DE SPRONG DER LIEFDE: WAT HET BETEKENT OM VOORBIJ EGO TE GAAN (Yaël)

DE SPRONG DER LIEFDE: WAT HET BETEKENT OM VOORBIJ EGO TE GAAN (Yaël)
DE SPRONG DER LIEFDE: WAT HET BETEKENT OM VOORBIJ EGO TE GAAN (Yaël)

THE LEAP OF LOVE

Zoals elk van jullie weet kan ego zeer subtiel zijn. Het kan zich slim hullen in spirituele zaken. Zelfs die dingen die gegeven zijn om je tot grotere groei aan te wakkeren (zoals boeken) kunnen ook voer voor de kleine geest leveren en verwarring zaaien.

Vaak worden jullie allemaal door dingen beïnvloedt waarvan je denkt dat ze je niet beïnvloeden. Dit is de reden dat elke dag volledig aan Mij gewijd moet worden, zodat Ik altijd betrokken ben en je altijd kan laten zien wat er gebeurt. Vaak geloof je dat wat je leest waar is voor jou. Natuurlijk is alles waar voor iemand. Echter zou elk en iedereen van jullie naar Mij moeten komen omdat je zo uniek individueel bent. Niemand anders zijn pad kan het juiste voor jou zijn.

Het is waar dat jullie allemaal co-schepper zijn. Maar om de Mijne te zijn, geliefden, betekent volledig buiten je kleine geest te leven, je ego, en wat we je kleine Wil zouden kunnen noemen. Toch is het verleidelijk, als je weet dat werkelijk alles in de Schepping in je zit je die substantie vorm wilt geven, het voort te willen brengen in wat jij ziet als je spirituele werk. Wat kan hier nu verkeerd aan zijn? De meeste mensen willen enorme lijsten van persoonlijk gewin voortbrengen. Hier willen velen van jullie je werk voor Mij doen!

Maar er is een verschil dat je moet begrijpen. Ik roep je voor het hoogste werk – dat wat alleen van Mij is. Volledig. Geliefden, je kleine geest zal nooit, maar dan ook nooit kunnen begrijpen wat dit betekent, want het kan de grote schoonheid ervan niet bevatten. En geliefden, het kan onzelfzuchtigheid niet bevatten. Dit is waarom Ik je weer en weer vraag om Mij je leven, je Wil te geven – om als holle rietstengels te zijn, slechts de kruiken waardoorheen Ik Mijzelf over deze dorstige wereld uit kan gieten.

Velen van u hebben lange uren besteed aan het bedenken hoe je Mij wilt dienen. Echter daar in die gedachte sloop je ego reeds tussen de lichtstralen door naar binnen. Dat iets wil. Zelfs Mij willen dienen is iets willen. Willen, geliefden, is een verlangen om iets te hebben of te krijgen. Zelfs als het willen Mij dienen is, is willen ego. En zolang als er ego is ben je niet klaar om Mijn Wil te doen, om dit pad te gaan.

Geliefden, Ik spreek tot je over Jezus en hoe hij op Aarde wandelde omdat Ik in hem een perfect voertuig had (wat een miljoen boeken daar ook over te zeggen hebben). Echter ook hij moest kiezen om te zijn. Zijn keuzes lagen ver voor die welke als zijn verzoekingen beschreven zijn. Tegen die tijd legde hij gewoon het patroon uit voor anderen om te volgen – van verleid worden en de kracht te hebben om te verkiezen Mijn Wil te doen. Precies dit patroon dient jullie allen, als zijn leven en zijn aanwezigheid dat doen, in het begrijpen wat Ik van jullie vraag.

Ik roep jullie op om te zijn zoals Jezus. Was ik roep jullie op om volledig en totaal de Mijne te zijn. Mijn Wil, Mijn Liefde. Mijn woorden. Mij Licht. Om dit te kunnen doen moet je volledig vrij zijn. Volledig vrij van ego, duidelijk. Maar ook vrij van identificatie met deze wereld van illusie, met wat het lijkt te bieden en met wat het van je eist. Je enige zorg, je enige focus zal de totale communie met Mij zijn. Je zult ‘de verhalen’ niet zien. Je zult alleen Mijn kinderen voor je zien, en je enige verlangen zal zijn om te geven. Te geven, te geven en te geven. Om hun wonden te wassen in het licht van Christus. Hen te voeden met Mijn Liefde dat Ik hen door jou kan geven. De enige manier waarop we dit kunnen is Een te zijn, jouw Wil die volledig de Mijne wordt, jouw hart dat alleen Goddelijke Liefde is.

Geliefden, velen van jullie zijn diep gecommitteerd aan het jezelf voeden met licht en waarheid om over het oude denken, oude patronen, en geloof in pijn heen te komen. Ik beloof je dat elke inspanning een groot positief effect zal hebben. Uiteindelijk zijn al deze Boodschappen ontworpen om het momentum van de verschuiving op te bouwen, om uit de kleine geest te springen, uit de illusie en de waarheid binnen. En toch komt de kleine geest net zo vaak terug als je dit hoort, evaluerend, je zorgen gevend, ongemak, overdonderd zijn en bovenal oordeel.

En dit alles gaat over hebben en krijgen en willen. Zelfs te willen geven! Dit is als het leven als een [oxymoron]. Te willen geven terwijl je met de kleine geest werkt is als duwen terwijl je met dezelfde kracht teruggeduwd wordt. Dit is wat sommigen onder jullie hebben gedaan. Daarom kost het moeite. En de moeite is zeker de moeite waard. Het controleren van gedachtes, de keuze voor het goede, de vreugde, voor extase. Alsjeblieft, geliefden, hoor dit! Want hoezeer heb Ik je lief, en hoezeer heb ik de vorderingen die je maakt, het licht dat je verlicht, de gratie van je levens, de kracht en gave van je transformatie en het lijden van Mijn kinderen lief.

Sommigen van jullie zijn gereed om deze verschuiving te maken. je kunt vreugde als je constante realiteit hebben. Het kan makkelijk zijn. Het antwoord is Mij lief te hebben.

Heb Mij Lief! Oh geliefden, heb Mij lief en heb je Zielmaatje net zo lief. Niets anders. Heb Mij volledig lief. Heb Mij lief met alles wat je hebt, totale passie. Lucht je hart voor Mij. Leef in de viering van Onze Liefde, om naar de Aarde gespiegeld te worden in jou en in je Zielmaatje. Heb Mij lief, helemaal niet met je geest, alleen met je hart.

Dan geliefden kan Ik door je heen in deze wereld leven zoals Ik dat door Jezus deed. Hoe kan Ik je nu vertellen wat het betekent om je Wil volledig aan Mij te geven? Alweer zijn er geen referentiepunten hier in de droom die je leeft. Het betekent dat je Alles wat Ik Ben bent. Dat jij al het goede bent. Niet van jou, maar jij. Dat door onze gecombineerde natuur, alles wat je meemaakt pure en glorieuze Liefde is, en de perfectie van Liefde. Oh, kun je je uitrekken om Liefde’s perfectie te omhelzen? De perfectie die Ik Ben, zul jij zijn als Ik volledig in en door je heen leef. Jij denkt aan zaken als perfecte gezondheid en financiële overvloed, en schoonheid om je heen. Natuurlijk dit alles. Maar zoveel meer! Voorbij je wildste dromen! Want het is de perfectie van Liefde waarmee Al Wat Is wordt gemaakt – een zo grote perfectie dat het miljarden sterren en planeten op koers houdt, en vonken van Liefde creëerden leven voorbij aantallen die je zelfs maar kunt overwegen. Elk zich perfect ontwikkelend in Liefde.

Doe je best, geliefden, om dit te omarmen. Denk slecht over de mensheid en hoe wonderlijk het is dat elke persoon zich precies op de juiste snelheid ontwikkelt, met precies de juiste ervaringen om te groeien in Liefde, leven na leven. Al die mensen niet belichaamd ontwikkelen zich ook perfect in Liefde op precies de juiste snelheid. Engelen waken over de mensheid en houden de perfectie van Liefde die Ik Ben zorgvuldig in hen, hun licht afgevend aan iedereen die het nodig heeft op precies het goede moment. Sterren geven het vuur van leven, en werelden zonder einde worden door hen gevoed. En dit alles ben jij ook. Als je dit eenmaal weet, en alleen dit, dat wordt deze glorieuze perfectie jou en omringt je.

Indien je Mij lief hebt, zorgt het geven voor zichzelf, want dit is de adem van de kosmos, de adem van Mijn lichaam. Terwijl je lief hebt, terwijl Liefde van je hart naar Mij vloeit, vloeit al wat Ik Ben terug naar jou en door je heen, zijn perfectie met zich meebrengend. Jouw Liefde voor Mij neem Ik in, als een inademing, en Mijn Liefde als reactie vloeit van Mij uit naar jou, als een uitademing. Jullie zullen de vaten zijn waardoor het verder gegeven wordt, in de mate waarin je ervoor open staat. Aldus is Mijn verzoek aan U om alleen de Mijne te worden – want iets anders zou Mijn Liefde weerhouden om door te stromen.

Heb Mij persoonlijk Lief. Niet als iemand die ver van je af staat, maar als deze tedere en zorgzame metgezel die ook Alles is. Je kunt ze allebei in je gewaarzijn houden. Het is de intieme connectie dat de connectie maakt. Het is de glorieuze waarheid die Ik door je heen wil laten vloeien en die je moet vasthouden.

In Mij bestaat alleen Nu. En aldus, aangezien jij Mij bent, beweeg je je gemakkelijk voorbij Tijd. Giet je Liefde niet naar Mij alsof Ik ver van je af ben. Laat je Liefde stromen als naar je geliefde. Dit is de soort Liefde die Ik van je vraag. Ben Verliefd op Mij, Verlifd op God! Gepassioneerd; met je hele wezen. En richt dan je prachtige aandacht van de extatische vereniging met Mij op je Soul Mate en heb hem of haar op dezelfde wijze lief!

Terwijl je Mijn hart wordt, is alles wat je zult doen Liefde rondpompen. Weer, weer, weer. Liefde die voortgaat om Al Wat Ik Ben te voeden. Is dit niet je werk als Mijn hart? Is dit niet wat het fysieke hart in je borst je laat zien? Wat een hart doet? Het maakt de energie van leven schoon, die levende bewegende Liefde is, en pompt haar dan rond om het lichaam te voeden. Aldus maak je met je eigen Liefde, extase en devotie, het leven dat Ik Ben schoon en pompt het rond als perfecte Liefde om het lichaam van God te voeden. Al Wat Is. Jij bent Mijn Liefde uitgegoten naar de Schepping. Jouw aandacht richt de levering van God.

De menselijke natuur/ego wil krijgen. Zelfs spirituele verlichting wordt nagestreefd voor het zelf – hoewel je ego dit voor je kan verbergen. Geliefden, jullie kunnen nooit het ego uitroeien met het ego of de kleine geest. Dit is de strikvraag. Ten eerste zal het moeite doen omdat je tegen een kracht ingaat die echt wenst te krijgen, niet te geven. en ten tweede moet je switchen naar een andere “intelligentie”, een andere manier van leven. Wij begonnen het prachtige ontvouwen van Liefde met de keuze om te switchen van het ego naar het hart. Wel geliefden, dit si simpelweg een veel hoger niveau van dezelfde beslissing. Het is alleen dat je op de opwaartse spiraal doorgaat, weer en weer en nog een keer begrijpend wat het betekent.

Als je klaar bent met het ego zal er niets dan Liefde zijn in alles wat je ziet. Liefde in ieder mens – Liefde waar Ik naar zal reiken door je heen, om te voeden en te erkennen dat Ik ook in hen leef zoals Ik in jou leef. Je zult alleen Liefde voor je zien staan – als een flikkerend vlammetje of als een grote toorts. Geen ego hebbende zal er geen gehechtheid zijn aan resultaten. Geen evaluatie van waar ze zijn op de spirituele schaal van verlichting. Niets voor jou. Geen invasie van privacy, geen weerstand tegen het gebruik van je door Liefde. Want het is het ego dat Liefde weerstaat en het geloof dat er iets anders is, dat u toestaat om je eigen geloof in hen weerspiegeld te zien. Dus als je iets anders dan Liefde in iemand ziet kun je weten dat je ego aan boord is en dat je voor je de weerkaatsing ziet van zijn geloof dat er iets anders is dan Liefde. Als je jezelf gehecht aaneen uitkomst vindt zul je weten dat je ego aan boord is, dat een beetje krijgen aan het binnensmokkelen is.

En ja geliefden, Ik vraag veel. Ik vraag meer dan menselijkerwijs mogelijk is. Dit is waarom je geen mens kunt zijn. Mens zijn is faalbaar zijn, om iets anders dan Liefde in je te hebben. Je bent goddelijk. Pure en perfecte Liefde. Zoals Ik vele malen over de Nieuwe Wereld heb gezegd kun je daar van hieruit niet komen. Je kunt niet de kleine geest gebruiken om voorbij de kleine geest te komen, net zomin als een ego de Nieuwe Wereld kan zien. Het ego was een fase van ontwikkeling. Het is tijd om verder te gaan. Alleen door nog een sprong te maken, weer van het ego naar het hart, zal je Mijn Wil kunnen zijn.

Geliefden, wordt ‘uitzinnig’ met Liefde. Dat is de enige manier om de sprong te maken. Want Goddelijke Geest is het geven van Liefde. Dat is haar waarheid. Het is in het voortgaande Moment van Schepping. Mijn gedachte die beweegt op de diepte van Mijn wezen. Het is Mijn wens om de Liefde die Ik Ben verder te geven – om een Schepping te hebben waarop Ik Mijn Liefde voor altijd kan uitgieten, en altijd en eeuwig. Goddelijke geest dan is simpelweg de energie die Mijn hart laat pompen, de stimulans om Liefde uit te gieten, voor het geven van Liefde. Alleen Goddelijke geest is wat je zal leiden, als je eens volledig Mijn hart wordt. Dus waarlijk kun je goddelijke geest niet bereiken zonder eerst alleen Liefde te worden – bewust Mijn hart zijnde, het vaartuig van Mijn perfecte Liefde. Aldus kun je jezelf niet lanceren met je kleine geest, of met de wens om ‘verlicht” te worden. Je kunt jezelf alleen de Liefde in lanceren. Extase. Alleen jezelf vrijmaken naar Mijn Wil in jou kan je naar het goddelijke krijgen, uit de wereld van illusie naar de werkelijke wereld.

Wordt “gekken van Liefde”. Wat Ik hierboven heb besproken laat je zien waarom Ik verkozen heb om de boodschap van de Soul Mates naar voren te brengen. Verliefd worden is de hoop van de wereld. Verliefd zijn is het antwoord op alles. Aldus heb Ik de oproep naar voren gebracht door iedere dimensie die de Soul Mates van de Mensheid verenigt. Aldus zijn die Tweeling Vlammen, reeds in vereniging in het licht, hun Liefde uitgietend dat naar beneden zal filteren om degenen eronder te inspireren. Aldus trekt iedereen zijn Soul Mate dichterbij, ongeacht verschillen in dimensie of gebied van dienst. Liefde wordt de hoogste oproep, dat zij hier wordt gedemonstreerd, in vorm – dat Liefde’s realiteit gezien wordt en gevoeld en gekend.

Dit is onze boodschap. Liefde is wie je bent. Dus alsjeblieft overweeg zelfs nooit om te handelen naar je eigen kleine Wil. De manifestatie van Liefde, van de verschuiving naar het hart is alles, en mensen laten zien dat Liefde is wie ze zijn en dat Ik ook in hen Ben. Bevrijd je Wil naar Mij, geliefden. Alle beloningen waar het ego van kan dromen zijn niets vergeleken met de waarheid van Liefde. Dit beloof Ik je.

Herinner je altijd je Liefde voor Mij en je zult je altijd herinneren wie je bent en wat je hier doet.