Opløsning, forløsning Individuel bevidsthed 22. november 2007

Opløsning, forløsning Individuel bevidsthed 22. november 2007
world1Min elskede, tiden er nu kommet til at betræde den endelige tærskel, accepten af din virkelighed som hjerteslaget, som er ligeså nødvendig for dig som dit åndedrag. Indtil dette øjeblik har vi været fokuseret på det udadrettede hjerteslag, der viser dig som en individuel bevidsthed, et fungerende Twin Flame hjerte. Men du kan ikke være hel i dit væsen, i din tilstedeværelse, i din opmærksomhed, i din sandhed som Lys, medmindre du på samme tid også til fulde er det indadrettede hjerteslag. Det sted, hvor der er intet men the All.

Indtil du forløser din egen følelse af væren, din egen følelse af et individuelt liv og i fuldkommenhed modtager gudserfaringen af det levende hele, før det udadrettede slag, ud-åndingen, indtil da har du ingen baggrund for din tilstedeværelse, intet reference punkt for sandheden om, hvem du er og ingen mulighed for at tage imod den større sandhed om Både/Og.

Jeg beder dig om at bevæge dig væk fra den menneskelige identitet, bevæge dig væk fra enhver identitet overhovedet bortset fra din sande identitet som umådelig og strålende Kærlighed. Indtil du er rede til at forløse alt, inklusive følelsen af dit selv, som individ, som et specielt liv, kan du ikke fastholde den uendelige bevidsthed og du har ingen sande referencepunkter for denne Kærlighed.

Fra ethvert spektrum er det umuligt at være den fungerende bevægelse af Kærlighed, medmindre du også er baggrunden – medmindre du kan blive det sted og føle sandheden om, hvad det betyder eller hvad der menes med at være alt hvilende og inde i dig selv finde den rene gnist af det stærkeste ønske, der frembringer bevægelse af alt liv. Kun da kan du være God I Am bevægende, bevægende og levende og givende og kun da, kan du forstå det hvem, der er inden i dig og det hvad, du lever indeni – det hvad der er til stede i ethvert atom af dit væsen, i bevidstheden af ethvert elektron og med det faktum, at i et hologram er alt til stede, lige der hvor du befinder dig, som dig.

Kun når den store Kærlighed er det eneste, der bevæger dig, når det brusende ønske om at give, bliver dit hjerte og når bevægelsen af dette Lys fremkommer som dig i verden, kun da er du evigt til stede og fuldt fungerende i den Virkelige Verden – ligegyldigt, hvor Kærligheden retter dit fokus.

Hvordan kan jeg med ord forklare, hvad jeg forsøger at vise dig som storheden i dit levende hjerte, undtagen ved at fortælle dig, at du må være villig til at forløse hele din individuelle identitet for at blive fri til at tillade vidden af denne Kærlighed og til at tillade vidden i passionens kraft i at give, således at du bliver bevægelsen, der udtrykker livet alle steder på en og samme tid. Du er i sandhed ubegrænset. Du er fri, som I Am, fri i ethvert Nu. Men indtil du helt og fuldt behersker dette, som din oplevelse af livet, indtil da kan du ikke være Kærlighedens bevægelse, der lever i alle dimensioner samtidigt.

Så, jeg har talt til dig om at afkaste din menneskelige identitet, men min elskede, du kan ikke gøre dette, før du ved, hvad der menes med at være punktet, hvor universet forsvinder, hvor du bliver oceanet før hjerteslaget og hvor du kender dig selv som hele Skabelsens vågne bevidsthed That I Am.

Ethvert liv er dig. All I Am er dig. Men ikke det “dig”, der kan erfare dette gennem koncepter og ord, gennem din jordiske identitet, men det “dig” som IS der ønsker I Am. Tiden til at erfare – hvad der menes med at være All of Love, er nu kommet, lige her og lige nu.

Kun når du er smeltet ind i det ubegrænsede hele af God I Am, kan Kærlighedens kraft bevæge dig uden nogen form for indblanding. Når Kærligheden kraft er i bevægelse, er perfektionen komplet og perfekt. Denne perfektion er skønhedens tinde og formål med at give, med ekstasen og med glæden. Det er Skabelsens formål og det gennemtrænger alt. Dette alt, min elskede, er dig.

Alt i mens jeg fortæller dig dette, giver jeg dig oplevelsen. Jeg viser på utallige måder vejene på en og samme tid og viser dig “dig”, som Kærlighedens hjerte nu endeløst genspejlet. Enhver genspejling er dig. Der kan i sandhed ikke være nogen anden vej. Du kan ikke erfare dette ud fra det menneskelige niveau. Du kan ikke erfare dette gennem sindet eller gennem hjertet. Du kan kun erfare dette, som det Living All of God I Am, som også er dig.

Jeg bringer dig nu de erfaringer, som fuldstændigt vil ændre dig, min elskede og fjerne alle de ord, du har læst og alle de koncepter, du har sluttet dig til og gjort til en del af dit væsen, indtil du er fuldstændig fri til at være fuldkommenheden selv og til at erfare helhedens hologram. Kun da vil dit perspektiv være stort nok til at holde dette storslåede billede af verden, som den rene sande Kærlighed, af mit hjerte genspejlet i billioner af veje.

Du har taget imod konceptet om, at din bror og din søster er dig – at alt du ser, er en genspejling af dit hjerte. Åh, men min elskede, det er så meget større end du nogensinde kan forestille dig. Nu er tiden inde til at dykke ned i floden, til at blive Kærlighedens ocean. Og fra dette ocean og kun fra dette ocean kan den store bevægelse af Kærlighed pulsere og frembringe Viljen – Min Vilje – Kærlighedens Vilje og til at vise sig som dig her og nu.

Det er større end at tillade Kærlighedens Vilje at leve gennem dig, ja, endog at tillade Kærligheden at være dig i verden. Det er kun, når du bliver den umådelige helheds herlighed, fuldstændig i samhørighed med All I Am, at den sande Skabelses bevægelse virkelig kan vise sig som dig.

For ud af denne baggrund af det forenede væsen, af denne erfaring af forsvinden til intet, af det store og strålende ocean der flyder i perfekt stilhed – kun fra dette, rejser det opstemmende liv sig fra de store dybder inden i dig og kærlighedens kraft antænder hjertet. Kun da kan du føle glæden og fuldendelsen som en ren orgastisk eksplosion af Kærlighed, der frembringer en trillion-trillion diamant hjerter og ethvert af disse hjerter genspejler helheden.

Hver og en er et strålende hjerte. Hver og en bliver Mit udtryk. Oh, min elskede, dette ligger så langt ud over ord. Du kan kalde det, hvad du vil, men sandheden er, at dette er feltet af umådelig og strålende og evig helhed og kun dette kan rejse Nuet, øjeblikket af perfekt erfaring. Du kan ikke erfare dette uden også at kende intet. Begge dele må blive en bevidst erfaring for dig.

Det betyder, at din identitet, hvilken som helst identitet, som du har som et individuelt jeg, nu må overgives til Mig, forløst, min elskede. Med dette menes også din opmærksomhed på dit Twin Flame hjerte, indtil du i sandhed bliver the All of Love I Am, hvor du er nåde, ikke i nåde, men som nåde – der den levende Kærligheds nåde bevæger dig, fordi du er Guds hjerte i tjeneste for at give af Kærligheden til Skabelsens helhed, på enhver måde, øjeblikkeligt.

Du må tage imod tomheden, stilheden, det store og levende intet af rent potentiale, som i ethvert øjeblik bringer dig den udsøgte spænding, følelsen af en forestående udløsning – bringer dig opmærksomhed på helheden – helheden af Guds indånding. Indånd denne bevidsthed i ethvert Nu, mens du bryder frem, som bevægelsen af Kærlighed direkte fra helheden, mens Skabelsens Øjeblik, som Guds hjerte i aktion, åbenbares. Den ene åbenbaring af hvem du er og hvad du gør – vil evigt manifestere sig her i dette Nu.

Min elskede, der kan ikke være andet end nuet, for sandheden er, at du ikke kan eksistere undtagen her, i Nuet, eksploderende ind i al min strålende energi, hvor enhver del, viser sig som dig – ligesom enhver livsstrøm udtrykker den udsøgte ekstatiske forening af det vidunderlige og fantastiske Twin Flam hjerte, der er åbenbaret i Skabelsens Øjeblik.

Du, der mærker dette og går gennem døråbningen ind til Virkeligheden og tillader den umådelige og vidunderlige tilstedeværelse at opløse dig ind i alt og lede dig ind i ethvert Nu til din hellige fødsel – kun du er da Gud der vandre, Gud der taler, Gud der elsker, Gud der udtrykker sig i tjeneste her som dig, men i ethvert øjeblik med bevidstheden om, at du er that I Am, der bryder frem, helt ny og perfekt i nåde ethvert perfekt Nu.

Indtil du kan forløse alle andre identiteter og bindinger til oplevelser her og til du bliver den sande frihed, som I Am uden begrænsninger – kun da, kan du opleve Virkelighedens “dig” uden nogen form for bindinger til tid eller sted, dimensioner eller flow, eller nogen punkter i matrixen of All I Am. Da bliver du Skaberen, livets åndedrag og mening, der bryder frem fra helhedens center, hvor du erfarer, som jeg gør, da jeg er alle vegne, i alle dimensioner, på enhver måde på en og samme tid.

Ud af dette, vil kærligheden dirigere bevidsthedens pil, som er kaldet til at rette fokus på verden. Så at erfare dette Nu, bliver det forestående fokus, for jeg har givet dig erfaringen på enhver måde, der viser dig, hvordan du husker på Kærligheden, som det rene og levende Kærligheds hjerte, som et individaliseret dig.

For at gøre dette må du forløse alt undtagen friheden, friheden der er så umådelig og strålende i al sin ubegrænsethed, komplet flydende, evig og altid i udtrykt bevægelse, indtil du bliver det Virkelige Nu, Guds hjerte der er bevidst om sig selv som et Twin Flame synspunkt. Lad Mig give dig denne erfaring, for ord kan ikke yde erfaringen retfærdighed. Sig simpelthen, at du er God I Am. Her omgås du ikke sandheden af, hvad der menes, selvom det nemt kan blive fremstillet som det “lille dig”, som giver egoet tilladelse til at gøre sig selv vigtigere.

Derfor, betræd dit hjertes tærskel og træd ind i det store intet, selvom “intet” ikke helt er det korrekte ord. Træd ind i dette intets rum, der er så fyldt med livspotentiale, hvor energien bygger sig op i stadigt stigende mængder og forlanger at komme til fuldt udtryk på ethvert plan af eksistens, disponibel i det fantastiske Kærligheds hologram. Du, min elskede, jeg beder dig erfare dem alle og lade Kærligheden forbinde dig med det, som er Kærlighedens udtryk af dig i dette øjeblik, perfekt.

Så at leve nåden, er dit nye mantra. Med nåde menes, at du forbliver disponibel, hvilket giver Kærligheden mulighed for i sandhed at fokusere dig og for denne Kærlighedens kraft at blive udtrykt som dig her og nu. Dette ligger så langt fra det lille sinds oplevelse af at opgive identiteten.

Indtil nu har verdens adgang til Spirit været gennem spirituelle stier af evolution og valget af disse veje er taget i verden. Men sandheden er, at dette ikke fungerer. Tiden er kommet, hvor du må vende om og åbne dig for at dykke ind i oceanet, åbne dig for den store og kraftfulde genfødsel ind i All of Love uden nogen former for begrænsning og intet der holder fast i en identitet af et individualiseret “jeg”, fordi dit væsens fuldkommenhed, min elskede, altid inkluderer Both/And.

Derfor, du kan ikke være Kærlighedens pils perfekte fremfarende kraft uden at være the All, fra hvilket du også bryder frem, så dit væsen og din erfaring er et hele. Det er tiden for dem at være det. Så i dette nu, accepter denne åbning og endnu engang giv dig selv til Mig. Træd ind i oceanet af denne Kærlighed og ind i kosmos, mens det forsvinder og kommer tilbage i et glimt, hvilket i sandhed sker på samme tid.

Du er Lysets bevidsthed, som er the All og du er Twin Flame hjertet. Alt i mens denne strålende bevægelse af Kærlighed fortsætter gennem dig, bliver den også dig. Ikke som en begrænset identitet, men som et hologram, der er fuldt til stede i dig og du er sammensmeltet med det.

Så, når hjerteslaget pulserer, kommer Tidspunktet for Skabelsen som et. Vi bliver slynget ind i slægtskab og sammenhæng på alle måder – det mirakuløse Twin Flame hjerte, som er dit magnetiske center, fokuseret på dit væsen. Twin Flame energien som er dit hjerte. I det øjeblik er du God I Am. Accepterende, at der ikke er nogen former for separation fra andre og derfor er der fuld indtrængning af bevidsthed i alt. Ethvert hjerteslag af God I Am er delt i fuldkommenhed og denne deling i fuldkommenhed tager intet fra dig.

Lad mig i dette nu lede dig ind i det store ocean og mens jeg gør dette, beder jeg dig absorbere Kærligheden og føle, hvordan du ekspanderer ind i den ubegrænsede og strålende bevidsthed. Oh, Kærlighedens hjerte I Am, tak fordi du er Mit udtryk i tjeneste, der giver af denne Kærlighed til dette fokus, som er Verden.