buiten deze magnifieke Liefde die we delen. Maar nu eindigt deze afscheiding. Hij eindigt vanwege Pasen, omdat Jezus een spiegel ophield waarvan je je niet af kunt wenden, een spiegel die Mijn Liefde bewees, een spiegel die onze intimiteit naar voren bracht. Een spiegel die het gezicht van Christus liet zien, en dat jij bent.

Vanaf het moment dat hij naar de Aarde kwam, geliefden, was je “lot bezegeld”, want het was jullie hart dat hem naar voren riep, hoewel jullie het tot dit Nu niet wisten. Het was jullie stem die sprak van zijn prachtige lippen en jullie Liefde die als een laaiend vuur leefde binnenin zijn hart – en jullie wanhoop en eenzaamheid die Mij dag en nacht aanriepen en zeiden: “Help ons God. Alstublieft, help ons. Wij zijn onze weg naar u kwijtgeraakt.”

Aldus wees Jezus’ leven en zijn bewijs tegen het geloof in de dood als een pijl van spectaculair licht recht naar deze Pasen hier en nu – waar jullie bent gekomen, dragers van licht, klaar om de waarheid te accepteren en dat te doen door de kracht van deze twee dingen: *het loslaten van alle separatie van Mij * het loslaten van het valse geloof in anti-Liefde en dood.

Ik Ben Liefde en Wij zijn Eén en jij bent het levende hart van Mij. Ik Ben Liefde en Ik Ben leven en er is in Mij niets anders. Dus de minuut dat je terugkeert naar Mij, terugkeert naar onze zoete intimiteit, herken je iedere vorm van separatie van het leven en van Liefde als de nachtmerrie die hij is geweest. Oh, laat je hart gereinigd worden in het stralende licht van de dageraad van deze Pasen. Laat de dromen van separatie eindigen en je hart voor je confirmeren hoe teder Ik je lief heb en hoe intiem we moeten zijn. Zo intiem, zo ontzettend intiem dat de enige afscheiding tussen ons net genoeg is om ons toe te staan elkaar te kennen en lief te hebben -een relatie te hebben.

Veel mensen vragen zich af waarom Ik zoveel over Jezus spreek wanneer er velen in de wereld gekomen zijn om de spiegel van het Gekerstende leven vast te houden. De tijd is nu voor Mij aangebroken om dit te beantwoorden. Want op het moment van de Harmonische Concordantie veranderde alles op Aarde. Mijn hart zei: “Ja!” tegen herinneren, en je harten herhalen dat “Ja!” zelfs hier in het dagelijks leven. De tijd van de wereld is diep en krachtig veranderd. Het is je werk om het in bewustzijn te brengen. Het is je werk om de fakkel te nemen die geliefde Jezus voor je aangestoken heeft en hem samen omhoog te houden, zodat de wereld teruggebracht wordt naar licht en naar de waarheid dat alleen Liefde en leven Echt zijn.

Dus hier is het verhaal van Jezus, het verhaal van de spiegel en de fakkel. En hier is de waarheid van je uitgestrekte handen – dat hij de spiegel en de fakkel aan jou heeft doorgegeven, dat wat hij deed in één eeuwig moment, jij nu doet door levens op Aarde te leven. En indien je de spiegel en de fakkel niet neemt, indien je je Christus-zijn niet opeist, dan zal dit leven vergeefs zijn.

Jezus kwam tot leven op Aarde in een perfect spiritueel voertuig. Het lichaam van Maria was beschermd vanaf de geboorte en voorbereid voor het moment van de aankondiging toen Ik, de levende Ik Ben, in haar een voertuig van geest voortbracht. Het was een voertuig (of lichaam) dat geen menselijke DNA had, wat betekent dat het lichaam van Jezus geen “bagage” had. Het heeft geen cellulair geheugen. Het heeft geen genetische “verhalen” voor hem om meester over te worden of om te verschuiven. Hij arriveerde als een perfect wezen, gewaar van zichzelf, onlosmakelijk bewust aangesloten op Mij.

Jezus vergat de waarheid nooit. Hij zag zichzelf nooit als menselijk. De bloemen bogen zich waarlijk voor hem ter aarde en het leven bloeide overal waar hij zijn aandacht schonk. Maar het grootste en meest belangrijke (luister alsjeblieft, geliefden, alsjeblieft.), hij vroeg Mij altijd om te laten zien wat alles was. Hij vroeg Mij naar de identiteit van alles waarmee hij in aanraking kwam.

Dus Jezus oordeelde nooit. Hij had zuiver lief als het hart van Liefde. Hij zag alleen de wereld die Ik hem liet zien als de waarheid achter de droom van een afgescheiden menselijk leven. Wanneer hij zijn mond opende vroeg hij Mij om te spreken. Maar werkelijk, het was zelfs nog intiemer dan dit. Onze eenheid was zodanig dat hij altijd één was met Al dat Ik Ben. Er was geen afgesneden menselijk zelf maar alleen God, alleen onze Liefde aanwezig als hem en onze Liefde aanwezig als Mij.

Hij was hier op Aarde met zijn geliefde Tweeling Vlam. Deze kennis vindt nu haar weg in menselijk bewustzijn, omdat het kritisch is voor het succes van de verschuiving van deze wereld naar enkel Liefde. En hoe hadden zij lief! Zij waren altijd samen in bewustzijn zelfs toen hun lichamen “opgroeiden.” Zij waren altijd gewaar van hun belichaming van het Goddelijke Mannelijke en het Goddelijke Vrouwelijke. Ook gewaar van de missie die voor hen lag en hoe zij beiden ervoor nodig waren om haar tot stand te brengen, want juist de kracht van de Schepping zelf zou noodzakelijk zijn om te doen waar zij voor kwamen.

Ik moet jullie een ingekort verhaal vertellen voor deze tijd en geschiktheid in het transmitteren van deze boodschap naar jullie, wier ogen en harten dit nu lezen. Maar je hart kent de rest. Vraag het. Vraag het aan Mij en Ik zal het je laten zien. Ik zal je ook je Tweeling Vlam Liefde laten zien. Want net zoals toen de kracht van het Goddelijke Mannelijke en het Goddelijke Vrouwelijke nodig was, zo is zij nu nodig.

Laat Mij slechts zeggen dat zij altijd gewaar waren, en de Meesters die zij zochten alles over hen wisten. Aldus instrueerden zij de Meesters vaak over de grootse gebeurtenissen die op het punt stonden plaats te vinden. Of zij reisden van plaats naar plaats om het licht te delen, de Liefde te ankeren. Maar er was niets dat hen “geleerd” moest worden want zij ontvingen alles direct vanuit Mij. Wetende wie Jezus was (en is), is dit zeker logisch.

Naast het zijn van een Meester, belichaamde Jezus de “Logos”, het patroon voortgekomen uit perfectie, voor deze wereld, dit zonnestelsel. Deze dingen die je binnenkort zult begrijpen, want Ik spreek over energie, niet over fysieke werelden. Dus zelfs vanuit een traditionele zienswijze (het perspectief van de menselijke geest), waren Jezus en Maria Magdalena verre van een gebruikelijke Christus! ( Een beetje kosmische humor voor jullie hier!)

Toen Jezus en Maria Magdalena uitgingen om te onderwijzen was het enige wat zij deden het ophouden van de spiegel. Diegenen die de weerstanden van hun hart konden laten varen (hun oude geloven over een wereld van lijden en dualiteit) en naar het “enkelvoudige oog van het hart” verschoven, werden ogenblikkelijk geheeld van aandoeningen – door hun eigen ontwaken aan enkel Liefde en alleen leven. Maar net zoals wij dat doen met deze boodschappen, plaatste Jezus woorden op de energieën van licht. Deze woorden zijn natuurlijk diepgaand verwrongen door diegenen die wilden dat de mensen ferm “hun plaats” kenden.

En de magnifieke Liefde van Maria Magdalena en Jezus was zeer nauwgezet uitgewist, want waarlijk LiefHebben en heilige seksualiteit bevatten een zodanige kracht dat diegenen die macht over anderen wilden, wisten dat de kennis uitgewist moest worden. Aldus in een perfect voorbeeld van het omgekeerde – dit is wat Ik de keuze van de mensheid noem om te geloven dat er iets anders door Mij gecreëerd had kunnen zijn dan Liefde (duisternis, slechtheid, zonde) – alle mensen die aanbidding van een levende geest deelden met inbegrip van het direct naar Mij komen voor leven en met inbegrip van seksualiteit als heilig, werden systematisch gezuiverd van de Aarde, naar beste kunnen van diegenen die de leugen dienden.

Oh maar geliefden, terwijl Jezus en Maria hun leven deelden, leefden ze in extatische communie. Maar slechts zeer weinigen konden het begrijpen, en menselijk ego en jalousie vulden hun kleine karavaan van discipelen. Maar er waren er ook velen die het wel begrepen. Velen die de heilige leringen hoorden en die naar Mij terugkeerden, en aldus ook naar de Tweeling Vlam. Dit is een ander hoofdstuk voor een andere keer.

Voor Jezus Ben Ik overal aanwezig. Geen ogenblik van zijn leven op Aarde werd buiten Mijn Wil doorgebracht. Hij en Maria prepareerden ieder dag voor de missie waarvan zij wisten dat zij haar op zich hadden genomen.

Toen de tijd kwam, waren Jezus en Maria in Mijn Liefde gehuld. Zij hadden vertrouwen en waren in communie – met Mij en met elkaar. Jezus had geen pijn toen ze zijn handen doorspijkerden, zijn voeten, want hij was levend in het Bewustzijn van Liefde, zeker in staat om zijn lichaam te beheersen (iedere Meester kan dit). Toen kwam het moment dat naar jullie wijst, geliefden. Het was het moment dat hij zijn hele leven voorbereidde – het moment waar Maria, zijn moeder, voor had gebeden. Het is de reden dat de Maria’s elkaar’s handen zo stevig vasthielden.

Op het kruis ervoer Jezus “De Val”. Opeens was zijn aansluiting met Mij verbroken. Met een wanhoop die je je nauwelijks voor kunt stellen, kon één die ieder moment met Mij gedeeld had, Mij opeens nergens meer vinden. Dit is waarom hij die woorden uitriep die de mensheid zolang verward hebben. In totale wanhoop van geest riep hij: “Mijn God, waarom hebt u mij verlaten?”

Op dat moment ervoer hij de afsplitsing – de hele menselijke ervaring van van Mij afgescheiden zijn. Niet alleen ervoer hij deze schok voor zichzelf, hij voelde de pijn, de kwellende waarheid van elke mens. Vóór hem strekten alle menselijke levens zich uit, alle ervaringen van isolement, want afscheiding van Mij scheidde elke mens van alle anderen af. Hij ervoer het geklaag die elke dag vanuit de menselijke harten opstijgt, Mij vragend waarom Liefde niet gevonden kan worden. Hij voelde de desperate zoektocht voor zelfs een klein beetje Liefde, hij die zijn Tweeling Vlam altijd had gekend en Liefgehad.

Hij voelde het allemaal – elke medescheppende gedachte die ontsprong vanaf het moment dat de mensheid verkoos te geloven dat er goed en slecht was en zich afkeerde van Mij. Ieder bruut

Overgeven aan het geloof dat Ik weg was, dat het Mij niet kan schelen, allemaal in elkaar draaiend, een muur van afscheiding scheppend die nu “de sluier” genoemd wordt. Het is allemaal een leugen, maar zo reëel voor diegenen die erin zijn – want jij, mensheid, bent medescheppers. Indien je het in je hart gelooft, dan is het zo.

Jezus stortte in zijn geest in. Het was teveel om te verdragen! Alles om hen heen begon donker te worden en zijn levenskracht begon te verflauwen. Alle “Gastheren van de Hemel” baden en zongen het lied van leven voor hem – dat Ik er altijd Ben, dat Ik bij hem was. Maar hij kon niet horen, begraven als hij was onder het gewicht van menselijk lijden en smart.

En toen, in de zich verdiepende duisternis, toen hoop bijna was verdwenen, voelde Jezus een beweging in zijn hart. Hij ving een vluchtige glimp op van Maria Magdalena’s geest. Hij voelde zijn Tweeling Vlam. Slechts een steek, terwijl zij naar hem reikte met haar hele hart en haar hele geest, elk beetje leef energie gebruikend die zij in zich had, omhooggestuwd door Maria, zijn moeder.

Eén glimp – en toen weer één. Langzaam kwam hoop op. Een energie van Liefde was met hem. Hij onderging dit lijden niet alleen. En daar, terwijl Jezus’lichaam aan het kruis hing, begon zijn geest die ook in de balans hing, zich Liefde te herinneren. En leven. En nog steeds in de spirituele duisternis van het web van dualiteit, hield hij vast aan de aanwezigheid van Maria, zijn SoulMate, en wilde niet loslaten.

Toen, samen, al hun kracht gebruikend, geliefden, brachten ze het wonder tot stand. Zij trokken samen de afgesplitste harten en brachten hen allemaal, met machtige inspanning terug naar Mij.

Wij zijn weer verbonden. Een brug van Liefde is voor ons gebouwd door de kracht van de ware Tweeling Vlam Liefde – die de kracht van de Schepping zelve is, het Goddelijke Mannelijke en het Goddelijke Vrouwelijke. Toen Jezus weer bij bewustzijn kwam, creëerde hij een brug over de afgrond van de menselijke beslissing om zich af te keren van Mij en om te geloven in Liefde en in “iets anders”. Op dat moment was de duisternis gerepareerd, opgelicht voor iedereen die ervoor zou voelen om deel uit te maken van het geschenk. En op dat moment keerde hij zich naar jou en gaf je de fakkel en de spiegel.

Geliefden, Jezus creëerde De Weg. Hij smeedde de brug met Maria. Hij repareerde het gat in de mensheid’s collectieve wil die begraven was geweest door de welwillendheid om twee dingen te dienen – twee krachten, licht en duisternis, “God en mammon,” goed en kwaad – waar er slechts één is – Liefde, en niets anders.

Je bent hier om zeker te stellen dat de brug toegankelijk wordt voor ieder mens die ooit was of is. Waar Jezus kwam en de waarheid leefde, alleen op het kruis de droom van separatie ervarend (dat wat Ik “de illusie” noem), ben jij gekomen om het gat te repareren door de menselijke DNA te leven en terug te brengen naar Mij, naar Liefde.

Aldus ben je gekomen, zorgvuldig kiezend om te belichamen of te incarneren in een lichaam dat genetisch vele verhalen van duisternis draagt, vele strengen van het lijden dat de ervaring heeft gecreëerd, bekend als leven op Aarde. Jij hebt zoals Jezus gedaan, de dualiteit van een wereld, afgesneden van Mijn tedere nabijheid, ervarend, veroorzaakt door het menselijke geloof in lijden en in pijn – een leven afgesneden van Mij en van Liefde. En zodoende ook afgesneden van je Tweeling Vlam. Jij bent als Jezus op het kruis maar eerder dan één groots ogenblik, leef je deze dualiteit de hele tijd.

Met de Harmonische Concordantie werd een grote opening gemaakt in “de sluier”, naar jou die dit leest signalerend dat de tijd van repareren nabij is. Nu, geliefden, zal ook jij vinden, zoals Jezus deed, de glimpen van de SoulMate’s Liefde, in de geest naar je toe komend, je de kracht gevend om je af te wenden van het geloof in een menselijk leven apart van Mij. Terwijl je het gat dichtmaakt, terwijl je terugkeert naar Mij, naar onze nauwe intieme relatie, breng je elke stroom van negativiteit met je mee, van geloof in anti-Liefde en dood die je ooit hebt geleefd, of gedacht of op je aangesloten is middels je DNA.

Met andere woorden, jij BENT het “Tweede Komen van Christus”, want terwijl Liefde je enige waarheid wordt herinner je je dat je Mijn hart bent, de Christus, de Liefde die Ik Ben, voor altijd en eeuwig! Je hebt de fakkel van Tweeling Vlam Liefde genomen, het vuur van het voortgaande Moment van Schepping en creëerde het licht dat je nodig had om de waarheid te zien die je bent in de spiegel van Jezus. En dan is er het speciale geschenk – dat door te komen en het te leven en het allemaal terug naar Liefde te brengen, jij diegenen verheft die nog niet in staat zijn om zichzelf te verheffen – opdat niemand achterblijve.

Iedere zin in deze boodschap bevat een verhaal op zich – van de beloftes van de LichtWerkers, de Harmonische Convergentie en jouw aanbod van Liefde, en van de SoulMate Dispensatie – aan de mensheid gegeven zodat, zoals met Jezus, de Liefde van de Tweeling Vlam gebruikt kan worden om de duisternis te doordringen. Gecreëerd door de ego-geest en zijn droom van leven buiten Mij.

Maar vandaag vertel Ik je slechts één verhaal – het verhaal van Pasen en waarom het precies nu relevant is voor jou en waarom deze tijd de bewustwording van de mensheid is terug naar Liefde en alleen Liefde. Ik zeg je dat je de Christus al BENT, want Ik heb maar één hart en elk van jullie maakt er deel van uit, een ruim en glorieus wezen, een Tweeling Vlam hart, “naar Mijn beeltenis gemaakt”, zich voordoend als een begrensd menselijk wezen, afgesneden van Mij en aldus afgesneden van Liefde.

Dit is de Pasen van de wereld. Niet alleen van enkele mensen, en niet van anderen. Niet alleen van de mensheid en niet van andere vormen van leven die een deel zijn van de Liefde die Ik Ben. Het is de tijd van de Resurrectie, wanneer jullie allemaal samen doen wat Jezus alleen deed, met Maria’s hulp (en met behulp van vele anderen, natuurlijk). Het is de tijd om je te realiseren dat Ik enkel leven Ben. En het valse geloof gerepareerd hebbende in de separatie van leven (ook bekend als dood) – om eenvoudigweg de wijze te verschuiven waarop je jezelf hebt gezien en buiten deze begrensde verhalen stappen – Hemel op Aarde creërend als de brug totdat iedereen veilig overgestoken is.

Aldus sluit Ik je niet alleen aan op Mij en op Mijn persoonlijke tedere en gepassioneerde Liefde voor jou. Ik sluit je ook aan op Jezus. Want waarlijk zoals hij correct zei: “Al wat ik doe zult gij doen, en meer.” Kun je de Nieuwe Wereld tot leven voelen komen binnenin je hart?