Over jullie Hart en de, Transformerende kracht van Liefde. 28-05-2009

Over jullie Hart en de, Transformerende kracht van Liefde. 28-05-2009
Over jullie Hart en de,

Transformerende kracht van Liefde.

28-05-2009

Geliefden, het is tijd om een leven te leven in eindeloze vreugde.

Het is tijd om te leven in de dagelijkse wonderen, en de levende Spirit te,

Vinden die Ik Ben, Ik zing tot jullie in alles en dat alles wat jullie voor je zien,

Gaan zien als Mijn gezicht maar ook elk hart zien als die van jullie zelf.

Kom ! de deur is open. De brug is gemaakt, dank zij jullie, door de diepte van jullie harten en jullie Aardse ervaringen en onze communie,

Mijn aanwezigheid in jullie leven en dit ademen via een deur van extase,

Naar een brug in de realiteit om lief te hebben.

Als jullie op deze brug wandelen en de staat van deze extase behalen,

Dan brengen jullie geliefden, de hele mensheid mee, om dat jullie het magnetische veld hebben geplaatst.

Jullie worden het inschepende Hart. Jullie worden het wonder van Liefde,

En via jullie komt de vrijheid van de Wereld.

Het meest raadzame in deze om dit te doen is, het meest eenvoudige,

Het meest perfecte, is om je kostbare hart te openen, en laat je hart het kanaal worden voor jullie ervaringen ,,,, niet alleen het instrument van perceptie,

maar de vibratie van de Liefde waarin je leeft.

Dit zal invoegen voor jullie een nieuw leven een nieuwe wereld die wij aan het bouwen zijn, en daarom is jullie hart het enkele oog van de levende Spirit.

Het is de waarheid van jou. Het is jullie centrum. Het is jullie voertuig.

Het is jullie afstemming op het ware.

Het is de kracht van Eenheid die jullie de waarheid brengt van al het leven,

Als Liefde via de ervaring van jullie aanwezigheid in het Nu,

Het Levende Nu. Als jullie het hart werkelijk openstellen en de,

straal van jullie harten alles kunnen bereiken,

om te laten zien hoe het via jullie zich vermengd, en om voor jullie de communie met God,

en dit betekend communie met al het leven overal,

zullen jullie leven met de hart perceptie,

en leven in de vibratie van Liefde.

Het Hart ziet Alles, zoals Ik alles ziet!

Dus, als jullie Hart de hele wereld ziet, laat het zien wat Liefde maakt.

Niet de wereld van het ego. En al helemaal niet de wereld van het kleine brein.

Als jullie Hart de wereld laat zien,

en ook dat het dit instrument is waar je door leeft,

dan is elk moment de eeuwige aanwezigheid.

Dan is alles prachtig. Het schijnt door de illusie heen van het fysieke,

in de glorie van Liefde, stralend in pracht, en dan opeens is de wereld,

de wereld van de reflectie van het Hart van God, die jullie zijn!

Dan is de wereld bevrijd van sluitingen, van de droom van afscheiding,

En dus van het kleine brein, het ego, die het gereedschap is van afscheiding.

Zolang jullie de wereld zien door de twee ogen van het ego brein,

Zal het altijd de roller coaster zijn van de dualistische ervaring.

En zal het nooit de extase zijn van wat jullie zijn.

Maar in plaats van steeds te zoeken in het brein,

roep Ik jullie op om simpel, naar het Hart te verschuiven.

Met deze verschuiving zal alles veranderen, dan komen alle geschenken van,

een ontwaakt Hart, inclusief het eindeloze bewustzijn,s ervaring van eeuwige Liefde en gratie wat alles weer brand nieuw maakt,

sprankelend, puur, en perfect,

vernieuwd in de eindeloze fontein van leven die hier en Nu aanwezig is.

Het Hart omvat Alles. Het brengt je vrijheid van het ego, en dat brengt jullie,

In een andere gedachten wereld, vrijheid van de wereld van dualiteit,

die gevuld is van percepties van pijn en moeilijkheden.

Het bevrijd niet alleen jullie, het bevrijd alles.

Het moment van een werkelijk Hart zoals Ik Ben,

zal je de hele wereld doen omarmen, alles wat geliefd is wordt steeds getransformeerd, bevrijd van de dingen die je gebonden houden,

zodat jullie misschien de vleugels van Spirit kunnen spreiden,

en vrij kunnen vliegen.

Of het waar is dat jullie niet eerder vrij kunnen zijn dan dat,

jullie overal van houden? Maar dan ook alles.

Dit is een diep en belangrijk begrip.

Maar, je kunt niet lief hebben via het ego brein.

Je kunt niet alles transformeren van het niveau van het probleem.

Dus, om je te bevrijden van denken en inzet,

om jezelf te bevrijden van het geloof van het oude hart,

van de percepties van de wereld die het ego maakt,

kan niet altijd werken.

Zoveel van jullie innerlijk werk ligt daar op gefocust, een begrip van oude patronen en waarom doen jullie deze dingen ,,,

om de oude patronen begrijpen ,,,, dus trek de reflecties naar beneden,

die je voor je hebt.

Tot dat jullie van deze dingen kunnen houden ,,Puur,,

kan je niet woorden bevrijd.

Jullie kunnen alleen werkelijk van deze dingen houden vanaf het niveau,

van het Werkelijke Hart, die jullie zijn.

Dit zal open gaan op het moment dat je de keuze maakt om,

via het Hart te leven.

Dan kun je van de wereld houden zonder het oordelen van het ego,

Zonder enkele oude wereld vibraties en realiteiten,

zodat dat deze absoluut geen invloed meer op jullie hebben.

Met het openen van 1 Hart, kan het hele leven op Aarde worden omarmd,

en werkelijk liefhebben, getransformeerd en bevrijd, en dan kun je in een wereld stappen die gevuld is van gratie, gewassen in Mijn aanwezigheid,

in leven als heelheid, een hologram van Ik Ben, stralend en schijnend via jullie, en zo ook door alle dingen.

In dit besluit van het Hart openen ligt ook de verschuiving van,

het Hart naar Alles, bewustzijn is bevrijd, en dan kun je nu net zo gemakkelijk de vleugels uit slaan naar de Kosmos.

Voor het bewustzijn wat jullie werkelijk zijn, is het bedoeld om het bewustzijn van het Hart van Alles wat Ik ben, te ervaren.

Niet andersom. In andere woorden, het Hart eerst,

want het Hart zegent de hele mensheid.

Het is het Hart die de aanwezigheid van Christus presenteert,

met andere woorden, die de expressie gebruikt van het,

levende hart van Al wat Is.

Elk moment wordt jullie pracht met Licht.

Want Liefde en Licht zijn werkelijk Een ding.

Licht en Liefde zijn het mannelijke en vrouwelijke,

voor altijd vereeuwigt in de kosmische dans.

En daarom, vanaf het moment dat het Hart geopend is, is het Licht daar.

Het is de bedoeling dat jullie het kanaal van vrijheid zijn,

Om het meevoerende Hart te zijn voor de mensheid,

Om de waarheid van liefde verder te te laten schijnen naar alles op Aarde.

Het Hart breng jullie die Eenheid, sta toe dat wat Ik Ben de wereld kan omarmen, dit is beter dan jezelf naar een plaats te brengen,

waar je in het Licht reist, en dan jullie kostbare Broeders en Zusters niet zien.

Alleen jullie Hart kan hen allen lief hebben,

en Liefde is de enige sleutel tot transformatie, om de wereld te transformeren van deze droom van pijn en lijden naar het hologram van perfecte Liefde,

wat dit werkelijk is.

Jullie kunnen het Licht laten schijnen in de kast van het onderbewustzijn,

om te ontdekken wat jullie daar vasthoud, maar zolang je niet van deze dingen kunt houden,,,,kun je ze niet transformeren.

Dus laat het Hart en de Liefde dat zijn wat jullie de kracht geeft om,

dat Licht te openbaren, wat je al reeds liefheb en dus vrij is.

Ik heb al vaak tot jullie gesproken over de Hart perceptie.

Nu ben Ik hier om te vertellen dat jullie klaar zijn.

Dat jullie klaar zijn om deze verschuiving te maken om het ontwakende,

Hart van Liefde voor de Liefde in de wereld,

en dat alles wat jullie zien en voelen, moet aanraken en herkennen,

ook de dingen die eenvoudig deel zijn van de ,, consensual dream,,

waar in jullie participeren, als het Hart van Liefde die Ik ben,

jullie kunnen het vrij maken door de kracht van jullie passie en liefdevolle omarming, en al het vechten met het ego brein,

wordt opgelost in de aanwezigheid van Liefde.

Het Hart kijkt door de ego droom heen, en laat jullie het dansen en zingen zien het feest van schoonheid van het leven zoals Ik het gemaakt heb,

het is altijd en overal aanwezig wachtend op jullie tot je de,

keuze maakt om het te zien. Het is precies zoals de verschuiving van perceptie,

die een geheel nieuwe onthulling van zijn realiteit brengt.

Dus, is er ook een verschuiving naar het Hart.

Jullie kunnen in 1 keuze het Hart openen als de doorgang naar de ware wereld die Liefde creëert, naar voren komende als de expressie van het Nu moment, en Mijn constante Liefde. Dit alles is al beschikbaar. Het wacht.

Het wacht eenvoudig op jullie om het te omarmen, om te resoneren,

te resoneren met de Ware Liefde die jullie Zijn,

het zal moeiteloos naar jullie toekomen geliefden,

als jullie recht vanuit het Hart leven.

Neem dit moment nu om mijn aanwezigheid te voelen.

Drink van de Liefde waarvan jullie gemaakt zijn. Open alle gelimiteerde percepties en kies trots om te verschuiven naar jullie Hart.

Adem tot in jullie Hart, ontmoet Mij daar, en herken jullie ware thuis.

Voel het moment van creatie om opnieuw geboren te worden in de dans van Liefde die jullie Zijn. In jullie enorme glorieuze wezens, zijn jullie de glorieuze dans van de Tweelingvlam, als het beweegt naar het levende Nu,

naar de muziek van de Engelen, naar de roep van Liefde.

Laat het trots in jullie ontwaken, en voel hoe jullie Harten open blazen,

om de wereld te omarmen, in het ultieme Nu Moment, expandeer het veld van,

het Hart dat je bent en laat het een voertuig zijn voor jullie ervaring van de wereld, van jullie zelf, van het Leven.

Kunnen jullie de dans van vibratie voelen van elk leven,

dat je aanraakt in je Hart? In deze eeuwige taal van Eenheid en schenken?

of de in en uitademing van God?

Jullie Harten worden het centrum zo gevoelig, zodat het perfect vibreert,

met de waarheid van alles wat het aanraakt.

Het is een hologram en jullie zijn de Christus,

levend in het centrum van Mijn Zijn.

Alles is van jullie om te omarmen.

Jullie hebben gekozen om de wereld te omarmen, die verpakt is in de Liefde van de Ene die het bewustzijn is in het Hart van de wereld,

het Ene grote Hart die jullie kennen als Jezus en Maria Magdalena,

zij hebben jullie verpakt in de glorie en waarheid, en klaar staan op het moment als zij geroepen worden, om jullie te laten zien wie jullie werkelijk zijn,

als het stralende Hart van de God die Ik Ben.

Adem de wereld in geliefden. Neem het nu tot je Hart en bevrijd het.

Adem naar jullie kleine zelf, de ego droom, het lange geslacht,

Leven na leven. Adem het in en laat jullie Hart het omarmen,

En kijk naar alle bindingen en stel deze vrij aan de kracht van het eindeloze Nu, in het centrum van het levende hologram bevriezen alle misverstane percepties van afscheiding en beperkingen van het ego droombeeld.

Omdat dit jullie keuze en realiteit is, dan zal de Liefde jullie Liefde schenken,

Als jullie dansen op de brug van perfecte vrijheid, met Een hand in de explosie van het Leven dat Ik Ben, en Een hand schenkend aan de wereld.

Dan zullen jullie de reden ervaren waarom jullie naar het,

Aardse Leven zijn gekomen, juist om deze Brug te bouwen,

En zo zien jullie hoe gemakkelijk Liefde de brug van Vrijheid is.

Geliefden, het Hart kan alles eenvoudig verwezenlijken waar je naar verlangd,

waar jullie van dromen, alles waar jullie zo hard en,

vol overgave aan gewerkt hebben.

Het beantwoord elk gebed van ontwaken die niets achter laat.

Het verpakt zich zelf rond elke menselijk wezen en wast de sluier weg van,

de perceptie van wanklank.

Het Hart staat jullie toe om stevig in jullie leven op Aarde te staan,

Dat waar jullie voor hebben gekozen,

omarm het allemaal want dit is de sleutel naar vrijheid,

leef perfect in het eeuwige Nu moment,

een bad in het ritme van extase, compleet in de eindeloze communie met de glorie van creatie en al wat het brengt.

Dit vereist Niets. Geen eindeloze studies. Geen boetedoening.

Niet de patronen van het ego ontcijferen.

Niet elk klein ding wegwassen die jullie naar dualiteit en beperkingen brengt.

Geliefden, het Hart transformeert het allemaal.

Van de plaats van perfecte Liefde, wordt alles door Liefde bevrijd.

Dit is het geschenk dat Jezus heeft gebracht.

Het was om jullie toe te staan om deze ene keuze te kunnen maken,

Maar ook toe te staan dat deze keuze zo krachtvol is zodat het omringt,

alles als in een droom, en het bevrijd onmiddellijk.

Alles waar voor je geleefd hebt, is dan in de rijken van perfecte Liefde,

Perfect Licht en Vrijheid.

Als jullie expanderen in deze ervaring van het levende Hart van Christus,

Dan expanderen jullie de mogelijkheden om alles aan te raken,

Het in jullie Hart nemen en het te bevrijden.

Het grote Tweelingvlam Hart heeft steeds meer volheid in de wereld gebracht. aan alles wat het Hart ziet, het hart ziet zo als het werkelijk is,

als een geliefd deel van deze stralende eindeloze Liefde en Leven,

die alles onmiddellijk bevrijd.

Roep Mij aan, laat Mij jullie herinnering zijn.

Op ieder moment, als het ego brein jullie zou kunnen grijpen,

jullie zouden kunnen verleiden, naar de oude weg van ervaring in het leven,

Ik zal jullie aanraken, en jullie Harten in beweging brengen,

en de omarming naar jullie toebrengen, geliefden,

jullie kunnen deze verschuiving maken, het geen zo Krachtvol is.

Het is een makkelijke keuze om vanuit te leven, om te ontvangen en te schenken als het Hart van God, en dit is wat jullie werkelijk zijn.

Het Hart staat jullie toe om te communiceren met alles op het echte niveau, van zijn ware wezen, of het nu een andere persoon is of een Natuur Spirit,

of de geliefde dieren rond jullie, of de Grote Wezens die Liefdevol over jullie waken. Het brengt communie met Mij, eindeloos. Jullie zijn bevrijd van de limiet perceptie als menselijk wezen,

als jullie de majestueuze kant van je wezen aan neemt,

want jullie zijn de Wonder van Creatie Zelf.

Jullie zijn die genen via Ik kan Lief hebben.

Jullie zijn het Kanaal voor al de Liefde die Ik Ben.

Binnenin jullie wordt het geëerd en verdubbeld.

Net zo natuurlijk als het in en uitademen, zo zullen jullie ook deze Liefde Schenken. In deze simpele waarneming van de beweging, van de Liefde die Ik ben, zullen jullie de perfecte waarheid vinden. De waarheid is een wonder die Nu wordt geopenbaard, perfect, in jullie Hart. Willen jullie dit accepteren?