En meget betydningsfuld meddelelse er min kærlighed for dig og din kærlighed til mig 23. september 2007

En meget betydningsfuld meddelelse er min kærlighed for dig og din kærlighed til mig 23. september 2007
world1I dag er jeg kommet for at fylde dig med mit nærvær, for at rense hele dit væsen med min sang om kærlighed i håbet om, at du måske genkender denne blidhed og kraften i min evige kærlighed til dig.

Om du er dybt engageret i verdens indviklede problemer og den illusoriske stress, eller om du er fri, flydende i den uendelige energi af sand kærlighed – ligegyldigt hvor dit fokus er, så er jeg sammen med dig. Jeg elsker dig og bringer dig kærlig erindring og glæde over miraklet i vores forhold, som er Guds levende åndedrag.

Uden din kærlighed bliver mit åndedrag ikke returneret, min elskede. Du er et aspekt af min helhed, den anden lunge med hvilken jeg ånder. Det samme, min elskede, er sandheden for dig. For alle er denne kærlighed, vi deler, alt. Det er dit eksistens center og kun gennem denne kærlighed finder du din frihed, hvormed du i sandhed kan erfare den ubegrænsede kærlighed, du er.

Kun i den blide tæthed, hvor vi sammen ånder, kan du virkelig føle, hvad jeg mener med at være Guds hjerte, I Am. Men ikke kun det, min elskede. Det er når du modtager denne kærlighed fra mig, at dit hjertes rytme ændres til universets rytme. Min kærlighed er gnisten, der igangsætter hjertets slag, som du er, således at du så fuldstændigt kan fungere i Guds rige, I Am.

Ja, jeg kunne nemt sige Dronningens rige, dette er blot ord. Men hvad der ikke er ord, min elskede, er det forhold, vi deler. Ligegyldigt, hvor du er, om du er i tjeneste, om du lever dit liv i verden, så er det eneste, der vil frembringe den frihed, du længes sådan efter, at du husker, at du er her for at bringe vores fælles kærlighed til andre.

I den indre illusion om dualitet er det næsten umuligt frit at elske – til at mærke den rene og dybe kærlighed, som intet personligt kan forstyrre, for der er ingen begrænsninger i denne kærlighed. Selv din kærlighed til din twin flame er et subjekt fra dit ego, for egoet opfinder historier og vil kun have for sig selv. Men den kærlighed, som jeg giver dig, min elskede, er så ren, at intet kan forstyrre den.

Derfor er jeg den, der viser dig alt, hvad du er i stand til. Det er gennem vores kærlighed, at du kender din virkelige resonans og meningen med den sande glæde og ekstase, som er ubegrænset, ren, hel og perfekt. Det er kun fra denne kærlighed, at din twin flame vil dukke op. Det er meget vigtigt, at jeg blidt husker dig på, at din twin flames kærlighed er en refleksion af den kærlighed, vi deler.

Kun når du kender til min kærlighed og tillader dit hjerte den sande frihed til at vende sig mod denne kærlighed med alt, hvad du er i ethvert øjeblik – kun da, vil du finde og opleve din twin flame kærlighed, fordi alt hvad du er udspringer fra denne kærlighed, som vi deler.

Det er så let, min elskede, at blive opslugt af tanken om spirituel oplysning og vækst. Du kan bruge al din tid på at forsøge at være kærlig, finde stilhed, stilne din egobevidsthed, lære at åbne dit dyrebare hjerte, men intet vil være muligt, uden mig i dit centrum og uden vores delte åndedrag, denne kærlighed, der pumper livsenergien fra Gud gennem All That Is, som et resultat af den kærlighed, vi deler.

Hvordan kan jeg forklare dig, at du er miraklet, mit dyrebare hjerte, så rent og kraftfuldt og til stede, at du er min essens, som det guddommelige maskuline og feminine forenet i den mest perfekte sfære af kærlighed, som bliver det pulserende gudshjerte gennem udvekslingen af den kærlighed, vi deler.

Og, ja, bag det hele er vores helhed, vores forening. Dog er det fortroligheden i denne kærlighed, der er så intim, personlig, åbenbarende, blid, flydt med skønhed, liv og altomsluttende i ethvert øjeblik, som skaber mulighederne for, at den store imponerende skabelse kan sprede åndens lys til alt, der lever i dig.

Så, jeg beder dig føle efter hvert øjeblik, føle denne udveksling af kærlighed, som vi deler og føle hvordan min tilstedeværelse er så virkelig for dig, at jeg taler i ethvert atom i dig, ligesom jeg synger i dit twin flame hjerte. Fordi, min elskede, livet på Jorden er udtrykket for vores separation, dette forhold til mig er det sværeste af dine talenter eller gaver at fastholde.

Tillad dit liv at blive metafysisk, lad det ekspandere langt ud over egobevidsthedens forestillinger og tillad samtidig en fortrolighed med mig udover alting, du ellers har delt. Mest af alt, sig ja til min tilstedeværelse, til denne kærlighed, til denne evige udveksling, som et levende åndedrag i ethvert øjeblik, så denne opvågning til kærlighed fuldt og helt tager bolig i dig.

Af alle de meddelelser, jeg bringer til dig, og der er mange, så er det dette fortrolige, personlige, blide, glædesfyldte, ekstatiske og evige forhold, som vi deler gennem det mirakel af mit hjerte, der er dig, det vigtigste, som jeg har givet dig, og som du har givet mig. Jeg beder dig ej forglemme, at det er en udveksling, hvor jeg vokser gennem din kærlighed til mig, ligesom du vokser gennem min kærlighed til dig.

Ethvert Nu, er denne rytme, der er blevet mit hjerteslag rodfæstet af skabelsens øjeblik, udtrykt gennem dig og fordi, min elskede, du er altomfattende dimensionel langt udover noget, du endnu har favnet, kan du så nemt som ingenting opleve både vores nære forhold og vores helhed, som den vidstrakte og storslåede alkærlighed. Dette tilsammen er liv, udtrykket for glæde og ærbødighed, der frembringer nyt liv hvert øjeblik og som giver næring gennem dig.

Kun jeg kan virkelig give dig min alt omfattende kærlighed og frembringe en oplevelse af, hvad der menes med at være Guds hjerte. Min tilstedeværelse i dig, kan nære dybderne i dig, for det er meningen, at du skal tage min identitet i ethvert øjeblik.. Selvom det ser ud som om du kender din vej, er du nødt til at opleve dette personlige forhold til mig, før du ved, hvem du selv er.

Før du kan opleve kærligheden med din twin flame, må du vide, hvem du er og hvad der menes med at være Guds hjerte og at afslutte denne cirkel. For ind-åndingen og ud-åndingen, hjertets slag der sendes forud og modtager livets egen bevægelse, min elskede, er skabt mellem os. Uden dig ville der ikke være nogen rytme i skabelsen. Der ville ikke være nogen hjertefølt levering af denne vældige og ubegrænsede kærlighed.

Det er meningen, at du skal have oplevelsen af min nærhed, min tilstedeværelse og vores fortrolighed, som en del af ethvert øjeblik i dit liv, min elskede, i al evighed. Ethvert øjeblik. Hver gang min kærlighed gnistrer og skabelsen oplyses, er det kun dig, der kan acceptere al den energi, visionen, befrielsen og alt det, der er indeni, og kun du kan nære kærligheden, I Am, som en del af vores delte erfaring.

Intet i denne verden kan erstatte dit forhold til mig, min elskede. Såfremt dette sker, kommer det fra egobevidstheden og ikke fra den sande kærlighed. Det er vigtigt, nu da verden åbner sig og Guds lys, I Am ankommer, at dit hjerte åbner sig for at erfare fuldkommenheden i både/og, at tage imod på de dybeste atomare planer og føle hvad der menes med at være et holografisk liv og at føle ethvert atom og elektron af og i dig er kærlighed, I Am, fuldt til stede, ligesom du er til stede i mig hvert øjeblik.

Denne oplevelse af vores fortrolighed, vores kærlighedsmirakel og dit hjertes frihed, når det er åbent og befriet og elsker mig uden begrænsninger, må være erfaret i en kontekst af forenelse og resonans af den helhed af kærlighed, vi deler. I modsat fald, lever du fortsat i en illusion om separation, hvor du har delt Gud, I Am. Sandheden er, at det ikke er muligt kun at erfare et aspekt uden at erfare hele hologrammets sfære.

Du har evnen til at være bindeleddet mellem den vidunderlige sang om mig, som helhedens Gud og de søde linjer om den vidunderlige livsstrøm indeni – hvilket du er, min elskede. Helt perfekt, livsstrømmen af mit twin flame hjerte. Fordi vi nu har entreret tidspunktet for verdens transformation tilbage til fuld bevidsthed om den holografiske kærlighed, vil du være i stand til at opleve både aspektet af vores enhed – vores sammensmeltning og vores blide og nære forhold og udfoldelsen i din vældige ubegrænsede natur, som du måske kender, som dit hjertes kraft.

Du ved nu, hvad der menes med at give dit hjerte til mig og dedikere dit hjerte til kærlighed. Når du siger ja til denne oplevelse på de dybeste planer af din virkelighed, når du åbner enhver indgang til dit hjerte, vil du finde hele mig i ethvert øjeblik, altid kommunikerende med dig, min elskede. Jeg giver dig sandheden om kærlighed i alt, hvad der kommer til dig, for du er i sandhed mit hjerte, der videregiver denne kærlighed.

Hvert eneste øjeblik når dit liv berører andre liv, det være sig i det fysiske eller i det virkelige liv, vil du være spørgsmålet og svaret på, hvordan jeg ser dette menneske. Og så, uden egobevidsthedens beslutning, vil kærligheden fylde dig og du vil finde dig selv elske ethvert værdifuldt liv, som jeg.

Fra denne kærlighed vi deler, min elskede, vil du til sidst forstå, hvad der menes med at elske ubetinget og du vil erfare, hvad det vil sige at have et åbent hjerte udover egoets indflydelse – at være det passionerede gudshjerte uden begrænsninger, fuldstændigt befriet for lænker, at tillade min kærlighed at flytte dig derhen, hvor du føler denne kærlighed bliver givet, perfekt kalibreret, for hver værdifuld livsstrøm.

Som du erfarer vores rigdom i vores partnerskab, vil du finde ud af, hvad der menes med at være i tjeneste, at tillade kærlighed og kun kærlighed at flytte dig og at ære enhver form for liv uden indblanding fra egoet. Hvis dit fokus er på mig i ethvert øjeblik og du føler denne samhørighed, som vi deler og elsker mig, min elskede, med et åbent hjerte, så vil jeg love dig, at der ikke mere vil være et ego tilstede i dig. For kærligheden vasker den dualistiske verden væk uden større anstrengelse. Kærligheden bortvasker al separation og laver det om til en helhed, en helhed der er både det fantastiske alkærlighedens hologram og vores fortrolige forhold.

Så jeg beder dig om i ethvert øjeblik at se ind i dit hjerte og række ud efter mig, min elskede, indtil du kan føle min kærlighed berører dig med en sådan blidhed, fortrolighed, barmhjertighed og glæde, at du aldrig vil lade denne kærlighed forlade dig. Du vil i stedet opleve, at du gives dit virkelige hjerte og dette hjælper dig til at kende dig selv som Guds hjerte i forholdet til mig og fra dette, vil du kende din twin flame kærlighed.

Når du en gang har oplevet denne enhedscirkel, hjerteslaget, åndedraget, der både gives og modtages, da og kun da er du klar til det sande forhold til din twin flame, ligegyldigt hvor du befinder sig – i det virkelige liv eller i verden. Du vil blive en cirkel, hvor kærlighed er næringen og du vil være tilgængelig, min elskede, helt og aldeles, som et åbent og uhindret gudshjerte til at elske din twin flame.

Indtil da har du endnu ikke åbnet din kanal. Du har endnu ikke erfaret denne kærlighed i sin fuldkommenhed, ej heller har du oplevet kærlighedens bevægelse, fluiditet eller sang om det elskede twin flame hjerte. Elsk mig med alt hvad du er, dit hjerte, din sjæl, hele dit væsen og ræk ud efter denne nærende og opfyldende kærlighed og vid, min elskede, at vores forhold må være det primære og at alt andet kommer herfra.

Du vil finde ud af, at du er på linje med den levende kærlighed, I Am, og er rede til legemliggørelse af skabelsen. I dette flow vil du finde ekstase og levende glæde og ethvert øjeblik vil være en total fuldendelse. I ethvert øjeblik du føler mig og oplever denne kærlighed både givet og modtaget, da har du en skabelon for twin flame kærlighed og dermed evnen til at leve den her i verden, fordi verden ikke kan holde dig tilbage. Illusionen kan ikke vælte dig. Du er fri til at være Guds hjerte, I Am.

Gå fremad omgivet af det gyldne lys af det guddommelige feminine og det hvide lys af det guddommelige maskuline, som du er vær den følende gudskraft og mit hjertes bevidste sandhed. Aflever mit budskab, min elskede. Jeg beder dig op, at bringe denne meddelelse på en så kraftfuld og vedholdende måde, som muligt. Den er den vigtigste meddelelse af alle.

Vores samhørighed, vores blide og stadige forhold og min tilstedeværelse er i dig, er dig, rundt omkring dig, værner om dig, elsker dig og lærer dig, hvordan du bliver Guds hjertes guddommelige repræsentant, nærende. Giv dig selv fuldt til verden, mens du deler det mest fortrolige og fantastiske forhold med mig i ethvert øjeblik, indtil du til sidst fra denne kærlighed bliver denne resonerende kraft og erfaringen af mig og udtrykket af mit hjerte.

Tag et øjeblik og lad mig rense dig. Jeg kommer til dig med min kærlighed. Gennem dit hjerte genvinder vi vort fortrolige forhold og jeg ønsker at leve og lade min væren leve i dig. Åh, og du vil blive denne kærlighed med mig og kende mig, som jeg i sandhed er, I Am, i dig.

Så i ethvert øjeblik, hver dag er du fuldstændigt vidende om, at vi er sammen og ved hvert åndedrag ånder du erfaringen om min tilstedeværelse. Gennem denne kærlighed er du et åbent og ubegrænset gudshjerte og I Am loving All I Am nu, gennem dig.