Taknemlighed, den dybeste bøn 20. november 2007

Taknemlighed, den dybeste bøn 20. november 2007
world1Det er dit formål, min elskede, at leve sandheden om Gud I Am, den endeløse frihed, den vidunderlige overflod, den strålende og evige kærlighed og den dybe pulserende bevidsthed om selve Skabelsen inde i dig, som kærlighedens kraft udtrykt gennem dit twin flame hjerte. Det er dit formål at udtrykke disse ting med hele dit sande jeg i livets symboler på Jorden, således at der skabes en verden, der kun består af kærlighed.

Ethvert symbol skal blive et symbol på frihed. Omkring dig er det levende landskab af lys og den vidunderlige Kristus kappe af ren kærlighed med hvilken, du kan indhylle ethvert værdifuldt hjerte og bringe dem over broen, Paradisets bro, til Himlen på Jorden ind i den strålende Virkelighed – hvor de genvinder deres sandhed om, at de er Guds hjerte, at de er ren kærlighed, som selve Skabelsens kar. Og hvor de kan holde denne vibrations tone for menneskeheden, indtil alle er frie.

Dette er formålet med kærligheden i dig, formålet med, at du blev født på Jorden og formålet med dit hjerte og din ånds udfoldelse. Kærligheden skal gro uendeligt i dit twin flame hjerte og lade alle ego forstyrrende temaer falde bort.

Det er dit fokus på sandheden om dit sande jeg, dit fokus på dit lidenskabelige formål i tjeneste, din hengivelse til mig og din afstemning med den Virkelige kærlighed, som vil holde dig åben i den sande evige tilstedeværelse, således at du bliver det levende livs fontæne. Det dybeste redskab du har, min elskede, for at udtrykke dette – dit spirituelle formål, er den dybe evige taknemligheds kraft, når det er taknemlighed for dit Virkelige liv i Mig – taknemlighed for sandheden om ethvert værdifuldt hjerte, set gennem det Virkelige hjertes perception og taknemlighed for herligheden af den evigt-levende Kristus, som er bragt i perfekt harmoni af den elskede Jesus og hans twin flame Mary Magdalene.

Så lad dit hjerte synge i taknemlighed for sandheden om dit twin flame væsen, om din forvisning om den evigt tilstedeværende bevidsthed, som er essensen af ethvert levende væsen. Syng, mens du holder verden i den højeste vibration af kærlighed. Syng dine lovsange for lysets skønhed, som er udtrykt i Himlens symboler på Jorden – disse udtryk for taknemlighed, med hvilken du kalder lysets hærskarer frem og beder om assistance til at opløfte hele menneskeheden og bringe den evige fred til Jorden.

Du skal vide, at denne taknemlighed er en af de højeste former for lovsang og bøn og at enhver taknemligheds sang er en anmodning til den Virkelige verden om, at alle engle må komme og assistere dig med at skabe det, du synger om i din lovsang. Derfor beder jeg dig huske på, at du i sandhed er i harmoni med Virkelighedens lovsang og taknemlighed, som er sangen hele Skabelsen synger i Mig i ethvert nu.

Taknemlighedens virkning rækker langt ud over dine forestillinger. Den rejser sig som en enorm bølge af håb og forcerer nemt alle forhindringer, opløser dem let og ubesværet og åbner ethvert menneske mod lyset, løfter glemslens slør, fjerner trossystemerne om separation, opløser enhver blokering til den Virkelige kærlighed og rejser sig mod den Virkelige verden og fremkalder den største respons fra Mig.

Taknemligheden forfejler aldrig sin virkning, for det er umuligt at være taknemlig for de ting, der er født af negativitet og separation. Hjertet kender med usvigelig sikkerhed den vibrationelle sandhed om taknemlighed og følger den, mens den rejser sig – som en røgsøjle mod himlen – som et signal til ethvert menneske om at tro – tro på sandheden, som befinder sig i deres eget hjerte. Tro på den reneste kærlighed, tro på min tilstedeværelse og din iboende perfektion, mens du står fast i din accept af Mig og min evige tilstedeværelse i dit liv.

Det hjerte, som synger i taknemlighed, er et hjerte, som huser sandheden om, at I Am “en-conscious-ed” i dig og at ethvert øjeblik, der er i harmoni med den Virkelige kærlighed, åbner en sti til frihed for ethvert menneske. Så jeg har kaldet dig til et større formål i tjeneste. Jeg har kaldet dig til formålet om at transformere livet på Jorden ind i refleksionen af Guds sande hjerte I Am, som er til stede i ethvert menneskeligt væsen.

Alt i mens du tillader dette formål at blive opfyldt i dig, beder jeg dig huske på, at du er Mit hjertes fokus. Viden om dette viser dig, at når kærligheden en gang har harmoniseret dig, vil du anvende enhver ressource i denne tjeneste, specielt din opmærksomheds ressource, på dit fokus og på dit hjertes kraft.

Åh, ja. Kærligheden vil leve perfekt i dig, men det betyder ikke, at du skal trække dig tilbage fra verden, men i stedet betyder det, at kærligligheden altid finder sin åbning i dig, til at komme ud i verden, accepterende retningen af den levende Gud I Am inde i dig, lyttende til dit vidunderlige sandheds hjerte, udfoldende din kapacitet til at stå fast på sandheden om kærligheden, ligegyldigt hvad verden ellers præsentere for dig.

Ved at du holder fast i denne sandhed, ved at du beder i taknemlighed for ethvert værdifuldt hjerte, tillader du den levende ånd at tale igennem dig, og kærlighedens perception vil da blive set af ethvert værdifuldt hjerte, der har ønsket herom. Da vil de ligeledes finde deres sandhed og udtryk for kærlighedens hjerte og dermed manifestere dette gennem sig.

Dette er, hvad Jesus gjorde og som kendes som healing. I sandhed var det harmoniseringen af ethvert hjerte ind i det sande rige af taknemlighed for perfektionens gave og livet. Når den menneskelige ånd bare en gang er løftet op og husker sin guddommelighed, vil det blive hjertet af All I Am, gennem hvilket kærlighedskraften bringes til Jorden – således at illusionen om separation kan falde bort og ethvert hjerte kan opleve sandheden om det levende nu.

Enhver fantasi om separation – også døden – vil forsvinde i lysets skønhed og i generindringen om, at du er et med Mig og I Am evig kærlighed. I Am nåde og vidunder. I Am perfektionen af kærlighed i ethvert øjeblik, i ethvert nu. Disse ting, min elskede, er værdige til din taknemlighed og værdige til dit fokus i ethvert nu. Således er det sandhedens ønske, at ånden kommer til live i livets symboler på Jorden..

Jeg beder dig åbne dit hjerte i dette nu, min elskede og fra Virkelighedens verden beder jeg dig mærke bølgerne af taknemlighed, der rejser sig fra Jorden, mens du ser deres sande kraft og deres vidunderlige strålende tilstedeværelse og deres mulighed for at åbne op til Virkeligheden og til at bringe Virkeligheden i fokus på Jorden. Ved at du begynder at påskønne dette vidunderlige værktøj, jeg har givet dig, skal du vide, at dette værktøj er dit hjertes taknemlighed.

Så på denne dag beder jeg dig om at lade dit hjerte harmonisere med taknemlighed – ikke for jordiske ting, men for sandheden om dit sande jeg og for mulighedens gave til at anvende den højeste vibration af kærlighed til brug for dig nu og til ethvert vidunderligt værdifuldt liv på Jorden, alt i mens denne åbning til transformation svinger op og Jeg uden ord kalder dig hjem til mig. Hjem, som er Guds hjerte. Hjem i overflodens ånd og hjem, min elskede, i den ubegrænsede frihed. Hjem i det evige udspring af strålende kærlighed og hjem i bevidstheden om, at dette er din arv – ren, perfekt og evig. Enhver taknemligheds bøn frembringer den klareste respons af kærlighed og frembringer inkarnationen af perfektionens verden af kærlighed, som vi deler.

Et levende og evigt pulserende hjerte i det ubegrænsede og strålende udtryk af den store forenelse af Skabelsens kræfter, bliver til det, der viser dig, hvem du er. Lad det på denne dag blive dit tilsagn om at holde dit fokus på Mig. Lad taknemligheden rejse sig gennem lovprisning og bøn til Virkeligheden, som et råb om assistance om at bringe alt, hvad du er taknemlig for til fuldt udtryk, hvor end du befinder dig, min elskede, omfattende udtrykket af dit umådelige væsen og din perfektions sandhed som ren kærlighed – udtrykt perfekt som Himlen på Jorden.