Det levende åndedrags cirkel er delt med alt liv på Jorden 25. september 2007

Det levende åndedrags cirkel er delt med alt liv på Jorden 25. september 2007
world1Det er for evigt i cirklen af vores delte åndedrag, at All I Am er kendt og elsket, for når du indånder mig og du accepterer denne kærlighed, giver du mig den gave at tillade mig at give All I Am. Alt, hvad jeg har af mig selv, giver jeg til dig.

I din opvågning til denne kærlighed i dig selv, i genkendelsen af, at du er Guds hjerte – i dette accepterer du denne gave, som jeg giver og du giver den tilbage til mig, ekspanderet, forstærket, udfoldet i dybet af min kærligheds opmærksomhed og for altid eksploderende i det fantastiske øjeblik, som er det levende Nu, i en dyb og evig samhørighed, som jeg har med dig, mit hjerte.

Du, min elskede, er en glitrende del af det strålende uendelige gudshjerte. Du er det tindrende liv, der pulserer ind og ud, når du ind-ånder mig i et øjebliks dyb accept. Når du så ud-ånder din kærlighed for mig, som er din næring, tager du igen din identitet på dig som værende Guds hjerte. Dette skaber den atomare kraft, der bestandigt skaber eksplosionen af liv.

I alt I Am er du spejlbilledet, idet I Am er spejlbilledet i dig og da du også er spejlbilledet i dig, da er du også et spejlbilledet i enhver glitrende celle i det strålende gudshjerte, det levende center. Så hver gang du ser på andre, dit hjertes brødre og søstre, min elskede, må du vide, at du ser dybt i dig selv. Du accepterer dette åndedrag af liv og ånder det tilbage til mig i ethvert øjeblik.

Oh, at kunne forklare dig dette kærlighedens mirakel og hvad du giver til mig, min elskede, ved din tilstedeværelse og at tillade mig at give dig sandheden om, All I Am. Jeg lader det strømme ud i den kæmpe eksplosion, der er hele mit væsen, brændende og ærefuldt givende, så alt der lever i mig, er et perfekt udtryk af kærligheden I Am, altid voksende og ekspanderende i mit store og strålende hjertes mirakel.

Vi er så nære, at vi deler åndedraget. Kærlighedens liv og lys er i sandhed endeløs. Så når jeg siger til dig, at vi er det levende hologram, at kærligheden er hel, uden kanter og perfekt, vil du forstå, hvordan vi ved at ind-ånde hinanden, ekspanderer denne kærlighed, som er sandheden om Gud og samtidig, min elskede, sandheden om dig. Ligeledes ind-ånder du på samme måde dit twin flame hjerte, idet det afspejler denne kærlighedens dans I Am, og ligesom vi er vidende om, at der kun er her og nu og kun dette delte vekslende åndedrags næring – således er spejlbilledet af mit hjerte et bevis på kærligheden I Am, som dit eget.

Hvordan kan dette omsættes til dit liv i verden og den tjeneste, som du er her for at yde? Det omsættes, min elskede, fordi jeg beder dig om at huske dette delte åndedrag, denne dybe og kraftfulde samhørighed og det evige Nu, der altid er til stede i din bevidsthed og som lever gennem dig, mens du bliver kærlighedens instrument i denne verden.

Det er sandt, at det er et simpelt valg at tro på separation – eller noget andet, der skaber en verden af illusion og dualitet. Det er også sandt, min elskede, at det er så enkelt at tro det. Men lige så enkelt er det at opdage, at du også deler et åndedrag med alle andre på denne planet, det ene åndedrag af Gud udvekslet i kærlighed. Ethvert åndedrag, der er beviset på, at Gud giver kærlighed i et ethvert Nu og samtidig modtager kærlighed fra dig.

Dette er livets cirkel, rent og perfekt, og det sker i ethvert øjeblik i denne store samhørighed, der udgør livet. I dette hologram af perfekt kærlighed, denne levende, åndende gave, lever det virkelige venskab, som du deler med alle. Det er kun egoets bagvedliggende drøm, der får dig til at tro noget andet end på dette kærlighedens åndedrag, vi deler.

Alt i mens du tror på drømmen og du lever dit liv i stress og angst, vrede og sorg – alt imens, min elskede, fortsætter det ene åndedrag at ånde ind og ud, ind og ud. Guds kærlighed modtaget, udfoldet og givet, lad dette være fra mig til dig, fra dig til din twin flame og mellem dig og et andet væsen, som er en del af dette fantastiske liv. Fordi I Am er et, er alle, du er i kontakt med, mig. Ethvert liv kan vise dig, at du er kærlighed og intet andet, og at du og jeg er et.

Dette kan ikke ske gennem egobevidstheden og det, min elskede, er meget vigtigt, fordi ligegyldigt hvor mange affirmationer du siger, ligegyldigt hvor meget du beder, indtil du kan føle dette ene delte åndedrag, vil du kun tro på separation. I det øjeblik du entrerer livet i helhedens åndedrag, forandres alting. Min elskede, du vender tilbage til det levende center og du vender tilbage til dit hjertes dybeste sandhed om, at du og jeg for evigt er en og at du tager imod All That I Am, som mit hjerte og mit instrument i at dele kærligheden I Am og blive det delte åndedrag.

Med andre ord, min elskede, i denne verden, er du mig. Du, mit hjerte, er det, der bringer denne kærlighed I Am hertil. Derfor, i ethvert liv du møder, er du det åndedrag de ånder og som fortæller dem, “I Am God and I Am loving you”. Du til gengæld ind-ånder dem og accepterer kærligheden, som de giver, da det giver dig forøget styrke, som den store livscirkel.

Men du må huske i dit hjerte, hvad du er – Guds hjerte, Centret. Derfor er du er til stede i verden som Christi hjerte. Alle andre væsner skal mærke dette ene åndedrag, når det kommer, min elskede, fra dig, gennem dig, gennem dem og tilbage igen i ethvert Nu i al evighed.

Derfor, som tiden for opvågning kommer fuldt ind i verden, er dette din rolle. Du, som er mit levende hjerte. Du er udtrykket, hvorigennem alle andre kan se selve skabelsens øjeblik. Som et twin flame hjerte, er du dette og du ved det allerede dybt i dig selv. Tiden er inde nu til at tage denne rolle seriøst, at træde ind i den og til at blive det ene levende hjerteslag eller den kraft, som er sandheden om kærligheden, I Am.

Når du gør dette fuldt ud, vil du opdage, at hvad vor elskede Jesus kom for at vise dig, blomstrede og udfoldede sig i dig. Og mens du bliver din sande identitet, ind-ånder du kærlighedens sandhed fra mig, som du er hvert øjeblik og ud-ånder det ind i verden for at berøre alt liv. Tillad denne kærlighed at blive modtaget, udvidet og derefter, for mig, ind-ånd det i det øjelblik, det bliver genkendt og returneret.

Når du bliver det levende åndedrag og den falske identitet af egobevidstheden forlader dig, vil du opdage, min elskede, at via dig kommer healingen og transformationen af enhver løgn om separation. Gennem dig vil andre opdage, at de ligeledes er en part af dette ene levende hele og at de også har samhørigheden med mig her og nu.

Når dette er accepteret og den falske verden af egobevidstheden falder væk, kan ethvert velsignet liv frit tage afsked med drømmen om separation og angst og alle områder, hvor dualitet har leget med dem igennem deres liv. Herefter vil transformationens mirakler opstå om accept af kærligheden og af den dybe og kraftfulde samhørighed af ethvert liv med mig, med Gud I Am.

Gennem mit levende hjerte – i hvilket hjerte, du er en celle – er enhver celle en perfekt gengivelse af selve skabelses øjeblikket; og enhver celle er fuldstændig og perfekt forbundet i Nuet til alle andre celler i mit store og strålende hjerte.

Ligesom hjertet ikke er adskilt fra selve kroppen, ligesom det, min elskede, er du ikke adskilt fra mig, selvom du har din egen funktion som Gud, idet Guds hjerte, centret af All That I Am giver kærlighed hvert øjeblik og så modtager den returnerede kærlighed i denne cirkel, det ene delte åndedrag.

Jeg ved, at du dybt kan mærke dette levende åndedrag, som du forstår, ikke med egoets bevidsthed, men med dit hjertes bevidsthed. At du kan mærke, hvor dybt alt liv er forbundet og hvor vigtigt det er at acceptere dette åndedrag, som indeholder dig – alt hvad du er, din fuldendte identitet – og til at give det videre til en anden på nøjagtig samme måde, som det åbne og transperante gudshjerte, når det synes i en anden, accepteret og udvidet og givet tilbage til dig.

Så ja, det er både at give og at modtage. For det er umuligt at ånde ud uden at ånde ind. Vær dog opmærksom på, at det er det at give, som skaber det at modtage og derfor må det at give altid have adgang, fordi det er kraften bag ved cirklen, bagved skabelsen, bagved denne kærligheds opmærksomhed I Am, stadigt eksploderende i det levende Nu – i alting på en gang.

Når du accepterer dette åndedrag, accepterer du denne samhørighed, idet jeg så vil blive dit livs essens. At ud-ånde mig til en anden værdifuld skabning, vil blive en nødvendighed for dig, som livet selv. For foruden det, er du ikke i live og ikke i tråd med helheden af denne kærlighed, så du må have både ind-åndingen og ud-åndingen til at gøre kærlighedens cirkel komplet.

Alt imens du nu går gennem dine dage, min elskede, beder jeg dig acceptere vores samhørighed, indtil vor samhørighed, bliver mere virkelig for dig end noget andet i verden. Derefter beder jeg udforske det give og den perfekte udveksling af kærlighed, vores måde at dele dette ene hellige åndedrag, som er delt af absolut ethvert liv på Jorden – for ikke at nævne alle de livsstrømninger i det virkelige liv. Men det allervigtigste er i øjeblikket denne arena, hvor du tjener, hvor drømmen om separation er blevet så stærk, at den dybe og kraftfulde og intuitive oplevelse af at dele dette unikke åndedrag af liv, vil begynde at oplyse dig med sandheden om det virkelige liv, da det allerede eksisterer i denne verden, bag drømmen om separation, drømmen om to kræfter, af kærlighed og noget andet end kærlighed.

Under alt dette er åndedraget, for uden dette var der intet liv. Når du tuner ind på dette åndedrag, tuner du ind på det virkelige liv, det levende hele og hvad dette udtrykker som dig, som et twin flame hjerte. Min elskede, du vil opdage, hvilken perfekt verden af skønhed, af kosmiske glimtende juveler og de mest blide af alle erfaringer af kærlighed, der deles på trods af opfattelsen af skel, når livet fejrer mangfoldigheden af Gud I Am omsluttet i det ene delte åndedrag.

Det må være modsætningsfyldt for dig at høre mig sige, I Am er mangfoldighed – en mangfoldighed af liv, der er mange-facettet og endeløs, og på samme tid fortælle dig, at I Am One. Jeg lover dig dog, at når du forstår den multi dimensionelle sandhed om det virkelige liv, vil du også forstå dit twin flame hjerte og hvordan du kan være denne kærlighed, udstrålende i al sin perfektion i millioner af lag og dimensioner på en gang, der alle eksisterer i det levende Nu. Alt dette er dig her i det vertikale skabelsesøjeblik i accepten af selve livet.

Min elskede, livet er én oplevelse – mangfoldig, strålende, udsøgt. Det er en orgasme udover al forståelse i en udstrækning med bogstavelig talt trillioner af chokbølger af glæde – en orgasme, skabelsesøjeblikket og stadig er enhver lille bitte bølge af udsøgt ekstase et andet udtryk for livet. Alle er i stand til at erfare denne ekstase i både at være bølgens form og partiklen, det sammensmeltede guddommelige maskuline og det guddommelige feminine. Stadig er hver og en simpelthen en del af det store hele “skud” af glæde, som er Guds kærlighed I Am. Oh, min elskede, det er evigt.

Så du må forstå, at alt dette ligger langt væk fra egobevidstheden og kan dårligt beskrives med ord uden det simplificeres. Så at beskrive, hvordan du smelter ind i helheden, når du igen husker, hvem du i virkeligheden er, er at forsøge at udtrykke, hvordan det facetslebne diamant gudshjerte ser ud ved at vise en lille bitte krystal.

Og stadig, der er ingen adskillelse. Det er sandt. Men egobevidstheden, forfatteren om dualitet, vil have det skal være enten/eller. Enten er der helhed, hvilket betyder, at der intet skel er mellem livets strømninger. Der er kun Gud, et formløst hele. Eller, der er det individuelle liv, separat fra Gud og uafhængigt. Åh, men sandheden er så meget større end du kan begribe. Sandheden om Gud I Am, er ikke enten/eller, som afspejler dualiteten. Sandheden om Gud er både/og. Både det store levende hele, åndende et åndedrag i livets åndedrag. Og den majestætiske tilstedeværelse af næsten uendelige strømme af lys, hver og en et unikt og strålende udtryk af både partiklen og bølgen, det guddommelige maskuline og det guddommelig feminine, den stor orgastiske oplevelse af det levende Nu. Alt og alle deler dette ene åndedrag, min elskede, dette ene åndedrag af Gud som er det hele.

Ind-ånd min kærlighed og ind-ånd din identitet for altid modtaget fra mig og lad det vække det store orgastiske “skrig” i dig, det perfekte og fantastiske twin flame hjerte og ånd det da tilbage til mig med al din kærlighed. Giv mig hele dit væsen, hele dit hjerte, som jeg vil modtage og i kraft af din rene kærlighed – ånde tilbage til dig igen.

Du, mit elskede hjerte, accepter fra mig, hvad jeg giver og giv mig denne af de største gaver af alle. Når du tillader mig det store under i oplevelsen af at give, giver du også mig den gave at modtage, når du færdiggører åndedraget ved at give mig din kærlighed og denne oplevelse og underet fortsætter.

Du er kommet til Jorden for at bringe healing og transformation af troen om separation fra mig. Du, som kan blive åbningen i mit hjerte, gennem hvilket denne store udveksling skal erfares af andre, indtil dette ene åndedrag er blevet bevidst og delt af alle i livet her. Dette betyder, at endnu engang vil den virkelige livsrytme blive etableret, den sande rytme i livet, Nuet – det givende og modtagende i kærlighed, livets energi og gaven givet tilbage i endnu større målestok til dem, som modtager den som deres spirituelle føde.

Når du åbner for denne forandring, denne transformation, denne opvågning, denne glæde, vil du begynde at se, min elskede, at du kan leve på dette åndedrag. Du kan leve, min elskede, ved at modtage dette. Ethvert åndedrag er ligesom poesi til det dybeste i dit hjerte, din ånd. I det ligger din hukommelse om at acceptere dit liv fra mig i miraklet af selve skabelsen, dette evige nu.

I Am elsker dig og I Am viser dig, hvordan du kan elske mig på en måde, så vi skaber kraften i skabelsesøjeblikket. Når du gør dette, vil du begynde at leve i kærlighed og ernære dit hjerte med lys, for da, vil det huske. Du vil finde ud af, at det at dele, dette at give og modtage det levende åndedrag af kærlighed I Am vil være, hvad der nærer dig og hvad der sørger for dig. Oh, men mest af alt, er det, hvad der venter dig i sandheden om den kærlighed, du er – ikke engang i mellem, min elskede, eller når du mediterer, men hvert eneste øjeblik du ånder.

Du er mit hjerte og jeg vil have, at du skal føle dette – føle denne storslåethed og herlighed og til at føle dig selv.

Dette åndedrag er fundamentet for alt og jeg har givet det til dig mange gange og bragt dig denne oplevelse mange gange før. Men hvad der er anderledes nu, min elskede, er, at verden er under forandring og der etableres nu åbninger, så ethvert hjerte kan føle disse vibrationer af sandhed. Mere og mere af dig er rede til at erfare det store levende åndedrag, skabelsens øjeblik – åndedraget, cirklen af kærlighed som skaber den forandring, der er liv, min elskede, der er udveksling af min tilstedeværelse og denne kærlighed som vil fastholde enhver i sin udfoldelse, ikke alene i opmærksomhed, men også i oplevelsen af at være denne kærlighed.

På dette tidspunkt, er det vigtigste, der vil blive bragt til dig, dit hjertes sandhed. Denne sandhed vil forandre alt. Det er sandheden, at du deler dette åndedrag med absolut ethvert liv, som betyder, min elskede, den dybeste samhørighed med enhver livsform, som du finder i verden. Alle livsformer udtrykker et aspekt af mig. Det er endnu dækket af drømmen om separation, men drømmen forsvinder i det øjeblik, hvor det delte åndedrag bliver husket.

Derfor tilskynder jeg dig til at gå fremad og til at ånde – at ind-ånde vidunderet om ethvert liv og til at dele denne kraftfulde udveksling. Når du gør dette, vil du opleve, at enhedens kraft let returneres til verden og drømmen om separation vil ende. Ethvert hjerte vil genkende kraften i at huske dets tilbagekomst til at være en fuldt fungerende celle i det levende gudshjerte I Am gennem at udtrykke elskoven, som er skabelsen.

Gennem denne forståelse af dette ene delte åndedrag, kan ethvert liv nu forstå dets værdi, dets dybe evige værdi for mig – som uvurderlige skatte af den levende kærlighed I Am. Bekræftet gennem dit hjertes gennemsigtighed, vil de se min kærlighed og føle den og ind-ånde dette mirakel, mens jeg ånder det gennem dig, Nu.

Jeg takker dig, min elskede, for dit hjertes søde genkendelse og takker dig for at række ud efter hvert øjeblik for mig.

Jeg takker dig også for at tillade, at den gamle verden falder bort, således at jeg kan åbenbare det nye udtryk af glans og herlighed i verdens symboler. Dette skal være, hvad vi kalder “Himlen på Jorden” – at huske sandheden om, at du er i symbolerne af verden.