Den virkelige verdens varmefrembringelse er ildens transformation Ilden i Californien Gud kalder os til at bruge vores twin flame hjerte i tjeneste 22. oktober 2007

Den virkelige verdens varmefrembringelse er ildens transformation Ilden i Californien Gud kalder os til at bruge vores twin flame hjerte i tjeneste 22. oktober 2007
world1Min elskede, dette er mit kald til dig – opløft dit hjerte. Lad dit hjerte åbne sig mod mig. Anvend dit hjertes varme, der intet har med kroppen at gøre, men der har alt med kærlighed at gøre. Hemmeligheden er at genvinde det guddommelige hjerte af sand spirituel kærlighed og at anvende ildens varme til at transformere denne verden tilbage til kærlighed. Kun sand kærlighed er i stand til at bortsmelte verdens frosne forestillinger om det at elske og illusionen om separationen fra mig.

Men indtil det øjeblik, hvor der er tilstrækkeligt mange, som er fuldt opmærksomme på den virkelige verden, så vil drømmen fra hovedparten af menneskeheden, der stadig ser uden for sig selv, manifestere deres hjertes trossystem som symboler i deres liv. På samme tid, fordi jeg kalder i dette nu og lyset flyder til jorden, må der være en vej for denne udvikling af varme, da kærlighed jo kommer i ufrossen tilstand. Den sande kærlighed skal vækkes og dit hjerte skal være udtryksmidlet for denne transformation af verden til kærlighed.

Såfremt det ikke er muligt for denne transformation at komme til jorden, som det var meningen, gennem en bevidst forståelse af de rensede og åbnede hjerter, da vil det fremkomme som symboler uden for dig selv. Dette, min elskede, er hvad der sker i de ildebrande, der hærger Californien.

Det er ethvert bevidst hjertets ønske, at den gamle verdens drøm om denne transformation, mens den lille ildebrand brænder urenhederne væk i det indre, ikke behøver at komme til udtryk i den ydre verden. Men da der stadig er nok mennesker, der fortsat holder kraftfuldt fast i disse gamle forestillinger, er det uundgåeligt, at nogle af dem vil opstå i symbolerne i denne verden.

Når du kombinerer den virkelige nødvendighed af forøgelsen af varmen til at smelte den frosne kærlighed og det gamle hjertes trossystem gennem generationer, der bogstaveligt tror på Johannes Åbenbaring (Åbenbaringsbogen), så er det forudbestemt, at der vil komme udbrud af ild i de ydre symboler. Men samtidig, min elskede, i den dybeste betydning er disse brande en vidunderlig velsignelse.

Jeg er vidende om, at for den menneskelige hjerne synes dette umuligt, men samtidig, hvis blot en person forstår årsagen, hvis blot en person mærker, at disse flammer antænder kærlighedens flammer, der har bolig i hjertet, så vil denne person og den forandring, der vil opstå i det indre, transformerer tusindvis af scenarier for denne verden og bringe oplevelsen nærmere til alle andre – min elskede, oplevelsen om at leve i det rene paradis på jord.

Jeg må derfor hastigt bringe budskabet om, at der aldrig før har været en tid, hvor det har været vigtigere at holde vibrationen så højt som muligt og holde fokus på den virkelige verden, holde fokus på kærligheden og på sandheden om hjertes kraft. Der har aldrig været en tid før denne, hvor det har været vigtigere at sige “Ja” til kraften i den virkelig elskov, fordi det er den naturlige twin flame kærlighedskraft, der giver styrke til All Creation og forøger varmen, der holder livet og kærligheden fremadgående i den store pulsering, som er udtrykket for det virkelige hjerte.

Således beder jeg enhver, hvis det er muligt, om hjertets dybeste overgivelse. Om at skabe forbindelsen til den virkelige verden i Spirit med hele twin flame kærligheden og antænde denne kærlighed og anvende den til at give kraft til transformationen af livet på Jorden – at give det kraft på en sådan måde, at det vil løfte menneskeheden let og ubesværet ud af drømmen om anti-kærlighed, om negativitet, om dualitet, om angst og ufred og til at åbne op til den virkelige kærlighedsverden, som i sandhed er et hjerte, der tillader denne verden at blive det, som den i sandhed er i det indre kongerige af Spirit.

I ethvert øjeblik er din vibration alt – alt. Din vibration, dit hjertes kraft og dit fokus på din opmærksomhed. Dit fokus på din opmærksomhed dirigerer varmen, som er genereret af din virkelige twin flame kærlighed. Hvis det er gjort i bevidsthed, kan dette nemt fjerne den gamle verdens forkalkninger, rense ethvert kærlighedselektron. Det kan bringe denne verden, min elskede, tilbage til energiens kongerige og sende dig tilbage til glæden og friheden i at være det spirituelle væsen, som du i sandhed er.

Så transformationens ild brænder. Men den brænder i de indre riger, ikke i det fysiske. Og ethvert hjerte er nu kaldet til at forløse sig selv i renselsens flammer og til at genhuske den store brændende kærlighed, som alle er en del af – Skabelsesøjeblikket, da den guddommelige ilds intention åbner hele kærlighedsperspektivet og bringer enhver del ind i nådegavens dans, evigt flydende, evigt ekstatisk og evigt bevægende, når du udtrykker mit glædesfyldte hjerte.

I ethvert øjeblik kalder kærlighedens kraft på dig og spørger dig, om du er villig til at være udtryksmidlet, gennem hvilket verdens frosne kærlighed vil smelte og være det sande gudshjerte, der åbenbarer sig som medmenneskelighed her og nu. Åh, men for at være i stand til dette, min elskede, kræves der en dyb dedikation, en dedikation om at vende dit fokus til mig, vende dit fokus til den virkelige verden, til den sande kærlighed og kun kærlighed og bryde med forestillingen om en verden uden for dig selv og forestillingen om dualitet.

Som du allerede er bekendt med, er der ingenting uden for dig selv. Du er Guds hjerte og dine intentioner manifesteres hele tiden, selvom det måske ser anderledes ud og for dig skaber en illusion om en virkelighed, hvor det er muligt at være adskilt fra mig og at være adskilt fra kærligheden.

Så lad mig igen tale til dig om den virkelige kærlighedsakt, om de guddommelige kærlighedskræfter inden i mig, det guddommelige maskuline og det guddommelige feminine, som tilsammen er det ene hjerte med to bevidsthedsstrømme, som ER din virkelige forbindelse. Dette er din sandhed, som celle i Guds hjerte indeholdende både det guddommelige maskuline og det guddommelig feminine. Du ved, at det kun er her på Jorden, når du har fjernet dig fra den virkelige kærlighed, at du kan tro, at du er adskilt fra din twin flame´s kærlighed, fra refleksionen af min kærlighed til dig.

Det er dit valg at give dit hjerte og dit liv til mig, således at du forstår, at sandheden om den virkelige verdens “storbrand”, er den store trefoldige flamme, der smelter sammen til en – God I Am, Skaberen og dig, mit hjerte for altid frembringende den store ekstatiske pulserende kærlighed, der tilfører næringen, opretholdelsen og energien, der understøtter kærlighedens hologram.

Det er evigt og altid kærlighedens varmeudvikling, den ekstatiske og orgastiske eksplosion, der forenes med min vilje, mine længsler – det guddommelige maskuline – og oceanet af den store kærlighed I Am, det guddommelige feminine – eksplosionens resultat, varmefremkaldelsen, opvågningens kraft som I Am, der frembringer ekstasen, fejringen af mangfoldigheden af alt, hvad der lever inden i mig – alt der frembringes i ekstase og glæde. I Am er kærlighedens hele. En sang med utallige dele.

Det er derfor ønsket om at genskabe denne store ekstatiske forenelse, der genererer varmen, den virkelige verdens varmefrembringelse, som intet har med kroppen at gøre, men som har alt at gøre med lysets eksplosion og bevidstheden om, at lyset i dets forening og i dets strålende rigdoms mangfoldighed, er den store kærlighed I Am. Jeg kalder på enhver, som har selv den mindste hukommelse om den store passion og et dybfølt ønske om at opleve kærlighedens hele, I Am.

Da du er kommet med en bevidsthed om dit væsens sande twin flame natur, med hukommelsen om denne ekstase, om denne glæde, anvender du måske denne form for kærlighedsakt, som jo er dit væsens natur, til at skabe en sprække i den forskalning, der omgiver verden, og gennem din brændende kærlighed formår, at sætte den fri.

Denne kærlighed, som I Am taler om, er ikke fysisk. Åh, min elskede, det er den allerhøjeste af alle vibrationer. Det er eksplosionen af det levende lys, som er denne kærlighed, I Am, der til stadighed kaster lys på All I Am Within Me. Den kan kun komme gennem oplevelsen af dit virkelige twin flame hjerte, åbnet, hengivent, og med den indre viden om, at du er lysets kraft, at du er varmen, som smelter den frosne, stagnerende verden – så den kan komme tilbage til sin virkelige tilstand.

Denne tilbagevenden er, hvad vi kalder “the transformation”, der vil omdanne absolut alt – også dig og alle dine forestillinger om dig selv, som et begrænset væsen – et menneske med en krop holdt af tyngdekraften. Alt dette skal brændes bort af det virkelige kærlighedslys og -varme. Brændstoffet, min elskede, er at elske på det fysiske plan. Men dette er kun sandt, såfremt elskoven er helt ren, uden nogen form for gamle forestillinger om seksualitet som en fysisk akt. I stedet må oplevelsen være en tilbagevenden til Skabelsens tinde, oplevelsen, min elskede, af dit eksploderende hjerte.

Dette er let at gennemføre i den sande virkelighed, gennem dit hjerte i dette øjeblik. Bevægelsen gennem den sande virkeligheds døråbning og med det sande kærlighedslys, som du i virkeligheden er, opleves twin flammens pulsering, som en dyb, kraftfuld, spirituel oplevelse, der bevidst bringes gennem dit hjerte og ud for at transformere verden. Det er dette, der er dit allerstørste bidrag.

Og, ja, selvfølgelig, dine bønner for menneskene i verden er hørt. Men, hvad du gør med dit hjerte, er hvad der højner vibrationen og denne højnelse af vibrationen vil forandre alting og fjerne den gamle verdens love om “årsag og virkning” og opløfter alle de elskede hjerter ud af oplevelsen af de ofte forekommende ildebrande i det fysiske. Det bringer dem tilbage til den oplevelse af deres egen opvågning som Guds hjerte, I Am.

Varmen og lyset fra den virkelige kærlighedselskov vil til stadighed transformere denne verden uden nødvendigheden af at opleve noget negativt i symbolerne i denne verden.

Endnu engang vil jeg minde dig om, at hvis du lever i dit hjerte og bruger dit hjerte, min elskede, som dit sanseorgan, vil du gå gennem denne verdens ydre forandringer – som du kalder “det fysiske” – og få en hel anden oplevelse. Du vil opleve den virkelige kærlighedsvibration og opleve, hvad vi kalder “Himlen på Jorden”, mens de, der fortsat er forbundet med massebevidstheden oplever det ydre billede af den menneskelige illusion.

Jeg beder dig om at vandre sammen med mig. Denne sætning, min elskede, er den mest vigtige af dem alle, den mest kritiske af alle de ting, jeg har sagt i dag. Det er bydende nødvendigt, at du vender dig indad og genoptager denne forbindelse. At du åbner dit hjerte mod vores forenelse, alt imens jeg viser dig den ene kærlighed, som vi er og at du fortsat holder dit fokus på den sande vision, som kaster lyset på All That Is, gennem gaven, som er Guds brændende hjerte og den fantastiske og kraftfulde varmefrembringelse, som er Skabelsesøjeblikket.

Verden er et udtryk for menneskehedens hjertes trossystem. Men samtidig må jeg minde dig om, at de, der tilbagegiver deres hjerte, deres liv og deres vilje til mig, tilbagegiver verden perfektionen og energien til det vertikale – til Skabelsesøjeblikket. Denne energi kan så let som ingenting give kraft til hele verden med kærlighed og opfylde ethvert energetisk behov og bringe ekstase til ethvert elskeligt hjerte på Jorden.

Et twin flame hjerte kan transformere alt. Lad dette hjerte blive dit hjerte i dette nu.

Når du mærker denne kærlighed, denne kraft og perfektion og når du ved, at din identitet er identisk med min, placer da i dit hjerte hele verden eller hvilken som helst situation så som ildebrandene og hæv deres vibration tilbage til den virkelige kærlighedsvibration. Stille og roligt kalder du på mig, således at din vibration stilles på linje med den højeste, reneste kærlighed, der er i stand til at løfte ethvert menneskeligt hjerte og enhver livsstrøm ud over kraften af dualitetens illusion og herefter holder enhver i sikkerhed og frihed og assisterer enhver til at genvinde deres sande hjerte og tilbyde dem selv som denne transformations virkemiddel.

Naturligvis, min elskede, jo mere dette flyder gennem dit hjerte i en fantastisk givende akt, jo mere vil dit eget liv og verden blive transformeret. Transformationen vil fjerne det gamle hjertebaserede trossystem, som du måske har og løfte dig ind i oplevelsen af dig selv som rent lys, som levende fungerende kærlighed, evig og altid ekspanderende i bevidstheden ind i enheden og ind i mit hjertes “en-conscious-ment”.

Giv alt hvad du er, min elskede og lad det at give udtømme dig, således at du bliver det perfekte middel for den store indkommende flod, livet flod, transformationens flod, således at ethvert vidunderligt hjerte – ved mødet med dig – genhusker sig selv kun som kærlighed og at alle husker, at vi er et. Der sker faktisk intet uden for dig selv – ingenting. Hele verden er simpelthen en afspejling af dit hjertes trossystem i symboler, udtrykkende sig selv i verdens symboler.

Hjælp hinanden til at leve denne kærlighed og åh, min elskede, hjælp hinanden med at holde den højeste vibration. Den eneste måde du uskadt kan gå denne vej, er at gå vejen i glæde og tjeneste og ved at fuldføre dit formål, det du er her for. Den eneste vej er at holde din vibration på højde med den højeste kærlighedsvibration, således at den gamle verdens drøm ikke finder noget i dig.

For at gøre dette kræver det dedikation, overgivelse og fællesskab. Det kræver, at I hver dag husker hinanden på taknemmelighedens kraft, på kraften i det vertikale åndedrag og på kraften, min elskede, i jeres fællesskab med mig og på kraften i twin flame kærligheden.

Såfremt der nogensinde har været en tid til at tage springet til din twin flame, til at sige “Ja” til kærligheden i mig, min elskede, så er det tiden nu. Bliv det virkelige livs sande hjertes generator, varmen og lyset, som er Skabelsesøjeblikket. Denne verden vil da finde ud af, at al energien, som der altid vil være brug for, er enkelt og nemt tilgængeligt lige i dette nu – gennem dig, gennem den store og vidunderlige generator, som er dit twin flame hjerte. Det vil da en dag varme og give kraft ikke blot til dit hjem, men til alt i denne verden uden modstand med lethed og ynde. Alt hvad det kræver, er en løbende anerkendelse og erfaring med Guds hjerte I Am.

Tak for din kærlighed og tak for dit fokus og tak fordi du holder transformationens ild i dit hjerte og løfter menneskene tilbage til den virkelige kærlighed, hvor de kan blive det, de i virkeligheden er ment til at være, nemlig forandringens generatorer og transformationen gennem “the Spirit” og gennem kærligheden, i stedet for gennem negativiteten i det fysiske.

Når du gør dette og du giver kraft til dit eget twin flame hjerte, vil du med det samme se, hvordan symbolerne skifter fra det ene øjeblik at være fortvivlelse og uomgængelige – til pludselig at blive transformeret ikke alene til håb, men til en ny genkendelse i ethvert værdifuldt hjerte om, at der er meget mere i dem selv end det fysiske. Ildens transformation vil da have udført sit arbejde, min elskede, og åbnet alle disse liv til forandring og erkendelsen af, at I Am er den, der bringer støtte og ikke de ting, der kommer fra den ydre verden.

Gennem din kærlighed, min elskede, kan du tilvejebringe alt, hvad det betyder – også manifestationen af et liv i glæde og perfektion, simpelthen ved at tillade dig selv at være mit hjerte i tjeneste for verden.

Tak, fordi du løfter ethvert værdifuldt liv, som dit eget og ser til, at enhver løftes ind i den virkelige kærlighed, hvor lyset vasker illusionen om separation bort og bringer en dyb opfyldelse af Spirit. Ethvert liv bliver flydende og forandringens dans bliver glæde, fordi det er bevægelse af livets flod – den flod, som flyder i dette nu gennem dit twin flame hjerte.

Når du åbner dit twin flame hjerte endnu dybere til mig og når du lever i dette fællesskab i ethvert øjeblik, vil du erfare ikke alene den virkelige kærlighed, men også erfare dig selv som værende den, der skaber broens verden mellem den gamle verden og den virkelige verden. Denne broens verden er det perfekte udtryk af Guds hjerte I Am, som perfekt kærlighed – også kendt som “Himlen på Jorden”.