Kristusbarnet og Betlehems stjerne Lad mig elske Verden som dig denne Jul 18. december 2007

Kristusbarnet og Betlehems stjerne Lad mig elske Verden som dig denne Jul 18. december 2007
world1I denne Jul er Kristus født i dig. Betlehems stjerne, som er dit sjæls lys, bliver nu et med dit legeme. Alt hvad der så længe har været adskilt, min elskede – er nu forenet i dig.

Alt for længe har menneskene rakt ud efter spirit og spirits lys har rakt ud efter menneskene. I dette transformationens år lader spirits lys sig kende som sandheden om stoffet og storheden i illusionens verden. Det er, når du tillader dette Lys at være fuldt tilstede i dig, at du bliver den levende Kristus i verden. Sandheden om All I Am som levende spirit og Kærlighedens væsen gives nu adgang til verden gennem dig.

Derfor spørger jeg dig i denne juletid, min elskede – om tilladelse til, at Betlehems stjerne bliver sandheden om dit eget hjerte. Hjertet bliver da en ledestjerne for det levende Lys I Am til at gennemtrænge ethvert atom, der holdes i et fast greb af stoffet og forløse den indre sandhed om God I Am. Når dette sker, vil det der var menneskeligt forsvinde og det der er evigt vil stå åbenbaret som den ene sande intelligens og glæde og essensen af hele skabelsen, som er Kærlighed.

I enhver fortælling om spirit og dens inkarnation i verden, er der denne dybe forståelse af glæde – om at tillade den levende spirit at være det liv, du er og til at gøre dets arbejde i verden som dig. Derfor stræbes der i denne jul efter at komme ind med ydmyghedens sandhed om forløsningen af alle identiteter til mig. Tillad dette Lys at sætte retningen gennem dig, således at du bliver selve transformationens Lys, der oplyser den illusoriske drøm, drømmen om nat, mørke og de to kræfter – opvæk de selv samme atomer, som du kalder selve stoffet, ind i en genkendelse og hukommelse af dets sandhed som mig.

Mens du bliver det levende stjernes Lys, vil bevidstheden om God I Am inkarnere. Levende energi vil strømme igennem dig og vil øjeblikkeligt transformere ethvert atom ind i deres egen åbenbaring af dem selv som perfektionen af Gud. Oh, min elskede, denne nye fødsel, der er her nu, er kommet for at blive. Det er en fødsel af noget, der ligger langt udover den menneskelige forståelse, den menneskelige følelse og egoets forstand.

Den eneste vej for dig til at holde Lyset er, at du helt må acceptere Lyset i ethvert atom og elektron i dit væsen. Gennem dig må du tillade Lyset at blive og tillade Lyset at oplyse trossystemet i dualiteten, der får det til at bryde frem som enhed. – enheden, der tilvejebringer det perfekte udtryksmiddel for denne sammensmeltning af spirit med det, der er set som menneskeligt denne dag på dette tidspunkt af verden.

Når dette fællesskab er manifesteret, kommer der noget mirakuløst til live i dig som sandhed. Det er den perfekte indre forening af det guddommelige maskuline og det guddommelige feminine af den bevidsthed, du er og hjertet, indtil du er udtrykket for den Virkelige Kærlighed i aktion, der frembringer den sande Kærlighed i ethvert aspekt af din egen større natur, dit væsen som et Twin Flame hjerte.

Det frembringer alle genspejlinger af dit væsen i verden og fødslen af denne nye enhed i ethvert dyrebart liv du berører, da du rører ved ethvert liv som mig, med den mest blide, personlige omsorg, som er dybere end ordet “intimitet”. Det er at dele spirit of Love I Am og det store åbenbarende Lys af sandhedens natur om levende Kærlighed – fra atom og elektron til mennesket, til alle menneskelige væsner.

Det er Kristi lys, der fødes indeni, der bliver et udtryk for livet på Jorden, levende i hjertets sanseoplevelse, hvilket giver mening til ordet “nåde”. Det tillader ethvert dyrebart væsen spejlingen fra Kristus lyset og Kærligheden vi deler, der er ankommet helt ny, nyligt skabt, levende i spirit, som dig. Nu.

Så mit dybe og personlige fællesskab med enhver transformeres ind i noget større, dybere og rigere end noget, du før har oplevet. Det overgår selv din erfaring med den Kærlighed, vi deler. For selv dette er født på ny i dette øjeblik og bragt til fødsel i verden på denne tid, som transformationens Lys bliver født som dit hjerte, som Guds hjerte, the Christ I Am, til stede i verden som dig.

Min elskede, det tager et udtryksmiddel som enhed og dedikation at tillade dette Lys at gennemtrænge verden – at give det adgang til det lille sinds struktur og egoet og til dualitetens skygger og hjernen. Denne adgang, denne leder er dig. Selvom, dette “dig” nu også er transformeret ind i det strålende God I Am og ind i et dybere og større fællesskab med spirit, det tager hele livet ind og omformer det til et øjeblik-til-øjeblik tilbedelse i ekstase og glæde i Nuet.

Jeg kan ikke på nogen måder forklare dig det, således at dit ego kan forstå, hvad der menes, når Kristus barnet og Stjernen sammensmelter til et i dig, min elskede, for at blive åbenbaret for verden i det evige Nu – i dit udtryk som Mig. Denne oplevelse i dig må være udover egoet og dette er udfordringen og gaven. For når du tillader denne nye fødsel denne jul, må du forløse ønsket om at vide, om at definere og om at forstå det med egoet og hjernen.

I stedet, må du stole på det med dit hjerte og blot modtage Lyset og Kærligheden gennem dig og som dig ind i verden, således at du bliver det sande udtryk for denne rene og strålende Kærlighed – bevidsthed og Kærlighed ubegrænset. Bombardementet af Kærlighed og energien, der kommer til verden fra mig, skal blive givet en transformer, som er dig – for du må kalibrere vibrationen og aflevere den i ydmyghed, mens du tillader Kærligheden og Lyset at arbejde gennem dig, som Gud. Så blidt, hjerte og Lys er i live i Kærligheden og givende, indtil du opløser alle bindinger ubesværet og du bliver mit kommunikerende hjerte, der taler Kærligheden ind i det indre af ethvert dyrebart væsen, du tjener.

Samtidig er du inspirationens levende Lys, opløftende og visionær. Den der løfter enhver dyrebar bevidsthed ud af dualitetens verden, den der giver alle det løft, som er nødvendigt for at bringe det nye liv til udtryk i dem og som dem. Dette er bragt til fødsel i denne juletid gennem dig.

Hvad jeg nu formulerer i ord, vil blive placeret i dit hjerte, mens jeg viser dig, hvad jeg mener, min elskede. Du må elske så dybt og perfekt og ubetinget, som din sande natur, således at du kan forene dig med ethvert dyrebart hjerte og blive Guds stemme I Am – der kun taler denne rene Kærlighed. Du bærer transformationens flamme og nyheden om denne glædesfyldte fødsel af Kærlighed og bevidsthed, vækkelsen af Kristus barnet og Stjernen i enhver dyrebar person på Jorden.

Med andre ord, elsk dem som jeg elsker dig. Du kender vort dybe og vidunderlige fællesskab, hvor du ved, jeg elsker dig inderligt og accepterer dig betingelsesløst. Jeg ser det vidunderlige Lys, du er, gennem illusionernes slør, gennem enhver smertefuld erfaring og desperation, gennem alle ting, der “syntes” at ske i en drøm. I Am altid der og viser dig din oprindelige og uberørte skønhed, din sandhed i mig, du vil altid være Kærlighedens perfektion. Elsk dem som jeg elsker dig, det beder jeg dig om nu.

Alt i mens Kristus barnet og Lysets stjerne nu forenes, således forener jeg alle former for tjeneste – så du er tilgængelig og dediceret, ikke blot i at give ubetinget, men du skal være det prægtige koncept, de prægtige energier, de prægtige visioner. Alt sammenflettes til et liv, ligesom ind-åndingen og ud-åndingen, for du er til for at elske alle inderligt, i alt hvad de er og i alt hvad de synes at være eller tror de er her i verden.

Du må elske så dybt og så personligt, at du i sandhed bliver et med dem alle, enhver person som jeg sender til dig, ethvert prægtigt menneskeligt væsen. Du har kapaciteten til i sandhed at møde dem hjerte-til-hjerte uden nogen former for involvering af egoet – uden nogen former for gamle “kildrende” spil, eller ønsker om taknemlighed eller om at blive modtaget som noget specielt eller alle de ting som egoet nu engang kan lide at lege.

Vær i stedet kun dette ene rene hjerte med sand grænseløs og ubetinget Kærlighed og med den vældige og vidunderlige vision om, at du i sandhed kender ethvert elsket væsen i dit hjerte, ligesom jeg kender dem. Så kan du begynde at vise ethvert vidunderligt hjerte, jeg sender til dig, sandheden om hvem de er, genspejlet som dig og givet til dem gennem dig. Vis dem med din kærlighed deres eget hjerte og fællesskabet af Kærlighed og spirit, som du deler med dem som Twin Flame Kærlighed.

Dette betyder, at du i levende tjeneste er forenet med menneskeheden som Kristus af Gud. Du er det givende, pumpende Guds hjerte og det skinnende Lys fra den levende spirit. Det er sandheden om Kristus åbenbaret i verden, i og som dig. Men hvad du endnu ikke har forstået på dette dybe og kraftfulde plan, er helt på hvilken måde Jesus elskede dem – ethvert menneske som han healede, enhver sti han betrådte, enhver prægtig person i menneskehedens masser.

Han elskede dem, fordi han ikke havde nogen grænser. Han var og er Kærligheden I Am “en-conscious-ed”. Og som bevidst og levende Kærlighed er der ingen grænser, min elskede. På denne måde trængte han ind i ethvert hjerte og i enhver bevidsthed – ligesom mig. På denne måde talte han fra dybet inde i dem, hjerte-til-hjerte, spirit-til-spirit. Han banede vejen for, at Kærligheden kunne komme ind i verden ved at være solidt til stede, som den han i sandhed viste, han var og er lige nu, nemlig, dette brændende evige og strålende Lys og den evigt pulserende endeløse Kærlighed som er både dybt intim, fuldkommen og for evigt universel.

Elsk dem, som jeg elsker dem og elsk dem som mig. De ting, der for sindet ser ud som to ting, er et udtryk for Kærlighed og Lys, strålende frem gennem dig på Jorden og som besvarer kaldet i ethvert Nu. Når du bliver fri af egoets drøm, betyder det ikke, at du distancerer dig selv. Dette, min elskede er et andet trick fra egoet, der får det til at synes som om, du på en eller anden måde separerer og flytter dig fra alting, så du kun sidder i dit lysfyldte tårn. Det er egoets drøm om separation igen.

Bliv i stedet som Jesus, lige nu. Bliv intim med menneskeheden, som den levende spirit, ikke med egoet; men som et Twin Flame hjerte af God I Am, der bliver ledestjernen for denne helt nye verden og erfaringen af Både/Og – både det vældige fra den levende Kærlighed og det rene ubegrænsede Lys OG det intime fællesskab med alt liv, alt liv, min elskede, inkluderet ethvert menneske, ethvert dyr, naturens ånder. Alt og alle er i fællesskab med mig og også i fællesskab med dig, samtidig med at de også er et stort fællesskab af Kærlighed og spirit. To udtryk for den ene Kærlighed, som er i alles hjerter med to strålende strømme af bevidsthed – som du er nu, som fokuspunktet for mig og også “en-conscious-ment” af Både/Og – af Lys og Kærlighed, af bevidsthed og aspekterne af liv som dig.

Så du indeholder alle elementer og du er både strømmen af bevidsthedens Lys og den levende Kærlighed, guddommelig maskulin og guddommelig feminin, da du også er et Twin Flame hjerte inde i mig. Alle disse termer er blot forskellige lysbrydninger af dette ene Lys og denne ene Kærlighed, du er. Kun når du bliver min tilstedeværelse i verden, vil du i sandhed vide, hvad der menes med at leve hinsides egoet, at være den levende Kærligheds ansigt, de blide øjnes accept, Guds arme I Am som kærlige forældre og den vældige og fantastiske vision om den ubegrænsede ekstatiske spirit, der perfekt bobler frem i enhver. Du vil genkende, at de er dig og du er dem og at alt er et. Et udtryk for de millioner af Lysets strømme, der bevæger sig i dette lille hjørne af kosmos – også kaldet livet på Jorden, der nu bliver den daglige forening af liv og Kærlighed og gælde, ekstase og frihed og overflod nu og altid.

Så selv den gamle model af julens historie og inkarnationen af God I Am som Jesus, baner nu vej for et større ekspanderende Lys og for en større og mere kraftfuld transformerende Kærlighed, som dækker hele spektret øjeblikkeligt og altid fra at være intimt forbundet med nuet og fra personlig til vældig, ekstatisk, orgastisk og ubegrænset og alle udtryk der i mellem.

Hvordan føles det at være hele Kærlighedens hologram? At være udtrykket God I Am i sådan en intensitet, at hele Skabelsen er til stede i dit hjerte og som dit hjerte? Og at du er som det, som ordet “ubegrænset” og alt som er ud over dette koncept?

Kom ind i mig, ind i dit eget fællesskab og ind i udforskningen af, hvad der menes med at blive denne Kærlighed og hvad der menes med at vandre i en verden så fyldt med Lys, hvor alt er glædesstrålende, skinnende, diamant-lignende og strålende, i et fællesskab med et liv, der er så rigt og opfyldende, at enhver livs-strøm – selv den mindste – er i fuldt fællesskab med dig i dit hjerte. Det udtrykker sig selv fuldstændigt som jeg. Og samtidig, holder det sin gave, sin specielle vibration af Lyset – et fællesskab, der tillader dig med ethvert skridt og ethvert åndedrag, bevidst at deltage med alt og til at mærke den svulmende sang af liv, der synger så udsøgt i alt, billioner af udtryk af dette mageløse liv I Am.

I fællesskabet af Kristus barnet og Stjernen kommer udfoldelsen af det, du kalder mirakler, men dette er i sandhed bare accepten af liv og Kærlighed og denne verdens sande natur, som essensen af alting og af dig og dets udtryk af Kærlighed, intimt uden grænser mellem noget. Det beder om, at du som et Twin Flame hjerte, kan du dele ordet med God I Am inden i dig og give det videre til ethvert hjerte, perfekt, kalibreret gennem dig, åbnende ethvert hjerte til Kærligheden I Am.

Så mens Kristus er født med dig nu igen denne juledag, beder jeg dig om også at lade Betlehems stjerne forene sig med dig og om, at du ser dig selv som stjerne-lys og som perfekt nyfødt Kærlighed. Åben dig, min elskede, til dette fællesskab, jeg elsker verden som dig.