Tweeling Vlam Magnetisme

Tweeling Vlam Magnetisme
(Deel I van de Valentijn Boodschap)

Tweeling Vlam Magnetisme.

Alles wat is gescheiden

Is weer Bijeengebracht.

2-8-04

Twin Flame Magnetics.

8-2-2004

Laat Mij vandaag tot jou spreken over de kracht van Tweeling Vlam Liefde. Laat Mij je tonen hoe het je kan verheffen en je kan helen van de verschrikkelijke illusie van anti-Liefde, van angst en pijn. Laat Mij je tonen, oh Mijn dierbaren, hoe elke traan die je ooit hebt gehuild in een diamant kan veranderen op het pad van ware bewustwording, want alles wat gescheiden is wordt nogmaals bijeen gebracht.

Afscheiding van Liefde en afscheiding van Mij zijn twee manieren om precies hetzelfde te zeggen. Je Tweeling Vlam is de verzekering van Mijn Liefde, het symbool van Mijn aanwezigheid en de waarheid van alle relaties. Het wordt altijd in Mij geboren en beweegt alleen door de kracht van Mijn eigen Tweeling Vlam aard. Binnenin Mijn Wezen Heb Ik Lief. Aldus is de beweging van de Schepping zelf helemaal en voor altijd een dans van LiefHebben. Dus, wanneer je je hart met je Tweeling Vlam op één lijn brengt, zullen wonderen plaatsvinden – wonderen zomaar voor je ogen, en wonderen in de diepte van je hart. Opeens zal het leven eindelijk zin hebben.

Wat Ik hier zeg is eerst dat alleen het gewaarzijn van de Tweeling Vlam relatie en zijn oproep in ieder leven nu een verandering start in bewustzijn. Met andere woorden, men hoeft “zijn of haar Tweeling Vlam” niet te vinden of zelfs maar in staat te zijn om zich in bewustzijn te verbinden, om deze ZieleMaat dispensatie een zeer reële en krachtig effect op je leven te laten hebben.

Ten tweede, als eenmaal de grote Tweeling Stralen van Goddelijk Mannelijk en Goddelijk Vrouwelijk bewust aangevraagd worden, in leven geroepen worden, beginnen alle separaties van bewustzijn ontsluierd te raken en worden gerepareerd. U kunt zich voorstellen waarom dit eenvoudigweg zo moet zijn indien je je twee enorme magnetische stralen voorstelt die naar elkaar aangetrokken worden met kracht van kosmisch niveau. Hoe dichter ze bij elkaar komen, zoals elke magneet, hoe sterker de aantrekking. Maar zelfs aan de buitenste randen van hun magnetische aantrekking kan de aantrekking niet genegeerd of gestopt worden. En alles in het pad van deze grote stralen moet veranderen terwijl zij onverbiddelijk naar elkaar worden toegetrokken.

Op het moment dat je “Ja” zegt, geliefden, begint het. En daarmee een gevoel van innerlijke vreugde en juistheid dat door niets kapotgemaakt kan worden.

Er zijn vele redenen voor Mijn presentatie hiervan nu. Laat Mij je eerst vragen om het Goddelijke Mannelijke en het Goddelijke Vrouwelijke in Mij te zien. Laat jezelf de kracht van deze krachten verbeelden – stromen van Liefde, elk zo groot als de helft van de hele Schepping. Kun je je voorstellen wat er gebeurt wanneer deze krachten bij elkaar komen? Zul je je een ogenblik toestaan om werkelijk te voelen wat het betekent dat deze twee krachten bij elkaar komen om alle Schepping NU geboren te laten worden – Nu! In een zodanige explosie van levenskracht, van LiefHebben, dat al het gecreëerde leven in leven komt als Mijn orgasme. Deze krachten in Mij ZIJN het Leven zelf. Niets kan hen bij elkaar weg houden. Precies hetzelfde, geliefden, met Mijn hart. Je Tweeling Vlam kan niet bij jou wegblijven. Het is onmogelijk.

Hieraan kun je een paar dingen waarnemen. Eén ervan is de kracht van deze omkering op Aarde, de kracht van jouw kleine geest in het creëren van een wereld waar je gescheiden bent van je Tweeling Vlam. Het andere is – jullie kunnen allemaal ontspannen – want op het moment dat je “Ja” zegt, sluit je de stroom van het Goddelijke Mannelijke en Goddelijke Vrouwelijke weer aan op je leven.

Je bent elk een deel van deze grote krachten. Een deel van jou is een deel van de magnifieke kracht van het Goddelijke Mannelijke, en een deel van jou is deel van de wiegende oceaan van Mijn alomvattende Liefde – energieën die zo ver reiken en zo krachtig zijn dat Al wat Ik Ben zich door hen realiseert. Deze zijn belichaamd in jou, in je bewuste Liefde. Hier. Nu. Voor altijd.

Beeld je in en voel de magnetische trek die deze twee krachten met elkaar naar elkaar toetrekt. Je kunt zien dat alles dat hen uit elkaar hield eenvoudigweg wel uit de weg moet gaan als deze magnetische energieën naar elkaar toegeroepen worden. Snel. Omdat al dergelijke overtuigingen, energieën en illusies tussen deze twee dynamische krachten in zijn worden ze eenvoudigweg in het centrum gezwiept en aangestoken. Aldus wordt alle rommel geconsumeerd door de alchemistische vuren van de Tweeling Vlam Liefde.

Dus op precies het moment dat een persoon om zijn of haar Tweeling Vlam roept en dan zijn of haar wil in de Mijne verheft, worden deze krachten van Creatie die die persoon en zijn of haar Tweeling Vlam zijn “omhoog geladen” en weer met deze krachten binnenin Mij op één lijn gebracht. De belichaming wordt herkend. De bewegende krachten, naar elkaar gemagnetiseerd, dragen natuurlijk de kracht om de oude identiteiten op te lossen die de ruimte tussen hen in verstopten.

U kunt erop vertrouwen dat dit proces zijn werk doet zolang ieder van jullie weet dat je het “niet meer terug moet nemen” wanneer dingen zichzelf laten zien om te worden getransformeerd. Geef hen geen aandacht en geloof hen niet. Dus, voor ieder van jullie die je Tweeling Vlam geroepen heeft – wat het niveau van bewust contact ook is, Ik kan je zeggen dat je Tweeling Vlam nu bij je bent. Op het moment dat de oproep uitgaat, het “Ja”, wil dat zeggen dat je je vertrouwen in Liefde stelt. En aldus zijn de grote stromen van Schepping erkend als fundamenteel voor wie je bent.

Er zijn vele redenen waarom Ik dit zeg. De belangrijkste is het gewaarzijn dat op het moment dat iemand “Ja”zegt tegen Liefde en zijn/haar Tweeling Vlam roept, de krachten van Liefde onmiddellijk actief zijn in hun levens en het heraansluiting proces is begonnen. Aldus is het noodzakelijk dat je aan je eigen bewustzijn en aan alle anderen die de oproep doen laat weten dat allen moeten stoppen zich bezig te houden met alles wat geen Liefde is, zoals het jouw aantrekken van je Tweeling nu teweeg brengt.

De spiegel is geactiveerd, zelfs indien de persoon de Tweeling Vlam nog niet vóór zich “ziet”. De dingen die opeens weer opduiken – oude wonden, begrensde geloven, consensuele realiteit, moeten eenvoudigweg erkend worden – naar Mij gebracht worden voor transformatie.

Het is een typische menselijke reactie om iets naar voeren te roepen in de geest en dan, omdat het niet “vóór de ogen gezien wordt” de oproep en zijn effecten volledig te negeren. Zovele zullen de Tweeling Vlam oproepen en zich dan voelen alsof ze zich “nog een poosje kunnen laten gaan” terwijl ze wachten. Maar de waarheid is dat vanaf het moment van de oproep, de Tweeling Vlam energieën betrokken zijn. Dit zal een fenomenale hulp zijn in het terugkeren van levens naar Liefde want het creëert zulk een kracht, zulk een Liefde, zulk een stimulans om door te gaan. Maar de keerzijde is dat er in dualiteit meer (veel meer) kracht is in het medescheppende proces.

Het opwindende deel hiervan is dat deze wereld snel zal worden getransformeerd als de Tweeling Vlam bewustwording aangrijpt. Het opwindende is ook dat diegenen, zoals jij, die waarlijk een deel van de grote explosie van Liefde zijn die Ik Ben, werkelijk in staat zullen zijn om snel de doorgangen van liefhebbende magnetische harten te bouwen die deze wereld terug kunnen brengen als Thuis voor Liefde.

Een ander opwindend iets is dat diegenen die bewust op dit herstel proces kunnen inschepen, in staat zullen zijn om, op het moment dat zij de reünie met de ZieleMaat op zullen roepen, alle oude geloven, alle separatie van Liefde te transformeren in de tijd die ervoor nodig is voor de Tweeling Vlam om in zijn/haar leven te “verschijnen”. De “weerspiegeling” van de Tweeling Vlam heeft geen fysieke aanwezigheid nodig van een “persoon in iemand zijn leven” om zijn werk te doen. Want van de krachtige magnetische krachten van de stralen van het Goddelijke Mannelijke en het Goddelijke Vrouwelijke, kan dit proces snel zijn. En het kan gemakkelijk zijn – maar ‘gemakkelijk’ vereist vaak een verschuiving in bewustzijn – in de betekenis dat het is als diegenen die leren lopen op hete kolen. Zij veranderen hun definitie van wat heet is. De vuren die transformatie begeleiden kunnen heet en beangstigend lijken, of magnifiek en prachtig, eens te meer afhangend van geloof.

De pomp wordt voorzien door te geven. En (belangrijk!) de hitte van transformatie wordt verbeterd door te geven. Geven is als een plezierige golf van diepe vreugde die door je heen spoelt als een stroom van diep, helder water dat de hitte van verandering vermindert.

Het is tijd voor de Tweeling Vlam informatie om in het menselijke bewustzijn te komen. En de terugkeer van Tweeling Vlammen naar elkaar , het bij elkaar komen op Aarde van ZieleMaten kan deze wereld snel terugschuiven naar Liefde. Tweeling Vlammen zijn magnetisch. Als men eenmaal naar elkaar toegetrokken wordt, precies die beweging zal anderen magnetiseren. Denk aan magneten, geliefden, hoe tegengestelde ladingen elkaar aantrekken. Hoe dichter ze bij elkaar komen hoe krachtiger ze naar elkaar toegetrokken zullen worden totdat ze uiteindelijk “aan elkaar klikken” en daar zijn ze dan – tot in het centrum gemagnetiseerd door hun Liefde.

“Klik, klik, klik, klik, klik” – Tweeling Vlam paren gaan zich samenvoegen. En terwijl ze zich samenvoegen zal dualiteit gesloten worden. Separatie van Liefde, echte Liefde gemaakt in Mijn beeld, zal ten einde komen, en omdat het magnetisch is, zal het zich verspreiden. Want het is magnetisch, diegenen die bewuste herkenning hebben van wat er gedaan wordt kunnen het magnetisme in hun harten bouwen om de aantrekkende kracht van Liefde te versterken.

Het verlangen naar echte Liefde en de interesse in ZieleMaten gaat nu op Aarde bloeien. Geliefden, jullie die begrijpen, jullie die wanhopig nodig zijn. Ik heb jullie harten nodig, jullie levens, jullie bewustzijn om al Mijn dierbaren te helpen het verleden niet nogmaals te creëren.

Liefde vloeit voort uit ieder Nu om alle geschapen leven van brandstof te voorzien. Aldus moeten Tweeling Vlammen leven in het Nu om het geheel van leven hier op Aarde weer te creëren. De enige plek waar werkelijk Liefde is is in het heden, in het hart dat open is, voorbij oordeel en aldus, vol leven. Liefde kan niet gehouden worden in de wereld van gisteren door in het verleden te leven. Noch, Mijn geliefden, kun je leiding van Mij ontvangen tenzij je in het moment bent. Het Leven gebeurt Nu. Liefde gebeurt Nu. En contact met Mij is connectie met leven, met Liefde, met het moment van Schepping. Aldus past al Mijn begeleiding op degene die het Nu ontvangt, de waarheid van leven toe precies op het moment dat het ontvangen werd.

Alleen de geest probeert om iets van gisteren te nemen en het in vandaag te transplanteren als zijnde relevant. Aldus is het Heilige Heden waar ZieleMaat Liefde geboren wordt in iedereen. Het is ook in het heden waar de alchemie zich voordoet en het “metaalafval” van begrenzing het goud wordt van leven in Mij.

Als Tweeling Vlammen bij elkaar komen stemmen hun magnetische stromen van Liefde, Goddelijk Mannelijke en Goddelijk Vrouwelijke, deze wereld af op het Reële. Zelfs alleen het geloof in de Tweeling Vlam kan al het leven op Aarde onmiddellijk veranderen. En de aantrekking van Mijn oproep om naar Liefde terug te keren wordt onberispelijk gereflecteerd in ieder hart, en afscheiding wordt gesloten in de meest verbazingwekkende, natuurlijke progressie dat alleen de kracht van Liefde zelf het ooit ontwerpen kon hebben.

De interesse in Tweeling Vlammen staat op het punt om aangestoken te worden. Dit werk, deze Liefde moet voorop staan. Laat ieder moment je leiden omdat Liefde meer Liefde krijgt. Wees aanwezig in Liefde en gereed om iedereen te dienen die Liefde aan zijn/haar hart voelt trekken.

***************************************************************************

(Deel II van de Valentijn Boodschap)

Tweeling Vlammen en het Nu Moment van Schepping

9-2-2004

Geliefden, Ik roep jullie aan – roep je om je te herinneren en om op te stijgen in het visioen van jullie glorie en je luister. Ik Roep je op om je hart te openen, om het licht dat je bent naar buiten te laten barsten als een grote ster, exploderend door de hemelen van deze wereld. Ik Roep je op om vrij te vliegen! Om jezelf te herkennen als grote stromen van Liefde, elk nu voorwaarts pulserend in extase met je Tweeling Vlam. Ik Roep je op om uit je versleten beelden te stappen, om de Tweeling Vlam te ontsteken en om de hitte te gebruiken die je genereert om deze bevroren wereld te doen ontdooien.

Geliefden, cellen van Mijn eigen hart, het is eenvoudig. Maak het niet moeilijk. En kijk vooral niet naar “al deze problemen” die je leven op Aarde vormen en pieker er niet over hoe ze te helen. Je kunt niet helen wat er niet is. En het is waar dat je nooit een verandering zult creëren vanaf het niveau van datgene wat je wenst te veranderen. Speciaal het “leven op Aarde” niet. Want jullie zijn zijn scheppers. Aldus, zelfs als je maar naar het web kijkt van levens dat geweven is in het jouwe terwijl je geloofde dat je menselijk was, feilbaar en vol angst, zul je een glimp zien van waarom het niet kan veranderen vanuit deze droom van goed en kwaad.

En geliefden, er zijn veel “levens” die stromen vanuit ieder menselijk brein. Omdat Tijd niet bestaat zijn zij hier allemaal met jou! Hier bovenop zijn er fantasieën en dromen, legendes en verhalen, die elk de mensheid “weg”bij Mij plaatsen. Buiten Liefde. Levend in een wereld waar kwaad kan bestaan. Ah, maar niet alleen bestaat, maar willekeurig handelt zonder waarschuwing – persoonlijke verrichtingen niet respecterend.

Dit web is zo dik dat het niet ongeweven kan raken. De beslissingen van de mensheid zijn miljoenen lagen diep en iedere laag is gevuld met verhalen van pijn en lijden.

Jij bent hier om dit te veranderen. Maar toch, wanneer jij naar dit web kijkt dat Ik voor jou “consensuele realiteit” heb genoemd, is het verbijsterend hoe het te veranderen – want elke verandering zou enorme moeite vergen en hoeveel effect zou het hebben? Voor het antwoord kun je die vraag stellen aan elke activist voor wat dan ook. Indien zij eerlijk zijn zullen ze je vertellen dat de “uitroeiing” van de mensheid en deze Aarde als de meest waarschijnlijke toekomst dreigt.

Ik wil je verlossen, voor eens en altijd, van je visioenen van het redden van de wereld door deze problemen op je te nemen, hard met anderen te werken en ze op de één of andere manier op te lossen. Dat zou niet werken. Naast het feit dat je je krachtige aandacht, een medescheppende kracht, op precies die dingen zou focussen die je wilt on-creëren (in plaats daarvan MEER creërend), zijn er simpelweg meer “problemen” dan mensen om hen op te lossen. En je kunt het web niet eens zien.Je kunt de “andere levens” niet zien, de verborgen dromen, de fantasieën die ook de creatieve kracht van een kind van God gebruiken, van een cel binnenin Mijn hart.

Het is gewoon te groot. En geliefden, het is buiten controle getold, zolang nieuwe mogelijkheden van “goed en kwaad” scenario’s uitgespuugd hebbend dat het geheel van deze subcreatie bijna helemaal bevroren is geraakt – de energie van Mij afgesneden, de Bron van leven. De waarheid van Liefde heeft geen werkelijke energie bron en aldus raakt het bekoeld en verliest leven totdat het ongeveer bevroren is. Het is de kracht van leven die achteruit gaat in de richting van anti-leven of de dood. En, geliefden, zolang de ego-geest actief is, zal het voortdurend werken om je weg te houden bij Liefde, van leven en bovenal, van de kracht van het Nu.

En dit heeft met jullie allemaal te maken. Op het moment dat je je hart keert naar de focus van Liefde wordt je een “vrije agent”. Dat doe je omdat je Liefde kiest wat Mij kiezen is, leven kiezen is. En natuurlijk is het kiezen voor een reünie met je Tweeling Vlam.

Op het moment dat je “Ja” zegt tegen Liefde en je focus weer op Mij richt en naar je Tweeling Vlam wordt je bevrijd van Tijd en van de slinger van de pendule die tussen het verleden en de toekomst slingert dat het waarmerk is van de kleine geest. Zoals Ik je vertelde in de laatste Boodschap is het je intentie, je oproep naar je ZieleMaat dat alles verandert – want Ik Ben Liefde en jij kiest Liefde, dus kies je ook vrijheid.

Hier geliefden is de sleutel tot alles. Het is de hoop van de wereld, de sleutel naar succes. Het is de kracht van het Nu moment. De enige plaats waar Echte Liefde doorheen kan komen, de enige plek waar Echte energie binnen kan komen, de enige plek om de Ware Liefde van de Tweeling Vlam Liefde te ervaren is het huidige moment.

Dus roep je Tweeling Vlam, voeg je bij hem of haar in het moment, in het Nu, in het glorieuze moment van Schepping. Doe dit geliefden, regelmatig! Maak dit je uurlijkse oefening! En voel dan de extatische waarheid van het grote LiefHebben, en sta elk beetje van deze energie toe om door je heen te stromen. Je kunt dan de wereld doen smelten want je hebt dan je Tweeling Vlam hart aangesloten op het Moment van Schepping! Je hebt jezelf teruggebracht naar het nu waar je Mijn Liefde kunt versterken. De Liefde die door je ZieleMaat hart vloeit is gesmolten, heet en grenzeloos. Je kunt dan beginnen om deze Liefde te richten, om het te gebruiken om de bevroren doorgangen te ontdooien die “leven op Aarde” zijn.

Je hoort vele dingen over het in het moment zijn. Meesters hebben dit altijd onderwezen. Want natuurlijk, zij weten dat verleden en toekomst een ego toestel is, berekend om je bij je macht vandaan te houden. Maar wat zij nog niet hadden mogen zeggen is deze informatie over ZieleMaten, want de tijd was niet aangebroken voor de ZieleMaat Dispensatie.Het is waar dat totdat diegenen van jullie die zich herinneren, die de anderen kunnen magnetiseren in zuiverheid van focus en helderheid van doel hier waren, het gevaarlijk zou zijn geweest.Er is zoveel kracht in ZieleMaat Liefde dat het waarlijk mensen zou hebben “opgebrand”.

Maar vel dingen hebben dit allemaal veranderd – het toenemende licht, de ontwakende harten, jouw aanwezigheid en dat van de [“psychische”] kinderen die hier zijn om ook deze boodschappen af te leveren. Zonder dit alles en de kritische ingrediënt die de Harmonische Concordantie was, had de opening naar de hitte en de kracht van Liefde nog niet gemanifesteerd kunnen zijn. Maar jij bent hier en gereed. En zo mag Ik nu voor jou de verdragen van de Meesters op het Nu, het huidige moment expanderen.

Niet alleen voel je de bevrijding van de beperkingen van de kleine geest, maar het moment dat je in het centrum punt komt, kun je nu Mijn Liefde VOELEN. Dus “wees Nu hier” is niet langer in stilte of vrede zitten of een gevoel van Mijn “zijn-heid” voelen waar je deel van uitmaakt. Oh, nu is het zoveel meer ! Want het is voor je geopend en het moment dat je het centrum in jou kunt vinden en aanwezig kunt zijn in hart perceptie zul jet het Moment van Schepping voelen! Het voort pulseren! Het Lief Hebben! De gepassioneerde explosie van geven. De orgastische golven van extase en de aanwezigheid van je Tweeling Vlam.

En komende in het Nu ben je bij de punt, de ene punt, de enige punt van waaruit je de enige werkelijke verandering kunt maken in de achtergebleven stromen van “Leven op Aarde”.

Geliefden, er is geen kracht in de geest. Er is pseudo kracht, kracht buiten Mij. Kracht wiens enige vermogen is om je nog meer te verwarren.

De enige kracht is Liefde, en Liefde kan alleen benaderd worden door het volledig aanwezige hart. De kracht van het hart, de kracht van het Centrum is de gesmolten, gloeiendhete kracht van Creatie. De kracht van Creatie is groter dan enige inbeelding, het grote Lief Hebben. De kracht dat deze wereld kan ontdooien kan de bevroren identiteiten van iedere mens ontdooien – en dus alles ontdooien dat “fysiek” is. Het pad van je hemelvaart is simpelweg en altijd je terugkeer naar gesmolten Liefde zijn.

Geliefden, Waar Leven is bewustzijn. Ware Liefde is energie. Het is voor altijd en eeuwig aangesloten op je in en als je hart. Ware Liefde is vrij, geëxalteerd, extatisch en totaal onbegrensd. Het vloeit elk Nu geleid door onze verenigde wil om onze Liefde te geven. Omdat Waar Leven energie is, bewustzijn, het licht van dansende bewegende Liefde, til Ik je, wanneer Ik je vraag om Bewust je Tweeling Vlam te ontmoeten, in de waarheid van je Liefde en niet in een gelimiteerd beeld.

Het “Huidige Moment”, het levende Nu is de ENIGE plaats waar je ooit je ZieleMaat kunt ontmoeten, zelfs indien je bij elkaar bent “in lichamen” hier op Aarde. Als je aan elkaar relateert in Tijd, als lichamen, als identiteiten die menselijk zijn, dan ben je daar niet werkelijk. Aldus, in Mijn oproep naar jullie om eerst bij elkaar in bewustzijn te komen, geef Ik je je Werkelijke Tweeling Vlam ervaring. Neem deze gelegenheid en open je hart voor het heden, het Nu en je zult nooit hetzelfde zijn. Je zult je voor eeuwig bij de rangen voegen van diegenen die nooit zullen sterven, diegenen die zichzelf niet zullen begrenzen. En bovenal, diegenen die de Werkelijkheid van Liefde kunnen ervaren, hier op Aarde levend.

Oh, maar zelfs meer dan dit! Indien je terugkeert naar het Centrum, het Nu punt van Liefde, begint op het moment dat je dat doet, je Liefde te werken, alle oude geloven in de harten van de Mensheid ontdooiend! En iedere golf van Liefde die je stuurt zal waarlijk jouw paden “in de wereld” afreizen, al die paden weer aansluitend op de Bron van Liefde! Dan zullen door resonantie, die andere harten, verbonden met die welke jij aangesloten hebt, de Liefde die je hen bracht uitstralen naar de wereld.

Oude, beperkende geloven zullen ontdooien. De langzame, vermoeiende neergang van leven zal weer keren naar een toename van leven. En leven voor leven, handeling na handeling, zal Liefde als gesmolten zilver, zich haastend langs iedere lijn van mogelijkheid en hem veranderend in enkel Liefde – hem veranderend in enkel één resultaat, slechts één mogelijke uitkomst – totdat de magnifieke Tweeling Vlam Liefde al het leven weer terugtrekt en het allemaal aan Mij teruggeeft – totdat iedere persoon zijn/haar identiteit vanuit Mij neemt middels hun hart en de doorslaggevende beslissing neemt.Mijn Liefde Voelend en haar kennen als ervaring, dan, terwijl de kracht van Schepping weer naar voren komt (zoals zij doet in ieder Nu), is wat zij vindt in menselijke harten het geloof in enkel Liefde. En aldus wordt dualiteit beëindigd. Aldus neemt “de slang de appel terug”, en is de heilige cirkel van leven in Mij (dat wat een leven werd op Aarde) eindelijk weer heel.

Deze terugkeer naar het Nu is de terugkeer naar een opening in de sluier van de geest dat de mensheid omcirkeld. Symbolisch wordt dit vertegenwoordigd door de “gaten in de ozon laag”. Maar diegenen die nog steeds gevangen zijn in ego-geest zijn erop gesprongen met angst om dit scheuren van de wolken die om de wereld heen zijn te interpreteren. Bang voor het licht van de zon. Mm – wat zou dit kunnen symboliseren? Bang, geliefden, voor de komst van Christus. Ik geef je dit alleen maar om je te laten zien hoe achterlijk het is om naar de wereld te kijken – wat een gevolg is van jullie ego-geest en hart’s geloven – en het dan te gebruiken om te interpreteren wat je overkomt. Geliefden, het moet andersom zijn.

Deze Boodschap, voor allen wier harten zich hun Tweeling Vlam herinneren, is om je te realiseren dat allen het Nu leven jullie weer bij elkaar kan brengen. En de Liefde die je ervaart op het moment dat je hier gecentreerd bent is het begin van je ervaringen van wat leven werkelijk is en wie Ik werkelijk Ben.

Met andere woorden, BEGIN NU! Focus op het Nu en laat Mijn Liefde door je heen vloeien. Vertrouw erop dat de grote intelligentie van Liefde voorbij alles is wat je ooit gedroomd hebt.

Niemand hoeft te wachten. Oh, wacht alsjeblieft niet, Mijn Geliefde hart! Wacht niet om Thuis te komen naar Liefde, naar de plaats waar je je Tweeling Vlam kunt voelen. Begin meteen om het open ZieleMaat hart te zijn! Het Nu toe te staan om in je te leven, en je Liefde te gebruiken om te versterken. Liefde te kennen als wie jij bent – Liefde als elkaar vóór je verschijnend – draai je om en geef deze Liefde. Vertrouw erop dat Liefde weet waar zij naartoe moet om te helen en te zegenen en de leugens te onthullen. Vertrouw erop dat de Liefde er is.Vertrouw erop dat je Tweeling Vlam deel van je is. En altijd en eeuwig zul je liefhebben, en Lief hebbend het universum steeds weer opnieuw geboren laten worden.

Onthoudt het “kruis” dat geïncarneerd leven is. Breng jezelf naar het centrum punt wat is waar je werkelijk leeft, en echt liefhebt. En geef werkelijk. En exploderend in vreugde zul je alle blokkades voor Liefde doen smelten en alle ingebeelde illusies. Het web van lijnen in dualiteit zal weer “opgetrokken worden. De pseudo wereld zal dan verdwijnen.

Je hebt jezelf als “krijgers van licht” gezien. Ah, maar de waarheid is dat je Liefhebbers van Licht bent is het niet? Is dat geen perfect beeld?

Een herinnering voor diegenen die het hebben gemist is het levende kruis van energie. Ik Ben voor eeuwig levend in het Nu, exploderend in de handeling van Scheppen. Deze Liefde die Ik maak bevat twee krachten, Goddelijk Mannelijk en Goddelijk Vrouwelijk, en aldus heb je de verticale balk van het kruis – waar Ik Ben op het Moment van Schepping aanwezig Ben.

De “horizontale balk” is de lijn van Tijd – van ego-geest en zijn sturende behoefte om afscheiding te ervaren.Dit creëert oorzaak (Liefde) en gevolg (anti-Liefde), en de compenserende actie. Op de horizontale balk, wanneer één kracht wordt ervaren, doet de gelijke en tegengestelde reactie zich voor en de andere moet dan ook ervaren worden. Dit is het niveau waarop al wat geschapen is het zaad van zijn tegengestelde bevat. De plaats waar deze twee elkaar ontmoeten is het Nu (want de horizontale balk is datgene wat ervaren wordt als Tijd).

Begin vandaag! Op dit moment. Kom naar het Heilige Nu en voel de pulserende Liefde. Sta haar toe om door je ZieleMaat hart te gaan en versterk haar. Ik beloof dat het de bevroren Liefde die de wereld is zal ontdooien. En iedereen kan dit doen, Nu. Ik roep je op tot deze dienstverlening. En Ik heb je onmetelijk lief, ieder Nu.

*************************************************************************

(Deel III van de Valentijn Boodschap)

Voel je je Leven?

Terugkeer naar het NU

Returning to the NOW

10-2-2004

Dit moment is je leven. Voel je het? Ben je je ervan bewust dat je leeft? Voel je Mijn Liefde die door je heen stroomt, vierend wie je bent? Voel je dat Wij elkaar ontmoeten, hier, in het Heilige Nu? Voel je Mijn diepe verzekering van je schoonheid en Mijn gratie? Houdt dit moment eeuwigheid in, om je bewustzijn geslagen als een deken van bescherming tegen de geslepen kleine geest?

VOEL je je leven? Voel je het? Zingt het je toe? Pulseert levenskracht helemaal door je heen totdat elk deel van jou dansend licht is? Dit ogenblik is jouw leven. Het kan nergens anders gevonden worden. En leven, geliefden, is een gevoel. Leven is NIET een gedachte!

Alles war je ziet openbaart zich als deel van jou indien je je visie kunt verheffen middels je hart. Kun je het leven binnenin de dingen voelen die je ziet? Kun je licht voelen dat danst in een levend gebed? Dan weerspiegelen deze dingen naar jou de waarheid van wie je bent. Of voelen de dingen die je ziet leeg of verwarrend aan? Dan weerspiegelen ze de valse wereld, het geestschap van de kleine geest.

Bovenal echter roep Ik je nu op om te erkennen dat alleen in het levende Nu je werkelijk levend kunt zijn, want als je niet aanwezig bent in je leven ben je niet in de stroom van de rivier van leven die je voedt en waarin je je voeding hebt. Oh, maar in het Nu zijn is op geen enkele manier een passieve ervaring! Het zijn in het centrum punt baadt je in de stroom van het leven. En geliefden, Ik beloof je dat het leven uitbundig is! Het leven zal je verheffen in gelukzaligheid en zichzelf zo door je stem zingen! Het Leven zal je dansen als zichzelf met meer en meer uitbundigheid totdat het je werkelijk “open blaast” en je onbegrensd wordt.

Als je van je leven houdt, houd je van Mij. Als je van Mij houdt, houd je van je ZieleMaat. Als je je verheugd over die dingen overal om je heen registreer je dat als leven binnenin je hart, zodat je je ook verheugt met je Tweeling Vlam, want het leven dat je ziet weerspiegelt het leven in je, en jij en je Tweeling Vlam zijn voor eeuwig één, en je maakt voor altijd deel uit van de levende dans van het leven.

Als je van jezelf houdt, houd je van je ZieleMaat. Als je van je ZieleMaat houdt, houd je van jezelf. Als je van Mij houdt, houd je van je ZieleMaat. Als je van Mij houdt houd je van je leven. Zo kun je zien dat waar je ook begint, het altijd resultaat zal hebben. Indien je liefhebt zeg je “Ja” tegen mijn geschenken.

Dan, jezelf gevuld hebbend , drinkend van de rivier van leven, dan keer je je om en geeft, en overvloed wordt dan je leven. Dat wat je koestert versterk je en dat wat je geeft, ontvang je. Maar oh, geliefden je moet aanwezig zijn in je leven om het te kunnen liefhebben. Je moet de waarheid van liefhebben voelen om het te geven. Je moet waarlijk voelen dat je levend bent om je geboorterecht op te eisen. Je moet van je geschenken houden om in staat te zijn hen te delen. En dit kan allemaal alleen maar gedaan worden als je aanwezig bent in je leven.

Leven wordt middels het hart gevoeld. Het wordt niet middels de geest ervaren. 90% van de mensheid zijn “weg in hun geest” wanneer de pulsatie doorkomt. Het geschenk arriveert. Christus klopt op de deur van het hart maar er is niemand thuis om het geschenk te ontvangen. Alleen vanuit het centrum punt kun je de ervaring ontvangen van leven en het waarderen. Alleen middels de deuropening van het hart die altijd in het Nu is kun je jezelf losmaken van het valse leven en van voortgedreven worden door een illusie die Tijd is.

Ja, het is waar dat je hier bent om te dienen dus je doel is niet een ontsnappen naar vrijheid. Maar Ik kan je beloven dat je nog geen idee hebt van alles wat je beschikbaar hebt om te geven. Want totdat je jezelf “bij kunt tanken” door regelmatig naar je leven in de Werkelijkheid te komen zul je leeg doorrennen – een verschijning gevend aan een verschijning.

De Natuur is een weerspiegeling van jou. Zij is jou, in feite. Het is de symbolen die zeggen: “Herinner je je dit? Herinner je het gevoel van leven?” dus wanneer je de natuur middels je hart voelt neemt zij je door de doorgang van herinnering, en daar kun je het leven voelen dat door je heen gonst. Daar kun je baden in de rivier van leven, jezelf wassen in de stroom, je weer verenigen met je ZieleMaat in het glorieuze bruisen van het eeuwige lied van het leven.

Velen van jullie beginnen de rivier van het leven zelfs hier te horen, in deze wereld. Dit laat je zien zoals niets anders dat kan dat de sluier bijna weg is. Tot nu toe werd dit geluid beschouwd als het verbazingwekkende geluid van de grote yogi en van diegene die hun hele leven in een grot hadden doorgebracht, meester wordend over deze wereld. Jullie zijn ook Meesters. Je hoeft je alleen maar te herinneren om te komen om je Meesterschap op te eisen! En waar moet je je laten zien? Hier in het levende Nu!

Je kunt je ZieleMaat niet liefhebben met je geest of je ego, want je ego-geest zal je altijd laten zoeken naar datgene wat weg is – wat natuurlijk betekent dat het zeker weg zal blijven. Dit is het doel van het ego. Je kunt alleen je ZieleMaat tot je trekken door hem of haar lief te hebben, Nu in dit moment – hem voelen, haar liefhebben, je verheugend in hun aanwezigheid. Dan wordt het gedaan. Dan zal het tevoorschijn moeten komen “in het fysieke” omdat het fysieke een expressie is van je waarheid.

Dit, geliefden, Mijn mensheid, is waarom Ik zo duidelijk vraag dat je eerst in bewustzijn bij elkaar komt en liefhebt – want dan is het Echt. Het wordt gevoeld, geaccepteerd in het hart. Dan moet je hart’s geloof in jouw ZieleMaat (want je hebt gehouden van en Lief Gehad in bewustzijn) naar voren treden als een symbool in je “Leven op Aarde”!

Oh, geliefden, Mijn hart, dit is waar van het transformeren van de wereld, de droom van anti-Liefde loslatend! Je moet Liefde voelen als je diepe waarheid, je ervaring, zo echt dat het je hart’s geloof wordt. Dan zal het de uiterlijke wereld worden. Door de wet van magnetisme, haal je de Liefde die je wordt door je leven te ervaren,dan doorlopend naar voren in anderen. Het begint allemaal met het ervaren van Liefde. Het ervaren van leven. En de enige wijze om dit te doen is middels de doorgang van het Nu. Middels aanwezig te zijn in je leven. Niet van ergens in de ego-geest, dromende over een andere toekomst.

Dit is ZO belangrijk want velen van jullie doen dit nog steeds. Jullie denken aan wat je wilt dat er komt, toch heb je het nooit ervaren. Dus blijft het “buiten je” als iets waarop gehoopt wordt. Het is geen hart’s geloof. Noch wordt het versterkt door de feitelijke kracht van Schepping die jou en je Tweeling Vlam is, want je Tweeling Vlam “willen” heeft geen kracht. Het is geest spul en het is “ergens daarbuiten” in de toekomst. En jullie als je al in de geest bent, geloven je “levens ervaringen”.

Dus zoek je ware liefde, een “verleden” dragend en hunkerend naar een toekomst, maar je bent nooit aanwezig, hier in dit ogenblik. En hier, Nu, is de enige plek waar die levenskracht is, dus the enige plek waar er echte energie is om je dromen uit te laten komen. En in deze toestand die Ik beschrijf, zelfs als je per ongeluk in je “centrum” komt, heb je je ZieleMaat “in de toekomst” voorgesteld en zo zal hij of zij blijven!

De enige wijze om waarlijk je Tweeling Vlam te activeren in je leven hier op Aarde is om hem of haar NU te ervaren. Zodat wanneer die puls komt, wat je dan creëert is “alsof mijn Tweeling Vlam hier met mij is”. Oh, maar natuurlijk veel meer dan dit. Wanneer je jezelf bevrijdt van de binding van geest en Tijd en je je Liefde ervaart, is het enorm, een heel “gestalt” van vreugde, van de ervaring van je aanwezigheid in het Moment van Creatie. Het is de expansie, zelfs maar voor een moment, in onbegrensde Liefde. Dus dat is wat dan in je hart zal zijn wanneer de “flits” komt. En dat zal zijn wat je creëert voor je leven hier op Aarde.

Ik wil je er ook aan herinneren dat Liefde de tijdlijn oplost. Dus (schenk aandacht!) indien je Verliefd bent, op Mij, op het leven, op vreugde, op het Nu, “heelt” de Liefde die komt zowel het verleden als de toekomst! Al die valse identiteiten van een gewond, geslachtofferd menselijk zelf – WEG in één verblindende flits van Creatie’s kracht van het Nu! En al die mogelijke toekomsten gebaseerd op dat gelimiteerde verleden – WEG in één flits van Liefde vanuit het Moment van Schepping middels je open Tweeling Vlam hart. WEG, geliefden. Creëer hen dan niet weer opnieuw!

Wanneer je leert hoe jezelf naar het centrum punt te brengen en om te baden in de glorieuze rivier van het leven, zul je de Echte, de ware kracht van Liefde voelen. Je zult ook, ongetwijfeld, voelen dat alleen Liefde Echt is. Op dat moment ben je vrij. Bevrijd van dualiteit. Bevrijd van Tijd. Bevrijd van de illusie van een fysieke wereld. Bevrijd van een verleden en een toekomst.

Anderen hebben gezegd, dat aanwezig zijn, in het Nu zijn, een gevoel van Mijn zijn bracht, een gevoel van vrede, wetend dat alles in Mij bewust en zorgvuldig voor eeuwig bewaard wordt. Maar zoals Ik altijd heb gezegd middels deze Boodschappen, het Moment van Scheppen gebeurt Nu. Hoe kan het anders wanneer Tijd een illusie is? Dus wanneer je werkelijk het centrum punt bereikt zoals ervaren middels je levende hart, oh, wees voorbereid, geliefden! Wees voorbereid voor het leven! Oh, wees voorbereid om het te voelen – het precieze Moment van Schepping. De bliksemflits, de donderslag, het golven van de oceaan als al het potentiële leven binnenin naar buiten stroomt, uitgedrukt. Het geschapen leven begint. En wees er ook op voorbereid om je om te draaien en je Tweeling Vlam te vinden en om het Moment van Schepping samen te voelen en te beleven! Oh, het gaat verder dan alles wat een geest zich ooit heeft kunnen voorstellen!

Wees voorbereid om elk enkel deeltje van licht door je heen te voelen stromen. Wees voorbereid om het lied van al wat Geschapen is – elk leven dat Ik Ben zingend in een zoet refrein, dat ook “Ik Ben” is. Zoals dansende energie of “krekels in de muren” manieren zijn waarop jullie het hebben beschreven, zoals je het hier hebt gevoeld. Maar dat is slechts een echo – een kleine kleine echo van elk leven binnenin het Al dat Ik Ben – behalve hier op Aarde natuurlijk.

Dat is omdat een normaal menselijk leven zo losgekoppeld is van de stroom dat nauwelijks iemand zelfs maar het feit waarderen dat ze leven. Voortgedreven door de geest, in feite, velen zoeken een manier om hun leven te vernietigen, om het geschenk weg te gooien, wanneer ze niets anders nodig hebben dan een beetje vrijheid van de sluwe kleine geest om hen in staat te stellen om hun leven te voelen en het te kennen als een geschenk.

De kleine geest is een slavendrijver. En de meeste van jullie zijn er de slaaf van geweest – nooit een ogenblik vrede van zijn voortdurende commentaar. Het probeert je te vertellen wie je bent (een klein ontkoppeld mensje op een planeet dat zich naar uitroeiing beweegt) en door al deze gedachten houdt het je weg van je echte leven, weg van de kracht van het Nu en van je hart.

Het is tijd om je leven terug te pakken, prachtigen! Het is tijd om de groef te helen die die geest tussen ons gemaakt heeft. Het is tijd om je identiteit weer van Mij terug te nemen (eindelijk!). Tijd om je Liefde weer op te eisen en om Liefde te zijn met de Tweeling Vlam, zelf generatoren van Liefde die je toe zou kunnen voegen aan de Schepping.

Herinner je weer dat je hart de sleutel herbergt om het verleden en de toekomst te helen. En zoals altijd kun je dit alleen doen vanuit het heden, het glorieuze Nu. Want Nu heb je de creatieve barst terwijl het leven voort stroomt om zichzelf te kennen als alle delen van Mij. Je moet leven hebben om je te bevrijden van de droom van anti-Liefde, Liefde om de pijn te helen van het geloven dat je iets anders zou kunnen zijn dan Liefde. Het vraagt slecht een ogenblik. Eén Nu. Eén grote uitbarsting van het Moment van Schepping, versterkt door je Tweeling Vlam Liefde, komt binnen door je hart en trekt: “Tijd” (of het geloof erin) terug naar het Centrum. Alleen in het Nu kun je je weerhouden van het opnieuw scheppen van definities van jezelf.

Aldus Mijn verzoek aan jullie om te oefenen. Oh geliefden. Leef je leven! Leef het middels je hart, niet middels je geest. Je geest heeft de agenda van het ego. Je hart voelt je leven al. Het voelt je Tweeling Vlam ieder moment bij jou. Sta je hart toe om je instrument van perceptie te zijn en je zult verbaasd zijn!

Ik vertel je waarlijk, geliefden, je zou recht voor je Tweeling Vlam kunnen staan en indien je hen ziet middels de ego-geest, zou je hen niet herkennen. De ego-geest zal je je ZieleMaat niet doen zien, want het weet dat ware Liefde het einde is van ego-geest. Liefde zal zijn dood zijn. Dus scheidt het je van Liefde wat betekent dat het je ook van Mij scheidt. Het scheidt je van je leven en laat je erover nadenken in plaats van het leven. En het heeft dit zo succesvol gedaan dat deze hele wereld bevolkt is met levens, opgebouwd uit de definities van de geest en voortgedreven door de agenda van ego en geest – levens die zich niet kunnen aansluiten omdat de overleving van het ego er vanaf hangt.

Het is tijd om het leven terug te eisen. Begin Nu geliefden! En wees voorbereid op passie. Wees voorbereid op vreugde. Wees voorbereid op opbeuring. Wees voorbereid op gelukzaligheid. Maar om dit te hebben moet je de controle over je leven ontworstelen aan je geest.

Beoefen stilte met een open hart en schenk volle aandacht. Eerst zul je vibratie in je hart voelen en dan de warmte – dan de verheffing en een voelen van Mijn aanwezigheid. Dan een wonderbaarlijk iets – de aanwezigheid van de ZieleMaat. En dan de grote explosie als de barrière naar beneden komt en je hele leven weer van jou is.

Helemaal van Liefde is wie jij bent. Dan, wanneer je het een keer hier ervaren hebt, wanner je naar diegenen kijkt die je liefhebt in je leven, zal je plotseling in staat zijn om het met hen te voelen! Je hart is ontdooid. Liefde spreekt binnenin jou, ik spreek ieder moment want wij zijn voor altijd in communie. Extase wordt je manier van leven.

Ja, het zal eerst wat moeite kosten – moeite om jezelf uit de goed-versleten paden van ego-geest te trekken. Zij zijn nu troggen, deze voren van mentale definities van je leven. Het zal energie kosten om je aandacht naar het hart te verplaatsen. Soms zal het niet de moeite waard lijken, maar oh, geliefden, dat is het wel. Ieder moment die je in Liefde doorbrengt, ieder moment in communie met Mij, is elke een doorgang van licht dat jij Mij hebt helpen maken – een doorgang naar wat Echt is.

En elk, ieder succes, zelfs wanneer het niet belangrijk schijnt, plaatst jou in de stroom van Liefde, plaatst jouw wil in de Mijne ( in “Ja!” tegen Liefde en leven en je ZieleMaat), en aldus kunnen al die wezens van bewustzijn die deze bewustwording dienen, komen helpen. Behalve het verlenen van een dergelijke dienst wordt je leven natuurlijk nog meer gevuld met gelukzaligheid. Dan vanuit de Realiteit, vloeien alle antwoorden naar de vragen in de menselijke harten terwijl zij steun zoeken middels de veranderingen die zij voelen in hun harten. Je zult alleen met de visie van eenheid van het hart “zien”, elkaar en alle menselijke levens ziend zoals ze in Mij gemaakt worden.

Maar zou een antwoord benodigd zijn op een vraag die iemand je stelt, zal Liefde door je antwoorden zodat je hen nooit als imperfect ziet of als iets missend op wat voor manier dan ook. Want datgene wat je ziet natuurlijk, waar je op focust help je altijd mede te scheppen. Maar vanuit het centrum punt van het Nu, kun je naar iemand staren perfectie ziend en het antwoord op wat voor probleem dan ook valt eenvoudigweg uit je mond, hen aangeboden met God’s kus van verzekering.

Het is een goed idee om niet te lang in de geest te verblijven indien je hem nodig hebt om “je taken uit te voeren” in de wereld. Uiteindelijk zal zelfs dit zijn als het bovenstaande – je zult glorieus gelukkig zijn, bewust van enkel het Nu terwijl het werk gedaan wordt middels de kleine geest, middels een “vinger” van je energie, het hiervandaan leidend. Dit is precies hoe je “leven op Aarde” geleefd wordt, met een “vinger” van je glorieuze grootheid dit gedeelte van energie voorziend dat dit werk doet. Uiteindelijk zul je ontdekken hoe je deze “vingers” van je energie moet beschermen. Maar tot die tijd zul je steeds beter worden in het gefocust blijven op de Werkelijkheid middels de perceptie van het hart, terwijl je gemakkelijk de dienst die je hebt aangeboden door hierheen te komen om een “leven op Aarde” te leven, tot stand brengt.

Desondanks helpt het geweldig om regelmatig te stoppen en jezelf terug te brengen naar het centrum punt. Dan zul je niet beginnen te geloven dat het perspectief van de geest echt is. Een timer gebruiken of intentie afstemmen en iedere paar uur stoppen om terug te keren naar het hart is fabuleus en zal een geweldige hulp zijn.

Naad regelmatig in de rivier van het leven. Ik wil dat je het voelt en weet dat de symbolen van de natuur je weerspiegelen, een deel van jou, een kwaliteit van leven. Vier ieder moment en voel hoe het is om al het andere te laten gaan – alle identiteiten van een begrensd leven.

Het Leven keert terug naar de mensheid. Zoek je leven. Raak ermee bekend. Wordt eeuwig leven in Mij, glorieus levend, een Tweeling Vlam cel in Mijn eigen hart. Ik Ben Liefde, en Wij zijn samen één Liefde Nu. Zul je het geschenk van leven aanvaarden dat Ik je geef?