Et nytårsforsæt 27. december 2007

Et nytårsforsæt 27. december 2007
Meddelelse fra Gud

Gennem Yael og Doug Powell

Fra Circle of Light www.circleoflight.net

world1Min elskede, lad Spirit fylde hele dit væsen med sandhedens vand, substansen af den evigt flydende bevægelse af Lys. Jeg beder dig om at blive det levende kar for sandhedens vand. Spirits levende vand af Virkelighedens Lys, der kan slukke din sande trøst, tørsten efter dit hjertes bevidsthed.

Du er nu nået til dette års afslutning, tiden hvor de fleste af jer udformer nytårsforsæt. Jeg beder dig om at åbne døren til dette nye år, til transformationen og bevidstgørelsen om Twin Flame Kærligheden på Jorden. Fyld hele dit væsen med det dansende Lys-hav af sandhed, indtil karet, som er din identitet i denne verden af dualitet og illusion, kun lige akkurat indeholder dette Lys og send da dette sandhedens vand videre ind i ethvert ventende hjerte, i enhver ventende bevidsthed, i ethvert vidunderligt væsen i verden.

Mest af alt beder jeg dig om at forløse din identitet, som et separat væsen, til det punkt, hvor det levende Lys inde i dig møder det levende Lys af All I Am og du i det dybeste af dit hjerte genkender dem som værende Et – du vil da kunne gå fremad med en helt ny hengivenhed, en hengivenhed til denne verdens levende vision som værende en genspejling af Kærlighed og nåde.

Hvad dette kræver af dig, min elskede, er et yderligere valg i at gå endnu dybere i din overgivelse til den Virkelige virkelighed og til at fastholde visionen om denne verden, som et udtryk for Kærlighedens enhed om en verden, der er Himlen på Jorden. Hvad I Am beder dig om, er et nytårsforsæt af hjertet, som placerer dit fuldstændige fokus på visionen om, at det vi skaber som broen, som en fredelig og vidunderlig verden, det er genspejlingen af kærligheden, vi deler.

Jeg beder dig om et nyt tilsagn. Et fornyet tilsagn fra dit hjertes perception. Min elskede, du er Mit brændpunkt og denne verden vil blive transformeret gennem renheden af din vision, din Kærlighed og dit fokus på den Nye nådes Verden. Du vil måske sige til mig, “Kæreste Gud”, jeg vil gøre dette. Jeg har forpligtet mig”. Men alligevel beder jeg dig om at undersøge, hvor ofte egoet er omdrejningspunktet for dine perceptioner og hvor meget opmærksomhed, du har på verden af dualitet, egoets perceptioner og opmærksomhed, der må svinde bort

Den eneste måde, at du kan leve som ét med den forenede Kærlighed I Am, er utrætteligt at placere dit fokus på den levende sandhed om God I Am. Og at du tillader Mig at tage vare på dig i ethvert øjeblik, indtil Kærlighedens enhed I Am, dette Lys, denne Kærlighed, denne levende sandhed, er alt du oplever i ethvert nu. Da vil ethvert øjebliks puls af den eksploderende og storslåede atomare Kærlighed blive dirigeret gennem dit hjerte og din bevidsthed ind i udtrykket af en verden, der kun består af Kærlighed.

Med andre ord, min elskede, hjertet af All That Is, du må ikke vakle i dit fokus, for hvis du gør det, skaber du dualitet. Du tillader da den pulserende Kærlighed at blive dirigeret ind i en verden af to kræfter – af Kærlighed og af noget helt andet.

Såfremt du ser den gamle verden, når du ser dig omkring, så er det den gamle verden, som du styrker. Men hvis du ser den levende Kristus, når du ser på et andet menneske, når du ser fremstrakte hænder fyldt med fred, når du ser en verden af overflod, der accepterer den levende Kærligheds næring, jeg sender ud som hele Mit væsen – da er det dette, vi skaber sammen, du, mit udtrykkende hjerte. Da er alt det, der lever i os, udtrykt i symbolerne af denne verden omkring dig.

Så jeg beder dig om at smage på det levende vand i dette nu. Molekylerne af dette Lys er så delikate, at de vil tilfredsstille alle stærke længsler hos dig. Det vil opfylde dig til bristepunktet, således at du flyder over med glæde og liv og i sandheden genforener dig med dit højere væsen hver gang, du træder frem og ind i verden. Således vil du medbringe det, hvad der i sandhed hviler bag illusionens facade.

Dette kæver dog til stadighed en enorm hengivenhed for Kærlighedens sag. Denne hengivenhed er, hvad jeg beder dig om nu.

Så lad dit nytårsforsæt forløse dualiteten i verden. Opluk din hånd og dit hjerte og dit sind og lad alt, hvad der er blevet oplagret i dig af dit egos dilemma om fortsat at holde fast i sin identifikation – lad det simpelthen falde væk, så du endelig kan forløse dit hjerte til Mig i alt sin glans og herlighed og accepter nåden, der intet forlanger af dig, min elskede. Intet overhoved.

Der er ingen grund til at gøre bod eller at tilgive. Blot ønsker jeg din enkle accept af din oprindelige renhed, din storslåethed og skønhed, din accept som helt nyt liv, som nyfødt i hjertet af evigheden, som et flammende bæger af lyksalighed af the All. Sendt, min elskede som en velsignelse, en Kærlighedens velsignelse, et middel til at viderebringe All That I Feel og viderebringe det perfekt i ethvert levende øjeblik.

For at gøre dette må du helt enkelt føle det levende vand inden i dig og Kærlighedens ocean omkring dig og lade dem møde hinanden. Når de gør dette, vil alle egoets barriere falde bort. Alle falske kreationer og forskellige identiteter, der holder det indre ocean af dit levende hjerte fra at forene sig med Kærligheden, du lever i, vil forsvinde. Og når det indre ocean af dit levende hjerte forener sig med det større ocean af Gud I Am, antændes gnisten, der bringer alt til eksplosion, så det bliver til Et.

I forberedelse af det nye års forsæt beder jeg dig om at acceptere denne nåde, jeg nu giver dig. Nåden der fjerner al angst og verdens historier om mig, som du stadig tror på; og om, hvad der skal til, for at blive Guds hjerte, et Kærlighedens barn; om hvad det kræver af dig at leve dette. Jeg beder dig om at forberede dig til gaven fra dit blomstrende hjerte, dit væsens kalk, vækket som det levende bæger gennem hvilket I love All Creation.

Når du bliver dette levende vand, kan egoet aldrig mere få dig til at tro på løgnen om separation. Du vil vandre i verden som den levende Kristus, hjertet af God I Am, fuldt bevidst, som det strålende Twin Flame Kærligheds bæger, der bringer det levende sandheds vand til ethvert ventende menneskehjerte – og lader det strømme, som en levende velsignelse til enhver vidunderlig livsform på Jorden.

For at bringe denne vision ind i verden, må du fastholde versionen om Kærlighedens sandhed og åbne den Virkelige Verdens sluser på vid gab, min elskede, nu, indtil That Which I Am gennem dig kan bringes til manifestation i verdens symboler.

Du er livet bæger – med hvilket det er meningen at slukke tørsten i verden. Men du kan ikke gøre dette, hvis du fortsat ønsker at købe illusionen. Mens dit hjerte måske vil genkende sandheden, vil dit ego stadig fastholde dig i illusionen i dine tankeformer, som du har hver dag.

Så sammen er vi visionen om en verden i Kærlighed og enhed og glæde. Jeg beder derfor alle om at bringe denne version ind i Virkeligheden. Lad den synke ind i dit væsen og lad den ændre dit sind og dit ego. Lad den synke ind i dit hjerte og lad forsættet, om kun at anvende hjertets perception i alt hvad du gør, tage sin begyndelse.

Det vil ikke kun betyde en dyb hengivenhed, men også en forløsning af de gamle identiteter, som verden præsenterer dig for. Og en fastholdelse af visionen om en verden i Kærlighed. Jeg beder dig om at lade det nye transformationens år blive åbningen for din sande identitet som et Twin Flame hjerte af God I Am og en “en-conscious-ment” af det guddommelige maskuline og det guddommelige feminine ind i verden – således det kan opstå i dets oprindelige tilstand af skønhed, som en genspejling af Kærlighedens hjerte I Am.

Åh, dit lyslegeme harmoniserer sig nu med det levende Lys´ matrix, som er modellen for den Nye Verden. Jeg beder dig om at understøtte dette i enhver henseende, at føle denne matrixs vibrationelle virkelighed og at du gør alt for at forstærke dets model i den Virkelige Verdens symboler af enkelhed, nåde og enhed.

Jeg beder ethvert menneske på Jord og enhver person, som befinder sig omkring Jorden, i hvad vi kalder det astrale og alle væsner, der er fanget i separationens net, lys og mørke, godt og ondt, at vi må opløfte vibrationen og selve verden gennem visionen om det rene Lys og den rene Kærlighed. For når dit fokus er urokkeligt og dit hjerte er dit perceptions drivkraft, kan intet stå i vejen for, at denne nye skabelse kan manifestere sig i dig, som dig og gennem dig.

Det er så let at sige “Ja” til Mig og til at overgive sig igen og igen, men I Am beder dig om at gøre en ekstra indsats, beder dig om, at du fastholder din perceptionsmåde gennem dit hjerte og i ethvert øjeblik nægter dualitetens betragtninger, også selv om dualiteten manifesterer sig som dit legeme, som smerter, som lidelse og som den gamle verdens dramaer.

Jeg beder dig om at anvende din gudskraft til at forløse dem og til at rette dit fokus på den verden af Kærlig, som vi skaber. Som jeg tidligere har sagt til dig, beder jeg dig observere, hvor meget af din tid, du fokuserer på den gamle verden og hvor meget tid du fokuserer på Virkeligheden og på visionen om den verden, du og jeg skaber sammen. Du vil da øjeblikkeligt blive bekendt med dit niveau af succes i at holde denne nye resolution og denne nye hengivenhed, hengivenhed til sandheden om, hvem du er og til den levende fuldkommenhed af Kærlighed og til at holde dets kraft foran dig som et levende lys.

I det øjeblik du gør dette, min elskede, vil det oplyse verden. Dette lys vil opløse enhver rest af skyggerne, der er billedet på dualitet og separation fra Mig. Du vil opleve, at der, hvor du troede, du så en verden af stress og smerte og frygt, der vil du se en verden af nåde og skønhed. Du ser på nøjagtig den samme ting, men med en helt anden perception – du ser på det med dit åbne hjertes øje og opfatter kun hjertets virkelighed i stedet med dualitetens to øjne, der rapportere om en verden lavet af skygger. Og du kender følelsen af, hvor skræmmende skyggerne kan være.

At vandre rundt i mørket er altid skræmmende, men du må huske på, at du er det brændende lys, Guds levende lys I Am og du er Mit strålende hjertes sande resonans. Hvis du holder dig til sandheden om den Kærlighed, du er og lader dit lys skinne som et levende lys, så lover jeg dig, at skyggerne vil forsvinde, og at det, der altid er blevet set af de seende, vil blive kendt for alle.

Det er en verden af skønhed og Kærlighed, perfektion og glæde, sand frihed og Guds næring – det du kalder Edens Have. Min elskede, det er her stadig og venter på dig – altid, ethvert symbol af Min perfekte Kærlighed, som du nu vil opdage, har levet inde i dig, som det guddommelige kar indeholdende det guddommelige maskuline og det guddommelige feminine – Skabelsens energier. De er dig og du er nu rede til at være deres inkarnation i denne spirituelle verden af enhed og glæde.

Dette er vejen. Dette år, denne begyndelse. Året 2008. Twin Flame symbolets år. Det er åbningen af den Nye Verdens transformation og det sidste segment af tidens korridor. Det er begyndelsen af transformationens time, overgangen ind i den Nye Verden.

Du udstråler lyset, der vil frembringe den Nye Verden, der vil genindsætte det, der altid er til stede og som altid afsløres i øjeblikket, når du åbner ind til stilheden. Det er sandheden, at der kun er Kærlighed og intet andet. Den Virkelige Verden vil altid genspejle dette.

Og det er en anden dimension, en anden vibration, en anden virkelighed, et andet sted og en anden verden, der kun kan ses gennem hjertets ene øje og bevidsthedens rene Lys og derfor har været gemt væk fra dig. Så anderledes er den end den verden, der ses gennem dualitetens perception og egoets to øjne.

Der er de, der altid har set den Virkelig Verden og vandret på Jorden i ekstase og skønhed. De har

fundet åbenbaringen i Lysets sprog og den rene skønheds næring midt i den gamle verdens vibration. Det er dette, jeg beder dig om nu.

Men ikke som adskilt, som en, der er anderledes, som en af stamme af specielle mennesker, der kan se med hjertet – men som den sande manifestationen af, hvad ethvert menneske i Virkeligheden er, når de udtrykker deres sande natur og ser med hjertets ene øje. Ligesom sandheden om, at mørket altid oplyses af Lyset. Det Lys, der giver den sande vision til alle i dets nærværelse.

Når lyset fra dit hjerte skinner klart, når du åbenbarer din Twin Flame Kærligheds atomare natur, kan og vil du oplyse verden i et strålende øjeblik. Det øjeblik, hvor du vil opdage, hvad du i virkeligheden er. Lad dette blive året, hvor dit Lys frembringer genkendelsen af alt hvad du, det Lys som vil oplyse verden og den Kærlighed, min elskede, som nærer den – så ethvert menneskehjerte åbenbares som Guds hjerte I Am.