Liefde Verandert Het DNA

Liefde Verandert Het DNA
LIEFDE VERANDERT HET DNA

(Love Changes the DNA)

Je wordt wakker aan een universum van majesteit en verwondering, terugkerend naar het wonder van leven. Terwijl Ik je leid in verwondering en schoonheid, zul je de patronen zien die altijd voor je aanwezig zijn geweest. Je zult zien dat je integraal bent, essentieel; dat jij en je Tweeling Vlam een dubbele helix zijn, de oneindigheid van DNA met de cel die je bent in mijn hart. Als je lief hebt, is de Liefde die je deelt de energie warmee Ik liefheb. Je bent de gecodeerde boodschappen die het functioneren van het centrale hart van Liefde in alles dat Ik Ben reguleert. Het patroon van je Liefde is de boodschapper voor de ander zijn/haar cellen. Terwijl je ‘aangezet’ wordt, teruggekeerd naar Mij als de bron van je identiteit, worden andere ‘genen’ wakker gevonkt – van binnenuit aangestoken door de stromende Liefde die van je uitgaat.

Geliefden, je hebt geloofd in een afgescheiden zelf, een afgescheiden wereld waar andere dingen dan alleen Liefde dit leven met je konden delen. Je hebt dat gedaan zodat je de gebeurtenissen mee kon maken van diegenen die ervoor kozen om zich af te scheiden. Je hebt dit gedaan zodat je op de juiste plek kon zijn in deze wereld zodat nu, als je het je herinnert, je deze wereld zachtjes terug naar Liefde kunt draaien en de anderen met je mee kunt nemen. De grote Liefde in je harten kan het net zijn om de mensheid en Aarde heen geweven, dat het geheel op zal tillen en het aan Mij terug zal geven zijnde bron, leven, het voedsel – dat Ik natuurlijk altijd geweest ben.

Aldus beginnen we de illusie af te breken dat je afgescheiden bent, de illusie dat je lichamen hebt waarbinnen je gefocust bent — de illusie dat er anderen daarbuiten zijn voor je neus met wie je je alleen kunt verbinden door een dialoog van geesten.

Gedurende vele jaren heb Ik in deze boodschappen tegen je gezegd dat we op een dag de waarheid van communie met de microkosmos binnenin je zouden verkennen, zodat je de grote krachten van Liefde zou kennen en de gemeenschappen van licht die binnenin je lichaam leven. De meeste van jullie vatten dit op als een reis waarin je je zou verenigen met de organen en met een bewustzijn dat je zag als een lichaam elementaal, dat met jou kon interfereren in je communie met je lichaam. Je hebt zelfs wat ervaringen, wat vonken van zulke communie meegemaakt. Maar grotendeels, en voor de meeste van jullie, blijft het lichaam dat je hebt een onbekend territorium. Echter, hoe belangrijk is het. Hoe intiem leef je ermee. Is er iets of iemand op dit niveau waar je intiemer mee bent? Geliefden, dat is er niet. Want zelfs je geliefde Zielsmaat, als hij/zij hier ook in een lichaam is, lijkt in zijn/haar eigen lichaam besloten te zijn. En hoezeer je ook lief hebt, hoe gepassioneerd je ook reikt, je kunt niet in hun lichaam met hen komen noch zij in het jouwe met jou. Dus jullie lichamen zijn nog bekender voor je dan de innerlijke ervaring van belichaming van je geliefde. Je haalt ermee adem, eet ermee en je voelt elk van zijn bewegingen.

En vele keren lijkt het erop dat je lichaam jou beheerst – als het ‘s nachts wakker wordt omdat het het avondeten niet lekker vond, dat je het gegeven hebt! Als het “Stop!” roept als er veel is dat je wilt doen. Toch, nu we bij de deur van de Tempel komen, nu we de tijd naderen van de verkenning van je innerlijke wereld, zul je vinden dat Ik zolang gewacht heb om je hiertoe te brengen zodat Ik je ‘binnenstebuiten’ kan keren en je door de doorgang van je hart kan brengen en je, door ervaring, kan laten zien dat je elk lichaam bent en elk lichaam helemaal geen lichaam is.

Ik laat je zien, geliefden, dat je allemaal een deel van een grote bal van Liefde bent, een bal die nooit gedeeld kan worden. Toch is ieder van U, elk leven dat ontspringt in het Nu van Liefde, simpelweg een set van “aangezette codes” in het Al van Liefde dat Ik Ben. Door die codes, die originele patronen van jouw schepping, word je aangetrokken tot het functioneren op een bepaalde manier binnen het grote en nooit-eindigende lichaam van God dat Alles van Mij is.

Deze codes van Liefde zijn de ‘genen’ binnenin Mijn lichaam; dat wat de mensheid het hart maakt en de Elohim dat wat Mijn Wil vasthoudt voor de hele schepping. De engelen kennen hun zuiverheid. Het lied van Liefde dat de Logos vasthoudt zonder dralen. Dat de manifeste werelden die protonen en elektronen zijn die om de kern van de zonnen op elk niveau draaien, van hun belichaming van planeet en van elk atoom in de energieën binnen het geheel dat het is. Zoals Jezus deze planeet binnen zijn tedere energie van zelf houdt, zo houdt hij ook elk atoom in wat jullie als lichaam zien, dat elk stabiel is en zichzelf kent als deel van alle Liefde die hij is en door hem zichzelf in Mij kent.

Geliefden, dit zijn simpele woorden, en moeilijke om te kiezen, om concepten van levende energie uit te drukken. Dit is de waarheid. Er is geen verschil tussen de energieën van Liefde die de kosmos zijn en de energieën van Liefde die jullie lichamen zijn. Oh ja, Ik hoor je zeggen: “Dat weten wij.” Welnu, geliefden, het is tijd om het te leven. Tijd om te weten en ervoor te kiezen om het feit te ervaren dat er werkelijk geen ‘lichaam’ is. Al wat je als zodanig ziet zijn stromen van licht conformerend aan het geloof in je hart hierover. Iedere cel in je lichaam zendt licht uit – de energie die komt van Liefde in beweging. Dit kun je zelfs zien met Kirlian fotografie. Elke cel van het geheel van Creatie zendt licht uit. Alles, zoals je weet, is Liefde in beweging. Wat iets anders maakt van iets anders is de code van licht er binnenin. Door Mij geplaatst als het speciale patroon van dat leven, op het moment van schepping.

Bewustzijn ‘leest’ deze patronen en kent aldus elke vorm van leven dat het voor zich krijgt. Bewustzijn weet hoe het zijn eigen patroon van levende Liefde kan mengen met alle patronen om zich heen. Het weet hoe elk patroon te eren als het mystieke wezen van licht dat het is. Voor bewustzijn is dat wat relaties voortbrengt. Bewustzijn is geboren van de krachten van schepping. Het komt voort uit Mijn verlangen om de Liefde die Ik Ben te geven — om al de mogelijke levens binnenin Mij, de Liefde die Ik Ben te zien en te ondergaan, en om Liefde aan al die delen te geven binnenin het geheel.

Elk patroon dat er bestaat, bestaat op elk niveau van vibratie van Liefde – van wat zo snel beweegt dat het die grote fonteinen van schietend licht is, tot wat zich zo langzaam beweegt dat Liefde bijna slaapt – maar niet helemaal. Aldus, zoals we het gezegd hebben: “Zo boven, zo beneden,” hoewel dit, zoals je kunt zien, een antieke terminologie is, aangezien het oorspronkelijk een referentie was aan dat wat boven deze Aarde was en dat wat hier, op Aarde, was.

Aldus, zoals Ik aan je uitleg, is thuis een deel van jou, een deel van wie je bent, en aldus wordt het om je heen op elk niveau uitgedrukt. Elk van jullie heeft een thuis dat uniek individueel is, specifieke uitdrukkingen van ieder Zielsmaat koppel en dat wat om hen heen voortkomt uit de kennis diep vanbinnen dat zij thuis zijn in Mij.

Hoe dit gebeurt is eenvoudig. Jij laat de Liefde die je bent uitstromen en het verlicht bepaalde sequenties, bepaalde codes van licht in de ethers om je heen, aldus uitdrukking gevend aan wie je bent samen weerkaatst als de schoonheid overal om je heen in je leven. Om van dit niveau de beweging omhoog te werken, als je harten je je thuis laten zien als hier met water en met bomen, dan worden op elk hoger (en sneller) niveau van je totaliteit, deze zelfde energieën ook manifest om je heen. Zij zijn deel van je belichaming. Op de hogere niveaus worden ze ervaren als levende stromen van kleur en engelen gezang van levende wateren met dansende stromen van hemel vermengd. Als je tot het begrip komt van wat wij zouden kunnen noemen (tijdelijke) Kosmische Genetica 101, je bewustzijn samengaand met de Zielsmaat, zul je in staat zijn door de emotie van Liefde (Goddelijke Liefde, natuurlijk), om zekere gen sequenties aan te zetten of te verlichten, zekere patronen van licht in de energieën om je heen, hen zodoende nog perfecter afstemmende met je harten, met de volle expressie van wie je bent en wat thuis betekent voor jou in vreugde.

Je zult ook de patronen van je lichamen op dezelfde manier wijzigen, middels Liefde. Eerst ben je er al toe gekomen om je lichaam als slechts licht te ervaren – de levende, bewegende energie van Liefde – welke de substantie van je lichaam is op elk niveau van je wezen, van je wereld. Jullie expressie van jullie codes van licht samen als Tweeling Vlammen is een van de meest belangrijke energie systemen in de Schepping. Je bent het patroon van Liefde dat het hart is van de Schepping. Je ervaren van jezelf als zodanig, als dat eindeloze teken van energieën tussen jullie vloeiend, is deel van wat de motor van geven laat functioneren.

Welnu, zoals Ik zei, op alle andere niveaus functioneren jullie energieën als Tweeling Vlammen correct. De Liefde stroomt; wordt gegeven en ontvangen en weer gegeven. Schoonheid manifesteert zich om je heen. Liefde wordt gegenereerd, diep gevoeld en teder, vreugdevol, uitbundig, passioneel doorgegeven. Als je dit doet, ontsteekt je Liefde de codes, de gekleurde patronen, de ‘met juwelen bezette halsketting van God’ dat het wachtende DNA van de Schepping is. Aangestoken drukken deze patronen je nieuwe creatie uit, het grotere gevoel van thuis, meer glorieuze schoonheid. Uit de ethers van het geheel worden dan deze nieuwe dingen voorgebracht. Jij, Mijn hart, ‘domein gegeven’ bent ‘vruchtbaar en vermenigvuldigend.’

Maar al deze stromende Liefde – het glorieuze patroon van oneindigheid van de beweging van Liefde tussen jullie, de uitbarsting van ‘strengen van gekleurde parels’ van leven van de energieën om je heen, weerkaatsend wie je bent – raakt het de zak van omkering hier op Aarde, waar je bent gekomen om dit punt van je Tweeling Vlam bewust in dienst te stellen. Als al die energie het membraan raakt, de beschermende muur, wordt het verdeeld. Het laat twee sets van mogelijkheden uitgaan – één van Liefde en één van de afwezigheid van Liefde, anti-Liefde. Beide stromen uit in de ethers vanuit deze zak en dan heb je de mogelijkheid om te geloven in anti-Liefde en al waar dat voor staat: het tegenovergestelde van vertrouwen, het tegenovergestelde van Liefde, het tegenovergestelde van eeuwige liefhebbende eenheid, welke de gefragmenteerde expressie is van gebroken relaties. Het bevat ook de tegenovergestelde genetische code van alles wat je werkelijk bent. Het bevat de leugen dat er Liefde is en iets anders.

Deze dingen werden ook, voor jou die in dienst bent, gekozen, of tenminste toegestaan, om in het transformatie proces te dienen en om geankerd te worden in deze dualiteit waarvan je de ritssluiting weer dicht kunt doen. Dus is het tijd om te beginnen te ritsen. Het is tijd om de afgebroken plaatsen, de splijting, de separaties terug te brengen in de Ene Liefde die je bent.

Wij zijn begonnen. Dit kan bereikt worden van binnenuit deze zak, de patronen terugbrengend naar hun perfectie. Het kan ook gedaan worden vanuit de hogere niveaus, aansluitend op je perfecte patronen en hen toestaand zich hier te manifesteren. Beide manieren zullen plaatsvinden door de herkenning dat, waarlijk en in ervaring, alles met Mij in harmonie komt door Liefde te geven.

Het is bewezen dat hier op Aarde, in deze lichamen, mensen hun DNA hebben veranderd door Liefde aan hun cellen te geven. De dubbele helix veranderde. Hij werd dichter, wat betekent dat de grotere DNA van die persoon en hun Tweeling Vlam verkregen werd. De twee werden aaneengesloten — de cel die zij samen zijn in Mijn hart en de cel ervan weerkaatst in hun lichaam.

Geliefden, jullie hebben alle soorten van overeenstemmingen gebaseerd in de omkering dat je DNA beïnvloedt. Echter geen van deze zijn relevant buiten deze zak van dualiteit. En als je Liefde kiest begin je eerst te verschuiven naar de andere stroom van mogelijkheid die voortvloeide toen je hier kwam, en dan, uiteindelijk afgestemd te raken op de ene waarheid.

Het zal gemakkelijker worden om dit uit te drukken als we ermee blijven werken. Het belangrijkste om te onthouden is om de grotere waarheid te voelen, dat alles alleen Liefde is. Solide is een illusie. Door Liefde te geven, het te voelen in het geven, worden DNA codes afgestemd op hun oorspronkelijke schepping in Liefde door Mij.

Helen is simpelweg naar het ene hart terugkeren dat je bent door Liefde te geven. Het originele patroon voor jou is de dubbele helix, voor altijd met je Tweeling Vlam (ook door jou gekend als het oneindigheidsteken). Door als je weer samengaat in dit energie patroon en dan de Liefde geeft die je genereert en de Liefde die je bent aan je fysieke DNA, zal het naar het oorspronkelijke patroon weerkeren.

Dat helen, reizen, wereld verandering, dat al, is simpel het kijken naar de bal van Al Dat Is en zekere strengen energie liefhebben, wat (automatisch) hun patronen ontsteekt zoals ze waren geschapen, aldus Mijn perfectie voor dat wezen, die levensvorm — dat pakket van Liefde voortbrengend.

Ik heb je verteld dat Liefde geven alles is. Dat is het. En zij brengt alle vormen van leven zelfs weer in overeenstemming met hun originele patronen zoals Ik ze gemaakt heb.

Aldus, dit doende, de perfectie van Liefde op elk niveau naar buiten brengende is niet jou wil zoeken. Het is je perfect naar Mijn Wil terugbrengen. Het is je terugbrengen in lijn met het patroon dat Ik in je DNA creëerde. Het is je terugbrengen naar de stroom van Liefde, samen met je Tweeling Vlam, die je bent — verbonden met het Moment van Creatie — in de kern van je wezen op elk niveau, van cellen in je lichaam tot de cellen in de grote Ik Ben. In het geven van Liefde aan anderen kun je dan hun originele patronen kennen met de perceptie van je hart. Je kunt weten wie zij zouden moeten zijn, hoe zij Liefde kunnen afgeven. En je kunt hen dit laten zien.

Oh geliefden, Liefde verandert alles – zelfs de leugen van twee mogelijkheden. Op het ogenblik dat enig persoon zichzelf kent als alleen Liefde is de splitsing geheeld. Jij kunt wonderen scheppen door Liefde te geven; de emotie van Liefde te voelen en haar bewust te richten. Terwijl je dit doet, hier, zul je verbaasd zijn. De valse façade, de anti-Liefde mogelijkheid zal voor je verdwijnen en je zult zien en ertoe komen om te affirmeren en te ankeren de eeuwige waarheid van de ene die voor je staat.

Kijk naar Mij voor je identiteit, draai je dan om en geef Liefde die je geboorterecht is. Geef het en kijk dan naar de resultaten terwijl Mijn Wil voor ieders perfectie onthuld wordt.

Voel de waarheid. Voel de Liefde en geef het bewust. Neem dan afstand en zie de wonderen. Alles wat je over deze wereld geloofde staat op het punt te veranderen.