DDE DISPENSATIE VAN OVERVLOED

DDE DISPENSATIE VAN OVERVLOED
January 9, 2006

The Messages from God

Through Yael and Doug Powell at Circle of Light www.circleoflight.net

(THE ABUNDANCE DISPENSATION)

DE DISPENSATIE VAN OVERVLOED

9 januari, 2006

Met iedere ademtocht adem je Liefde. Met iedere hartenklop deel je haar. De grote ritmes van de Schepping nemen voor altijd het wonder dat Liefde is in en geven haar uit. Toch, omdat deze grote ademtocht van Leven, de inademing en de uitademing, de hartenklop en de ruimte ertussenin, nog niet beschikbaar zijn voor alle leven op Aarde, heb ik jullie allemaal nodig om een brug te zijn zodat de Aarde de waarheid zou mogen hebben en haar gemakkelijk krijgt.

Het is je Tweeling Vlam Liefde. Mijn dierbare harten, die je alle kracht geeft die je nodig hebt om de afstand tussen het Werkelijke en het leven op Aarde vibrationeel te overspannen. Als zodanig heb Ik jullie nodig, jullie allemaal. Ik heb je nodig om je te herinneren dat je de Boog kunt zijn die het grote orgastische licht over de vibrationele afstand verbindt, om dat wat Werkelijk is aanwezig en beschikbaar op Aarde te maken.

Je Tweeling Vlam harten zijn geactiveerd, gereed en geëngageerd. Welnu, geliefden, het beeld verandert en Ik heb jullie meer dan ooit nodig. Want Ik bezorg nu, geliefden, een tweede dispensatie* – één die de levens beschikbaar maken van diegenen die ontwaken aan de waarheid om Mijn geliefde kostbare mensheid te bevrijden.

Ik geef je alle Overvloed, vrij gemaakt van de wet van resonantie, zodat je net zoals met je ZieleMaat, overvloed Nu kunt leven. Ik roep je naar gewaarzijn dat je harten voor anderen kunnen overbruggen. Want het enige rekwisiet is dat je de wet van geven eert.

Dus, geliefden, nu de sluiers van ego zijn losgelaten, wordt het leven op Aarde de chaotische manifestaties van de overtuigingen van ieder’s hart. Ik heb jullie nodig wier ogen deze woorden lezen en wier harten opspringen in het (h)erkennen om de Brug te zijn voor allen die het licht dienen. Oh, geliefden, Ik vraag jullie om aan Mij vast te houden, ongeacht de verschijningen voor je – of ze nu kogels zijn en bommen of natuurlijke rampen of de vermalende verschijning van gebrek. Ik vraag je om aan deze dispensatie vast te houden en de Brug te zijn naar de rijkdom die Ik ben, rijkdom in iedere vorm.

Want terwijl de overtuigingen van het hart van het hele mensdom zich overal rondom je manifesteren, weet je dat Ik de Bron Bene en dat jouw rijkdom en jouw Liefde ieder ogenblik direct vanuit Mij komen

Ik maak nu het geloof in Mijn geliefde mensdom los dat overvloed van buiten jezelf kan komen. Ik los nu in Mijn altijd-aanwezige Liefde alle geloof op dat gebrek op de één of andere manier spiritueler is dan de overvloed waarin Ik je maakte. Ik vraag enkel om het geven dat de kosmische stroom eert. Ik vraag enkel om het geven dat het ene leven heel en heilig maakt en dat de wet is, zowel van Liefde als van overvloed.

Geld is de energie van Liefde, geliefden, gemanifesteerd. Zeg simpelweg “Ja” tegen Liefde en “Ja” tegen de glorieuze rijkdom die voor altijd aanwezig is als een levend deel van wie wij zijn als één inclusieve Liefde.

Ik heb jullie de dispensatie gegeven die Tweeling Vlammen toestaat om samen te komen voordat ieder van hen perfect genoeg is om door resonantie samen te zijn, omdat Tweeling Vlam harten deze wereld zullen bevrijden. Nu geef Ik je de dispensatie die je toestaat om “Ja” te zeggen tegen rijkdom zodat jullie. Mijn LichtWerkers, vrij kunnen zijn om te dienen in de roep van jullie harten om deze wereld te doen ontwaken en haar naar Huis naar Liefde te leiden.

Ik beloof je dat Ik Overvloed Ben, een ware rijkheid van levende rijkdom – Werkelijke rijkdom die voor altijd op geven gecentreerd is. Gegeven, wordt zij altijd en altijd vermeerderd. Want Ik Ben altijd meer, en jullie, geliefden, zijn Mijn hart dat ieder Nu Moment de gever van leven is.

Aan diegenen van jullie die het visioen vast kunnen houden, die het Werkelijke en je Tweeling Vlam hart kunnen voelen, Ik geef je het gewaarzijn van wat wij hiermee bouwen, want geven is een lied dat zijn eigen hoogste resonantie vasthoudt en het op één lijn komen met leven voortbrengt. Dus voor jullie, oh, Mijn majestueuze Tweeling Vlammen, sta jezelf toe om het traject van licht te herkennen terwijl het je Tweeling Vlam hart overspoelt, en als een goudwitte pijl maakt het een helder traject van het Werkelijke naar het leven op Aarde middels het geven van je Liefde.

Dit traject, geliefden, is de levende Brug van Liefde die de waarheid van geven diep verankert in de droom, want geven is de sleutel. Laat dit geven iedere dag, geliefden, ieder ogenblik, je dienst zijn, je dorst om de mensheid te dienen gelest in Mijn overvloed. Terwijl je Liefde vertrouwt en terwijl je de Werkelijke vibratie van Mijn waarheid vasthoudt, als alle overvloed voor altijd in jou levend, zul je de overtuigingen van het hart betreffende rijkdom terug magnetiseren naar de waarheid van geven.

Alle angsten en aannames aangaande rijkdom als verwoestend waren gefocust in “het omgekeerde” en gecentreerd in ego-geest. Ieder idee van overvloed en rijkdom was niet alleen gefocust op krijgen maar ook op een bron buiten jezelf. Maar alle overvloed komt vanuit Mij, direct en, het is in je wezen ingebouwd! Hoe zou Ik mogelijkerwijs de cellen van Mijn eigen hart niet volledig kunnen onderhouden? Als je dit diepgaand overweegt en in je hart vasthoudt, zul je je realiseren dat dit een waarheid is met de kracht om iedereen vrij te maken.

Dus laat het het plezier van je hart zijn om het vehikel te zijn van de verbazingwekkende waarheid van het leven – dat alles dat je nodig zou kunnen hebben of zou willen al deel uitmaakt van je magnifieke hart. Het enige wat je moet doen is het opmerken, aanvaarden en doorgeven.

Jouw eeuwige voorraad wordt voortgebracht door al je Liefde door te geven en terwijl je geeft, ga je open om te ontvangen. Dan gieten de schatten van Mijn overvloedige Liefde, Mijn alomaanwezige zegeningen jouw hart zó vol dat het eenvoudigweg overstroomt in een glorieuze Rivier van Geven. Net zoals in een fysiek lichaam functioneert het ene lichaam van God’s levende hart dat je bent, correct.

Het is tijd om de scheiding tussen geest en geld, het spirituele leven en overvloed los te laten. Voor diegenen die de toorts voor Mij kunnen vasthouden, is het tijd om de connectie tussen “werk” en geld los te laten, want het zijn jouw gepassioneerde leven en jouw aan allen geven, op manieren die Ik diep in je hart heb geplant, die bedoeld zijn om de poort van je overvloed, direct vanuit Mij ontvangen, te openen.

Maar gedurende een tijdje, Mijn geliefden, moet je leren om niet in verschijningen te geloven. Dat wat buiten je verschijnt, maakt deel uit van de oude, omgekeerde wereld. Dus vraag Ik je om diep in je hart te weten dat verschijningen van het ego zijn, de schepping van de kleine geest, totdat zij teruggegeven zijn aan het hart en aan Mij, de Bron, die je diep binnenin je hebt en waar toegang tot is middels je hart.

Het Net van Licht IS de Tweeling Vlam harten die de Boog scheppen, de Brug, de trajecten van licht die dan zachtjes de Aarde wiegen, ieder leven zegenend en het allemaal naar het Werkelijke verheffend.

Dus Ik wil het zeer duidelijk maken dat het voor diegenen van jullie die wakker aan het worden zijn, zeer belangrijk is dat hoe je dient altijd vanuit de domeinen van Liefde is en niet vanuit het leven op Aarde. Wat Ik bedoel door weer te keren naar de wereld is om lief te hebben en te leven en te geven als de Ene, de Bron, het hart, de grote Tweeling Vlam Liefde die is wat wij samen zijn. Het Pad van verheffing is altijd op zijn plaats – het pad dat komt van geven.

Dus terwijl Ik nu het loslaten toesta van het strikt gebonden zijn aan het uitleven van oude overtuigingen van het hart aangaande geld en aangaande Liefde, is datgene wat dit mogelijk maakt in beide gevallen de duidelijke oproep tot geven. Om je Tweeling Vlam aan te roepen om te reageren op je hart kan alleen bewerkstelligd worden middels het geven van Liefde. Om tot jezelf het wedergeboren gewaarzijn van de grenzeloze overvloed van Al Dat Wij Zijn te roepen, moet je vasthouden aan en het visioen leven van het zijn van het gevende hart. Iets ander zal datgene waar je op hoopt omkeren.

Betekent dit om de overvloed die naar je toekomt niet te waarderen en te genieten? Natuurlijk niet! Oh, Ik vraag je om elk beetje overvloedige rijkdom en gezondheid en gezelschap en de rijke texturen van het leven te waarderen. Dus je moet het allemaal opnemen. Het is eerder dat je aan een constant visioen en doel van bevrijding voor iedereen van enige tirannie of gebrek vasthoudt en dat elke beweging van jou gemotiveerd is door het delen van al je geschenken, zoals je ze vanuit Mij ontvangt.

Je wilt alle mensen vrij, vreugdevol en diep in Liefde zien, die middels je hart komt en niet door je ego, dat vaak jaloers kan zijn op het goed van andere mensen. Je aandacht moet middels je hart zijn en terwijl je overvloedig leven ervaart zal het de oude overtuigingen van je hart transformeren.

Jullie zijn het, de ontwakenden, die deze revolutie van overvloed en Liefde mogelijk maken. Jullie maken het mogelijk voor Mij om deze dispensatie te geven. Maar Ik Ben gewaar van wat dit geschenk kan bewerkstelligen – het verheffen van harten en het vrij maken van bewustzijn van onderdompeling in een gelimiteerd leven. Dit, geliefden, is groot. En het bouwt een nieuwe spiraal van opgaande beweging voor iedereen, waarvan iets vergelijkbaars nooit eerder beschikbaar is geweest op Aarde.

* De eerste dispensatie van God was de ZieleMaat Dispensatie, ZieleMaten toestaand om nu op Aarde samen te komen, voordat “ieder van hen perfect genoeg is dat zij door resonantie samen zouden zijn.” Deze dispensatie staat hen toe om samen te werken bij het opruimen van de valse overtuigingen van hun hart (ego).