Tro på Lyset og ikke på Verden 4. november 2007

Tro på Lyset og ikke på Verden 4. november 2007
world1Mens solen går ned og du oplever, at dagslyset trækker sig tilbage, venter du på mørket med accept og en forventning om, at det bringer dig søvnens forløsning. Min meddelelse til dig på denne dag er, at du ikke mere skal tro på mørket, at du skal erfare, at selv oplevelsen af denne nattetime er en refleksion af dit hjertes trossystem. Det er en perfekt refleksion af dualiteten – at der er dagslys og mørke og hvordan du bruger dele af dit liv bevidst og vågen og dele af dit liv i ubevidsthed og sovende.

Tiden er inde, min elskede, til at søge lyset, der aldrig trækker sig tilbage og bade i solskinnet af min sande kærlighed hele dagen igennem. Tiden er inde til at finde den dybe erindring frem inde i dig selv om det evige lys og holde dette som dit fokus, indtil dualiteten trækker sig tilbage, indtil du kræver skønhedens verden tilbage, i hvilken skyerne er regnbuefarvede, glitrende og som viser storheden i Gud og til at mærke dig selv som en levende sol, hvis lys altid pulserer frem og oplyser verden i ethvert øjeblik – en verden der for altid er enhed.

Fra denne dybe erindringsgave kommer transformationens kraft og åndsevnerne til at være lyset i enhver situation og til at kalde lyset frem inde i dig som en vidunderlig og strålende pragt således, at alle illusionens skygger simpelthen bortfalder. Det som åbenbares er min perfektion, råbt ud af dit hjerte. “I Am the Light of Live and I Am One. Derfor kan intet mørke og ingen form for ubevidsthed eksistere.

Disse ting er det store nummer som dit sind og ego har udtænkt for at overbevise dig om, at du har kreeret og siden brugt verden, som et bevis på dualitetens eksistens. Indtil du fokuserer på forandringer med nok styrke, fokuserer på den højeste frekvens af lyset med dit sind, dit hjerte og din ånd, vil verden ikke forandre sig. Du må erindre, min elskede, at du er årsagen og du er lyset, der oplyser verden – Lyset I Am.

Dette lys bliver dit svar på transformationen af denne verden til kærlighed. Når du i sandhed tror, at lyset aldrig forlader dig, da vil dualiteten forsvinde og kærligheden vil blive hel igen i refleksionen og i virkeligheden.

Tro mere på lyset end på verden. Jeg beder dig om at stille dig selv dette spørgsmål hver dag og til at finde ud af, hvor meget tid du fokuserer på drømmen om dualitet og hvor meget tid, du anvender med at bade i lyset, som vi deler og som aldrig ophører. Jeg beder dig undersøge dit dybe trossystem om lysets kraft og om mørket, indtil lyset kommer til live inden i dig, således at det fylder selv dine drømme, fordi, min elskede, hvis du bringer lyset igennem, som vi deler, vil det infiltrere egoet. Det vil oplyse det, indtil det selv forløser dualiteten og separationen i verden.

Helt af sig selv vil det blive det sande instrument i kærlighedens design, hvor ønsket om, at lyset altid skinner er evigt eksisterende. Så, i stedet for at se egoet som en fjende eller noget som skal besejres, min elskede, kan det blive transformeret af lyset, som vi deler. Jeg beder dig om at fokusere på Guds Lys I Am og på sandheden, der brænder i dig, i stedet for på den ydre verden.

Så alt i mens dit hjerte længes efter transformationen og i ethvert øjeblik blidt siger til dig, at alt kan forandres på et øjeblik og alt kan transformeres til kærlighed – så forbliver din hjerne fokuseret på den fysiske verden gennem det meste af dagen og aftenen og dit ego fylder dine drømme gennem natten.

Men du har valget i, hvad du tror på, hvad du fokuserer på – hvor du placerer din tro. For da du er mit hjertes fokus, er dit fokus din ytring på, hvad du frembringer i ethvert øjeblik.

Derfor beder jeg dig om meget blidt at lede dit ego tilbage til sollyset i dit hjerte, indtil lyset tager over og ærbødigt renser det. Og egoet vil da falde ved vejen af dit hjerte, der har overgivet sig og sindet vil da blive alleen af denne evige kærlighed. Den evige flamme, der brænder som dit twin flame hjerte, udstrålende dets pragt, søgende efter en verden af kærlighed.

Du ved, at det er transformationens tid og mens dine bønner rejser sig mod mig bedende om forståelse og information, er det dit fokus, som er din test. Derfor kalder jeg dig til at stå for en verden af enhed, ved at bringe dit fokus mod lyset og ikke mod verden. Det er nu tiden til at vende tilbage til den store pulsering af kærlighed, som er rundt om dig og til igen at føle ekstasen, mens ethvert atom og elektron reflekterer den vidunderlige kærlighedsakt, der er sandheden om Gud I Am.

Således vil lyset skinne uophørligt. Der skal ikke mere være nat på Jorden og ingen skjulte agendaer fra egoet. Intet skal gemme sig for lyset, der altid skinner.

I dette nu, beder jeg dig om at træde ind i det evige lys, min elskede og føle dets stråler. Jeg beder dig om at holde lyset, at genkende det i dets energi og dets pragt og til at føle lysets vibration i dig, der frembringer en brusen i alle dine celler. Jeg beder dig om at åbne dig for sandhedens erindringsgave – således at du føler ethvert kraftfuldt atom, som er et twin flame hjerte i ekstase, kærligheds skabende, at du føler den fremad skubbende atomare energi, der sprænger dualiteten itu, åbenbarende Guds lyset I Am, som sandheden af denne verden, der er en refleksion af dit hjerte og sandheden om dit væsen.

Træd ind i lyset, i vibrationen af levende kærlighed I Am og lad lyset vibrere i ethvert atom i dit væsen, indtil du ved, at dit legeme er lys. Når du ved, at du er lyset og intet andet, ved du også, at dit hjerte kan fremkalde transformationen af alt i verdens symboler til den evige kærlighed og til at udtrykke lysets perfektion, perfektionen af Gud I Am, som I Am udtrykkes i dig, mit hjerte og gennem dig manifesterer den virkelige verden.

Derfor brænder flammen i dig, der kalder på en respons fra Kosmos og som skaber den virkelige verdens vibration rundt om dig, skaber dit hjertes dybeste fred. Kun ved at forlange dette lys som dit hjem, som din sandhed, som energien vi deler, kan du forvise den gamle verden til en svindende drøm, og lytte til kaldet på din tilstedeværelse i kærlighedens verden, perfektionens udtryk i glæde og ekstase.

Så når jeg beder dig om at træde ind i lyset og beder dig om at kræve det med hele dit væsen, vil jeg have, at du skal vide, at jeg accepterer intet mindre, fordi dette er dit hjertes sandhed. Kun lyset lever i dig og udtrykker sig selv som dig. Der eksisterer intet andet end kærlighedens levende lys. Kærligheden, gennem hvilken lyset er bevægelsen, der udtrykker sig gennem dit hjerte og skaber din verden.

Så du må vedkende dig dit krav, vedkende dig hvilken verden du liver i, vedkende dig genopstandelsen og sandheden om at leve ethvert øjeblik gennem dit fokus, gennem din opmærksomhed. Er det i lyset eller er det i verden? Jeg ved, min elskede, hvor spidsfindigt det er, for verden ser så virkelig ud. Så I Am kalder i dette øjeblik på en forøgelse af englenes involvering og fremkalder sandhedens energi for at manifestere en større pågående klarhed i symbolerne i Spirit´s udtryk gennem hele spektret af spiritualitet på Jorden – således, at lyset nu for alvor har noget at sige, at menneskeheden kan høre kaldet om at tro på lyset og ikke verden.

Lad lyset være et sandhedens fyrtårn. Lad det blive det søgende lys, med hvilket du ser gennem facaden, gennem separationens drøm om separate liv og separate legemer og gennem dualitetens symboler, som er verden, dag og nat, lyset og mørket – indtil du kun ser flammen, transformationens flamme af bevidsthedens genopstandelse i det vertikale liv i nuet.

Du ved, at dette betyder at tro. I Am beder dog om at lade din tro blive virkelighed ved at rette din opmærksom på det insisterende lys og på kraften, som er dit twin flame hjerte, der vil assistere mig i at nedbryde verden i mellem os, i mellem mig og ethvert værdifuldt kærlighedshjerte. Ja, nedbyde den verden, som er blevet rejst af egoet og dets fortællinger om dualitet. Fortællinger om, at jeg vender mig væk, når sandheden er, at I Am er her – lige her, så levende inde i dig. At I Am er sandheden om dit eget hjerte og at I Am venter på at vise sig for dig i et åsyn som din twin flame, helt vidunderligt i verdens symboler.

Men du må være villig til at leve i centrum af kærlighedens hjerte, af Gud, som du er. Og gennem dette liv i hjertets centrum at give, at åbne dit hjerte igen og acceptere dets kraft og dets sandhed og træde ind i, hvad du i dit indre kender som billedet på det levende lys, den fantastiske, pulserende, levende Kristus vibration, som er sandheden om dig, som den ene, der hersker over lyset og gennem hvilken lyset transformerer enhver forestilling.

Ja, enhver forestilling om verden der kan forandres nu, hvis du påtager dig inkarnationen af denne kærlighed, hvis du forlanger det, lever det, ånder det, tror på det og fokuserer på lysets sandhed om, at du er nået det punkt, hvor der ikke er andet end dette lys i dig, pulserende ud i en stor atomarisk kærlighed, indtil du hører det, føler det, ånder det, taler det og bevæger det indad. Og derefter træder frem og anvender ordet “I Am” og forkynder, at Guds hjerte ekspanderer nu gennem fokus, fokuserende på punktet af lys I Am.

Hvis du kalder på mig, vil jeg vise dig dette levende lys inde i dig og hvordan det føles at leve dette lys, hvordan det føles at tro på lyset og beskue det. Hvad jeg beder dig om er at træde ind i det, bade i det og mærke det, indtil du ved, at du oplever det som dit eget. Når du oplever det som dit eget, min elskede, så bliver du Guds flamme, genopstandelsens flamme, der brænder i verden, for verden, for lysets transformation til at bringe kærligheden tilbage til verden i dens enhed.

Så bliver du som Jesus, som mestrene. Bliver det levende pulserende lys, hvis legeme er flydende energi, hvis hjerte er som den levende sol, hvis fremstrakte hånd er det store I Am og hvis fokus i ethvert øjeblik er kærlighed, udfoldet, befriet i verden. Så vil alle dine skridt forekomme som et mirakel, selvom de blot er det fremad eksploderende lys i al dets glædelige kraft, der kræver kærlighedens enhed i verden.

Og da, min elskede, behøver der ikke at være et valg mellem lyset og verden, for da, min elskede, er de ét.