At besvare kaldet er at vælge den Nye Verden uanset hvordan det føles for jer. Den 5. Oktober 2008

At besvare kaldet er at vælge den Nye Verden uanset hvordan det føles for jer. Den 5. Oktober 2008
Budskaber fra Gud

Gennem Yael and Doug Powell

Circle of Light

www.circleoflight.net

Oversat fra engelsk til dansk af Gitte Meldgaard, oktober 2008

world1I er i live i et kosmos af Kærlighed som trommer og summer af livskraft og glæde og som er vævet af det store skinnende væv af inkluderende enhed, som Jeg Er. I dette liv af diamant-faceterede vidundere findes der ikke sådan noget som isolation, desparation eller ensomhed, for hvert eneste åndedrag bliver mødt med den Kærlighed, som I deler med Alt Som Er. I er pakket ind i en varm, sød og blid Kærlighed som er Min dybe og intime Kærlighed til jer, og I deler livets bevægelighed med det levende kosmos.

I dette kosmos af aldrig stoppende glæde, bliver enhver bevægelse ikke bare mødt med succes men også med opdriften fra det magnetiske træk af Min Kærlighed til jer, som bærer jer højere og højere op og ubesværet bringer jer glæde og opfyldelse af jeres formål. Dette trommende, summende, glædesfyldte, herlige og alt inkluderende liv er jeres nu, selv her. Dette er det budskab, jeg sender ud til jer med mit budskab om at lægge den gamle verden bag jer og acceptere at jeres formål er begyndt og nu må opfyldes.

Nogle af jer har spurgt, hvad det betyder for jeres hverdagsliv. Betyder det, at I må forlade jeres “dagjob”? Betyder det, at det simpelthen er tiden til at smide den gamle verden væk og træde ind i den nye verden i tillid? Mit svar til jer er Ja. Det er tid at træde ind i den nye verden med hele jeres tilstedeværelse og acceptere intet mindre.

Dog er det sådan, at hvordan dette ser ud for jer i jeres liv i verden er helt og aldeles jeres beslutning. Det som jeg beder jer om er en vending af hjertet, af sjælen, af ånden og endda af sindet, sådan at hele jeres opmærksomhed og jeres energi nu er placeret “ved tronens fod” så at sige, i tjeneste for Mig.

Dette betyder mere end noget andet, mine elskede, at hvert eneste øjebliks valg er dette valg om konstant at leve i Den Nye Verdens energi og opfylde jeres formål for Mig, uanset hvad der skal til. Det er beslutningen om at træde frem i tillid til at Kærligheden vil være der til at støtte jer. Det er beslutningen om at tro på sand overflod vel vidende, at det er en del af jeres sande natur.

Men for nogle af jer kan det betyde, at I skal tage beslutningen om at begynde at indkorporere jeres healingsarbejde samtidig med at I fortsætter med jeres dagjob. For andre vil det betyde en komplet kovending og begyndelse på en helt ny karriere. Der er ingen opskrift. Opskriften er i jeres hjerte. Min opfordring handler om jeres forhold til livet og til Mig. Min opfordring er, at I i hvert eneste øjeblik og i hver eneste bevægelse spørger jer selv: Hvordan ville dette se ud i Den Nye Verdens energi? Og derefter tage et valg om at handle i overensstemmelse hermed. Vælg at agere i overensstemmelse med Den Nye energi uanset hvordan det føles. Disse seneste ord vil jeg gerne understrege – uanset hvordan det føles. Resterne af den gamle verden og det gamle hjertes overbevisninger kunne få jer til at føle mange “gammel verden” ting.

I kan komme til at føle jer alene, isolerede, forskrækkede, ekskluderede og i gang med at “at falde af Jorden”. I kan komme til at føle jer sikre på, at I kommer til at sulte til døde på gaderne, hvis I træder ud i en ny retning. Alt dette er egoets manipulationer. Det er sådan at egosindet har kontrolleret jer – ved at bruge jeres tanker til at skabe følelser baseret på delthed og adskillelse og på den gamle verdens overbevisninger. Mine elskede, det er dette, der nu må ændres.

Det handler ikke så meget om jeres ydre udtryk. Det handler mere om jeres indre beslutninger og jeres forhold til livet og jeres forhold til Mig. Mens at mange af jer kan svæve ind i virkeligheden af rent Lys og jeres hjerter er i live i ånden, underholder I stadig også det gamle hjertes overbevisninger baseret på en verden af adskillelse. Det meste af dette er I ikke fuldt bevidste om. Noget af det er ligesom en knærefleks reaktion, automatisk og endda uerkendt.

Uanset niveauet af jeres opmærksomhed er det sådan, at hvis I vil vælge klart og bevidst at tage beslutningen om at basere enhver bevægelse og ethvert øjeblik i jeres liv på det, som I ved er sandheden om Gud og det som I ved, I er her for at manifestere – så lover jeg jer, at I har foretaget den vending, som jeg beder om.

Kæreste mest dyrebare hjerter, hver eneste af jer har indeni jer et strålende lys, som tager imod Mit budskab og viser jer hvem I er, hvad jeres plads er i mønstret af Mit Hjerte og hvad I blev født ind i denne verden for at udføre for Mig. Det er dette jeg ønsker af jer, at I skal indstille jer på og ære det med alt hvad I er. At tage beslutningen om at leve et liv baseret på dette, velvidende at skillelinien er krydset og den gamle verden må falde væk.

Tag jeres beslutninger bevidst, dagligt, hver time og øjeblik for øjeblik, også selv om jeres egosind sparker og skriger i frygt, fordi, som jeg sagde i begyndelsen af dette Budskab, så vil I ubesværet blive løftet op i Lyset, fordi Lysets kald for hver dag bliver forstærket exponentielt. Så enhver bestræbelse, som I gør, vil blive ganget op tusindvis af gange. I vil blive løftet af mine hænder af Kærlighed, også selv om de er usynlige, ind i opdriften af den store varme luftstrøm af Gud.

Så I vil svæve ind i virkeligheden af enhed og I vil bringe denne enhed til Jorden. Men for at gøre det må I ære Mit kald, som kommer til jer hver time nu og som siger: “Vend jer hurtigt væk fra den gamle verden. Vend jer væk, mine elskede, i hjerte og bevidsthed og stol på at verdens symboler vil følge efter”.

I stedet for at stille spørgsmål om, hvad I skal gøre, skal I anerkende, at niveauet af “at gøre” er et resultat, ikke en årsag. Så jeres valg behøver ikke at blive gjort i forhold til “at gøre” eller i forhold til noget som helst i den fysiske virkelighed lige nu. Valgene behøver at blive taget på hjertets niveau med Guds kraft bag jer, som beder jer om at stole på den, I Virkelig er. At I anderkender at jeres Tvillingeflamme er med jer og at I erklærer den livskraft, som I skal bringe frem i verden og at I bevidst udtrykker sandheden om Guds Hjerte her på Jorden.

På enhver måde hvor det er nemt for jer at udføre det, skal I dedikeret og til overflod bringe denne energi frugtbart frem, hvordan den så end kan komme igennem jer som en bevægelse af Min Kærlighed, som udtrykker sig selv som jer og på den måde bringer sandheden om Kærlighedens enhed ind i verden.

For nogle af jer vil dette betyde mere tid i bøn. Det vil betyde, at I skal bringe jer selv til Mig i stilheden. For andre vil det betyde at skrive poesi om ånden og på den måde bringe sandheden, som I husker den, om at leve i harmoni med alt liv og om hvordan det ser ud, til Jorden. Når først hjertets og bevidsthedens beslutninger er taget og holdt, holdt bevidst, og fortsat holdt, kommer der et punkt hvor denne energi flyder over ind i verden og verden bliver magnetiseret til at komme i overensstemmelse med jeres valg.

Så skab fra jeres hjerter mindet om Virkelig Kærlighed og enhed inkluderende alt, om at høre så dybtfølt til at I bliver løftet op og exalteret og anerkendt for de unikke skønheder, som I er. Og samtidig er I komplet åbne for alt andet liv, sådan at alt liv kan blive æret af jer.

Fornemmelsen af at høre til i det store hele, i Kærlighedens mønster, som det udfolder sig, er så stor, at den definerer jeres Levende Nu til evig tid. Alle de måder som jeres overbevisning om adskillelse har holdt jer fast på – det er dette I må vende på hovedet og i stedet vælge Kærlighedens sandhed og holde fast i den. Træd frem i dette valg i tillid. Også selv om I ikke kan se den noget som helst sted foran jer skal I stole på, at den er der og at mine hænder venter på at støtte jer.

Jeg beder jer om ikke nødvendigvis at tage beslutninger om at handle på det fysiske plan, fordi hvis I tager disse beslutninger uden at jeres hjerter er i overensstemmelse hermed, vil I fejle. Det er jeres hjerter som først må komme ombord, og det er jeres dybe determination som må holde sandheden, holde valget om at leve Den Nye Verdens energi, uanset hvad jeres egosind viser jer.

Lad mig gentage det endnu engang. Hold jeres valg om Den Nye Verdens energi uanset hvad jeres egosind viser jer, fordi hvis I anerkender egosindets fragmenterede billeder af adskilthed og tillader det at bringe fortiden frem, vil I simpelthen skabe den selv-vedligeholdende bevægelse af dualitet og intet ændrer sig.

Så til alle jer – hver eneste af jer er kommet ind i denne verden for at stoppe en strøm af mørke, for at stoppe en tråd af dualitet og vende tilbage til helhed og Lys. Dette må I nu vælge at gøre ufejlbarligt. Hos nogle af jer vil jeres egosind vælge at slå fra sig. Og tro mig, jeg ved at det kan ryste jer så meget at jeres tænder klaprer og får jer til at føle som om I er blevet smidt ind i Hades ild.

Men hvis I holder fast og rækker jeres hænder op mod Mig, vil I altid finde Mig der, ventende, klar til at løfte jer op og befri jer fra tyngdekraftens træk, tyngdekraften fra egosindets verden og give jer friheden til at flyve frit i Lyset mens I lever her på Jorden. Dette er jeres Kærlighedsarbejde og det er sandheden. Sandheden er sandheden, og denne sandhed er Kærlighedens enhed, intet kan dele eller adskille jer fra den. Når I vælger dette kommer alle beviserne og understøtter jer.

Men først må I tage dette valg uanset jeres følelser og uanset hvordan det ser ud. Når I har taget dette valg igen og igen i hver eneste situation, som I kommer i, vil dørene åbne sig. Nye vovestykker vil vise sig og situationer fra den gamle verden vil forsvinde ubesværet. Men I må starte bevægelsen og erklære sandheden. I må placere jeres fødder på denne sti hele tiden ved gå dybt ind og kalde på Mig og bede om at mærke Den Nye Verdens energi i en situation og vælge den med hele hjertet.

Det er tiden til at lægge verden ned. Det er dette øjeblik som Jesus talte om, når Kristus ville komme igen og alle mennesker ville blive kaldt på for at stoppe hvad de havde gang i og følge Kristus – at følge den levende Kristus i det indre og at fjerne sig fra den gamle verdens opfattelser, den gamle verdens følelser og måder at gøre ting på. Først i hjerte og bevidsthed og derefter i symbolerne i livet på Jorden.

Jeg beder jer mine elskede om at stille ind på hjertet og I vil mærke kaldet. I vil mærke den blæsende trompet som melder indgangen til denne Kærlighedens tidsalder og som siger: “Kristus er her. Kom og følg den indre Kristus. Kom og vær Guds Hjerte og lev denne sandhed bevidst og lad det begynde Nu.

Vend jer mod mig for at blive vejledt, mine elskede, og I vil vide, hvilke skridt der er de rigtige for jer. For nogle af jer vil dette skridt handle om at ændre noget i den ydre verden, fordi det vil stille jer ansigt til ansigt med jeres ego og hjælpe jer med at vælge Kærligheden, enheden, sandheden om at Gud er i jer Nu. Jeg siger det igen, Nu.

Jeg opfordrer jer til på en eller anden måde at implementere det i verden, som I ved i jeres hjerter – sådan at det kan trænge ind i den kollektive bevidsthed, dette sammenvævede mønster som skaber en fælles erfaring. Alt hvad I kan gøre for at bringe den nye bevidsthed ind i den kollektive menneskeheds bevidsthed er vigtigt. Men det vigtigste er valget i jeres hjerter – at vælge for Den Nye Verdens energi og at træde frem og handle ligesom Kristus, uanset hvordan det føles. Ikke blot noget af tiden men hele tiden.

Vend jer mod mig. Vend jer væk fra alle de følelser, som er en del af dualitetens verden og vælg og vælg igen at være fri, og spørg og Jeg vil vise jer vejen til at gennemføre dette. Jeg vil løfte jer op og transformere følelserne fra den gamle verden, transformere frygten og og det gamle hjertes overbevisning. Jeg vil være her og bringe jer sandheden om den Virkelige Kærlighed til jer, mine elskede, så I kan bringe den ind i verden.

I er mit liv her og jeg er parat til at komme fuldt ud til udtryk gennem jer. Jeg er parat til at komme til live i en verden af skønhed hvori alle dansende elektroner eksploderer i Kærlighed og hvert eneste åndedrag er så fuldt af livsenergi at det glitrer og skinner. Det skyller gennem jeres kroppe af Lys og tænder alle jeres molekyler, så de husker Kærlighedens dans, sådan at jeres krop, som er et smukt udtryk for en del af mit hjerte, træder frem som jeres del af sandheden om Kærligheden som en skat, som alle mennesker kan værdsætte. Igen og igen vil alle levende væsner værdsætte den skat I er og alle sæt øjne viser udslag i hjertet og ser Kærlighedens vision og føler vibrationens sprog, som taler gennem hele jeres væsen.

Hvis I mærker kaldet fra Mig om at fuldbyrde et formål for Kærligheden, så vælg at fuldføre det nu i hjerte og bevidsthed og vær opmærksom på, om der er en glød, der brænder og inviterer jer til at træde frem i verden og skabe en signal-ild for Den Nye Verden – en ild der kan springe fra hjerte til hjerte indtil de står i lys lue. Den ild, som er omtalt i Johannes Åbenbaring, kan på denne måde feje henover Jorden.

Den rensende ild har allerede raseret. Nu er det tid for Kærlighedens ild. Denne fantastiske og passionerede og brølende ild af ekstase venter på at blive født på Jorden gennem Jer, sådan at der kan blive en masse Lys at se ved – Lys der flammer fra jeres brændende hjerter, som brænder med passioneret Kærlighed og hengivelse for at ethvert liv kan få sin sandhed åbenbaret.

Hvis I vælger denne Nye Verdens energi og tager det seriøst, vil alle liv på Jorden komme og assistere jer i myriader af måder med alle de energier, som er til stede og venter på at komme til at danse. Naturens ånder, elementerne, forfædrene, de store og bevægelige ånder i verden selv, den passionerede opstigning af Jorden mens hun klæder sig i alle regnbuens farver af majestætisk lys og venter på, at alle hendes molekyler skal stige op sammen med hende. Alle disse molekyler er menneskeheden og hendes forbindelse til Mig.

Alt er vævet så indviklet sammen og jeres hjerter er center for det hele. Så I er absolut nødvendige for planen og dens fuldbyrdelse. I skal vide, at tingene på Jorden nu accelererer – accelererer sådan at hver dag vil være exponentielt mere kraftfuld og mere fyldt med Lys og energi end dagen før. De af jer som er i overensstemmelse med den opstigende ild af Kærlighed vil simpelthen finde at jeres ekstatiske hjerter eksploderer af glæde.

Men de af jer, som har blokeringer og modstand på at leve Kærligheden og fuldbyrde det formål, som I blev født til, vil måske finde ud af, at denne ild er den ild, der er nødvendig for at brænde blokeringerne væk. Jeg vil gerne have, at I husker valgets kraft, jeres egen kraft, Guds Hjerte og kraften i den fokuserede bevidsthed, som I er som brændpunkt for Min energi på Jorden.

Så jeg har ikke ét svar til jer alle på hvad dette kald betyder i jeres liv, udover at det er kaldet om at tage et valg – om at vælge den Nye Verdens energi, at vælge Mig, at vælge Kærlighedens enhed og kraften og formålet i jeres Tvillingeflamme hjerte, Nu, med hele jeres dedikation, med hele jeres kraft og hele jeres majestæt og velvilje.

Det vil blive sådan på Jorden som det er i den Virkelige Kærlighed, ubesværet.