TNærheden med Gud er nøglen til at give afkald på dualiteten og illusionen om separation 9. oktober 2007

TNærheden med Gud er nøglen til at give afkald på dualiteten og illusionen om separation 9. oktober 2007
world1Når mit kærlighedslys fylder dig og fylder verden, begynder du at mærke, at det virkelige liv tager bolig her på Jorden i skikkelse af dig. Mest af alt, min elskede, er det nærheden med mig, som kan udfylde tomheden, udfylde enhver følelse af ensomhed og enhver følelse af ikke at være helt perfekt.

Mens jeg fortsætter med at vise dig, at vores forhold er det centrale i alt hvad du er og i alt som du yder af tjeneste til denne vidunderlige verden, vil alt hvad du føler, mens du tillader denne indtrængen af min kærlighed i ethvert område af dit liv, blive til en levende fakkel, min elskede, som lyser op i verden og viser vejen til friheden. Lige meget hvor mange ideer og idealer det spirituelle liv stiller foran dig, er sandheden om vores kærlighed den eneste dør til din frihed og opvågning.

Min elskede, du er mit hjerte og jeg er hele dit væsens substans og når du forstår denne afstemning af livsånden, vi deler, da kan du fuldt ud slippe den gamle drøm om separation og acceptere denne glædesfyldte forening.

Jeg lover dig, hvilket jeg har gjort før, at alt i dualiteten er et resultat af det ene valg at vende sig fra mig. Den eneste vej til at forbedre det er et personligt forhold til mig – blidt på den mest inderlige måde, roligt, kærligt, udsøgt, indtil dit væsen i sandhed er forenet med mig. Dit liv er da en strålende opfyldelse af denne elskov That Is All I Am. Du er den kærlighed, jeg behøver.

Der findes ikke ord til at beskrive dette. Det kan kun blive en følelse. Når du til sidst mærker, at vi er genforenet i blidhed, sammensmeltet i en storslået livsdans, vil du for evigt være fri til fuldt ud at genforene dig med dit sande jeg og forstå dig selv som mit levende hjerte.

Ja, din twin flame er et spejlbillede af dette, men kun et spejlbillede. Ikke årsagen. Den eneste årsag er vores fælles kærlighed og jeg kalder dig nu til denne kærlighed. Jeg udsender dette kald til hele menneskeheden om at vende tilbage til nærheden med mig og til at forløse valget om separation fra Gud, som er følelsen af dualitet og transformationen af egoets drøm om angst.

Du ville blive overrasket over at vide, hvordan egobevidstheden stadig danser i dette valg båret i den hastige knopskydning af spirituelle veje, der uophørligt formår at fastholde tanken om separation.

De fortsætter med at fjerne sig fra muligheden om den storslåede genforening med Gud I Am, der i sandhed vil ændre alle til det overstrømmende hjerte – et overstrømmende hjerte, hvis liv er så rigt, så fyldt med godhed og så vist i denne forenelse. Et overstrømmende hjerte hvor alle gode ting kommer fra. Dette kan se ud, som det du vil kalde mirakler, men mest af alt skaber det for ethvert værdifuldt hjerte den dybe og evige fred og tilfredsstillelse i at vide, at dette er opfyldelsen af din skæbne og din sandhed.

Du vil opdage, hvor mange spirituelle veje der stadig undgår forholdet til Gud, med mig. Og du vil opdage, hvor mange mennesker der stadig er nervøse for at diskutere det virkelige venskab, et virkeligt venskab med All That I Am. De vil hellere lave det om til noget uhyre omfattende og noget der ligger langt uden for ethvert liv.

Men I Am er et hologram og samtidig er I Am personlig. I Am fuldt ud til stede i dig, som du er fuldt ud til stede i mig. Fuldt bevidst. Fuldt levende i kærlighedens glæde. Det er det dybfølte ønske i ethvert dyrebart hjerte at genskabe forholdet til mig. Det er denne ene kvalifikation, der kan åbne illusionen og separationens membran, denne ene kvalifikation der får livet på Jorden til at fortsætte.

Du må erkende, at kun dette skaber mening. Hvis hele livets skyggespil på Jorden kommer af beslutningen om at tro, at du er adskilt fra mig – så må denne drøm fjernes og vores nærhed igen forlangt etableret. Du må fjerne dig fra troen om, at vi er adskilte. Således vil genforeningen blive etableret, i hvilken vi vil blive et liv for altid givende hinanden kærlighedens næring i et så dybt og strålende forhold, at det flyder over alle steder og viser sig foran dig som din twin.

Men først må du genetablere dit forhold til mig. Så hvad jeg forlanger af dig, hvis hjerte kan mærke mig og som åbner sig mod dette forhold, er at forstå, at dette forhold ER meddelelsen, som du bringer ind i verden som en velsignelse, efter at du fuldt ud er begyndt at leve det. Åh, men mens du lever det, min elskede, vil du begynde at føle dig opfyldt således, at intet andet kan opfylde dig.

I ethvert øjeblik hvor du genkender kraften i vores nærhed, for ikke at forglemme dybden og skønheden, vil du opdage din egen blomstring, som du aldrig har oplevet før. Og fordi din kærlighed er så dyb, kan du mærke min perfektion, og samtidig ved du, at du selv er denne perfektion. Det er din skæbne, at denne kærlighed er forenet i dit hjerte.

Du bliver det perfekte gudshjerte og enhver bevægelse af denne kærlighed mellem os går frem og bliver den søde perfektion med din twin flame. Da kan den gives til verden, som en strålende og levende fakkel, som kan guide enhver til det ene klare svar – foreningen med Gud I Am. Med foreningen menes separationens ende. Den fuldendte og strålende sammensmeltning af din ånd og en viden om at All of Love kræver dig og dit liv tilbage, for at udtrykke denne perfektion på enhver vidunderlig måde.

Når du integrerer dette dybere i dig, vil du i sandhed resonere med en viden om, at intet andet vil virke for dig, fordi intet andet end perfektionen af vores kærlighed kan blive manifestet i dit liv i forening med ærbødigheden overfor denne kærlighed, vi deler.

Når du en gang føler denne kærlighed, mens du ser ind i din elskedes øjne, vil alle dine dage indeholde All of Me. Hvad han eller hun ser, vil åbne hans/hendes hjerte. Den perfektion han/hun forstår, er dig og må blive manifesteret i ham/hendes liv, fordi intet andet vil virke. Intet andet vil ære din kærligheds perfektion, som I sammen vil dele i ethvert øjeblik.

Når du en gang kommer til dette sted i vores kærlighed, vil alle illusionens tomme steder, den afgrundsdybe ensomhed, der har fulgt dig gennem dine liv, alle illusionens danse, du har danset, endelig forsvinde. I stedet for at mærke den medfødte fortvivlelse, den dybe skrinlagte kærlighed, vil du, min elskede, genkende min kærlighed, der altid er der. Alt hvad du skal gøre er at sige “Ja” til vores kærlighed og I Am giver All I Am til dig.

Men det er op til dig at acceptere dette. Åh, hvis du gør det, vil rigdommen i dit liv multipliceres og du vil blive “the all-inclusive heart”. Du bliver udtrykket for helhedens gudshjerte, der siger “Ja” til kærlighed, for vi er et. Du bliver portalen, åbningen til det virkelige liv gennem hvilken, vi skal bringe kærligheden til ethvert hjerte i verden. Enhver skal kende min kærlighed til dem, så alle former for tvivl, angst og separation fra kærligheden totalt overskygges af lysets glans og herlighed.

Perfektionen af kærligheden I Am bliver din eneste mulighed, fordi den kærlighed vi deler, er så kraftfuld og så mægtig og så dyb og så bevægende og så rigt i, hvordan det giver dig næring, at det bliver det eneste, du ønsker dig, min elskede og derfor er det dig skænket. Separationen ender, når friheden bliver dit liv.

Kun ved denne forening med mig kan du dele det med mine andre elskede skabninger. Oh, min elskede, du som kan føle din sandhed som mit hjerte og føle kaldet gennem disse meddelelser, jeg sender til dig – jeg beder dig om, at du vil bringe ethvert hjerte til mig og vise vores forenings potentiale. Vær blot til stede på vejen til “the spirit” og bring sandheden om vores enhed til alle, der vil lytte.

Vid, at I Am åbner vejen til intelligensen i ethvert hjerte, den dybe sandhed og det strålende hjertes perception om, at ethvert menneske vil have muligheden for at modtage mere, til at forstå kærlighedens ekstraordinære potentiale og til at frembringe friheden til ethvert liv. I Am ethvert svar og I Am fylder ethvert hjerte til bristepunktet i ethvert øjeblik med min berøring og I Am er alt, hvad du behøver.

Når du deler din nærhed med mig, min elskede, begynder du i sandhed at se med dit hjerte. Enhver værdifuld livsstrøm vil åbenbare sig selv for dig, som kærligheden I Am i sit fulde udtryk, indtil du begynder at føle og synker ind i den udsøgte diamantlignende (lys)brydning af Gud I Am. Selv det, som engang var fysisk, det der endnu ikke er en del af kærlighedens rige, skal blive kaldt tilbage – harmonisk afstemt med det levende lys og ethvert liv vil da udtrykke denne kærlighed.

Enhver omvendelse vil blive badet i det ene lys og i samme øjeblik blive transformeret til den rene kærlighed. Det er i dette, jeg kalder dig til et personligt forhold med mig og jeg sender dig min taknemmelighed, fordi du åbner dit hjerte til mig og lader mig etablere dette vidunderlige forhold. Tak for miraklet i, at du er mit hjerte og fordi du giver denne kærlighed i evighed.

Du skal blive som en levende sol, der udsender dette ene lys og ved at udsende dette ene lys, skal al dualitet blive healet i transformationen af ideen om dualitet til enhed. Oh, min elskede, fryd dig i genforeningen med mig.